വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

JUNE 1910


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1910

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

ഇത് സാധ്യമാണോ, ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാനും ഭാവി പരിപാടികൾ പ്രവചിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം?

ഇത് സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അത് സാധ്യമാണെന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ പല പേജുകളിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണെന്നത് സ്വന്തം ഫിറ്റ്നസും നല്ല തീരുമാനവുമാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിക്കുകയില്ല. ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഉപദേശിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. അയാൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നവരിൽ, കുറച്ചുപേർക്ക് അവർ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അവർ നോക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഭാവി ഭൂതകാലമായി മാറിയാൽ മാത്രമേ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്കറിയൂ. ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ തുടർനടപടികളിൽ പ്രത്യേക ദോഷമൊന്നുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നേടാൻ കഴിയൂ. കാഴ്ചക്കാരൻ താൻ എന്ത് കാണുന്നുവെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ദോഷം സംഭവിക്കുന്നു.

ഒരാൾ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, അതായത്, അവന്റെ ജ്യോതിഷ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ; അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കഴിവുകൾ, അതായത് മനസ്സിന്റെ കഴിവുകൾ; അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപകടമൊന്നുമില്ല, അവൻ കാണുന്ന ലോകത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു ലോകത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ഭാവി സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു; താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭാവിയിൽ അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യോജിപ്പിക്കാനും അവന് കഴിയില്ല; അവൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭാവി സംഭവങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇവ പ്രവചിച്ചതുപോലെ സമയത്തിലോ രീതിയിലോ സ്ഥലത്തോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിലേയ്‌ക്ക് കാണുന്നതോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ശിശു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ പോലെയാണ്. കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അത് തികച്ചും സന്തുഷ്ടനാണ്, പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അത് കാണുന്നതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും നിരവധി തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു. അതിന് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയോ ദൂരത്തെയോ വിലമതിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുഞ്ഞിന് ദൂരം നിലവിലില്ല. അമ്മയുടെ മൂക്കിൽ പിടിക്കുന്നത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളക്കിൽ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിലവിളക്കിലെത്താത്തതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരാൾ അവ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളും ഭാവനകളും കാണുന്നു, കാരണം അവൻ കാണുന്ന ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിധിയും ഇല്ല, കാരണം അയാൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. അവൻ നോക്കുന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമയം കണക്കാക്കുക. എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രവചിച്ചതുപോലെയല്ലെങ്കിലും പല പ്രവചനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാകും. അതിനാൽ, വ്യക്തതയോ മറ്റ് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പ്രവചനങ്ങളെ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യമാണ്, കാരണം പ്രവചനങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല.

സാധാരണയായി “ആന്തരിക വിമാനങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ജ്യോതിഷ വെളിച്ചം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടും, അതായത് സ്വന്തം വിധി. കാരണം, തനിക്കുവേണ്ടി കാര്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും വിധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ എത്ര തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാലും, അവൻ പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശരിയായി വിധിക്കുകയുള്ളൂ, അവന്റെ തെറ്റുകൾകൊണ്ട് അവൻ പഠിക്കുന്നു; അതേസമയം, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവചനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന് ഒരിക്കലും ശരിയായ വിധിയുണ്ടാകില്ല. ഭാവിയിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രവചിച്ചതുപോലെ അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, കാരണം പ്രവചനം നടത്തുന്ന അർത്ഥമോ ഫാക്കൽറ്റിയോ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായോ ഫാക്കൽറ്റികളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. അതിനാൽ മാത്രം കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ മാത്രം, അത് അപൂർണ്ണമായി, അവൻ കണ്ടതോ കേട്ടതോ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവന്റെ പ്രവചനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ കഴിവുകളോ ബുദ്ധിപരമായി പരിശീലിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നയാൾക്ക് മാത്രമാണ്; അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും ഫാക്കൽറ്റിയും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും, എല്ലാം തികഞ്ഞതായിത്തീരും, അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഈ ഭ physical തിക ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര കൃത്യതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ചോദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ്: ഇത് ശരിയാണോ? മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ശരിയല്ല, കാരണം ഒരാൾക്ക് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവയെ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളേക്കാൾ അന്യായമായ നേട്ടം നൽകും. ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മറ്റുള്ളവർ‌ ചെയ്‌തതെന്തെന്ന് കാണാൻ‌ ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രാപ്‌തമാക്കും; ഒരു പന്ത് വായുവിൽ എറിയുന്നത് അതിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ഇത് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ചില ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഒരാൾ പന്ത് വലിച്ചെറിയുന്നത് കാണുകയും അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വക്രത പിന്തുടരാനും പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എവിടെ വീഴുമെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അതിനാൽ, ഓഹരിവിപണിയിലോ സാമൂഹിക വലയങ്ങളിലോ സംസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലോ ഇതിനകം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഒരാൾക്ക് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, സ്വകാര്യമായിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അന്യായമായ നേട്ടം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവനറിയാം, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും തനിക്കോ താല്പര്യമുള്ളവർക്കോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതിനർത്ഥം, അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറോ ഭരണാധികാരിയോ ആകുകയും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യന് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാനും ഭാവി സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, അവൻ അത്യാഗ്രഹം, കോപം, വിദ്വേഷം, സ്വാർത്ഥത, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മോഹം എന്നിവ മറികടന്നിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അവൻ കാണുന്നതും പ്രവചിക്കുന്നതും ബാധിക്കപ്പെടരുത്. ലൗകികവസ്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്താനോ നേടാനോ ഉള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]