The Word Foundation

യുടെ പ്രസാധകർ ചിന്തയും വികാരവും
ആശംസകൾ!

ഒരു മനുഷ്യനായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളാണിവ- താങ്കൾ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചിന്തയും വിധിയും ഹാരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവൽ, 20 നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാൾ. എഴുപത് വർഷംകൊണ്ട് അച്ചടിച്ചുകൊണ്ട്, ചിന്തയും വിധിയും മാനവികതക്കായി തികച്ചും പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പാടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.

ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ചിന്തയും വിധിയും, മിസ്റ്റർ പെർസിവാളിന്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും ലോകജനതയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി വായിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പര്യവേക്ഷണമാണെങ്കിൽ ചിന്തയും വിധിയും, രചയിതാവിന്റെ മുഖവുരയും ആമുഖവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം.

ഈ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മെറ്റാഫിസിക്കൽ തത്വങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും. ഈ ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ഇവിടെ.


എച്ച്‌ഡബ്ല്യു. ലെ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുക; അങ്ങനെ വായനക്കാരനെ അവനുമായോ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കയാത്രയെയോ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയെഴുതുന്നു:

ആരോടും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗകനെയോ അധ്യാപകനോ എന്നല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നത് അല്ലായിരുന്നോ, അതോ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അതിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഞാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മഹത്വം, സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും വിടു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിലുമുള്ള ബോധപൂർവവും അമർത്യവുമായ സ്വയത്തിന് വിചിത്രവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും.

 - എച്ച്ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ •     '

  ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പരിഗണിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും ഏതൊരു ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതും മൂല്യവത്തായതുമായ ഒരു പുസ്തകം.

  -ERS   .

 •      '

  ഞാൻ ഒരു ദ്വീപിന് തീർന്നിറങ്ങുകയും ഒരു പുസ്തകം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് പുസ്തകമായിരിക്കും.

  -ASW    

 •     '

  ചിന്തയും വിധിയും ഇക്കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്ന സത്യവും അമൂല്യവുമായ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അതിന്റെ ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ സമ്പത്ത് അവ്യക്തമാണ്.

  -LFP    

 •      '

  ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്നതുപോലെതന്നെ ചിന്തയും വിധിയും മാനവികതയുടെ പുസ്തകം.

  -ഇം  .

 •      '

  പുസ്തകം വർഷത്തിന്റെയോ, നൂറ്റാണ്ടിന്റെയോ അല്ല, യുഗത്തിന്റെ കാലമാണ്. അതു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ ഒരു അടിത്തറ പുറത്തുവിടുകയാണ്, മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നു.

  -GR    

 •     '

  ചിന്തയും വിധിയും ഞാൻ വളരെക്കാലമായി തിരയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിന് അപൂർവവും സ്പഷ്ടവും പ്രചോദനകരവുമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്.

  -CBB    

 •      '

  വായനയിൽ ചിന്തയും വിധിയും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, താഴേക്കിറങ്ങി, താത്പര്യമെടുക്കുന്നു. എത്ര പുസ്തകം! എന്താണ് പുതിയ ചിന്തകൾ (എനിക്കും) അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു!

  -FT    

 •      '

  ഒരിക്കലുമില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ സത്യാന്വേഷിയായി ഞാൻ തീർന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വളരെയധികം ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തയും വിധിയും.

  -ജെ.എം.  .

 •      '

  ഈ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഈ വമ്പിച്ച ലോകത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല, അത് ഒരു വലിയ തിരക്കിൽ എന്നെ തെറിപ്പിച്ചു.

  -ആർ    

 •      '

  ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ആ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കണം, വായിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് എനിക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റിനും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശക്തിയും നൽകുന്നു. സത്യമായും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക. തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം ആയിരിക്കും.

  -CP  .

 •      '

  പെർസിവൽസ് ചിന്തയും വിധിയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ രേഖാമൂലമുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അന്വേഷകന്റെ തിരയൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്ന് രചയിതാവ് തെളിയിക്കുന്നു. അവ്യക്തമായ മതഭാഷയും ulations ഹക്കച്ചവടങ്ങളും ഇല്ല. ഈ വിഭാഗത്തിൽ തീർത്തും അതുല്യനായ പെർസിവൽ തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അറിയാം - തീർച്ചയായും അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേതൊരു എഴുത്തുകാരനേക്കാളും. നിങ്ങൾ ആരാണെന്നോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്നോ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ പെർസിവൽ നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല ... തയ്യാറാകൂ!

  -JZ    

 •     '

  ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ആശയങ്ങളും വിജ്ഞാനവും യുക്തിക്ക് കാരണമായി, സത്യത്തിന്റെ "റിംഗ്" ഉള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചു. HW പെർസിവൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു അജ്ഞാതമായ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്, അവന്റെ സാഹിത്യ സമ്മാനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പക്ഷപാതപരമായി അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ. ഞാൻ വായിച്ച പല സുപ്രധാനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ നിരവധി "ശുപാർശചെയ്ത വായന" ലിസ്റ്റുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപ്ലെയർ അഭാവത്തിൽ എനിക്ക് അതിശയമില്ല. തീർച്ചയായും അവൻ ചിന്താക്കുഴപ്പക്കാരുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രഹസ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഹാരോൾഡ് വാൽഡ്വിൻ പെർസിവൽ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന, ആ അനുഗൃഹീത ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സന്തോഷകരമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയും അതിമനോഹരവുമാണ്.

  -LB    

 •     '

  മനശ്ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, തത്ത്വചിന്ത, ബന്ധു ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം കുറിപ്പുകൾ എടുത്ത്, ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ തേടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വസ്തുക്കളുമായി ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്കുകൾ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും പ്രകോപനപരവും ഞാൻ വായിക്കുന്ന വായനയുടെ സന്തോഷം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  -MBA    

 •     '

  ഞാൻ വായിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകം; വളരെ അഗാധവും അത് ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചിന്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും മാതാവാണെന്ന് ബുദ്ധൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു. വിശദമായി വിശദീകരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി ഒന്നുമില്ല. നന്ദി.

  —WP


നമ്മുടെ വായനക്കാരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ


കൂടുതൽ അവലോകനങ്ങൾ