വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ, വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾ

ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ശേഖരത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു വാക്ക് 1904-നും 1917-നും ഇടയിലുള്ള മാസിക. ഇപ്പോൾ നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, യഥാർത്ഥ മാസികകൾ വിരളമാണ്. ദി വേഡിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വോളിയം ബൗണ്ട് സെറ്റുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുറച്ച് കളക്ടർമാരുടെയും ലൈബ്രറികളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. മിസ്റ്റർ പെർസിവലിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായപ്പോഴേക്കും, ചിന്തയും വിധിയും, 1946-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, തന്റെ ചിന്തയുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പദാവലി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പത്തേതും പിന്നീടുള്ളതുമായ കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇത് പ്രധാനമായും വിശദീകരിക്കുന്നു.

എപ്പോൾ ആദ്യ പരമ്പര വാക്ക് അവസാനിച്ചു, ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവൽ പ്രസ്താവിച്ചു: "എൻ്റെ രചനകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വായനക്കാരെ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരണയിലേക്കും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരികയും അവബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ... "ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ വായനക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പെർസിവൽ എഡിറ്റോറിയലുകളും ഈ വെബ്‌പേജിൽ താഴെ വായിക്കാം. അവ രണ്ട് വലിയ വാല്യങ്ങളായി സമാഹരിക്കുകയും വിഷയമനുസരിച്ച് പതിനെട്ട് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പേപ്പർബാക്കുകളും ഇ-ബുക്കുകളും ആയി ലഭ്യമാണ്.

HW പെർസിവലിന്റെ എഡിറ്റോറിയലുകൾ വായിക്കുക
മുതൽ വാക്ക് മാസിക

പീഡിയെഫ്എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഓർഡർ


ദൈർഘ്യമേറിയ എഡിറ്റോറിയലുകൾക്കായി, ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടക്ക പട്ടികയ്ക്കായി.

ചില എഡിറ്റോറിയലുകൾ‌ മറ്റൊരു എഡിറ്റോറിയലിനെ പരാമർശിച്ചേക്കാം (വാല്യവും നമ്പറും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്). അവ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ഇവിടെ.

മാസ്റ്റേഴ്സ്, മഹാത്മാസ് എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ജനനമരണം മരണം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ബ്രീത്ത് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സാഹോദര്യം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ക്രിസ്തു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ബോധം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
അറിവ് മുഖേന അവബോധം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
സൈക്കിളുകൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
താല്പര്യം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സംശയം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പറക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഭക്ഷണം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
രൂപം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സൗഹൃദം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പ്രേതങ്ങൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ഗ്ലാമർ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സ്വർഗ്ഗം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
നരകം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പ്രതീക്ഷയും ഭയവും പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഞാൻ സെൻസുകളിൽ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഭാവനയിൽ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വ്യക്തിത്വം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഇങ്ങോട്ട് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
കർമ്മ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ജീവന് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ലിവിംഗ് - എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
കണ്ണാടികൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ചലനം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വ്യക്തിത്വം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
മാനസിക വ്യതിയാനവും വികസനവുംപീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സെക്സ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഷാഡോസ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ഉറക്കം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ആത്മാവ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ലഹരി വസ്തു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ചിന്ത പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഐസിസ്, ദി പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വിൽപത്രം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ആശംസിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
രാശിചക്രം, ഉ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം

"മനുഷ്യ ഇനങ്ങളിൽ പാർഥെനോജെനിസിസ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സാധ്യതയാണോ?" ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവലിന്റെ വിപുലമായ അടിക്കുറിപ്പുകളോടെ ജോസഫ് ക്ലെമന്റ്സ്, എം.ഡിപീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ