വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ഒക്ടോബര് 18


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1907

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

മാർച്ചിന്റെ ലക്കത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനം ലഭിച്ചത് വാക്ക്, "സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിമിഷങ്ങൾ" എന്നതിന് കീഴിലുള്ള മുൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പോലെ തന്നെ വായനക്കാരന് തോന്നിയേക്കില്ല, എന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ പൊതുവായ താൽപ്പര്യവും തന്റെ എതിർപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ലേഖകന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭ്യർത്ഥനയും കാരണം വാക്ക്, ഒരു സുഹൃത്ത് അഭ്യർത്ഥിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾക്ക് മറുപടി നൽകും, എതിർപ്പുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങളോടും സമ്പ്രദായങ്ങളോടും ആണ്, അല്ലാതെ വ്യക്തികളോടല്ല - എഡ്. വാക്ക്

ന്യൂയോർക്ക്, മാർച്ച് 29, 1907.

യുടെ എഡിറ്റർക്ക് വാക്ക്.

സാർ: മാർച്ച് ലക്കത്തിൽ വാക്ക്, "ഒരു സുഹൃത്ത്" പലതും ചോദിക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ യുക്തിസഹമായ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ മത സംഘടനകളുടെയും ആചാരങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രതികൂലമാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, "ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ ശാരീരിക മാർഗങ്ങൾക്ക് പകരം മാനസികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?" പ്രായോഗികമായി "അതെ" എന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. അത് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു, "ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ചിന്തയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് തെറ്റല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ ശാരീരിക മാർഗങ്ങൾക്ക് പകരം മാനസികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണ്.

മാനസിക ഉപാധികളിലൂടെ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ മറ്റൊരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ, ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്നു. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കാരണവശാലും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസും മാനസിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് “ഒരു സുഹൃത്ത്” അവഗണിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ രോഗം ഭേദമാക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രം ആത്മീയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. “വിശ്വാസ പ്രാർത്ഥന രോഗികളെ രക്ഷിക്കും” എന്ന് അപ്പൊസ്തലനായ ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. “വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന” എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്ര പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ, അത് “പ്രാർത്ഥന” എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് “ഒരു സുഹൃത്ത്” അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ചികിത്സയെയും മാനസിക ചികിത്സയെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, എന്നാൽ മാനസിക ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് മാനസിക നിർദ്ദേശം, ഹിപ്നോട്ടിസം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്മെറിസം എന്നിവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ മറ്റൊരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. പിന്നീടുള്ള കേസിലെ ഫലങ്ങൾ‌ താൽ‌ക്കാലികവും ഹാനികരവുമാണ്, മാത്രമല്ല “ഒരു സുഹൃത്ത്” അത്തരം ആചാരത്തെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഹാനികരമായ.

മറ്റൊരു ചോദ്യം, “യേശുവും അനേകം വിശുദ്ധന്മാരും മാനസികാരോഗ്യത്താൽ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദമാക്കിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണോ?”

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ “ഒരു സുഹൃത്ത്” അവർ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയെന്നും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, “യേശുവിനും വിശുദ്ധന്മാർക്കും അവരുടെ രോഗശാന്തിക്കായി ഒരു പണവും ലഭിച്ചില്ല” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “യേശുവിനോ ശിഷ്യന്മാർക്കോ വിശുദ്ധന്മാർക്കോ വ്യത്യസ്തമായി, സന്ദർശനത്തിന് ഇത്രയധികം തുക ഈടാക്കുന്നത് യേശുവിനോടും അജ്ഞാതരോടും വ്യത്യസ്തമായി തോന്നാം എല്ലാ രോഗികളും, ചികിത്സയോ ചികിത്സയോ ഇല്ല. ”

യേശു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി, അതുപോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ ശിഷ്യന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു, മുന്നൂറുവർഷമായി സ al ഖ്യമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ക്രൈസ്തവ സഭ പതിവായി പ്രയോഗിച്ചു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള കല്പനയുമായി യേശു ആദ്യമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു സംഘത്തെ അയച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത തവണ അവരെ അയച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ പേഴ്‌സുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, “തൊഴിലാളി തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ്” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വാചകം രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി പുരോഹിതന്മാർക്ക് മതിയായ അധികാരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തീയ വേലയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അപവാദത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനമില്ല. പ്രസംഗിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പള്ളികളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിക്കുന്നു, മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും ഒരു നിശ്ചിത ശമ്പളം നൽകുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണർമാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ചാർജ് വളരെ തുച്ഛമാണ്, മാത്രമല്ല അവരുടെ സഹായം തേടുന്ന വ്യക്തി സ്വമേധയാ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇത് രോഗിയും പ്രാക്ടീഷണറും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്, അതിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണറാകാൻ, ഒരാൾ മതേതര ബിസിനസ്സ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ജോലിക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർക്ക് ചില മാർഗങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരെ ഈ വേലയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് സഭ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് കക്ഷികൾക്ക് തന്നെ ഉചിതവും തൃപ്തികരവുമാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ സയൻസിലേക്ക് തിരിയുന്നവരിൽ നിന്ന് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായി പരാതിയില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം പരാതികൾ സാധാരണയായി വരുന്നത്. എന്തുതന്നെയായാലും, ഈ വിഷയം നീതിപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണം, പ്രസംഗിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പണം നൽകുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, രോഗികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പണം നൽകുന്നത് തുല്യമാണ് സേവനങ്ങള്.

വളരെ വിശ്വസ്തതയോടെ.

(ഒപ്പിട്ടത്) VO STRICKLER.

“ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിന് പ്രതികൂലമല്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, അത് അവരുടെ യുക്തിസഹമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രതികൂലമാണ്” എന്ന് ചോദ്യകർത്താവ് പറയുന്നു.

ഈ പരിസരങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രതികൂലമാണെന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ യുക്തിസഹമായ നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിസരം എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രയോഗത്തിന് പ്രതികൂലമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ആധുനിക വിശ്വാസങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അദ്വിതീയമാണെന്നും അത് ശരിയാണെന്നും ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രം വാദിക്കുന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രതികൂലമായതിനാൽ, ഒരേ പരിസരം എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഇത് ഒരു തരത്തിലും പിന്തുടരുന്നില്ല; എന്നാൽ എല്ലാ മതസംഘടനകളും വസ്തുതകൾ നിഷേധിക്കുകയും അസത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നാം അനിയന്ത്രിതമായി പ്രതികൂലമായിരിക്കണം.

മാർച്ച് വേഡ്, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യോത്തരത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, മുകളിലുള്ള കത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നു, “ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു മനുഷ്യമനസ്സിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, ഭ physical തിക നീക്കംചെയ്യൽ ills, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും തെറ്റാണ്. ”

ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ, ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നുവരുന്നു, പിന്നെ കൂടുതൽ എതിർപ്പിന്റെയോ വാദത്തിന്റെയോ ആവശ്യകത എന്താണ്; എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: “ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കാരണവശാലും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല.”

ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ ശ്രമങ്ങളിലും പ്രയോഗങ്ങളിലും മനുഷ്യ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, കേസ് ലോക കോടതികളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണ കോടതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, മാത്രമല്ല മനുഷ്യമനസ്സുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് "സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിമിഷങ്ങൾ" എന്ന മണ്ഡലത്തിന് പുറത്താണ്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന സത്യസന്ധമായി നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യമനസ്സല്ല, ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ദൈവിക മനസ്സാണ് (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനസ്സ്) ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യ മനസ്സില്ലാതെ ദൈവിക മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? ദൈവിക മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ "ശാസ്ത്രജ്ഞൻ" അവകാശപ്പെടുന്ന ഏത് തത്ത്വവും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശമോ ജോലിയോ കൂടാതെ ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? എന്നാൽ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ തൊഴിലോ ഉപയോഗമോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ദൈവിക മനസ്സ് പ്രാപ്തമായിരിക്കണം, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത്? മറുവശത്ത്, ഒരേയൊരു പോംവഴി ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ദൈവികമോ മനുഷ്യമനസ്സുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങളോ ദൈവികമായ മനസ്സോ മനുഷ്യമനസ്സോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനോ അഭിനിവേശം ചെയ്യാനോ മനുഷ്യമനസ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യരാണ്. കത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡിക അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസും മാനസിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയുണ്ട്, അത് 'ഒരു സുഹൃത്ത്' അവഗണിക്കുന്നു. ''

ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രവും മാനസിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞന് അനുകൂലമാണ്, അതിൽ, കത്തിലെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല.

മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയുടെ തുടക്കത്തിൽ കത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു: “ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആത്മീയ മാർഗങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ മാത്രമാണ്. 'വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന രോഗികളെ രക്ഷിക്കും' എന്ന് അപ്പൊസ്തലനായ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു. ''

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നുവരുന്നു, ആത്മീയ മാർഗങ്ങളും മാനസിക മാർഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മാനസിക, മെസ്മെറിസ്റ്റ്, അമേച്വർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ശാരീരിക കാരണത്താലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു സാധാരണ തലയ്ക്ക് കീഴിലാണ്, അവയെ മാനസികമോ മാനസികമോ ആത്മീയമോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു; ആത്മീയമാണ്. പ്രാർത്ഥന ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ “ആത്മീയ മാർഗം” എന്ന പ്രയോഗം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനമല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയെന്താണ്? ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അവൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആരോടാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യമനസ്സില്ലാതെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും? എന്നാൽ അവൻ മേലിൽ മനുഷ്യനല്ല, ദൈവികനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വന്തം ശക്തിയെക്കാൾ ഉയർന്ന ശക്തിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതിനാൽ പ്രാർത്ഥന. അവൻ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തന്റെ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യപ്പെടുമെന്നുമാണ് അനുമാനം. പ്രാർഥനയുടെ ഇറക്കുമതി ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും മനുഷ്യരോഗിയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അത് നീക്കംചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും അവന്റെ മാനവികതയും മനസ്സും ഉപയോഗിക്കണം. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി, ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ തത്ത്വത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സന്ദേശമോ അഭ്യർത്ഥനയോ ആണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ താഴ്ന്ന, തുല്യമായ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു സന്ദേശത്തെയോ നിവേദനത്തെയോ ഫലപ്രദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, അത്തരം സന്ദേശങ്ങളോ നിവേദനമോ എങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു അധികാരത്തെ അപേക്ഷിക്കുകയില്ല, കാരണം അത് അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന നൽകാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല തനിക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു ചെയ്യാൻ തുല്യനായ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല. അതിനാൽ, താൻ അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതുക. അവൻ അധികാരത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാം ജ്ഞാനിയുമാണെങ്കിൽ, തനിക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് നിവേദനം. അവനറിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ സർവ്വജ്ഞനല്ല; പക്ഷേ, അവനത് അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശക്തനുമായ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അപേക്ഷകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ധിക്കാരത്തിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയാണ്, എല്ലാ ജ്ഞാനമുള്ള ബുദ്ധിയും അവഗണിക്കപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിർവഹിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ. മറുവശത്ത്, ഇന്റലിജൻസ് സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശക്തനുമാണെന്നും എന്നാൽ മനുഷ്യകാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നയാൾ ആ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ബുദ്ധിശക്തിയായ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാൻ തന്റെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ചില പ്രാരംഭ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിവേദനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കണം, അതിനാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മനസ്സ് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടക്കം ശാരീരികമാണ്, പ്രക്രിയ മാനസികമായിരിക്കണം (മറ്റെന്തെങ്കിലും പിന്തുടരാം); എന്നാൽ അവസാനം ശാരീരികമാണ്.

വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നു: എന്താണ് വിശ്വാസം? മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസമല്ല. ഒരു മന്ത്രവാദി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയകരമായ ഫലങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയിച്ചേക്കാവുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഇവ രണ്ടും ന്യൂട്ടന്റെയോ കെപ്ലറുടെയോ പ്ലേറ്റോയുടെയോ ക്രിസ്തുവിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. തന്റെ തടി ദൈവത്തിൽ അന്ധമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്തൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഏതൊരു വിശ്വാസവും പോലെ ഫലം നേടുന്നു. വിജയകരമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിലോ, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഊഹക്കച്ചവടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആയിരിക്കാം. വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫലം. വിശ്വാസത്തിന്റെ തത്വം ഓരോന്നിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്, എന്നാൽ വിശ്വാസം ബുദ്ധിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ഉപയോഗത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിന് അനുസരിച്ചുള്ള രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകണം. അത് നരകമോ ദൈവികമോ ആകാം; എന്തായാലും, "വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗികളെ രക്ഷിക്കും" എന്ന് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞതിനാൽ അത് അങ്ങനെയാകുന്നില്ല. വസ്തുതകൾ സാക്ഷികളാണ്, അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് അല്ല.

എഴുത്തുകാരൻ തുടരുന്നു: “ഒരു സുഹൃത്ത് അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ചികിത്സയെയും മാനസിക ചികിത്സയെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി.”

ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, “ഒരു സുഹൃത്ത്” തന്റെ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അവരുടെ മാനുഷിക മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ “വിശ്വാസപ്രാർത്ഥന” ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പഠിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല. ഈ സംശയത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവന പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു: “ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്, അതേസമയം മാനസിക ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മാനസിക നിർദ്ദേശത്തിലൂടെയോ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെയോ മെസ്മെറിസത്തിലൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു മനുഷ്യമനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. . പിന്നീടുള്ള കേസിലെ ഫലങ്ങൾ‌ താൽ‌ക്കാലികവും ഹാനികരവുമാണ്, കൂടാതെ 'ഒരു ചങ്ങാതി' അത്തരം പരിശീലനത്തിനെതിരായ അപലപത്തെ പൂർണ്ണമായും അർഹിക്കുന്നു. ''

മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും, അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പൂർണമായും ആശ്രയിക്കാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പദത്തിലൂടെയും അവർ ദൈവത്തെ നിയോഗിച്ചേക്കാം. ഇതിനകം മുന്നേറിയ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് എഴുത്തുകാരൻ അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ചികിത്സകൾ ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രോഗശമനം പോലെ ഫലപ്രദവും പ്രാക്ടീഷണർമാർക്ക് ആനുപാതികവുമാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചികിത്സയുടെ തത്വം എന്തുതന്നെയായാലും, രോഗശാന്തി ഫലപ്രദമാകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള “ശാസ്ത്രജ്ഞർ” ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രത്തിനായുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ കത്തിന്റെ രചയിതാവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്, മാനസിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചതിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാണ്. അവൻ അനിഷ്ടത്തോടെ നോക്കുന്നു. “ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ്”, “മാനസിക ശാസ്ത്രം” എന്നീ പദങ്ങളിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അഭാവവുമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കത്തിലുടനീളം “ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ്” അല്ലെങ്കിൽ “ശാസ്ത്രജ്ഞർ” എന്നീ വാക്കുകൾ വലിയക്ഷരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം മാനസിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചോ ശാസ്ത്രജ്ഞരെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, തലസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ ആർക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല, മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ദോഷകരമാകുമെന്ന് ആർക്കും പറയാനാവില്ല.”

“ഒരു സുഹൃത്ത്” ഈ പ്രസ്താവനയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥവും പ്രയോജനപ്രദവുമാകാൻ നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കണം; പ്രാർഥന മറ്റൊരാളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിലും, വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഫലമോ പണത്തിന്റെ രസീതിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കളങ്കപ്പെടാനും നിസ്വാർത്ഥനായിരിക്കാനും കഴിയില്ല, കാരണം വ്യക്തിപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

ഖണ്ഡിക ആരംഭത്തിൽ: “യേശു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി, അതുപോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് വസ്തുതകൾ,” നമ്മുടെ ലേഖകൻ ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വേതനം എടുക്കുന്നതിലെ നിയമസാധുത തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇനിപ്പറയുന്നവയിലൂടെ: “യേശു ആദ്യം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള കൽപ്പനയോടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു സംഘത്തെ അയച്ചു, അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത തവണ അവരെ അയച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ പേഴ്‌സുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, 'തൊഴിലാളി തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ്' എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ''

ഞങ്ങളുടെ ലേഖകന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ബാധകമായ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യ പരാമർശം മത്താ., അധ്യായത്തിൽ കാണാം. x., വേഴ്സസ് 7, 8, 9, 10: “നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുക. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക, കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുക, പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് സ received ജന്യമായി ലഭിച്ചു, സ give ജന്യമായി നൽകുക. നിങ്ങളുടെ പേഴ്‌സിൽ സ്വർണ്ണമോ വെള്ളിയോ പിച്ചളയോ നൽകരുത്. നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ്, രണ്ട് മേലങ്കികൾ, ചെരിപ്പുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുകൾ; വേലക്കാരൻ തന്റെ മാംസത്തിന് യോഗ്യനാണ്. ”

നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമായി നൽകുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന് വാറന്റ് നൽകാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ “നിങ്ങൾക്ക് സ received ജന്യമായി ലഭിച്ചു, സ give ജന്യമായി നൽകുക” എന്ന പ്രസ്താവന അതിനെതിരെ വാദിക്കുന്നു.

മർക്കോസിൽ, അധ്യാ. vi., വേഴ്സസ് 7-13, നമുക്ക് കാണാം: “അവൻ പന്ത്രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു, രണ്ടോ രണ്ടോ പേരെ അയച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം നൽകി; അവർ അവരുടെ വഴിക്കു ഒന്നും എടുക്കരുതു വടി അല്ലാതെ കല്പിച്ചു; അവരുടെ പേഴ്‌സിൽ സ്‌ക്രിപ്, റൊട്ടി, പണമില്ല. എന്നാൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് രണ്ടു അങ്കി ധരിക്കരുത് …… അവർ പുറത്തുപോയി മനുഷ്യർ അനുതപിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. അവർ അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ അനേകം എണ്ണകൊണ്ടു അഭിഷേകം ചെയ്തു.

മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രീതികൾക്ക് അനുകൂലമായി വാദിക്കുന്നില്ല, വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

അടുത്ത പരാമർശം ലൂക്കോസ്, അധ്യാ. ix., വേഴ്സസ് 1-6: “എന്നിട്ട് അവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുമിച്ചു വിളിച്ചു, എല്ലാ പിശാചുക്കളുടെയും മേൽ അധികാരവും അധികാരവും നൽകി, രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കി. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും അവൻ അവരെ അയച്ചു. അവൻ അവരോടു: നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്‌ക്കായി ഒന്നും എടുക്കരുതേ, തണ്ടുകളോ, രേഖകളോ, അപ്പമോ പണമോ ഒന്നും എടുക്കരുത്; രണ്ട് കോട്ട് വീതവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഏതു വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാലും അവിടെ താമസിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുക …… ..അവൾ പുറപ്പെട്ടു പട്ടണങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും രോഗശാന്തി നേടുകയും ചെയ്തു. ”നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ പരാമർശമില്ല, അതേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശമ്പളത്തിന്റെ അഭാവം, വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ വ്യക്തത എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഞങ്ങളുടെ ലേഖകന്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

അടുത്ത പരാമർശം ലൂക്കോസ്, അധ്യാ. x., വേഴ്സസ് 1-9, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഇവയ്ക്കുശേഷം കർത്താവ് മറ്റ് എഴുപതുകാരെയും നിയമിച്ചു, അവരെ രണ്ടുപേരെയും അവന്റെ മുഖത്തിനുമുമ്പായി എല്ലാ നഗരത്തിലേക്കും അവൻ വരുന്നിടത്തേക്കു അയച്ചു …… പേഴ്‌സ് എടുക്കരുത്, സ്ക്രിപ്റ്റോ ഷൂസോ ഇല്ല; വഴിയിൽ ആരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഏതു വീട്ടിലേക്കു പ്രവേശിച്ചാലും ആദ്യം പറയുക: ഈ വീടിന് സമാധാനം. സമാധാനപുത്രൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അതിന്മേൽ ഇരിക്കും; ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അവർ കൊടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം, കൂലിപ്പണിക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ്. വീടുതോറും പോകരുത്. നിങ്ങൾ ഏതു നഗരത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചാലും അവർ നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതു ഭക്ഷിക്കുക. അതിലെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി അവരോടു: ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു.

"തൊഴിലാളി തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ്" എന്ന കത്തിലെ ഉദ്ധരണിയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്; എന്നാൽ ഈ കൂലി വ്യക്തമായും “അവർ തരുന്നത് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും” ആണ്. തീർച്ചയായും ഈ റഫറൻസിൽ നിന്ന് രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ നൽകിയ ലളിതമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളല്ലാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളുടെ ലേഖകന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും രോഗശാന്തി നൽകുന്നയാൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും ഒഴികെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു. "സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിമിഷങ്ങൾ" എന്നതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, യഥാർത്ഥ രോഗശാന്തിക്കാരന് പ്രകൃതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് നൽകുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാന റഫറൻസിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ലൂക്കോസ്. അധ്യാ. xxii., വേഴ്സസ് 35-37: “ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങളെ പേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റും ഷൂസും ഇല്ലാതെ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ? അവർ പറഞ്ഞു: ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്‌സ് ഉള്ളവൻ അതു എടുത്തുകളയട്ടെ. വാളും ഇല്ലാത്തവൻ തന്റെ വസ്ത്രം വിറ്റ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങട്ടെ. എഴുതപ്പെട്ടതു എന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അവൻ അക്രമികളുടെ ഇടയിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടു; എന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ”

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെ അർത്ഥം, യേശു ഇനി ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പമുണ്ടാകില്ലെന്നും അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പോരാടേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ്. എന്നാൽ രോഗം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അവരുടെ പേഴ്‌സും സ്‌ക്രിപ്റ്റും എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിപരീതമായി നിർദ്ദേശിക്കും: അവർക്ക് അവരുടെതായ രീതിയിൽ പണം നൽകേണ്ടിവരും. ഈ വസ്തുതയിൽ, ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവായി ഞങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടന്റ് മുന്നേറുന്നത് അവർക്കെതിരായി മാറുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടന്റ് തന്റെ കേസിന് അനുകൂലമായി മുന്നേറുന്നതിലൂടെ പരിക്കേറ്റു. യേശു നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ ആത്മാവിലോ കത്തിലോ പാലിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ല; അവർ മിസ്സിസ് എഡിയുടെ ശിഷ്യന്മാരും അവളുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രചാരകരും ആണ്. യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിസ് എഡിയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളായോ അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകാനോ അവർക്ക് അവകാശമില്ല.

ലേഖകൻ തുടരുന്നു: “പുരോഹിതന്മാർക്കും ക്രിസ്തീയ വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ അധികാരമെന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി ഈ വാചകം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ കേസിൽ ഒരു അപവാദം വരുത്തുന്നതിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനമില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ. ”

ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ പുരോഹിതരുടെ ചില രീതികൾ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പിന്തുടരുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കൂടാതെ പുരോഹിതന്മാർ അത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വയം ഒഴികഴിവ് നടത്തുകയും അതേ സമയം ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ അതിന്റെ പ്രധാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ക്രിസ്തുമതത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ക്രൈസ്തവ സഭ ചില ആചാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചില ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപലപിക്കുന്നു, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ നേതാക്കൾ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; എന്നാൽ ഇതിന് തെറ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മാനസിക ഉപാധികളിലൂടെ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണം സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ, ഈ വാക്യം അഭികാമ്യമാണെങ്കിൽ, ആത്മീയ മാർഗത്തിലൂടെ, കാരണം ദൈവമോ ആത്മീയ മാർഗമോ ആണെങ്കിൽ, രോഗശമനം, അപ്പോൾ രോഗശമനം ദൈവത്തിന്റേതാണ്, അത് ആത്മാവിന്റെ ദാനമാണ്, ക്രൈസ്തവ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഭൗതിക പണം സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമില്ല, അവിടെ ചികിത്സയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല, തെറ്റായ ഭാവനയിൽ അയാൾ പണം നേടുന്നു.

എഴുത്തുകാരൻ തുടരുന്നു: “പുരോഹിതന്മാരെ പ്രസംഗിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പള്ളികൾ നിയോഗിക്കുന്നു, മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും ഒരു നിശ്ചിത ശമ്പളം നൽകുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണർമാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല. ”

ഇത് ശരിയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല, പക്ഷേ, നല്ല ബിസിനസ്സ് പുരുഷന്മാരേ, അവർ അവരുടെ സമയത്തിനും ജോലിയ്ക്കുമായി ശമ്പളം ശേഖരിക്കുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തുടരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു: “അവരുടെ ചാർജ് തുച്ഛമായതിനാൽ വളരെ ചെറുതാണ്, അവരുടെ സഹായം തേടുന്ന വ്യക്തി സ്വമേധയാ പണം നൽകുന്നു.”

ചാർജ് ചെറുതും നിസ്സാരവും സ്വമേധയാ അടയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഒരുപക്ഷേ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ പഴ്സ് മികച്ചതാണെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസ്ഡ് വിഷയം സ്വമേധയാ തന്റെ വസ്തുവകകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്റെ പണം അയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ്. ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളമില്ലെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിരക്കുകൾ വളരെ തുച്ഛമാണെന്നും വളരെ നിഷ്കളങ്കമാണെന്നും അത് വായനക്കാരന്റെ ചാതുര്യത്തെ ആകർഷിക്കണമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പള്ളിയിലെ ചില പരിശീലകരുടെയും വായനക്കാരുടെയും വരുമാനം “തുച്ഛമാണ്” എന്ന് ക്രൈസ്തവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖകന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരാമർശിക്കുന്നത്, “അവരുടെ ആരോപണം വളരെ തുച്ഛമാണ്,” “ഈ ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ചർച്ച് തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് കക്ഷികൾക്ക് തന്നെ ഉചിതവും തൃപ്തികരവുമാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ സയൻസിലേക്ക് തിരിയുന്നവരിൽ നിന്ന് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായി പരാതിയില്ല. ”

ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച നിരവധി കേസുകളിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഞങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാദേശിക റെയിൽ‌വേയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ‌ക്ക് വലതുകൈയോട് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ജോലിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പല വൈദ്യരിൽ നിന്നും സഹായം വെറുതെ തേടി. സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദ്യരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജോലിക്കാർ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ കടൽ യാത്ര നടത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പോലും നൽകി. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഗുണത്തിനും കാരണമായില്ല. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണറെ പരീക്ഷിച്ചു. ഇത്‌ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധനാകേന്ദ്രത്തിൽ ചേരാൻ ഇടയാക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു കടുത്ത വിശ്വാസിയായിത്തീരുകയും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം പ്രാപിച്ചില്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത്രയധികം സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: “അവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.” ഒരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ, അയാൾ പറഞ്ഞു, തനിക്കു തുരത്താൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ പണവും, അന്നത്തെപ്പോലെ തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒപ്പം അവന് നേടാനായില്ല പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പണം. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന് സമഗ്രമായ ഒരു രോഗശമനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടത്ര സമയം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നും, രോഗശാന്തിക്കായി ലഭിച്ച ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ, രോഗശമനം നൽകാൻ താങ്ങാനാവുന്നവരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ വോട്ടർ തന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നു.

നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി രോഗിയിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തുടരുന്ന കറസ്പോണ്ടന്റ് പറയുന്നു: “ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇത് രോഗിയും പ്രാക്ടീഷണറും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്, അതിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല.”

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ശമ്പളം സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നൽകുന്നതിനോ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇത് അനുമാനിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ വാചകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യം കറസ്പോണ്ടന്റിന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ്; എന്നാൽ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിന് ബാധകമല്ല. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രം അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ രീതികൾ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യവും വ്യക്തിപരവുമായ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതികൾ ഒരു പൊതു കാര്യമാണ്. അവ സമൂഹത്തിൻറെയും രാജ്യത്തിൻറെയും ലോകത്തിൻറെയും താൽ‌പ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. അവർ മാനവികതയുടെ സുപ്രധാനമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു; അവർ വസ്തുതകൾ നിഷേധിക്കുന്നു, അസത്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു, ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ധാർമ്മിക ബോധത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു, മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയെയും സമഗ്രതയെയും ബാധിക്കുന്നു; തങ്ങളുടെ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് പ്രായോഗിക സർവജ്ഞാനവും സർവശക്തിയും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മാനുഷിക തരത്തിലുള്ള ദുർബലതകൾക്ക് അടിമയാണ്; ഈ ഭ physical തിക ഭൂമിയുടെ ദാസനാകാൻ അവർ ആത്മീയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും; അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആദർശം അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ കേവലം രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതും ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ആ ury ംബരവുമാണ്. ക്രൈസ്തവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പള്ളി സ്ഥാപിതമായതും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ്. ക്രൈസ്തവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ മതവും ലൗകിക വിജയത്തെയും ശാരീരിക ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിയുന്നു; അത് ആത്മീയ ഉത്ഭവം, ഉദ്ദേശ്യം, പ്രായോഗികം എന്നിവയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ജീവിതത്തിലെ വിജയവും ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ശരിയാണ്; എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ചർച്ച് പണിയുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെയും യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെയും ആരാധനയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞരോടൊപ്പം, അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്തു നിലവിലുണ്ട്, എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന് തന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, ദൈവത്തിന്റെയോ ക്രിസ്തുവിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ സ്ഥാനത്ത്, ശ്രീമതി എഡ്ഡി അവരെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു അവ ഒരു ഒറാക്കിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, അവരുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാനാവാത്തതും തെറ്റായതുമാണ്, അതിൽ നിന്ന് പരിഹാരമോ മാറ്റമോ ഇല്ല.

കത്തിൽ താഴെയുള്ള മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ "സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിമിഷങ്ങൾ" എന്നതിൽ ഉത്തരം നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം മറ്റൊരു വശം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അത് ഇപ്പോഴും നഷ്ടപരിഹാര വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "ഈ ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ചർച്ച് തീർപ്പാക്കിയത് കക്ഷികൾക്ക് തന്നെ ഉചിതവും തൃപ്തികരവുമാണ്."

അങ്ങനെ തന്നെ; എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും അഴിമതി നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മതസംഘം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്താണ്. ക്രൈസ്തവ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഉചിതവും തൃപ്തികരവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കാമെങ്കിലും, ഭ്രാന്തമായ ഒരു അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും അനുയോജ്യവും ഉചിതവുമാണ്. .

കത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു: “ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ വിഷയം നീതിപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണം, പുരോഹിതർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളുടെ സുഖം പ്രാപിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പണം നൽകുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, അത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പണം നൽകാനുള്ള അവകാശം. ”

ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ പുരോഹിതന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലെ അനീതിയെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതരുടെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കൽ കൂടി നാം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. രോഗികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള പുരോഹിതന് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ ഒരു സമ്പ്രദായമല്ല. ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനെന്ന നിലയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു രോഗശാന്തിക്കാരനല്ല. എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും രോഗികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും പുരോഹിതന്മാർക്ക് പണം നൽകുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നതല്ല, അതിനാൽ സമാനമായ സേവനത്തിനായി ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചോദ്യം.

ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതരുടെ മേൽ വാദം എറിയാനുള്ള ശ്രമം ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വാദത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നു. ചോദ്യം ഇതാണ്: ആത്മാവിന്റെ ദാനത്തിനായി പണം എടുക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ? അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ, പുരോഹിതൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾക്കോ ​​അവകാശവാദങ്ങൾക്കോ ​​ഒരു ഒഴികഴിവുമല്ല.

ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നീക്കം ചെയ്താൽ, ഈ സംസ്കാരം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് പണമിടപാടുകാർക്ക് ഒന്നുകിൽ അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ തകരുകയും അവരുടെ "ആത്മീയത" ഭൗതിക അടിത്തറയോടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]