വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

നവംബർ, 1907.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

മനുഷ്യന് ശരീരവും ആത്മാവും ആത്മാവും ഉണ്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി പറയുന്നു. മനുഷ്യന് ഏഴ് തത്ത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിയോസഫിസ്റ്റ് പറയുന്നു. ഏതാനും വാക്കുകളിൽ എന്താണ് ഈ ഏഴ് തത്വങ്ങൾ?

തിയോസഫിസ്റ്റ് മനുഷ്യനെ രണ്ട് നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ നിന്ന് അവൻ മർത്യനാണ്, മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് അവൻ അമർത്യനാണ്. മനുഷ്യന്റെ മർത്യമായ ഭാഗം നാല് വ്യത്യസ്ത തത്വങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ആദ്യം, ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലായ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ, വായു, തീ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഭ body തിക ശരീരം. രണ്ടാമതായി, ശാരീരിക രൂപമായ അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ലിംഗ ശരീറ. ഈ ഫോം ബോഡി ഈഥറിന്റേതാണ്, നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കലിനേക്കാൾ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. സോളിഡ്, ദ്രാവകങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ, വെളിച്ചം എന്നിവയുടെ രൂപപ്പെടാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിലുടനീളം അതിന്റെ രൂപം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തത്വമാണ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ബോഡി. മൂന്നാമത്തേത്, പ്രാണ അഥവാ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വമാണ്. ഈ ജീവിത തത്വം ഫോം ബോഡി വികസിപ്പിക്കാനും വളരാനും കാരണമാകുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം ഫോം എല്ലായ്പ്പോഴും അതേപടി തുടരും. ജീവിത തത്വമനുസരിച്ച് ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായ രക്തചംക്രമണത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വം കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും പഴയത് മാറ്റി പുതിയ രൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പഴയ ഭ physical തിക വസ്തുക്കളെ മാറ്റി പുതിയ ഭ physical തിക വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ച് മാറ്റി, ജീവജാലം ഒരു ഭ body തിക ശരീരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഭ body തിക ശരീരത്തിന് രൂപം നൽകുകയും രൂപകൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ശരീരം ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തേത്, മോഹത്തിന്റെ തത്വമായ കാമയാണ്. മനുഷ്യനിലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ആസക്തിയാണ് മോഹം. ഇത് മനുഷ്യനിലെ അന്തർലീനമായ സഹജവാസനകളും മൃഗ പ്രവണതകളുമാണ്, ഇത് ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനും രൂപത്തിനും ഉപയോഗിക്കുകയും ദിശ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നാല് തത്ത്വങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം മരിക്കുകയും വേർതിരിക്കുകയും വിഘടിക്കുകയും അത് വരച്ച ഘടകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ അനശ്വരമായ ഭാഗം മൂന്നിരട്ടിയാണ്: ആദ്യം മനസ്, മനസ്സ്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന വ്യതിരിക്തമായ തത്വമാണ് മനസ്സ്. മനുഷ്യനിൽ യുക്തിസഹമായ തത്വമാണ് മനസ്സ്, അത് വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേർതിരിക്കുകയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയും സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ആഗ്രഹവുമായി ഒന്നിക്കുന്നു, ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വയം ആകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ കാരണങ്ങൾ, പക്ഷേ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്ത് കാരണത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന് വിപരീതമായി സഹജാവബോധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗ്രഹവുമായി മനസ്സിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വരുന്നു. മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും സമ്പർക്കം കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ദ്വൈതതയുണ്ട്. ഒരു വശത്ത്, ആസക്തി, ക്രോധം, അതിരുകടന്ന മൃഗം; മറുവശത്ത്, ന്യായമായ, സമാധാന സ്നേഹമുള്ള ഒരാളുടെ ഉത്ഭവം ദൈവികമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ മുഖം മാറ്റുന്ന തത്വമാണ് മനസ്സ്; പർവതനിരകൾ നിരപ്പാക്കുന്നു, കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, ആകാശത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നു, പ്രകൃതിശക്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും നാഗരികതകളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആറാമത്തെ, ബുദ്ധൻ, ദൈവികാത്മാവാണ്, മറ്റുള്ളവരിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തത്ത്വം. ഇത് യഥാർത്ഥ സാഹോദര്യത്തിന്റെ തത്വമാണ്. എല്ലാ പ്രകൃതിയെയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഇത് സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനമാണിത്. ഏഴാമത്തെ, ആത്മ, ആത്മാവ് തന്നെ, ശുദ്ധവും നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതുമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഒന്നിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിനകത്തും പുറത്തും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണിത്. മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നിവ അമർത്യ തത്വങ്ങളാണ്, അതേസമയം ശാരീരികവും രൂപവും ജീവിതവും ആഗ്രഹവും മർത്യമാണ്.

ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും മനുഷ്യന്റെ ക്രിസ്തീയ വിഭജനം വ്യക്തമല്ല. ശരീരത്താൽ ഭ physical തിക രൂപമാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യനിലെ പ്രത്യേക ജീവിതത്തെയും സ്ഥിരമായ രൂപത്തെയും മൃഗത്തെയും എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടതോ രക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതോ ആയ കാര്യമാണ് ആത്മാവിനാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ആത്മാവും ആത്മാവും പര്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവന് ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും നിർവചിക്കാനോ ഓരോരുത്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. തിയോസഫിസ്റ്റ് തന്റെ ഏഴുമടങ്ങ് വർഗ്ഗീകരണം മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു, അത് ന്യായയുക്തമാണ്.

 

മരണത്തിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു ഏതാനും വാക്കുകളിൽ പറയാമോ?

മരണം എന്നാൽ ഭ body തിക ശരീരത്തെ അതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം രൂപപ്പെടുത്തുക. മരണം അടുക്കുമ്പോൾ ഈഥറിന്റെ ശരീരം കാലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വയം പിൻവാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സോ അഹംഭാവമോ ശരീരത്തിലൂടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുന്നു. പുറപ്പെടുന്നതിലെ ശ്വാസം ജീവിതത്തെ നിർത്തുന്നു, ഫോം ബോഡി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഫോം ബോഡി നെഞ്ചിൽ നിന്ന് കയറുകയും സാധാരണയായി വായിൽ നിന്ന് ശാരീരികത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ physical തിക രൂപത്തെ അതിന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ചരട് തട്ടിമാറ്റി മരണം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഭ body തിക ശരീരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ജീവിതത്തിലെ ആ മനസ്സ് അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹം തത്ത്വം ഒരു കാലത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയ മനസ്സിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിർത്താം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് തന്നെയും അവയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതുവരെ മൃഗങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളുമായി തുടരുന്നു. ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അതിൻറെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചിന്തകളോട് യോജിക്കുന്ന വിശ്രമത്തിൻറെയോ പ്രവർത്തനത്തിൻറെയോ അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. അതിന്റെ വിശ്രമകാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അത് അവിടെത്തന്നെ തുടരുന്നു, തുടർന്ന് അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ ജോലി തുടരുന്നതിന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു.

 

മിക്ക സ്ത്രീകരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ, അകന്ന ആത്മാക്കൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംഭാഷണം നടത്തുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്ത്വചിന്തകർ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെയാണെന്നാണ്. അത് കാണുന്നത് ആത്മാവിനെ അല്ല, ആത്മാവ് നിരസിച്ച ചമ്മൽ, വിറച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ശരീരം. ആരാണ് ശരി?

തിയോസഫിസ്റ്റിന്റെ പ്രസ്താവന കൂടുതൽ ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു സീനിൽ സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്റിറ്റി ജീവിതകാലത്തെ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതിധ്വനി മാത്രമാണ്, അത്തരം സംഭാഷണം ഭ material തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്, അതേസമയം ദൈവിക ഭാഗം മനുഷ്യൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു.

 

മരണശേഷം മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ മരണാനന്തരം ഒരു തടവുകാരനെ പിടികൂടാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് അന്ധകാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കും, അത് സാത്താനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ്?

മനുഷ്യാത്മാവ് രംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംവദിക്കുന്നതും അസാധ്യമല്ല, പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അസംഭവ്യമാണ്, കാരണം “സിറ്റർമാർക്ക്” താൽക്കാലിക തടവുകാരനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം അത്തരം രൂപം ഒന്നുകിൽ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാത്മാവ്. പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകൾ പോയവരുടെ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, കാരണം തന്നെയും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യാത്മാവ് സാധാരണയായി ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന് സമാനമായ ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അത് അതിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി. ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊക്കോണിനെപ്പോലെ നിഷ്‌ക്രിയമാണ്. മൃഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ള മനുഷ്യാത്മാവ് ആ മൃഗവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കും, അത് അത്തരം പീഡനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവത്തിന് കാരണം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഒരു സീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ദാർശനിക മൂല്യം. വിട്ടുപോയ ചില വ്യക്തിയുടെ തലക്കെട്ടിൽ മാസ്‌ക്വെയർ ചെയ്യുന്ന എന്റിറ്റികളുടെ ആശയവിനിമയം, അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ulation ഹക്കച്ചവടവും നടത്തുന്നു. വിട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ‌ അവരുടെ ഭ life മിക ജീവിതത്തിൽ‌ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അത്തരം ഡ്രൈവിംഗ് സംഭാഷണത്തിൽ‌ കുറ്റക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ‌, ചങ്ങാതിമാർ‌ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ‌ അവർക്കുവേണ്ടി ദു ve ഖിക്കുമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അവരെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ‌ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ‌ പാർപ്പിക്കാൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ നിർബന്ധിതരാകേണ്ടതായിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വ്യക്തമാണ്. സീനുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം അവശേഷിക്കുന്നു, മനസ്സിന്റെ നഗ്നമായ പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു, കാരണം കാണിക്കാതെയും ചിന്തയുടെയോ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയോ വ്യക്തതയില്ല. ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ അഭയം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ചില അസാധാരണമായ കേസുകൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും. താൽ‌പ്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ‌ കുറച്ചുപേർ‌ അനായാസം സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ‌ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ‌ ഭ്രാന്തൻ‌ അക്രമാസക്തനാകുന്നു. സംഭാഷണം ദീർഘനേരം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അവർ മനുഷ്യരായിത്തീർന്ന പോയിന്റ് കണ്ടെത്തും. സീനുകളിൽ‌ ദൃശ്യമാകുന്ന സ്പൂക്കുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ താൽ‌പ്പര്യ രൂപങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം ഇത് അങ്ങനെതന്നെയാണ്. അവർ ഭൂമിയുടെയും ജീവിതത്തിൻറെയും പഴയ സഹജവാസനകളും വാഞ്‌ഛകളും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുകയും ആ മോഹങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ അസംബന്ധമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പെടുന്നു. മൃഗത്തിന്റെ തന്ത്രം അവർക്കുണ്ട്, മൃഗത്തെപ്പോലെ, കളത്തെക്കുറിച്ച് കളിക്കുകയും തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങളുമായി അവരെ പിന്തുടരുന്നവനെ ഒഴിവാക്കാൻ അവരുടെ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കുകയും തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. വേട്ടയാടൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, പുറപ്പെട്ടയാൾ ഒന്നുകിൽ ചോദ്യകർത്താവിനോട് വിടപറയുന്നു, കാരണം അവന്റെ “സമയം കഴിഞ്ഞു, അവൻ പോകണം” അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി നൽകാൻ തനിക്കറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. ഒരു വ്യതിചലിച്ച മനുഷ്യാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രത്യക്ഷവും വ്യക്തവുമായിരിക്കും, കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മൂല്യവത്തായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ സ്വഭാവം ധാർമ്മികമോ ധാർമ്മികമോ ആത്മീയമോ ആയ മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും, അത് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളല്ല, കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും സംഭവങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ.

 

മരണത്തിനുശേഷം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഷെല്ലുകൾ, കൊളുത്തുകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് വിരലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർ അവർക്ക് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തപ്പെടുമോ?

ഭൗമജീവിതത്തിൽ സ്പൂക്കുകളോ മോഹ രൂപങ്ങളോ അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന പേരുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ അവർക്ക് ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം, പക്ഷേ അവ ഓട്ടോമാറ്റോണുകൾ മാത്രമാണ്, അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും. ഒരു ഫോണോഗ്രാഫ് പോലെ അവരോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഫോണോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവർക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, അവ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം സംയമനം പാലിക്കാതെ. അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ‌ നിർദ്ദേശിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ‌ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അവയെക്കുറിച്ച് അവനറിയില്ലെങ്കിലും ചോദ്യകർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ‌ അവ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ധരിക്കുന്നയാളുടെ തൊപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അറിയാത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളിലോ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം ഒരാൾ കണ്ടേക്കാം. മുമ്പ് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യകർത്താവിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ, അത് അതിശയകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് തനിക്കും അയാളുടെ വിവരമറിഞ്ഞയാൾക്കും മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നു, അതേസമയം അത് ചോദ്യകർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ആഗ്രഹം-രൂപം മൂലമുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പ്രതീതിയും സന്ദർഭം അനുവദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആവിഷ്കാരവും നൽകുന്നു.

 

ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സത്യം പറയുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉപദേശവും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. എല്ലാ നടപടികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാനോ, വിശദീകരിക്കാനോ, തിയോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയെ എതിർക്കുന്ന മറ്റേയാൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റോ സത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ ഒരിക്കലും വസ്തുതകളെ നിഷേധിക്കാനോ സത്യം ചവിട്ടാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെക്കാനോ അവ വിശദീകരിക്കാനോ ശ്രമിക്കില്ല. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ശ്രമം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്, മറച്ചുവെക്കാനല്ല; എന്നാൽ വസ്തുതകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്‌നേഹം, യുക്തിരഹിതമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂക്കിന്റെയോ ഷെല്ലിന്റെയോ മൂലകത്തിന്റെയോ അവകാശവാദങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ക്ലെയിമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, തുടർന്ന് മുന്നോട്ടുവച്ച തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലെയിമുകൾ ശരിയോ തെറ്റോ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. വസ്തുതകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം തെളിയിക്കുന്നു. വായിൽ നിന്ന്, വിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണെന്നും തത്ത്വചിന്തകർ തത്ത്വചിന്തകരാണെന്നും തെളിയിക്കുന്നു; യുക്തിരഹിതമായ ആളുകളുടെ സംസാരം അവരെ യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും സ്പൂക്കുകൾ തങ്ങളെ സ്പൂക്കുകളാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക ആത്മീയവാദികളുടെയും അവകാശവാദങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിയോസഫിസ്റ്റുകൾ ആത്മീയതയുടെ വസ്തുതകളെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇതാണ്: “ആത്മാക്കൾ” ചിലപ്പോൾ സത്യം പറയുക. അവർ ചിലപ്പോൾ - ചിലപ്പോൾ; എന്നാൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ കുറ്റവാളിയും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു “ആത്മാവ്” പ്രസ്താവിച്ച സത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദാഹരണവും നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, “ആത്മാക്കൾ” എന്ന് വിളിക്കാൻ ചിലർ നിർബന്ധിക്കുന്ന സത്യം അല്ലെങ്കിൽ സത്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേരിയിൽ നിന്നോ യോഹന്നാനിൽ നിന്നോ ഒരു കത്ത് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരിയ രോഗം പിടിപെടും, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം പ്രാപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭാഗ്യം സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന്. ഇവയിലേതെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിൽ‌, ഒരു എന്റിറ്റി - ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും അവതാരമാണെങ്കിൽ‌, അതേ സത്തയേക്കാൾ‌ മികച്ച ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് പോകുകയുള്ളൂ. ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ ഭ physical തിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭ material തികവസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു; ഒരു ജലദോഷം, അല്ലെങ്കിൽ വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം കണ്ടുമുട്ടൽ എന്നിവ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാൾ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭ physical തിക അടുത്തുള്ള വിമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ജ്യോതിഷമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും; ജ്യോതിശാസ്ത്ര തലത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭൗതികത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കത്ത് എഴുതാനുള്ള ഒരാളുടെ ചിന്തയോ പോസിറ്റീവ് ഉദ്ദേശ്യമോ അത്തരം ഉദ്ദേശ്യമോ ചിന്തയോ കാണാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷം നിശ്ചയദാർ with ്യത്തോടെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. അത് നേടുക. ചില അപകടങ്ങൾ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ പ്രവചിക്കപ്പെടാം. ഈ കാരണങ്ങൾ ആളുകളുടെ ചിന്തകളിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഒരു കാരണം നൽകുമ്പോൾ ഫലം പിന്തുടരുന്നു. ഉദാഹരണമായി: ഒരു കല്ല് വായുവിൽ എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിലം തൊടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ അതിന്റെ വീഴ്ച പ്രവചിക്കാം. അത് എറിയപ്പെട്ട ശക്തിയും കയറ്റത്തിന്റെ ചാപവും അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ വക്രവും അത് വീഴുന്ന ദൂരവും കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാം.

ജ്യോതിശാസ്ത്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റിറ്റികൾ അവ സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം കാരണങ്ങൾ കാണുകയും ഒരു സംഭവത്തെ കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാം, കാരണം ഭൗതികത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവയെ ജ്യോതിഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു കൊലപാതകിക്ക് ഒരു കല്ലിന്റെ കയറ്റം കാണാനും അതിന്റെ ഉറവിടം ഒരു വിശുദ്ധനെയോ തത്ത്വചിന്തകനെയോ പോലെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. ഇവ ഭ material തിക വസ്തുക്കളാണ്. ഒരു അപകടം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അത് ഒരു അമർത്യ ആത്മാവാണ് നൽകിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല. ആസന്നമായ ഒരു അപകടത്തെ ഒരു മുനി പോലെ കൃത്യമായി ഒരു വില്ലൻ ഉപദേശിച്ചേക്കാം. ഒന്നുകിൽ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന കല്ലിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുകയും പരിക്ക് തടയുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആകാം. ഒരു സ്പൂക്കിന് മനസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം ഒരു ഉപദേശം ഒരു സ്പൂക്കിന് എങ്ങനെ നൽകാമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സ് ഇല്ലാത്ത അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്പൂക്ക് മനസ്സ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. അവന്റെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, മോഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതിഫലനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം തുടരുന്നു. ഈ പ്രതിഫലനമാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനസ്സിന്റെ സാമ്യത നൽകുന്നത്, പക്ഷേ ഷെൽ മനസ്സ് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൃഗം അവശേഷിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. മൃഗത്തിന് അതിന്റെ തന്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മനസ്സിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാവത്തോടെ മൃഗത്തിന്റെ തന്ത്രം അതിനെ പിന്തുടരാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇതിനകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തവ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഒരു ചിത്രം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ വസ്തുതകൾ സ്വയം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഒരു സംഭവം ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ഈ ചിത്രം സീൻസിലെ സിറ്ററുകളിലൊന്നുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്പൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചിന്താ ചിത്രത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും ഒരു പിയാനോ ആയി ചിന്തയോ പ്രതീതിയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കീകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വ്യക്തിയോട് ശബ്ദമുയർത്തുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഒരു സീൻ‌സിലെ ഒരു സിറ്റർ‌ എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ‌, ഈ നഷ്ടം അവന്റെ മനസ്സിൽ‌ ഒരു ചിത്രമായി അവശേഷിക്കുകയും ഈ ചിത്രം പഴയ മെമ്മറിയായി സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സമയത്ത് അത്തരം ഒരു മൂല്യ ലേഖനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തോ ആണെന്ന് സിറ്ററിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചിത്രത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. വസ്തുതകൾ പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണിവ. മറുവശത്ത്, ഒരു വസ്തുത നൽകുന്നിടത്ത്, നൂറ് അസത്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു, ഉപദേശം ഒരിക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ, അത് ആയിരം മടങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ദോഷകരമോ ആണ്. അതിനാൽ, വിട്ടുപോയവരുടെ ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നതും പിന്തുടരുന്നതും സമയം പാഴാക്കുന്നതും ദോഷകരവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളെ ഇരയാക്കുന്ന, വാതുവെപ്പ്, ചൂതാട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിലെ ulations ഹക്കച്ചവടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ച ഇരകളെ ചെറിയ തുക നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അയാളുടെ വിവേകത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ulation ഹക്കച്ചവടത്തിൽ. അപകടസാധ്യത തുടരാൻ ഇരയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഒടുവിൽ ഇത് അവന്റെ പൂർണ പരാജയത്തിനും നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. മീഡിയം, സ്പൂക്ക് ചേസർ, പ്രതിഭാസ വേട്ടക്കാർ എന്നിവരുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ. അവർ കണ്ടെത്തിയ ചെറിയ വസ്തുതകൾ spec ഹക്കച്ചവടക്കാരനെപ്പോലെ, പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ആഴത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ അവരുടെ രീതികൾ തുടരാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സ്പൂക്കുകൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒടുവിൽ ഇരയെ പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷിക്കുകയും പരാജയവും നാശവും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യാം. മീഡിയംഷിപ്പിന്റെയും പ്രതിഭാസ ചേസറുകളുടെയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]