വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

നവംബർ, 1906.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

വ്യക്തതയെയും നിഗൂ things കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു: ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം കാണാൻ യഥാർഥത്തിൽ സാധ്യമാണോ?

അതെ. അതു സാധ്യമാണ്. സമയം ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നാം ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഭാവിയിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം കുറച്ചുപേർ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ബുദ്ധിപരമായി ഭാവിയിലേക്ക് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഭൂതകാല സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ബെയറിംഗുകളും ഒരാൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ അറിവ് ഭാവിയിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും, കാരണം ഭാവിയിൽ സമയത്തിന്റെ വിഭജനം വാസ്തവത്തിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭൂതകാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു , ഫാഷൻ, നിർണ്ണയിക്കുക, ഭാവി പരിമിതപ്പെടുത്തുക, അതിനാൽ, ഒരു കണ്ണാടി പോലെ, ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, ഭാവി സംഭവങ്ങൾ അയാൾക്ക് പ്രവചിക്കാം.

 

ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? ഭാവിയിൽ അവൻ കാണുന്നത് പോലെ വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും ഉള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കും.

ഇത് സാധ്യമാണ്, പലരും അത് ചെയ്തു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാൾ ക്ലെയർ‌വയൻസ്, വ്യക്തമായ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യക്തമായി കാണാൻ, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ഫാക്കൽറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള ആന്തരിക ബോധമോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിലും, കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ണിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും അവയവത്തിലേക്കോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്കോ മാറ്റാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വിരലുകളുടെ നുറുങ്ങുകളിൽ നിന്നോ സോളാർ പ്ലെക്സസിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയും. കടന്നുപോയ വിദൂര വസ്‌തുക്കളെയോ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയോ ക്ലെയർ‌വോയൻറ് നോക്കുന്നിടത്ത്, ഇത് ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം സാധാരണയായി പുരികങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള തലയോട്ടിയിലാണ്. ഒരു പനോരമിക് സ്‌ക്രീനിൽ ദൃശ്യമോ വസ്‌തുവോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നിടത്ത്, അത് പലപ്പോഴും വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു, അത് ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാണുന്നവയെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സംസാരത്തിന്റെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ്.

 

നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത്തരം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ എതിർപ്പ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തിലല്ല. അത് ചിലരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അനുഭവം ഇല്ലാത്തവരിൽ പലരും അത് ഉള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യത്തെ സംശയിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല, കാരണം ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്, കൂടാതെ ലിംഗ ശരീരമായ ജ്യോതിഷ ശരീരം അതിന്റെ ഭൗതിക കോശങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ദൃഢമായി കെട്ടാത്തവർക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ്. നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ആ വസ്തുക്കളെ എന്തിലൂടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ദർശനം തന്നെ ഒരു നിഗൂഢതയാണ്, എന്നാൽ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു രഹസ്യമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ, നമുക്ക് ഭൗതിക കണ്ണുകൾ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ നാം വായുവിലേക്ക് നോക്കുകയും അവിടെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. നാം ഭൂമിയിൽ പുഴുക്കളോ പ്രാണികളായോ ആയിരുന്നുവെന്ന് കരുതുക; നമുക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും. കണ്ണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൂരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ശാരീരിക കാഴ്ച വളരെ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൂരം വളരെ വലുതായിരിക്കും, കൂടാതെ വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്ന പ്രകാശ വൈബ്രേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കണ്ണുകൾ ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, വെള്ളത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ വായു പോലെയുള്ള ഒരു മൂലകം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത നാം നിഷേധിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ മൂക്ക് പുറത്തേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കണ്ണുകൾ വായുവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല കണ്ണുകൾ അവയുടെ മൂലകത്തിന് പുറത്തായതിനാൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ ഒരു ഘട്ടമാണ്. നാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കാണുകയും വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള കണ്ണുകളിലൂടെ വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം കട്ടിയുള്ളതും ഇരുണ്ടതും നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. ചിക്കാഗോ, ക്ലീവ്‌ലാൻഡ്, പിറ്റ്‌സ്‌ബർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതാനും മൈൽ അകലെ മാത്രമേ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വായു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്ന നഗരങ്ങളിൽ, ഒരാൾക്ക് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ മൈൽ കാണാമെങ്കിലും അരിസോണയിലെയും കൊളറാഡോയിലെയും പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാം, ഇതെല്ലാം ശാരീരിക കണ്ണുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യക്തതയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഒരാൾക്ക് വ്യക്തത കാണുന്നതുപോലെ, വായുവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന മറ്റൊരു മൂലകത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ക്ലെയർവോയന്റ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഈഥർ ആണ്. ഈതറിൽ കാണുന്ന ദൃഢവിശ്വാസിക്ക്, ഉയർന്ന ഉയരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പുഴുവിന്റെയോ മത്സ്യത്തിന്റെയോ ദൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അതിന്റെ അർത്ഥം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ദൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നു. സമതലങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന തട്ടുകളിൽ.

 

പരസ്പരബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ദൂരദർശനദർപ്പിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ദർശനം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അജ്ഞാതമായ അദൃശ്യമായവർക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ്.

ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവവും വ്യക്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ സഹജമായി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായി ക്ലെയർവോയന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തലച്ചോറിന്റെ കോർട്ടക്സിലെ വിഷ്വൽ സെന്റർ, ഫ്രന്റൽ സൈനസുകൾ, ഒപ്റ്റിക് തലാമി, പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. അടുത്തുള്ള ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾ കണ്ണിലെ അന്തരീക്ഷ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളാൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു, ഇത് ഈ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളോ വൈബ്രേഷനുകളോ ഒപ്റ്റിക് നാഡിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വൈബ്രേഷനുകൾ ഒപ്റ്റിക് ലഘുലേഖയിൽ വഹിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത് ഒപ്റ്റിക് തലാമിയെ അറിയിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ ബ്രെയിൻ കോർട്ടെക്സിൽ എറിയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ ചിത്ര ഗാലറിയായ ഫ്രന്റൽ സൈനസിൽ ഇവ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ അർഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവയവമാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. അവ കാണുമ്പോൾ അവ ഇപ്പോൾ ഭ physical തികമല്ല, മറിച്ച് ഭൗതികത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഭ physical തിക വസ്തുക്കളുടെ താഴ്ന്ന വൈബ്രേഷനുകൾ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷനായി ഉയർത്തിയെന്നറിയാൻ അവ അർഥത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ ലോകത്തേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഭ physical തിക വസ്തുക്കളാണ്. ഒരാളുടെ കാഴ്ച ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ജ്യോതിഷ ലോകത്തേക്ക് പല തരത്തിൽ മാറ്റിയേക്കാം. കണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ശാരീരികം. എതറിക് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ ലോകം നമ്മുടെ ഭ physical തിക ലോകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും തുളച്ചുകയറുകയും കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ eye തിക കണ്ണ്‌ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഭ the തിക ലോകത്തിൽ‌ നിന്നുമുള്ള അത്തരം വൈബ്രേഷനുകൾ‌ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് എതറിക് അല്ലെങ്കിൽ‌ ജ്യോതിഷ ലോകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ‌ മന്ദഗതിയിലാണ്. ഫിസിക്കൽ കണ്ണിന് പരിശീലനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ക്ലയർ‌വോയന്റ് അല്ലാത്തപക്ഷം എതറിക് വൈബ്രേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കാനോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. രണ്ടായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ് എതറിക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രൽ ലോകത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളോ അവയവങ്ങളോ എതറിക് ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് സ്പന്ദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വസ്തുവിനെ ആ വസ്തുവിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ കാണുന്നതുപോലെ, അവകാശി ഒരു വിദൂര വസ്തുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചിലർക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും വസ്തുതകൾ അറിയുമ്പോൾ അതിശയം അവസാനിക്കും. തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ, ആഴത്തിലുള്ള കടൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ദ്ധൻ വെള്ളത്തിൽ തന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂടൽമഞ്ഞുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാഴ്ചയിലേക്കും പിന്നീട് ഉയർന്ന ഉയരത്തിലേക്കും ഉയർത്തിയേക്കാമെങ്കിലും, വ്യക്തമായ ദൂരം കാണുന്നയാൾ കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇനിയും വലിയ അകലത്തിൽ അവൻ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു. ഒരു നീണ്ട പഠനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും വ്യക്തമായി കാണാൻ പഠിച്ച ഒരാൾ ഈ രീതി പിന്തുടരേണ്ടതില്ല. അയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കണം, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കാണണം. അവന്റെ ചിന്തയുടെ സ്വഭാവം അവനെ ചിന്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഈഥറിന്റെ തലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഒരാൾ താൻ കാണാനിടയുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് കണ്ണുകൾ തിരിക്കുമ്പോൾ പോലും. കണ്ട വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അവന്റെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് അവന്റെ കാഴ്ച അറിയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതമായ അദൃശ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും സാമ്യത നിയമപ്രകാരം താൻ കാണുന്നതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.

 

ഒരു മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുമോ, അതു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുകിട ഫാക്കൽറ്റി ഉപയോഗിക്കാമോ?

ഒരു ക്ലയർ‌വയൻറ് ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തമായ അവകാശവാദിയാണെങ്കിലും, അവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ആ നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവനും അവന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബുദ്ധിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ നിന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും കഴിവിലും തൊഴിലാളി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഗൂ ult ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ക്ലയർ‌വയൻസ് വികസിപ്പിക്കാതെ ഒരാൾ ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാം, പക്ഷേ ഈ ഫാക്കൽറ്റി വികസിപ്പിച്ച നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ ലോകത്തെ വിഷയങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോഴാണ്. അവൻ അത് ആനന്ദത്തിനായോ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്ലെയർവോയന്റ് ഫാക്കൽറ്റിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ചിന്തയെ മന ently പൂർവ്വം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനും അറിയാനും തയ്യാറാകുക ആ സമയം.

 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൂടുപടം മൂടുപടമിടാൻ കഴിയുമോ? എന്നുമാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുകയും തന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായി പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിഗൂഢശാസ്ത്രജ്ഞൻ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിഗൂഢശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും. ഒരു നിഗൂഢശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കണം, പ്രകൃതിക്ക് എതിരല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ദോഷകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകൃതി വിലക്കുന്നു. ഒരു നിഗൂഢശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉയർന്ന ശക്തികളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, ആ അധികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, അവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നു, അതിനെതിരെയല്ല, അങ്ങനെ അവൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു ധിക്കാരിയാകും. പ്രകൃതിയിലേക്കും ഒരു സ്വാർത്ഥ ജീവിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാവുന്ന ശക്തികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു; രണ്ടായാലും അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ നിഗൂഢവാദി ആകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നിഗൂഢശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും അവന്റെ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ, സ്വാർത്ഥതയോ ലാഭമോ എന്ന തോന്നൽ അവനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അന്ധരാക്കും. അയാൾക്ക് അന്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, മരണത്തിനപ്പുറം കടന്നുപോകുന്നതും, എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയില്ല.

 

എന്താണ് 'മൂന്നാം കണ്ണ്', അത് വ്യക്തമായും നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന “മൂന്നാം കണ്ണ്”, പ്രത്യേകിച്ച് “രഹസ്യ പ്രമാണം”, തലയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ അവയവമാണ് ഫിസിയോളജിസ്റ്റുകൾ പീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനൽ ഗ്രന്ഥി വിദൂരവസ്തുക്കളെ കാണാനോ ഭാവിയിലേക്കോ നോക്കാനോ ക്ലെയർവോയന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും നല്ലതും നിർമ്മലവുമായ ജീവിതം നയിച്ച ചില അവകാശവാദികൾ ഹ്രസ്വമായ ഒരു നിമിഷം മൂന്നാം കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കാം. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാധാരണ പൈനൽ ഗ്രന്ഥി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിലേക്ക് കാണാൻ പൈനൽ ഗ്രന്ഥിയോ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം ഭാവി കാലത്തിന്റെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്, കൂടാതെ പൈനൽ ഗ്രന്ഥി ഒഴികെയുള്ള അവയവങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനും വർത്തമാനകാലം കാണുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. പീനൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കണ്ണ് കേവലം സമയത്തിന്റെ വിഭജനത്തിന് മുകളിലാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

പൈനാൾഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്?

വളരെയധികം വികസിത വ്യക്തിക്ക്, ഉയർന്ന നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞനോ യജമാനനോ മാത്രമേ “മൂന്നാം കണ്ണ്” അല്ലെങ്കിൽ പൈനൽ ഗ്രന്ഥി ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ, എന്നിരുന്നാലും പല വിശുദ്ധന്മാരും, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥ ജീവിതം നയിച്ചവരും അഭിലാഷങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരുമായ പുരുഷന്മാർ, അവരുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിമിഷങ്ങളിൽ “കണ്ണ്”. ഇത് അവരുടെ സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു മിന്നലും പ്രതിഫലമായി, അവരുടെ ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലം. എന്നാൽ അത്തരം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വയം കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം അവർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പരിശീലനം നേടുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല ഗതി നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും അറിയുകയും ധാർമ്മികമായി ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒടുവിൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളുടെയും ദീർഘനാളായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, ഒടുവിൽ തന്റെ “ മൂന്നാം കണ്ണ്, ”പൈനൽ ഗ്രന്ഥി, അവന്റെ ഹിതത്താൽ. പീനൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ “മൂന്നാം കണ്ണ്” ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ കാണുകയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ കാണുകയും സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അനന്തമായി ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

 

മൂന്നാം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാല്ഗ്രന്ഥം തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അത്തരം തുറന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

ഒരു ഉയർന്ന ഓർഡറിന്റെ ഒരു നിഗൂ ist ശാസ്ത്രജ്ഞന് മാത്രമേ ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയൂ. അത്തരം യഥാർത്ഥ അറിവുകളൊന്നും നടിക്കാതെ, നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ulate ഹിക്കാം. സാധാരണ ല life കിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ “മൂന്നാം കണ്ണ്” തുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല. ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള പാലമാണ് ഈ ഭ physical തിക അവയവം. അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയും ബുദ്ധിയും പരിമിതവും അനന്തവും തമ്മിലുള്ള പാലമാണ്. പരിധിയിൽ വസിക്കുന്നവന് പരിമിതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പരിമിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ജീവിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനന്തമായി വളരാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. “മൂന്നാം കണ്ണ്” തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടി ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ശരീരം ശുദ്ധമാക്കുക എന്നിവയാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ വേരുകളെ ബാധിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല മനുഷ്യവികസനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ കടമകളും വിശ്വസ്തതയോടെ നടപ്പാക്കണം, എല്ലാ ബാധ്യതകളും കർശനമായി പാലിക്കണം, ഒരാളുടെ അന്തർലീനമായ നീതിബോധത്താൽ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടണം. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താ ശീലങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന വസ്തുക്കളുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് മാറ്റണം, അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ചിന്തയിൽ മുകളിലേക്ക് തിരിയണം. എല്ലാ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ദീർഘനാളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത നിഗൂ organ അവയവങ്ങൾ സജീവമാവുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യും. ശരീരം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലൂടെ പുളകം കൊള്ളും, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മികച്ച സത്തകളും ശക്തിയെ തലയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുവരെ ഈ പുതിയ ജീവിതം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിലേക്ക് ഉയരും, ഒടുവിൽ, ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെയും ഇച്ഛാശക്തി, നിത്യതയുടെ പുഷ്പം പൂത്തും: ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ്, “മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ്” തുറക്കും. ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശത്തെ സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല, അത് ശരീരത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചുറ്റുപാടും തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ വസ്തുക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തത്വത്തിലേക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു; യഥാർത്ഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തത്വങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള അപാരതയിലേക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. സമയം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നിത്യത എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിത്വം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് വികസിക്കുകയും മൊത്തത്തിൽ ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]