വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 22 മാർച്ച്, 1916. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ നിധി

ഒരേ തത്ത്വത്തിൽ കൃത്യമായ കല്ലുകൾ കണ്ടെത്താം. അവയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മൂലകം പ്രേതത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഒരു മുദ്രയുള്ളവന്റെ അഭ്യർത്ഥന പിന്തുടരുന്നു. ഒരു മൂലക മുദ്രയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മാന്ത്രിക സഹായം നൽകാത്തവർ, എന്നിരുന്നാലും, ഖനികൾ കണ്ടെത്തുക, നിധികളോ വിലയേറിയ കല്ലുകളോ കണ്ടെത്തുന്നവർ, അവരുടെ മാനുഷിക മൂലകത്തിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവയുമായി യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളുടെ മൂലകങ്ങൾ.

ഒരാളുടെ സ്വയം അദൃശ്യനാക്കുന്നു.

മുദ്രയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഒരു മൂലകത്തെ, സാധാരണയായി ഒരു അഗ്നി മൂലകത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വയം അദൃശ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി, അദൃശ്യനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങളെ മൂലകം വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൂലകം കാഴ്ചക്കാരന്റെ കാഴ്ചയുടെ വരിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ വെട്ടിമാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഉടമയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടായാലും, ഉടമയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരന്റെ കാഴ്ചയുടെ വരിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ മൂലകത്തിന് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല.

മാജിക്കൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത.

ഒരു മാന്ത്രിക വസ്തു ധരിക്കുന്നയാളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധമല്ല, ഒരു ലോഹ വടി മിന്നൽപ്പിണരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കളപ്പുരയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശരിയായ ലോഹ വടി മിന്നലിനെ നയിക്കുകയും നിലത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വയർ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം നടത്തുകയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശബ്‌ദം വലിയ ദൂരത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. ഇത്, ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ വയറുകളില്ലാതെ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം അയയ്ക്കുന്നതിനോ പോലെ മാന്ത്രികമാണ്, ഇത് മാന്ത്രിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ ടെലിഫോണും ടെലിഗ്രാഫും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, മറ്റ് വൈദ്യുത പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം, അതേസമയം സീലുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ശക്തി പൊതുവെ അറിയില്ലെങ്കിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ തരത്തിലുള്ള പ്രേതങ്ങളിൽ ഒരു മുദ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ വാണിജ്യ ഉപയോഗങ്ങൾ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മാജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്.

ഒരു മുദ്ര പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പരാജയം, നിർമ്മാതാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപരിചയമില്ലായ്മ, അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലും അവൻ മുദ്രയിടുന്ന പ്രേതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹതാപവും ശത്രുതയും അറിയാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് ബൈൻഡിംഗിന്റെയോ സീലിംഗിന്റെയോ ശക്തി നൽകുക. ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാർക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവരവും അനുഭവവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, വയർലെസ് ടെലിഗ്രാഫി നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം, ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ .ർജ്ജം നൽകുന്നതിനോ അവരുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു.

വിജയത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ.

മൂലകങ്ങൾ കേവലം ഒരു ക്രമത്തിലോ കേവലമായ ആഗ്രഹത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കില്ല, അവ മുദ്രയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ. മൂലകങ്ങളെ അനുസരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള മുദ്രയും അതിന്റെ എൻ‌ഡോവ്‌മെന്റും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിജയം. ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ, നിർമ്മിക്കുന്ന സമയം, മുദ്രയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ശക്തിയും എന്നിവയാണ് ഒരു മുദ്ര നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ.

ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽ സേവിക്കേണ്ട പ്രേതങ്ങളുടെ മൂലകമോ മൂലകങ്ങളോ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട സ്വാധീനത്തിന്റെ വിപരീത ഘടകമാണ്. ചില മുദ്രകൾക്ക് പരിരക്ഷണവും ആക്രമണാത്മകവുമായ ഗുണങ്ങളുടെ സംയോജനമുണ്ട്. മുദ്രകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മണ്ണ്, കളിമണ്ണ്, ജലീയ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി കല്ലുകൾ, പരലുകൾ, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, മരം, bs ഷധസസ്യങ്ങൾ; അസ്ഥി, ആനക്കൊമ്പ്, മുടി എന്നിവ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ വസ്തുക്കൾ; അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ചിലതിന്റെ സംയോജനം. ലോഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുദ്രകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം ലോഹങ്ങൾ കോം‌പാക്റ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവ മൂലകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. മൂലകങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലോഹങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിർബന്ധിതമാകുന്നു, അതിനാൽ അവ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള നല്ല മാർഗമാണ്. വെള്ളി പോലുള്ള ഒരു ലോഹം ജല പ്രേതങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും അഗ്നി പ്രേതങ്ങളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യും; എന്നിട്ടും ജല പ്രേതങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കാം. ലോഹങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ, വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. കല്ലുകൾ, അവയിൽ വജ്രങ്ങൾ, നീലക്കല്ലുകൾ, മരതകം, മാണിക്യങ്ങൾ, ഓപലുകൾ, പരലുകൾ എന്നിവ മൂലകങ്ങളെ മറ്റ് പല വസ്തുക്കളേക്കാളും വലിയ അളവിൽ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത്തരം ഒരു കല്ല് താലിസ്മാനായി എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ആ കല്ലിന്റെ മൂലകത്തിൽ എത്താൻ മാന്ത്രികന് ഒരു പ്രത്യേക മുദ്ര എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അറിയണം, കൂടാതെ മൂലകത്തെ കല്ലിലേക്ക് എങ്ങനെ മുദ്രയിടാമെന്ന് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ പ്രാകൃത അവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബേക്കിംഗ്, സൂര്യനിൽ ഉണങ്ങിയത്, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം തുറന്നുകാണിക്കൽ, കഴുകൽ, ഉരുകൽ, ടെമ്പറിംഗ്, ഫ്യൂസിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. മെറ്റീരിയൽ സുരക്ഷിതമാക്കി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, മുദ്രയുടെ നിർമ്മാണം വരുന്നു. സമയവും കാലവും എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല, പക്ഷേ അവ സാധാരണയായി, മുദ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അത്യാവശ്യമാണ്.

മൂലക ഭരണാധികാരികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളിലോ കീഴ്‌വഴക്കത്തിലോ ഉള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുകയും ഉചിതമായ സമയത്ത് ആചാരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ സഹായം നേടുകയും ചെയ്യാം; അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രേതത്തെ മുദ്രയുടെ നിർമ്മാതാവ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രേതത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടി ആചാരം പാലിക്കണം. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളുടെ സഹായവും സംരക്ഷണവും തേടുമ്പോൾ ഒരു പ്രബോധന ചടങ്ങ് പാലിക്കണം. സൃഷ്ടി ആചാരത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം എന്തുതന്നെയായാലും, സൃഷ്ടിയുടെ വിജയം സ്രഷ്ടാവിന്റെ അറിവിനെയും അവന്റെ ഇച്ഛയുടെയും ഭാവനയുടെയും ശക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇൻവോക്കേഷൻ ആചാരത്തിൽ, മൂലക ഭരണാധികാരിയുടെ അവകാശങ്ങളും അധികാരവും അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ചിലത് അവനോ അവളോടോ ഒത്തുചേർന്ന് ആവശ്യമുള്ള സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രേതം അതിന്റെ ഭാഗം ഡിഗ്രി വരെ നിലനിർത്തുകയും പലപ്പോഴും മനുഷ്യനേക്കാൾ കർശനമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സംരക്ഷണത്തിനോ മറ്റ് പ്രീതികൾക്കോ ​​വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നയാൾ മന comp പൂർവ്വം കോം‌പാക്റ്റ് ലംഘിക്കുകയോ ഒരു പ്രധാന നേർച്ചയോ പദമോ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, പ്രേതം അയാളുടെ മേൽ ദുരന്തവും അപമാനവും വരുത്തും.

ഒരു മൂലക ഭരണാധികാരിയുടെ സഹായം തേടുമ്പോൾ, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഭരണാധികാരിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും താൽക്കാലികമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലത്ത്. തുടർന്ന് എൻ‌ഡോവ്‌മെൻറ് ആചാരം പിന്തുടരുന്നു. മൂലകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി മുദ്രയിൽ അധികാരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് എൻ‌ഡോവ്‌മെന്റ് ആചാരം, അതുവഴി ഒരു മൂലകമോ മൂലകമോ ആയ സ്വാധീനം മുദ്രയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മൂലകശക്തികളോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ ഉചിതമായ ധൂപം കത്തിക്കൽ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ലിബേഷനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണാധികാരിയുടെ പേരോ കോംപാക്റ്റിന്റെ അടയാളങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ചടങ്ങിനിടെ ഓപ്പറേറ്റർ തന്റെ മൂലക പ്രേതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകുന്നു, അത് മുദ്രയിൽ ചേർത്ത് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. മാനുഷിക മൂലകത്തിന്റെ ഭാഗം, മൂലകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്, മാത്രമല്ല ഒരു ലോഡ്സ്റ്റോൺ മൃദുവായ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് കാന്തികത നൽകുന്നതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം പ്രേതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുദ്രയിലേക്ക് നൽകുകയാണെന്ന് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ അറിയൂ, പക്ഷേ അയാൾ അത് നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം മൂലമാണ് മുദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഏതെങ്കിലും പരാജയം അവനിൽ പ്രതികരിക്കാം.

ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടോ, മുദ്ര കൈകൊണ്ട് തടവുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പാസുകളിലൂടെയോ അതിന് മുകളിൽ ഒരു പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി നോക്കി കാണുന്നതിലൂടെയോ ആണ് നൽകുന്നത്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുദ്രയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആവശ്യത്തിനായി തന്റെ വ്യക്തിയുടെ മേൽ കുറച്ചുകാലം വഹിച്ച ഒരു ലോഹമോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ മുദ്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്.

ഈ ആചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരണാധികാരി തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു രൂപത്തിലോ മനുഷ്യനായോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിലൂടെയോ അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവന്റെ സന്തോഷവും സമ്മതവും കാണിക്കുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആചാരങ്ങൾ ലളിതമോ അലങ്കാരമോ ആകാം. എന്നാൽ അവയുടെ പ്രകടനത്തിൽ, എല്ലാ വരികളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാധീനങ്ങളെ മുദ്രയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കും.

(തുടരും.)