പുസ്തകങ്ങൾ, ഇബുക്കുകൾ, ഓഡിയോ

Thinking and Destiny, Man and Woman and Child, Democracy Is Self-Government ഒപ്പം Masonry and Its Symbols ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഇബുക്കുകൾ പേജ്.

Thinking and Destiny Softcover

$26.00

Thinking and Destiny തേങ്ങി

$36.00

Thinking and Destiny ഓഡിയോബുക്ക് (യുഎസ്ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്, എം‌പി 3 ഫോർമാറ്റ്)

$22.00

Man and Woman and Child

$14.00

Democracy Is Self-Government

$14.00

Masonry and Its Symbols

$10.00

Monthly Editorials From THE WORD 1904–1917 Part I

$22.00


ആമസോണിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ

Monthly Editorials From THE WORD 1904–1917 Part II

$19.00


ആമസോണിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ

Moments With Friends From THE WORD 1906–1916

$14.00


ആമസോണിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ

അംഗത്വം

All members of The Word Foundation, regardless of what level of support you choose, will receive our quarterly magazine, വാക്ക്, and a 40% discount on the Percival books. If you wish to become a member and take the discount on your order, or if you are already a member and want to apply the discount, please ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക ചെക്ക്, ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് വഴി ഓർഡർ നൽകുന്നതിന്.

അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം

$25.00

അംഗത്വം പങ്കുവെക്കൽ

$50.00

സ്പോൺസറിംഗ് അംഗത്വം

$100.00

സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് അംഗത്വം

$15.00

ഡൊണേഷനുകൾ

70 വർഷത്തിലേറെയായി, ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവലിന്റെ കൃതികൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ വേഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ വളരെയധികം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന സംഭാവന ഞങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക, ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ്, പരസ്യം ചെയ്യൽ, ജയിൽ തടവുകാർക്കും ലൈബ്രറികൾക്കും അവ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യമായി പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ പല പ്രധാന മേഖലകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

$25

$50

$100

$500

 

മറ്റ് വഴികളിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക

ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക കുറിച്ച്:

  • ഒരു വാർഷിക ഫണ്ട് സമ്മാനം നൽകുന്നു
  • സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ സെക്യൂരിറ്റികളുടെയോ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു
  • ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിമാസ സംഭാവനകൾക്കായി ക്രമീകരണം
  • നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു