വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 13 സെപ്റ്റംബർ, 1911. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

പറക്കുന്നു

മോഡേൺ സയൻസ് അവസാനമായി ന്യൂമാറ്റിക്സ്, എയ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, എയറോനോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ മാന്യമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈയിംഗിന്റെ മെക്കാനിക്സ് യോഗ്യതയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ ശാസ്ത്രീയ നില നഷ്ടപ്പെടാതെ പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രാപ്തിയുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ഒപ്പം നടിക്കുന്നവരും സാങ്കൽപ്പിക സാഹസികരും അവകാശവാദികൾക്കിടയിൽ പറക്കൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലം വരെ യാഥാസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രം എല്ലാ അവകാശവാദികൾക്കെതിരെയും പോരാടുകയും പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ നീണ്ടതും കഠിനവുമായ പോരാട്ടമാണ്. യോഗ്യതയുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു കുറ്റവാളിയും മതഭ്രാന്തനുമായ അതേ അപലപിക്കലിനോ പരിഹാസത്തിനോ വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കാണികളെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഇപ്പോൾ വായുവിലൂടെ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുകയോ ഉയരുകയോ വീഴുകയോ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഡാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായ രൂപങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏവിയേറ്ററിന്, മനുഷ്യരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര കാരണം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരെ, ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് അവന്റെ വിജയം അവന് സാധ്യമാണ്. അവർ വളരെ പരിഹാസവും സ്വതന്ത്രമായി നൽകിയ കുറ്റവും സഹിച്ചു; അവൻ ഗണ്യമായ പ്രതിഫലം നേടുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പറക്കൽ ശാസ്ത്രത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയോ അംഗീകൃത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർക്കിളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല, അവരുടെ വോട്ടർമാർ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ മാന്യത എന്ന പദവി നൽകി. അംഗീകൃത സയൻസിലെ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് പറക്കുന്ന ശാസ്ത്രം സമ്മതിച്ചു. പറക്കൽ വസ്തുതകളായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇനി നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അത് സ്വീകരിച്ചു.

എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പരിശോധനകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അത് ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും വേണം. സത്യവും മികച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ കാലക്രമേണ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും നിലനിൽക്കുകയും മറികടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിയന്ത്രിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും കാണിക്കുന്ന എതിർപ്പ്, ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച മനസ്സിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില ചിന്തകളെ പൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു.

അംഗീകൃത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മനോഭാവം - പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നെറ്റി ചുളിക്കുകയും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് - നാഗരികതയുടെ വിളനിലങ്ങളിൽ കളകളെപ്പോലെ വളരുന്ന തട്ടിപ്പുകളുടെയും മതഭ്രാന്തന്മാരുടെയും വർദ്ധനവിനും ശക്തിക്കും ഒരു പരിശോധനയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, വഞ്ചകരും മതഭ്രാന്തന്മാരും പുരോഹിത കീടങ്ങളും, ദോഷകരമായ കളകളെപ്പോലെ, വളർന്ന് നിഴലിച്ച്, മനുഷ്യമനസ്സുകളെ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കുകയോ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുകയോ ചെയ്യും, നാഗരികതയുടെ പൂന്തോട്ടത്തെ സംശയങ്ങളുടെയും ഭയങ്ങളുടെയും കാടാക്കി മാറ്റും. മനുഷ്യരാശിയെ ശാസ്ത്രം നയിച്ച അന്ധവിശ്വാസപരമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള മനസ്സ്.

എല്ലാ മനസ്സുകളിലും വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള അജ്ഞത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രീയ അധികാരം അശാസ്ത്രീയമായി വിഷയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അതിന്റെ നിയന്ത്രിത പരിധിക്കപ്പുറത്ത് നിഷേധിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. മറുവശത്ത്, ഈ അശാസ്ത്രീയമായ മനോഭാവം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, പുതിയ മേഖലകളിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ കണ്ടെത്തലുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു, അശാസ്ത്രീയമായ മുൻവിധികളാൽ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ ചിന്തയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ തടയുന്നു.

കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ജേണലുകൾ പറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുകയോ അപലപിക്കുകയോ ചെയ്തു. ഫ്ലൈയർമാർ നിഷ്‌ക്രിയരോ ഉപയോഗശൂന്യമോ ആയ സ്വപ്നക്കാരാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ഫ്ലൈയർമാരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും അത്തരം ഉപയോഗശൂന്യമായ ശ്രമങ്ങളിൽ energy ർജ്ജവും സമയവും പണവും പാഴാക്കുന്നത് പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ചാനലുകളായി മാറ്റണമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അസാധ്യത തെളിയിക്കാൻ അവർ അധികാരികളുടെ വാദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു.

ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈയിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് സർക്കാരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധീരരായ കായികതാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആ ury ംബരമാണിത്. ഇത് വാണിജ്യ, പൊതുതാൽപര്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അതിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഭാവി ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ന് എല്ലാ ജേണലുകൾക്കും “മനുഷ്യ പക്ഷികൾ”, “പക്ഷി-പുരുഷന്മാർ”, “ഏവിയേറ്ററുകൾ”, അവരുടെ യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രശംസിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ന്യൂമാറ്റിക്സ്, എയ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, എയറോനോട്ടിക്സ്, ഏവിയേഷൻ, ഫ്ലൈയിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് ജേണലുകൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയതും ഏറ്റവും പുതിയതുമായ ആകർഷണം.

പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ഈ വാർത്തകൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാൻ വസ്തുതകളും പൊതുജനാഭിപ്രായവും നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പൊതു മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ വിശദാംശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതും മുൻവിധികൾക്കും അജ്ഞതയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും എന്നെന്നേക്കുമായി തടയാനോ അതിന്റെ ആവിഷ്കാര ശക്തിയെ തടയാനോ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. സാധ്യമായതും മികച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചിന്തയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തന്റെ ശക്തികളും സാധ്യതകളും ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയിൽ മനുഷ്യന് ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടും. മുൻവിധികളും പൊതുജനാഭിപ്രായവും നൽകുന്ന എതിർപ്പിന് ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. സാധ്യതകൾ തെളിയുമ്പോൾ മുൻവിധികളും കേവലമായ അഭിപ്രായങ്ങളും മറികടക്കുകയും തൂത്തുവാരുകയും ചെയ്യും. ഇതിനിടയിൽ, എല്ലാ എതിർപ്പുകളും ശക്തി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു, വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്.

ആഹ്ലാദത്തിന്റെ, ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയുടെ, ഉല്ലാസത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ, മനുഷ്യന്, മനസ്സ്, തനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുന്നു. ആഹ്ലാദസമയത്ത്, സന്തോഷവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ, ശ്വാസം താളാത്മകമായി ഒഴുകുകയും നാഡിമിടിപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അജ്ഞാതമായ നീലയുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഉയരാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാരമേറിയ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി ഭൂമിയിൽ തങ്ങുന്നു.

പുഴു ഇഴയുന്നു, പന്നി നടക്കുന്നു, മത്സ്യം നീന്തുന്നു, പക്ഷി പറക്കുന്നു. ഓരോന്നും ജനിച്ചയുടൻ. എന്നാൽ ജനിച്ച് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യ മൃഗത്തിന് പറക്കാനോ നീന്താനോ നടക്കാനോ ക്രാൾ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. ചൂഷണം ചെയ്യുക, ചവിട്ടുക, അലറുക എന്നിവ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ജനിച്ച് നിരവധി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്രാൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; പിന്നെ അവൻ വളരെ ശ്രമത്തോടെ കൈയിലും കാൽമുട്ടിലും ഇഴഞ്ഞു. പിന്നീട് പല കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്കും ശേഷവും അയാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും. അവസാനമായി, രക്ഷാകർതൃ മാതൃകയിലൂടെയും വളരെയധികം മാർഗനിർദേശങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം നടക്കുന്നു. അവൻ നീന്താൻ പഠിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകാം, ചിലർ ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നില്ല.

ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അത്ഭുതം നേടിയിട്ടുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ആകാശവിമാനത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പറക്കൽ കലയിലെ തന്റെ സാധ്യതകളുടെ പരിധിയിലെത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. അവൻ കൂടുതൽ ചെയ്യണം. യാതൊരു യാന്ത്രിക തന്ത്രവുമില്ലാതെ, സഹായമില്ലാതെ, ഒറ്റയ്ക്ക്, തന്റെ സ്വതന്ത്ര ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ, മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടാനുസരണം വായുവിലൂടെ പറക്കും. ശ്വസന ശേഷി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ഉയരത്തിൽ കയറാനും പക്ഷിയെപ്പോലെ എളുപ്പത്തിൽ തന്റെ ഫ്ലൈറ്റിനെ നയിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവനു കഴിയും. ഇത് എത്രയും വേഗം ചെയ്യപ്പെടും എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും പരിശ്രമത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരിൽ പലരും ഇത് ചെയ്യും. ഭാവി യുഗങ്ങളിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും പറക്കുന്ന കല സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും.

മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പഠിക്കുന്നു. അവർക്ക് സാധ്യമായത് സ്വീകരിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒബ്ജക്റ്റ് പാഠങ്ങളോ ഒരു ഉദാഹരണമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നീന്തലിനും പറക്കലിനും പുരുഷന്മാർക്ക് മത്സ്യങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഒബ്ജക്റ്റ് പാഠങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികൾ അവരുടെ പറക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ energy ർജ്ജം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കല പഠിക്കുന്നതിനും പകരം, ചില യാന്ത്രിക തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് പറക്കലിനായി ഉപയോഗിക്കാനും പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ യാന്ത്രിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ കണ്ടെത്തി, കാരണം അവർ അതിനായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ അവരുടെ വിമാനങ്ങളിൽ പക്ഷികളെ കണ്ടപ്പോൾ, അവൻ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ അവന് ആത്മവിശ്വാസമില്ല. അവൻ പറക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷിയുടെ സംവിധാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷിയെപ്പോലെ അവൻ പറക്കുന്നില്ല, ഒരു പക്ഷി അതിന്റെ പറക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

അവരുടെ ശരീരഭാരത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതും ചിന്തയുടെ സ്വഭാവമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമോ അറിയാത്ത പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ മാത്രം വായുവിലൂടെ പറക്കുന്നതിന്റെ ചിന്തയിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർ സംശയിക്കും. സംശയത്തിന് അവർ പരിഹാസങ്ങൾ ചേർക്കാനും അൺഎയ്ഡഡ് മനുഷ്യ വിമാനം അസാധ്യമാണെന്ന് വാദത്തിലൂടെയും അനുഭവത്തിലൂടെയും കാണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ദിവസം ഒരാൾ ധൈര്യമുള്ളവനും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവനുമാണ്, അവന്റെ ശരീരമല്ലാതെ മറ്റ് ശാരീരിക മാർഗങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും; കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും അവരും പറക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇനി സംശയിക്കാനാവില്ല, കൂടാതെ ഗുരുത്വാകർഷണവും വെളിച്ചവും എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതശക്തികളുടെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പോലെ സാധാരണമായ ഒരു സഹായമില്ലാത്ത ശാരീരിക പറക്കൽ സ്വീകാര്യമായ വസ്തുതയായിരിക്കും. സംശയിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ വളരെയധികം സംശയിക്കരുത്.

എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും പറക്കലിന്റെ പ്രേരകശക്തി അവയുടെ ചിറകുകൾ പരത്തുകയോ പറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷികളുടെ പറക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശക്തി ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയാണ്, അത് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അതിലൂടെ അവയുടെ ചിറകുകൾ തെറിക്കുകയോ പറക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയും. പക്ഷികൾ ശരീരത്തെ സന്തുലിതമാക്കാൻ ചിറകുകളും ഫ്ലൈറ്റിനെ നയിക്കാൻ വാൽ ഒരു ചുണ്ണാമ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരകശക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനോ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു പക്ഷി പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി ഒരു പക്ഷിയുടേത് പോലെ മനുഷ്യനോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവനറിയില്ല.

ഒരു പക്ഷി ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും കാലുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടും ചിറകുകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടും പറക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, കാലുകൾ, ചിറകുകൾ എന്നിവയുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ പക്ഷി അതിന്റെ നാഡി ജീവിയെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് നാഡീവ്യവസ്ഥയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രേരകശക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വിച്ച്ബോർഡിൽ ഒരു കീ തിരിക്കുന്നതിലൂടെ വയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പറക്കലിന്റെ പ്രേരകശക്തി പ്രചോദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ദിശ ചിറകുകളുടെയും വാലിന്റെയും സ്ഥാനം വഴി നയിക്കപ്പെടുന്നു. നാഡീ പിരിമുറുക്കവും ശ്വസനത്തിന്റെ അളവും ചലനവും അതിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷികൾ പറക്കാത്തത് എന്നത് അവയുടെ ശരീരഭാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചിറകുള്ള ഉപരിതലത്തിലെ വ്യത്യാസത്തിന് തെളിവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഭാരം കൂടുന്നതിനേക്കാൾ പക്ഷിയുടെ ചിറകിന്റെ ഉപരിതലത്തിലോ ചിറകിലോ ആനുപാതികമായി കുറവുണ്ടെന്നതാണ്. താരതമ്യേന വലിയ ചിറകുകളുടെയും ഇളം ശരീരങ്ങളുടെയും പക്ഷികൾക്ക് അവയുടെ ഭാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചിറകുകൾ ചെറുതായിരിക്കുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ ശക്തവും ഭാരമേറിയതുമായ പക്ഷി അതിന്റെ പറക്കലിനുള്ള ചിറകിന്റെ ഉപരിതലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിറകുകളുടെ വലിയ വ്യാപനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചില പക്ഷികൾക്ക് ഭാരം കുറവാണ്. ഫ്ലൈറ്റിന് ചിറകുള്ള ഉപരിതലം ആവശ്യമുള്ളതിനാലല്ല ഇത്. വലിയ ചിറകുള്ള ഉപരിതലം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചയുടെ ശക്തി തകർക്കുന്നതിനും അവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനാലാണിത്. നീളമേറിയതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പറക്കലിന്റെ പക്ഷികൾ, അവരുടെ ശീലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും വീഴുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സാധാരണയായി വലിയ ചിറകുള്ള ഉപരിതലമില്ല.

പക്ഷികളുടെ പറക്കലിന്റെ പ്രേരകശക്തി അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ഉപരിതലവും സംവിധാനവും മൂലമല്ല എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവ്, സന്ദർഭം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പക്ഷി അതിന്റെ വേഗത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചിറകുകളുടെ ചലനത്തിന്റെ നേരിയ വർധനയോ വർദ്ധനവോ ഇല്ലാതെ മാത്രമാണ്. ചിറകുള്ള ചലനത്തിന്റെ എന്തും. ഫ്ലൈറ്റിനായുള്ള ചിറകുകളുടെ ചലനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ച ചിറകുകളുടെ ചലനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചിറകുകളുടെ ചലനത്തിന്റെ ആനുപാതികമായ വർദ്ധനവ് കൂടാതെ അതിന്റെ വേഗത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് അതിന്റെ ചിറകുകളുടെ പേശി ചലനങ്ങളേക്കാൾ മറ്റൊരു ശക്തി മൂലമാണ് ഇത് നീങ്ങുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രേരകശക്തിയാണ്.

അവസാനിപ്പിക്കണം.