വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജൂൺ, 1909.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ഒരു ദിവ്യാവൃത്തം എന്താണ്?

അവതാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജഡശരീരത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ്. ദൈവിക അവതാരമെന്നാൽ മാംസത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദേവത എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവിക അവതാരമെന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദേവതയുടെ അനേകം പ്രത്യക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ, എല്ലാ മഹത്തായ മത ചരിത്രങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദൈവിക അവതാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ഒരു പുതിയ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകമാണ്, അത് ഒരു മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് അനുയായികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ അതിന് പേര് നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. തത്വശാസ്‌ത്രപരമായി, ദൈവം, സാർവത്രിക മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവത, പുനർജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്‌ക്കപ്പുറവും എല്ലാ മാനുഷിക ബലഹീനതകൾക്കും ബലഹീനതകൾക്കും അതീതമായ ദൈവിക ബുദ്ധിശക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഹോസ്റ്റാണ്. ദൈവികരായ ഈ കൂട്ടായ ബുദ്ധിശക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ലോഗോകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നിയമപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ഈ ദൈവിക ആതിഥേയരിൽ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം, അമർത്യതയിലേക്കും ദൈവികതയിലേക്കും ഉള്ള പുരോഗതിയിലും വികാസത്തിലും മനുഷ്യരാശിയെ സഹായിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ, സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുടെ പദാവലി അനുസരിച്ച്, ലോഗോസ്, ഡെമിയുർഗോസ്, യൂണിവേഴ്സൽ മൈൻഡ്, ദേവത, മഹാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നിവയുടെ ഒരു രക്ഷകന്റെ അവതാരമാണ് അത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. . അത്തരമൊരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗണ്യമായ ഒരു തത്ത്വചിന്തയുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി ഡിഗ്രികളും തരത്തിലുള്ള ദൈവിക അവതാരങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ദിവ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഉത്തരം നൽകുന്നത്, ദൈവിക സമ്പർക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ, ശാരീരികമായും ബൗദ്ധികമായും ആത്മീയമായും മതിയായ ശുദ്ധവും പുരോഗതിയുമുള്ള ഒരു മർത്യനായ ഒരു മനുഷ്യനുമായി ദൈവിക ആതിഥേയൻ അതിന്റെ വാസസ്ഥലം സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ്.

 

പിറ്റോറിയോ ബോഡിയുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

ഫിസിയോളജിക്കൽ, പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ ധാരണ അത് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭരണ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമാണ് എന്നതാണ്. സെൻസറി ഞരമ്പുകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ മതിപ്പുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന പിൻഭാഗത്തെ ലോബ്, മോട്ടോർ ഞരമ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മുൻഭാഗത്തെ ലോബ് എന്നിവയാണ് ഇത്. രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പേശി ഹൃദയം പോലെ തന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഹൃദയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലൂടെ ധമനികളിലൂടെ ഒഴുകുകയും സിരകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നാഡീ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ഈഥർ ഉണ്ട്, ഇത് ശരീരത്തിലൂടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ ഞരമ്പുകളിലൂടെയും രക്തത്തിലൂടെയും വ്യാപിക്കുന്നു. സെൻസറി ഞരമ്പുകളിലൂടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലേക്ക് മടങ്ങുക. മനുഷ്യന്റെ അഹം ഭ body തിക ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ കേന്ദ്രമാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി, ഏത് കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അർഥം ഉണരുക, സ്വപ്നം കാണുക, ഗാ deep നിദ്ര എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ അർഥം നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുമെന്നും അവന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുടെ അടിയന്തിര സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നോ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നോ അഹം വിരമിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം വിശ്രമിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒഴുകുന്ന ലോക ജീവജാലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലോ അല്ലാതെയോ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴി. മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഹം പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ പിടിമുറുക്കുകയും തലച്ചോറിന്റെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയും വിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്ക നിലകൾ അവയുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അവസ്ഥകളുമായി കൊണ്ടുവരുന്നു.

 

പൈനാൾ ഗ്ലാന്റിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയും പീനൽ ഗ്രന്ഥിയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അവയവങ്ങളാണ്. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യ മനസ്സ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ ഉയർന്നതും കൂടുതൽ ദിവ്യവുമായ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവമാണ് പൈനൽ ഗ്രന്ഥി. എല്ലാ അനുപാത പ്രക്രിയകളിലും യുക്തിസഹമായ കഴിവുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പൈനൽ ഗ്രന്ഥി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അറിവും ജ്ഞാനവും സ്വയം പൂർണ്ണമായി, സ്വയം വ്യക്തമാകുന്ന, യുക്തിസഹമായ പ്രക്രിയയില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ധാരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അവയവമാണ് പീനൽ ഗ്രന്ഥി. ആത്മീയ ഗ്രാഹ്യവും വിവേകവും ഉള്ള ഒരാൾ ബോധപൂർവമായും ബുദ്ധിപരമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവമാണ് പീനൽ ഗ്രന്ഥി. ആത്മീയ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അവന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അറിവില്ലാതെ തന്നെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ പൈനൽ ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി ദിവ്യത്വത്തിന്റെ സാധ്യതകൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാക്ഷിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ശവകുടീരം പോലെ നിശബ്ദമാണ്.

 

പ്ലീഹയുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

അസ്ട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ബോഡിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്ലീഹ. രക്തചംക്രമണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ സെല്ലുലാർ ഘടനയുമായി തന്മാത്ര, ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്ലീഹ പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് രക്തചംക്രമണവും ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരം അതിന്റെ ശീലങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ രൂപം തീർച്ചയായും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, പ്ലീഹയെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം അസ്ട്രൽ ഫോം ബോഡി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇരിക്കും.

 

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

ശരീരം കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ട എന്റിറ്റി ജനനത്തിനു മുമ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി. ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥി ഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചില രാസ ഘടകങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ഒരു റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് ഇത്, കൂടാതെ രക്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കഷായവും സൂക്ഷിക്കുന്നു. മനസ്സ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി, പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി, പൈനൽ ഗ്രന്ഥി എന്നിവയെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥി ഘടനയുമായും മനസ്സുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥികളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല മിക്കപ്പോഴും മരണത്തിന് കാരണമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ താൽക്കാലിക വിഡ് or ിത്തമോ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]