വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 24 നവംബർ, 1916. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

ഡ്രീംസ്.

SO, സാധാരണ തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിലെ അനുഭവങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അവ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് അഗ്നി പ്രേതമാണ്, ഇത് കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യനിലെ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ പ്രേതങ്ങളും. സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തേതും വ്യത്യസ്തവുമായ ക്ലാസ് സ്വന്തം ഉയർന്ന മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ്, ഇവ അസാധാരണമാണ്. ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സ്വപ്നത്തിന്റെ നല്ല ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ഘട്ടം വരുന്നത് പ്രകാശത്തിനു ശേഷം കൊതിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി, ഏതെങ്കിലും മാനസിക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ, ഒരാളുടെ വിധിയെയും പുരോഗതിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തികളെയോ ഒരു മുഴുവൻ ആളുകളെയോ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മ മുന്നറിയിപ്പും നിർദ്ദേശവും ആയിട്ടാണ്. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ സാധാരണയായി വലിയ നേട്ടമാണ്, പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ ലാഭത്തോടെ പഠിക്കാം. അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബോധപൂർവമായും ബുദ്ധിപരമായും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഒരാൾ പഠിച്ചേക്കാം. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരാൾ വിദ്യാസമ്പന്നനാണെങ്കിൽ, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒത്തുചേരാനാവില്ലെന്ന് വളരെയധികം പഠിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു മനുഷ്യൻ മാനസിക പരിശീലനത്തിലൂടെയും ശരിയായ ജീവിതത്തിലൂടെയും സ്വയം യോജിക്കണം. വിവാഹം, ബിസിനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആഗ്രഹിച്ച വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ഒപ്പം സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്നു, അതിനാൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാധാരണ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന ഓർഡറിനും അസാധാരണമായ ഈ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പുറമേ, മോശം ഘട്ടങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് അധാർമികവും വിനാശകരവുമാണ്. ഏറ്റവും മോശമായവയിൽ ഇൻകുബിയുടെയും സുക്യൂബിയുടെയും സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നവയും സ്വപ്നക്കാരനെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആസക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പുരുഷ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രകൃതി പ്രേതമാണ് ഇൻകുബസ്, സ്ത്രീ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള സുക്യൂബസ്. അവരെ മാലാഖ ഭർത്താക്കന്മാർ, മാലാഖ ഭാര്യമാർ, മാലാഖ പ്രണയിനികൾ, ആത്മീയ ഭർത്താക്കന്മാർ, ആത്മീയ ഭാര്യമാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഈ അവസാന നിബന്ധനകൾ ചിലപ്പോൾ ശാരീരിക വ്യക്തികൾക്ക് അധാർമികത വിശദീകരിക്കാൻ ബാധകമാണ്. ഇൻകുബിയും സുക്യൂബിയും രണ്ട് തരത്തിലാണ്; ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആണ്, മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യ കാമുകനുമായി സഹവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രേതമാണ്.

അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ശാരീരികമായി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചവയെ ഇന്ദ്രിയപരമായ കാര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തമായ ഭാവനകളോടെ വ്യക്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രവഹിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. ഈ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയും ശരീരവും എടുത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ അവനോ അവളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചില പ്രകൃതിശക്തികൾ, മൂലകങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വപ്ന രൂപം സ്വപ്‌നം കാണുന്നയാൾക്ക് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എതിർലിംഗത്തിന്റെ ആദർശമാണ്. സ്വപ്ന രൂപം തീവ്രമാക്കിയ യഥാർത്ഥ ചിന്താ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നു. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇൻകുബസ് അല്ലെങ്കിൽ സുക്യൂബസ് തന്റെ മനുഷ്യ സ്രഷ്ടാവിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളിൽ കവിയുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു സ്ത്രീ ശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗീയമായ പുരുഷനുവേണ്ടി വാഞ്‌ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇൻ‌ക്യുബസ് അവൾ‌ ചിത്രീകരിച്ചതിനേക്കാൾ‌ ശക്തവും മൃഗീയവുമായിരിക്കും. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സുക്യൂബസ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിരിക്കും.

സ്വപ്നം വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, സ്വപ്നക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ മോഹങ്ങൾ സ്വപ്ന പ്രേതങ്ങളാൽ തൃപ്തിപ്പെടാം. സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് പ്രേതത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു, അത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കുന്നു. സമാനമായ ആഗ്രഹത്താൽ അതിനെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെങ്കിലും, ഇത് സാധാരണയായി സൃഷ്ടിച്ചയാൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു.

പ്രേതവുമായുള്ള ബന്ധം സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. പ്രേതം ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഉറക്കമുണരുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാമുകന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മാംസം പോലെ ദൃശ്യവും ദൃ ang വുമാകുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടെ അത് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മനുഷ്യ കാമുകന് സന്ദർശനം നൽകും. പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് പ്രേതം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അറിയില്ല. സാധാരണയായി ഇൻകുബസ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രീതിയിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് മനുഷ്യ കാമുകനോട് പറയുന്നു. അസോസിയേഷൻ വളരെക്കാലം തുടരാം; ഈ സമയത്ത് ബന്ധം അംഗീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം ക്രൂരത, മൃഗീയത, കോപം, വെറുപ്പ്, പ്രതികാരം, അസൂയ എന്നിവ കാണിച്ചേക്കാം. ഇവയിലേതെങ്കിലും സാധാരണയായി പ്രേതത്തിലൂടെ, അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്.

അത്തരം പ്രേതസുഹൃത്തുക്കളുടെ സൃഷ്ടിയിലും ആരാധനയിലും മിക്കപ്പോഴും മതപരമായ ആരാധനകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.

നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഇതിനകം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളായ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇൻകുബിയും സുക്കുബിയും ചില മനുഷ്യരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം ഇതെല്ലാം പ്രേതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ശാരീരിക ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിലേക്കോ പുരുഷനിലേക്കോ ഈ ക്ലാസ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ എതിർലിംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക സഹജാവബോധം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഇത് സമീപിക്കുന്നു.

അത്തരം പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും ആകർഷണവും മുൻകാലങ്ങളിലേതുപോലെ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് പരിചിതമാകുന്ന രഹസ്യങ്ങളാണ്.

ഈ രണ്ട് ക്ലാസുകളിലൊന്നിലും ഇൻകുബിയും സുക്യൂബിയും ദൃശ്യപരതയും ശാരീരിക ദൃ solid തയും സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി തത്വത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭ body തിക ശരീരം ഗർഭം ധരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സ്വപ്നക്കാരനും പ്രേതവും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിന് മനുഷ്യന്റെ മാനസിക സമ്മതവുമാണ് പ്രേതത്തിന്റെ ഭാവി ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ. ഒരു ഇൻകുബസ് അല്ലെങ്കിൽ സുക്യൂബസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാനസിക സമ്മതത്തോടെയുള്ള കാന്തിക ലൈംഗിക പ്രവാഹമാണ്, അതിലൂടെ ഒരു ശരീരത്തെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ധ്രുവീകരിക്കുക. ഒരു സെൽ മാത്രമേ പ്രേതം സ്വായത്തമാക്കിയാൽ മതി. ഇത്, വിഭജനം, ഗുണനം എന്നിവയാൽ ശരീരം പണിയുന്നു. ഈ ശരീരം മോഹത്തിലൂടെ വർദ്ധിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു. ഇൻകുബസ് എന്നത് സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു സുക്യൂബസ് പുരുഷന്റെ ഭാഗമാണ്. മാനസിക സമ്മതം സമ്മത മനസ്സിന്റെ കഷായങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഇൻകുബസിനോ ഒരു സുക്യൂബസിനോ മനസ്സില്ല. ഒരു ശൂന്യത, ഒരു ശൂന്യത, എന്തെങ്കിലും അഭാവം, ഇത് ഇൻകുബസിനെയും സുക്യൂബസിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഒരു ഭ body തിക ശരീരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. Warm ഷ്മളവും കട്ടിയുള്ളതുമായ മാംസം, അതിലോലമായ ചർമ്മം, സ്പന്ദന മോഹം എന്നിവയാൽ പ്രേതത്തിന്റെ ശാരീരിക രൂപം എത്ര മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിയാലും അതിന് മനസ്സില്ല. കൂടാതെ, ഈ വേർതിരിവുണ്ട്, അത്തരമൊരു പ്രേതത്തിന് അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല.

ഒരു ഇൻകുബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുക്യൂബസുമായുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അത്തരം ഭയാനകമായ ബന്ധത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും ഫലം, അമർത്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നേടാൻ പ്രേതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അത്തരം പ്രേതങ്ങളെ മനുഷ്യരാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയില്ല, അതേസമയം അവർ മനുഷ്യരായി തുടരുന്നു. ഭ്രാന്തിനോ മരണത്തിനോ മുമ്പായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും പ്രേതം ചിതറുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ മനസ്സിന് പുനർജന്മം നേടാനാവില്ല.

അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രേതവുമായുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ ഒരു സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ വിരളമായി മാത്രമേ കഴിയൂ, അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അവർക്കുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ അവളോ അവന്റെ കർമ്മമോ അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാം. പ്രേതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രേതം അത് ഒറ്റയടിക്ക് അറിയും. ബന്ധം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രേത കൂട്ടാളി ഒരു കുട്ടിയുടെയോ കാമുകന്റെയോ അപേക്ഷ പോലെ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും. ബന്ധം വിയോജിപ്പുള്ളതോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയി മാറിയാൽ, പ്രേതം ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, മനുഷ്യന് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇവ നിഷ്‌ക്രിയ ഭീഷണികളല്ല.

ഈ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചിന്ത കഠിനമാണ്. ഇത് ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ഉപദ്രവത്തെ ഭയന്ന് അത് പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്രമേണ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഗ്രഹത്തിന്റെ സംയോജിത പ്രവാഹവും മാനസിക സമ്മതം നൽകുന്നതും വഴി അസോസിയേഷൻ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ആഗ്രഹം പരിശോധിച്ച് സമ്മതം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് വേർപിരിയൽ നടത്താം. സമ്പർക്കം നിർത്തുന്നത് അസാധ്യമാണെങ്കിലും മാനസിക സമ്മതം നിരസിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കും, ഒടുവിൽ പ്രേതം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ശാരീരിക ദൃ solid തയും ദൃശ്യപരതയും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. എന്നാൽ ഉണരുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കണക്ഷന് എതിരാണെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ബന്ധത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ല.

മറുവശത്ത്, ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപിരിയൽ നിർബന്ധിതമാകാം, പ്രേതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. റെസല്യൂഷനിലും കമാൻഡിലും മതിയായ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രേതം പോകണം, മടങ്ങിവരാനാവില്ല. പക്ഷേ, അലയടിക്കുകയും ആഗ്രഹവും സമ്മതവും തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അതേ പ്രേതം മടങ്ങിവരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും.

നല്ലതും ചീത്തയുമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മൂലകങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്.

(തുടരും)