വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകതീരമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശ സമുദ്രത്തിൽ കേന്ദ്ര, ആത്മീയ, അദൃശ്യ സൂര്യനെ പ്രസരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം അവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ആത്മാവുമാണ്; ഈ അനുയോജ്യമായ മോഡലിന് ശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന് വിമോചനങ്ങളും മൂന്ന് ജീവിതങ്ങളാണ്, ഗ്നോസ്റ്റിക് പ്ലെറോമയുടെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി, മൂന്ന് “കബാലിസ്റ്റിക് മുഖങ്ങൾ”, പുരാതന പുരാതനകാലത്തെ, വൃദ്ധരുടെ വിശുദ്ധൻ, മഹാനായ എൻ-സോഫിന് ഒരു രൂപമുണ്ട് “എന്നിട്ട് അവനുണ്ട് രൂപമില്ല. ”

Isis അനാച്ഛാദനം.

ദി

WORD

വാല്യം. 1 നവംബർ NOVEMBER നമ്പർ 2

HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1904

സാഹോദര്യം

ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തത്ത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, മതം എന്നിവയുടെ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അവതരണത്തിനായി പേജുകൾ തുറക്കുന്ന ഒരു മാസികയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്ക് ഈ ആവശ്യം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ധാർമ്മികത സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്.

മാനവികതയുടെ സാഹോദര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും മുന്നോടിയായി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

മാനവികത ഒരു മഹത്തായ കുടുംബമാണ്, എന്നിരുന്നാലും വംശത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും മുൻവിധിയാൽ വ്യാപകമായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. “സാഹോദര്യം” എന്ന വാക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആശയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവന്റെ പ്രവണതകൾ, ചായ്‌വുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, വികസനം എന്നിവയാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ട്രൂത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, “സഹോദരൻ” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ എതിരാളികൾക്കെതിരെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായവും സംരക്ഷണവും എന്ന ചിന്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മൂത്ത സഹോദരന് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു അംഗത്തിന്, ഒരു രഹസ്യ സൊസൈറ്റിയുടെയോ ക്ലബിന്റെയോ അംഗത്വം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അതിനെ സാമ്പത്തിക അർത്ഥത്തിൽ പങ്കിടൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അലറുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ ലോകത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ, അന്ധരും മയക്കുമരുന്നും ഉള്ളതിനാൽ, ആത്മാവ് സഹജീവികളോടുള്ള അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള നിലനിൽക്കാനാവാത്ത ബന്ധമാണ് ബ്രദർഹുഡ്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ആത്മാവിനെ ഈ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. നീണ്ട പഠനത്തിനും തുടർച്ചയായ അഭിലാഷത്തിനും ശേഷം, സാഹോദര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് ആത്മാവിന് അറിയാം. ഇത് ഒരു മിന്നൽ പ്രകാശത്തിലെന്നപോലെ വരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ മിന്നലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി വരുന്നു, അതായത് ആത്മാവിനെ അതിന്റെ ശരീരവുമായുള്ള ആദ്യത്തെ ബന്ധം, കുട്ടിക്കാലത്ത് ലോകത്തിൽ ബോധത്തിലേക്കുള്ള ഉണർവ്, മരണസമയത്ത്. ഫ്ലാഷ് വരുന്നു, പോകുന്നു, മറന്നുപോകുന്നു.

പ്രകാശത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, അവ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, മാതൃത്വകാലത്ത് ഒരു മിന്നൽ വെളിച്ചം, മാനവികതയുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ പ്രകാശം. കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള നീണ്ട മാസത്തെ വേദനയും ഉത്കണ്ഠയും സങ്കടവും “അമ്മയുടെ” വികാരങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. നവജാത ശിശുവിന്റെ ആദ്യ നിലവിളിയുടെ നിമിഷത്തിലും, അവളുടെ ജീവിതം അതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്ന നിമിഷത്തിലും, ഒരു “അമ്മയുടെ” ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നു. ഒരു വലിയ ലോകജീവിതത്തിന്റെ വാതിലുകളിലൂടെ അവൾ കാണുന്നു, ഒരു നിമിഷം അവളുടെ ബോധത്തിലേക്ക് ഒരു ത്രില്ല്, പ്രകാശകിരണം, അറിവിന്റെ ലോകം, മറ്റൊരു സത്തയുമായി ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത അവളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൾ സ്വയം ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഒരു എക്സ്റ്റസി, ഐക്യബോധം, ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരാളും തമ്മിലുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ബന്ധം എന്നിവ വരുന്നു. നിസ്വാർത്ഥതയുടെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും തികഞ്ഞ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ മാനുഷിക അനുഭവത്തിൽ. ഫ്ലാഷ് കടന്നുപോകുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം, പെട്ടെന്നുതന്നെ, ദൈനംദിന മാതൃത്വത്തിലേക്ക്‌ കുറയുകയും മാതൃസ്വാർത്ഥതയുടെ തലത്തിലേക്ക്‌ താഴുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും, രണ്ടുതവണ ജനിച്ച പുരുഷന്റെ ആത്മവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെൽഫുമായോ ഉള്ള ബന്ധവും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുട്ടിയോടുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും അനുഭവപ്പെടുന്നു, കാരണം, ആ നിഗൂ moment നിമിഷത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ തിരശ്ശീലകളിലൊന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും അമ്മയുടെ ആത്മാവും കുട്ടിയുടെ ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും പരസ്പര ധാരണയും ഉണ്ട്. കാവൽ നിൽക്കേണ്ടവനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനുമായവൻ, മറ്റൊരാൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ.

നിയോഫൈറ്റ്, നിരവധി ജീവിതങ്ങളിലൂടെയും ആത്മീയ വെളിച്ചത്തിനായി കൊതിക്കുന്നതിലൂടെയും, ഒടുവിൽ പ്രകാശം തകർക്കുന്ന നിമിഷത്തിലെത്തുന്നു. ഭൂമിയിലെ നിരവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും, സാഹചര്യങ്ങളിലും, സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിരവധി ആളുകളുമായി നിരവധി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു. , പല രാജ്യങ്ങളിലും, പല സൈക്കിളുകളിലും. എല്ലാവരിലൂടെയും കടന്നുപോകുമ്പോൾ, സ്വഭാവഗുണങ്ങളും സഹാനുഭൂതികളും സന്തോഷങ്ങളും ഭയങ്ങളും സഹമനുഷ്യരുടെ അഭിലാഷങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു - അവനവന്റെ മറ്റ് വ്യക്തികൾ. അവന്റെ ലോകത്ത് ഒരു പുതിയ ബോധം ജനിക്കുന്നു: സാഹോദര്യത്തിന്റെ ബോധം. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശബ്ദം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തുന്നു. പുതുതായി ജനിച്ച ശിശുവിന്റെ “അമ്മയുടെ” ചെവിയിലേക്കുള്ള നിലവിളി പോലെയാണ് ശബ്ദം. കൂടുതൽ: ഒരു ഇരട്ട ബന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോടുള്ളതുപോലെ വലിയ രക്ഷാകർതൃ ആത്മാവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അമ്മ തന്റെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, സംരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം അവനു തോന്നുന്നു. ഒരു വാക്കും ഈ ബോധത്തെ വിവരിക്കില്ല. ലോകം പ്രകാശിക്കുന്നു. സാർവത്രിക ആത്മാവിന്റെ ഒരു ബോധം അതിൽ ഉണർത്തുന്നു. അവൻ ഒരു സഹോദരനാണ്. അവൻ രണ്ടുതവണ ജനിച്ചു, രണ്ടുതവണ ജനിച്ചു.

ശിശുവിന്റെ നിലവിളി അമ്മയിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണർത്തുന്നതുപോലെ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മനുഷ്യനും ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുറന്നു. ചന്തസ്ഥലത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ, ചന്ദ്രനില്ലാത്ത മരുഭൂമിയുടെ നിശ്ചലതയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിൽ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ, മഹാനായ അനാഥ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലവിളി അവൻ കേൾക്കുന്നു.

ഈ കോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം, പുതിയ ചുമതലകൾ, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ തുറക്കുന്നു. കുട്ടി അമ്മയോടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യത്വവും അവനുണ്ട്. അവൻ അതിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുകയും തന്റെ ജീവിതം പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനവികതയുടെ നന്മയ്ക്കായി വിട്ടുകൊടുത്ത ജീവിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ അത് നൽകാനും ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഒരു സഹോദരനെന്ന നിലയിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികമായി തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ തുടങ്ങും.