വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജൂൺ, 1908.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

 

നമ്മുടെ സൂര്യനും അതിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്ന കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അത് അൽസിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയസ് ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൂർണമായും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഏത് നക്ഷത്രമാണെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്രമെന്ന് കരുതുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭ side തിക വശത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് കേന്ദ്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. കാണപ്പെടുന്ന ആ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അദൃശ്യമാണ്, ദൂരദർശിനികൾ കണ്ടെത്താനാകില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന് ദൃശ്യമാകുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്, അതേ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ, അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരം, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്, മനുഷ്യനോ പ്രപഞ്ചമോ ആകട്ടെ, ദൃശ്യമാകുന്ന ഭ physical തിക കണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപീകരണ തത്വമുണ്ട്. ഈ രൂപീകരണ തത്വത്തിലൂടെ ജീവിത തത്വം എന്ന മറ്റൊരു തത്ത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം ഭൗതികവും രൂപവത്കരണവുമായ തത്വങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കണികകളെയും ബഹിരാകാശത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ചലനങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വം തന്നെ ഒരു വലിയ തത്ത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് മനുഷ്യ മനസ്സിന് സ്ഥലത്തെപ്പോലെ അതിരുകളില്ലാത്തതാണ്. ഈ തത്ത്വത്തെ മതങ്ങളുടെയും തിരുവെഴുത്തുകളുടെയും രചയിതാക്കൾ ദൈവമായി പിടിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാർവത്രിക മനസാണ് ഇത്. ഇത് ബുദ്ധിമാനും സർവ്വശക്തനുമാണ്, പക്ഷേ സ്ഥലത്തിന് ഭാഗങ്ങളില്ല എന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഭാഗങ്ങളില്ല. അതിനുള്ളിൽ ഭ physical തിക പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ജീവിക്കുകയും ചലിക്കുകയും അവയുടെ അസ്തിത്വം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. “കേന്ദ്രം എല്ലായിടത്തും ചുറ്റളവ് എങ്ങുമില്ല.”

 

 

എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ തോൽവി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തിരകളുടെ ശബ്ദമാണോ ശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണോ?

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സ്പന്ദനങ്ങൾ ഹൃദയമിടിപ്പിന് കാരണമാകില്ല, എന്നിരുന്നാലും സൂര്യന്റെ രക്തചംക്രമണവും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ ഒരു കാരണം രക്തത്തിലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകളായ പൾമണറി അൽവിയോളിയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ശാരീരിക രക്തത്തിലെ ശാരീരിക ശ്വസന പ്രവർത്തനം, ഹൃദയത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സ്റ്റേഷൻ. എന്നാൽ ശാരീരിക ശ്വസന പ്രവർത്തനം ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമല്ല. ജനനസമയത്ത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനസിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രാഥമിക കാരണം. ഈ മാനസിക അസ്തിത്വം ശരീരത്തിലല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വസിക്കുകയും ശരീരത്തെ ചുറ്റുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് എന്റിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇടപെടലും വഴി, അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ശ്വസനം ജീവിതത്തിലൂടെ തുടരുന്നു. ശരീരത്തിലെ മാനസിക അസ്തിത്വം രക്തത്തിൽ വസിക്കുന്നു, രക്തത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ മാനസിക അസ്തിത്വത്തിലൂടെയാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

“ഒരാളുടെ ഹൃദയം” ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്; “ശ്വസനം” ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്; അവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതാം. ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും: “ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചും” എന്താണ് “ഇതിനെക്കുറിച്ച്” ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം.

 

 

ഹൃദയവും ലൈംഗിക സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്-ശ്വസനം?

മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ശരിയായി പറയാം. ധമനികൾ, ഞരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറികൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഹൃദയത്തിന്റെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ട്. രക്തത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല മാത്രമാണ് രക്തചംക്രമണ സംവിധാനം. അവയവങ്ങളും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ശ്വസനത്തിന്റെ മാധ്യമമാണ് രക്തം. അതിനാൽ, ശ്വാസവും ലൈംഗികാവയവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സന്ദേശവാഹകനാണ് രക്തം. നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്നു, ശ്വാസകോശം വായുവിലേക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് പകരുന്നു, രക്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ലൈംഗികതയുടെ അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ൽ “വേഡ്,” വാല്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദി സോഡിയാക്, വി. 3, pp. 264-265, എഴുത്തുകാരൻ ലുഷ്കയുടെ ഗ്രന്ഥിയെ, ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക അവയവമായ ലൈംഗികാഭിലാഷമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഓരോ ശ്വസനത്തിലും രക്തം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ലുഷ്കയുടെ ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഈ അവയവം അതിലൂടെ കളിക്കുന്ന ശക്തിയെ താഴേയ്‌ക്കോ മുകളിലേക്കോ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത് താഴേക്ക് പോയാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, വിപരീത അവയവവുമായി സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് കന്യകയാണ്, എന്നാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഇച്ഛാശക്തിയാൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ പാത നട്ടെല്ലിലൂടെയുമാണ്. ഹൃദയം രക്തത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സ്റ്റേഷനാണ്, മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും മനസ്സിനൊപ്പം പ്രേക്ഷകരെ നേടുന്ന സ്വീകരണ ഹാൾ കൂടിയാണ്. ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു; അവ എഴുന്നേറ്റു ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. മനസ്സ് അവർക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുകയും അവരെ രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിക്കുകയും ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വർദ്ധിച്ച രക്തചംക്രമണത്തിന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി കൂടുതൽ വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ധമനികളിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തേക്കും സിരകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും കടന്നുപോകുന്നതിന് ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആവശ്യമാണ്, ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ ചക്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൃദയം വേഗത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുകയും ശ്വാസം കുറയുകയും വേണം.

ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ ജീവിതശക്തിയുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ചെലവ് മൂലമാണ് പല ജൈവ രോഗങ്ങളും നാഡീ പരാതികളും ഉണ്ടാകുന്നത്; അല്ലെങ്കിൽ, ചെലവ് ഇല്ലെങ്കിൽ, സംശയാസ്പദമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്ന ലൈംഗികശക്തിയുടെ മുഴുവൻ നാഡീ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തിരിച്ചുവരവിലൂടെയും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തചംക്രമണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിലൂടെയും. ഉൽ‌പാദന ശക്തി ദ്രവീകൃതമാവുകയും തിരിച്ചുവരവിനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മരിച്ച കോശങ്ങൾ രക്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും അവ ശരീരത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ രക്തത്തെയും ശരീരത്തിൻറെ അവയവങ്ങളെയും മലിനമാക്കുന്നു. ശ്വസനത്തിന്റെ ചലനം മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു രജിസ്റ്ററുമാണ്.

 

 

ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാ ജീവികളും എന്തുണ്ട്?

ഭൂമിയേയും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളേയും ചന്ദ്രന് ഒരു കാന്തിക ആകർഷണമുണ്ട്. ആകർഷണത്തിന്റെ തീവ്രത ചന്ദ്രന്റെ ഘട്ടം, ഭൂമിയോടുള്ള സ്ഥാനം, വർഷത്തിലെ സീസൺ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആകർഷണം മധ്യരേഖയിൽ ഏറ്റവും ശക്തവും ധ്രുവങ്ങളിൽ ദുർബലവുമാണ്. ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലെയും സ്രാവിന്റെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും നിയന്ത്രിക്കുകയും മിക്ക സസ്യങ്ങളിലും properties ഷധ ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജ്യോതിഷ ശരീരത്തെയും മൃഗങ്ങളിലെയും മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യരിലുള്ള മനസ്സിനെയും ചന്ദ്രൻ ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചന്ദ്രന് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഒരു വശമുണ്ട്. പൊതുവേ തിന്മയുടെ വശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. നല്ല സമയം അമാവാസി മുതൽ പൗർണ്ണമി വരെ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പൊതു ആപ്ലിക്കേഷൻ വ്യക്തിഗത കേസുകൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചു; കാരണം, ചന്ദ്രൻ അവനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചേക്കാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മേക്കപ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേക ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളെയും ഇച്ഛ, യുക്തി, ചിന്ത എന്നിവയാൽ പ്രതികരിക്കാം.

 

 

സൂര്യോദയം ചന്ദ്രൻ കാലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്താണ്?

സൂര്യൻ കാലഘട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല; ആർത്തവത്തിൻറെ കാലഘട്ടം ചന്ദ്രന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്നത് പൊതുവായ അറിവാണ്. ഓരോ സ്ത്രീയും അവളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മേക്കപ്പിൽ ചന്ദ്രനുമായി വ്യത്യസ്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ചന്ദ്ര സ്വാധീനം അണ്ഡോത്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നതിനാൽ, ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ ഘട്ടം എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും കാലഘട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് പിന്തുടരുന്നു.

ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അണുക്കൾ പക്വത പ്രാപിക്കാനും അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാനും ചന്ദ്രൻ കാരണമാകുന്നു. ചന്ദ്രന് പുരുഷനിൽ സമാനമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ ഗർഭധാരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് അസാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഗർഭകാലത്തെയും ജനന നിമിഷത്തെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ചന്ദ്രനാണ്, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ചന്ദ്രനും, കാരണം അമ്മയുടെയും ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെയും ജ്യോതിഷ ശരീരം ഓരോന്നും ചന്ദ്രനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തലമുറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂര്യനും സ്വാധീനിക്കുന്നു; അതിന്റെ സ്വാധീനം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിൽ ചന്ദ്രൻ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിനും ദ്രാവകങ്ങൾക്കും കാന്തിക ഗുണവും സ്വാധീനവും നൽകുന്നു, സൂര്യൻ ശരീരത്തിന്റെ വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സ്വഭാവം, സ്വഭാവം, ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. സൗര സ്വാധീനം പുരുഷനിൽ ശക്തമാണ്, സ്ത്രീയിലെ ചന്ദ്രനാണ്.

എച്ച്ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ