വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
22 മെയ് 1950 ന് ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ചാർട്ടേഡ് ചെയ്ത ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ. Inc. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മിസ്റ്റർ പെർസിവൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരേയൊരു സംഘടനയാണിത്. ഫ foundation ണ്ടേഷൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ പെർസിവലിന്റെ രചനകൾ വിശദീകരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പ്രചോദനം, നിയമനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, ഗൈഡ്, ഉപദേഷ്ടാവ്, അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ അംഗീകരിക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ബൈലോകൾ അനുസരിച്ച്, ഫൗണ്ടേഷന് അവരുടെ പിന്തുണ നൽകാനും അതിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ റാങ്കുകളിൽ, പ്രത്യേക കഴിവുകളും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മേഖലകളുമുള്ള ട്രസ്റ്റികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവർ കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണത്തിനും ഉത്തരവാദികളായ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റികളും ഡയറക്ടർമാരും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും വിദേശത്തും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു വാർഷിക മീറ്റിംഗിനും വർഷം മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു Per പെർസിവലിന്റെ രചനകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സഹ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠനങ്ങളെയും നിരവധി മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഭ ly മിക അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ. സത്യത്തിനായുള്ള ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക്, ചിന്തയും വിധിയും വ്യാപ്തി, ആഴം, അഗാധത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാത്തതാണ്.

അതിനാൽ, പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും അർത്ഥവും ലോകജനതയെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും കാര്യവിചാരവും ചിന്തയും വിധിയും ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവൽ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും. 1950 മുതൽ, വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ പെർസിവൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും പെർസിവലിന്റെ രചനകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ദൂരം ജയിൽ തടവുകാർക്കും ലൈബ്രറികൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിഴിവുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ടു സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ, പെർസിവലിന്റെ കൃതികൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത സുഗമമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വോളണ്ടിയർമാർ വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം പെർസിവലിന്റെ രചനകൾ കൂടുതൽ വായനക്കാരുമായി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്താലാണ് ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ. ലൈബ്രറികൾക്കായി പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ബ്രോഷർ അയച്ചുകൊടുക്കുക, സ്വതന്ത്ര പഠന സംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവരുടെ സംഭാവനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വേല തുടരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഈ സഹായത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്!

മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പെർസിവൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം തുടരുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വായനക്കാരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.


വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷന്റെ സന്ദേശം

പ്രസിദ്ധമായ പ്രതിമാസ മാസികയ്ക്ക് ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ രചിച്ച ആദ്യത്തെ എഡിറ്റോറിയലായിരുന്നു "ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം" വാക്ക്. മാസികയുടെ ആദ്യ പേജായി അദ്ദേഹം എഡിറ്റോറിയലിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ പതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു. മുകളിൽ iഈ ഹ്രസ്വത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ൽ നിന്നുള്ള പതിപ്പ് 1904 - 1917 ലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വോളിയം ബ bound ണ്ട് സെറ്റിന്റെ ആദ്യ വാല്യം. എഡിറ്റോറിയൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളുടെ വായിക്കാം എഡിറ്റോറിയൽ പേജ്.