നിർവ്വചനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും


ചിന്തയും വിന്റയും മുതൽ നിബന്ധനകളും ശൈലികളുംഅപകടം, ഒരു: സാധാരണയായി ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമോ പരിപാടിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെതന്നെ പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപകടം എന്ന സംഭവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമോ മുൻകരുതലുകളോ ഉള്ള ചങ്ങലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിലോ ഉള്ള ഒരേയൊരു ദൃശ്യമാണ് ഈ അപകടം. വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആണ്.

എയ്: ഒരു സർവ്വകലാശാലയിലെ നിയമം, തികഞ്ഞ, ലൈംഗികത, അമർത്യത ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ബിരുദവും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ച ഒരു യൂണിറ്റിന് നൽകിയ പേര് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു; പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയതും, പ്രകൃതിയുടെ വശത്തുനിന്ന് വേർതിരിച്ച ഒരു ബിന്ദുവോ അല്ലെങ്കിൽ വരിയോ ആയി ബുദ്ധികേന്ദ്രത്തിൽ ആണ്.

മദ്യപാനം: മോഹവും വികാരവും ചെയ്യുന്നവന്റെ ഒരു മാനസിക രോഗമാണ്, മദ്യം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശാരീരിക ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം. മദ്യം മികച്ചതും വിശ്വസനീയവുമാണ്, ഒരു സേവകനായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ മദ്യം, ഒരു ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ, അത് യജമാനനാകുമ്പോൾ നിഷ്‌കരുണം, നിഷ്‌കരുണം. ഈ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാവി ജീവിതത്തിൽ, ആവശ്യമുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും കള്ളനെ നേരിടേണ്ടിവരികയും അതിനെ ജയിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത് ഒരു സമയത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. ഒരാൾ അത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മദ്യം നിരുപദ്രവകരമാണ്; അത് ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ടി കുടിക്കുന്നു വരുമ്പോൾ, ഏത് മദ്യം ആത്മാവു ആണ് ഇടത്തരം ആഗ്രഹം സമ്പർക്കം രക്തത്തിൽ ഞരമ്പുകളും ൽ എഎലിന്ഗ് കൊണ്ട് ദേവനെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നു, ഈ വിശ്വാസം വളരുകയും വളരുന്നു വിശ്വാസം കയറി ആഗ്രഹവും തോന്നൽ ചജൊലെസ്. മദ്യപാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും അത് ഇരയെ നയിക്കുന്നതിലൂടെയും നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെയും ചൈതന്യമാണ്. ക്രമേണ ചെയ്യുന്നയാൾ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ, ഭ്രാന്തൻ അതിനെ ഭൂമിയുടെ ആന്തരിക ഇടവേളകളിലെ ജയിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അവിടെ അത് ബോധപൂർവമായ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഏതൊരു ദൈവശാസ്ത്രപരമോ മറ്റ് നരകമോ ആയ ഭീകരമായ അഗ്നിബാധകളേക്കാൾ ബോധപൂർവമായ ജഡത്വം ഭയാനകവും ഭയാനകവുമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് മദ്യം; എന്നാൽ അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കൊല്ലുന്നു. മദ്യപാനത്തിന്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ ബോധപൂർവമായ പ്രകാശത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യനെ കഴിവില്ലാത്തവനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മദ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടിമയല്ല, യജമാനനാകാനുള്ള ഏക മാർഗം: ഇത് ആസ്വദിക്കരുത്. ഉറച്ചതും കൃത്യവുമായ മാനസിക മനോഭാവം പുലർത്തുക, അത് ഏതെങ്കിലും ഭാവനയിലോ രൂപത്തിലോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാൾ യജമാനനാകും.

കോപം: രക്തത്തിൽ കത്തുന്ന ആഗ്രഹം, എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമായി അന്യോന്യം തെറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നവരോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്.

രൂപഭാവം: പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകൾ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫോം കൂട്ടമായി കാണാം; മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, അത് ഒന്നിച്ച് മാറ്റുന്നതോ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നതോ ആണ്.

വിശപ്പ്: ഉത്പാദനത്തിൽ ഭദ്രമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതികരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി, രുചിയുണ്ടാക്കുന്നതും വസ്തുവകകൾ മണക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്.

കല: ചിന്തയും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടമാണ്.

ജ്യോതിഷം: നക്ഷത്രചിഹ്നം

ആസ്ട്രൽ ബോഡി: ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗത്തിൽ നാലുവയസ്സായ ശാരീരികശരീരത്തിന്റെ തിളക്കമുള്ള ഖരവസ്തുവിനെ വിവരിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് airy-solid, fluid-solid, solid-solid എന്നിവയാണ്. കാഠിന്യമേറിയതും ദ്രാവക-ഖരരൂപത്തിലുള്ളതുമാണ് വെറും പിണ്ഡം, അവയല്ല
രൂപത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ജ്യോതിർ ശരീരം ജനിതകകാലം വരെ ശ്വസനത്തിന്റെ രൂപമനുസരിച്ച് വളരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിനു ശേഷം ശരീര ഘടനയെ ഘടനാപരമായ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ജ്യോതിഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
ശ്വാസകോശത്തിന്റെ രൂപമനുസരിച്ച്. ശ്വാസം-ഫോം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മരണമടഞ്ഞ ശേഷം, ജ്യോതിഷ ശരീരം ഭൗതിക ഘടനയ്ക്കടുത്തായി നിലകൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്രസംവിധാനങ്ങൾ പരിപാലനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു
ഘടന നിർത്തുന്നു.

അന്തരീക്ഷം: ഏത് പദാർത്ഥത്തിന്റെയോ വസ്തുവിന്റെയോ ഉദ്വമനം സംഭവിക്കുന്ന ദ്രവ്യ വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡമാണ്.

അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഫിസിക്കൽ ഹ്യൂമൻ: ശ്വസന പ്രവാഹത്തിൻറെ സജീവ ഭാഗമായ ശ്വസനത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെയും നാലു നിരന്തരമായ സ്ട്രീമുകളുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ദ്രാവക ഗന്ധമുള്ള ദ്രവ്യവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള യൂണിറ്റുകളും ആണ്.

അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ, സൈക്റ്റിക്: ട്യൂണറുടെ സജീവ ഭാഗമാണ്, ത്രിത്വസ്വത്തിന്റെ മാനസിക ഭാഗം, വൃക്കകൾ, അദ്നനികൾ, സന്നദ്ധരായ ഞരമ്പുകൾ, മനുഷ്യശരീരത്തിലെ രക്തം എന്നിവയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയ ഭാഗം. ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും നിലകൊള്ളുന്ന കൃഷിക്കാരന്റെ ആവേശത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി, രക്തത്തിൻറെയും നാരകളിലൂടെയും രക്തം ഉയർത്തുന്നു.

അന്തരീക്ഷത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം: മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ശ്വാസതടസ്സം ഒഴുകുന്നതിന്റെയും ഉദ്വേഗത്തിന്റേയും ഇടയിലുള്ള നിക്ഷ്പക്ഷ പോയിന്റിൽ മനസ്സിനെയും മനസ്സിനെയും മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ.

അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇൻ ട്രിൻസ് സെൽ, നൊഇറ്റിക്: ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിലെയും അന്തരീക്ഷം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വഴി ബോധവലയ ലൈറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നു.

അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത്: പരിക്രമണം, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ പുറംതോടും, അന്തർഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കും ഒരു നിരന്തരമായ രക്തചംക്രമണം നിലനിന്നിരുന്ന നാല് ഗോളാകാര സോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം, വായു, ദ്രാവകം, സോളിഡ് യൂണിറ്റുകളുടെ പിണ്ഡം എന്നിവയാണ്.

ശ്വാസം: ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയോ നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ലാതാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവഴി, രക്തത്തിന്റെ, ജീവനോപാധിയായി, ടിഷ്യു, നിർമ്മാതാവ്, നശിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണം, നിത്യജീവൻ.

ശ്വാസകോശം: ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെയും വ്യക്തി ജീവജാലിക (ആത്മാ) ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഘടകമാണ്. അതിന്റെ ശ്വാസം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, രൂപകല്പന ചെയ്ത മാതൃക അനുസരിച്ച് ടിഷ്യു ജീവൻ നൽകുകയും, ശരീരം അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന്റെ ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നതിൻറെ ഫലമാണ് മരണം.

സെൽ, എ: ദ്രാവകം, വായുവാതകം, ദ്രാവകം, ദ്രവീകൃത സ്ട്രീമുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണ്. നാലു കമ്പോട്ടറി യൂണിറ്റുകളുടെ അനുബന്ധവും പരസ്പരപ്രവർത്തനവും വഴി ജീവനുള്ള ഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: ശ്വാസം-ലിങ്ക്,
ജീവൻ-ലിങ്ക്, ഫോം-ലിങ്ക്, സെൽ ലിങ്ക് കമ്പോഡിയർ യൂണിറ്റുകൾ, ദൃശ്യമാക്കാത്ത സെൽ, മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ദൃശ്യമായതോ കണ്ടതോ ആയ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസിയൻറ് യൂണിറ്റുകളുടെ മൃതദേഹമല്ല. നാലു കമ്പോട്ടറി യൂണിറ്റുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
ഒന്നിച്ച് ആ സെല്ലിൽ തുടരുക; തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, വരൾച്ച യൂണിറ്റുകൾ പിടിക്കുകയും അതിലെ കോശങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന നിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ ഒരു വലിയ ഘടകത്തെ തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഒരു കോശത്തിന്റെ നാല് കോംപോസിറ്റർ യൂണിറ്റുകളിൽ മാറ്റമില്ലാത്തവയാണ്. അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ നൽകാത്തപ്പോൾ സെൽ ബോഡി അവസാനിക്കും, അത് വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ സെല്ലിന്റെ രചയിതാക്കൾ ചില ഭാവിയിൽ ഒരു ശരീരം വീണ്ടും നിർമ്മിക്കും.

സാധ്യത: "അവസരങ്ങളുടെ ഗെയിമുകൾ", അല്ലെങ്കിൽ "അവസരങ്ങൾ" എന്നു ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാതെയോ അവ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് സ്വയം ശാന്തനാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഒരു പദമാണ്. എന്നാൽ, നിയമത്തിലും ഉത്തരവിലും നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓരോ നാണയവും, ഒരു നാണയത്തിന്റെ ചാട്ടം, ഒരു കാർഡിന്റെ തിരിയുക, മരിക്കുന്നതിന്റെ മരണം, ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ, തത്ത്വചിന്ത എന്നിവയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അവസരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിയമമില്ലാത്തതാകയാൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വീകാര്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ പകലും രാത്രിയും നിശ്ചയമില്ല. ഇവയെല്ലാം "കൂടുതലും" പരിണതഫലങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലോ കുറവുള്ളതോ ആയ നിയമങ്ങൾ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മതിയായ ബുദ്ധിമുട്ട് എടുക്കുന്നില്ല.

കഥാപാത്രം: അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്ത, വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരുവന്റെ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധത സത്യസന്ധതയാണ്. സത്യസന്ധതയും സത്യവും ചിന്തയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അടിസ്ഥാനമാണ്
നല്ല സ്വഭാവം, ശക്തമായ, പരിഗണനയുള്ള, നിർഭയമായ പ്രതീകത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അടയാളങ്ങൾ. കഥാപാത്രം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള മുൻവിധി എന്ന നിലയിൽ, മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നത്; അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തുടരുകയോ മാറ്റം വരികയോ ചെയ്യും.

കൂട്ടായ്മ: ചിന്താപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, നീതിയോടെയുള്ള ചിന്താഗതിയും വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവനുമാണ്.

ദൈവബോധം, "ഇമ്മാകുലേറ്റ്": ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡം ഗർഭം ധരിക്കുക, മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൻറെ ഗർഭധാരണവും ജനനവും പിന്തുടരേണ്ടതല്ല. ഒരു ദൈവിക സങ്കൽപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈംഗിക ജനനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മരണത്തിന്റെ അപൂർണ ലൈംഗിക ഭൌതിക ശരീരം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു യഥാർഥ "മ്ളേച്ഛമായ" ആശയവിശ്വാസം, നിത്യജീവിതത്തിലെ തികഞ്ഞ ലൈംഗികതയില്ലാത്ത ഒരു ഭൗതിക ശരീരമായി മാറുന്നു. മുന്പുള്ള ചാന്ദ്ര വിടവുകൾ പതിമൂന്നാം ചാന്ദ്രവിഭജനം തലയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, സൗരോർജ്ജം അതിനെ പ്രാപിച്ചു, ഒരു രഹസ്യ പ്രകാശം ഇൻറലിജനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. അതൊരു ആത്മപരിശോധനയാണ്, ഒരു ദിവ്യ സങ്കൽപമാണ്. പൂർണതയുള്ള ശരീരത്തിൻറെ പുനർനിർമ്മാണം പിൻതുടരുന്നു.

മനസ്സാക്ഷി: ഏതെങ്കിലും ധാർമ്മിക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത തുകയാണ്. ശരിയായ ചിന്ത, ശരിയായ തോന്നൽ, ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ഇതാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ശരിയായ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചിന്തയെയും പ്രവൃത്തിയെയും വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "ഇല്ല" അഥവാ "ചെയ്യരുത്" എന്നത്, ചെയ്യേണ്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, ചെയ്യരുതാത്തതിനെപ്പറ്റിയോ പറയുന്നവന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശബ്ദം
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം നൽകരുത്.

ബോധവൽക്കരണം: അറിവു കൊടുക്കുന്നു; അറിവ് സംബന്ധമായ അറിവ് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ബിരുദമാണ്.

ബോധം: എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്-അതിലൂടെ ഓരോരുത്തരും അതു ബോധപൂർവ്വം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു as എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ of അത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, "ബോധം" എന്ന വാക്കാണ്
സഫിക്സ് "നെസ്." ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയാണ്; അതിന് പര്യായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതിന്റെ അർഥം മാനവരാശിയുടെ പരിധിക്കപ്പുറം വ്യാപിക്കുന്നു. ബോധവത്കരണം തുടരുന്നു, അവസാനമില്ല; ഭാഗങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ എന്നിവയൊന്നും അവഗണിക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാലവും സ്ഥലവും അതിലപ്പുറവും എല്ലാം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാറ്റിനും അത് അനുസരിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും പ്രകൃതിയപ്പുറം അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു as എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ of അവർ എന്താണെന്നും എന്തുചെയ്യണമെന്നും, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കുമുള്ള ബോധവൽക്കരണവും, ആത്യന്തിക യാഥാർഥ്യബോധത്തെക്കുറിച്ചും ബോധപൂർവ്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ക്രെഡലിറ്റി: കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാനും, പറഞ്ഞതും എഴുതപ്പെട്ടതുമായ സത്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിർജ്ജീവമായ സന്നദ്ധതയാണ്.

സംസ്കാരം: ഒരു ജനത്തിന്റെ പഠനശേഷി, നൈപുണ്യവും സ്വഭാവവും, അഥവാ നാഗരികത മുഴുവനായും ഉയർന്ന വികസനമാണ്.

മരണം: ശരീരവുമായി ശ്വാസകോശത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഇഴചേർത്ത വെള്ളി ത്രെഡ് തലോടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജഡശൃംഖലയിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം സ്വയം വേർപെടുത്തുകയാണ്. മൃതദേഹം മരിക്കുന്നതിന് സമ്മതമോ സമ്മതമോ ഉണ്ടാകുന്നു. ത്രെഡ് തകർക്കാൻ, പുനർ-ഉത്തേജനം അസാധ്യമാണ്.

നിർവ്വചനം: ഒരു വിഷയത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യത്തിന്റെയോ അർഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, ബന്ധപ്പെട്ട വിവർത്തനങ്ങളുടെ ഘടന, അറിവ് എന്താണെന്ന ചിന്തയെക്കുറിച്ച്.

മനുഷ്യന്റെ വഴി ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ ആദാമും ഹവ്വായും ബൈബിൾ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പുരാതന ലിഖിതങ്ങളിൽ പലവിധത്തിലും ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പരീക്ഷ, അവരുടെ വീഴ്ച, അവരുടെ യഥാർത്ഥ പാപവും ഏദനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കലും. ഈ
സ്ഥിരതാമസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ദേഹശുദ്ധി പുറപ്പെടുന്ന നാലു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനന മരണത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഈ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവന്നത് വ്യത്യാസങ്ങൾ, വിഭജനം, മാറ്റം വരുത്തൽ, അപസ്മാരം എന്നിവയായിരുന്നു. ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വ്യതിയാനം ആരംഭിച്ചു, അതിന്റെ പൂർണതയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നീണ്ടു നിന്നു. ഡിവിഷൻ എന്നത് പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹവും സ്ത്രീശരീരത്തിലെ അതിന്റെ തോന്നലും, രണ്ടുപേരെക്കാളും രണ്ടെണ്ണം, അതിന്റെ സ്ഥിരമായ ശാശ്വതസ്വഭാവം എന്ന ചിന്തയും ആണ്. ആന്തരികവും മികച്ചതുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്കും ഇറങ്ങുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക, ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു പരിഷ്ക്കരണം. ഭൂമി പുറത്തെ പുറംതോട്, ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ, ലൈംഗികതയുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി.

ആഗ്രഹം: ഉള്ളിൽ ബോധവൽക്കരണ ശക്തി; അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സജീവ വശമാണ് താത്പര്യം. എന്നാൽ ആഗ്രഹം അതിന്റെ വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത വശമില്ലാത്ത, പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ആഗ്രഹം അതിനെ വിഭജിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും അത് വിഭജിതമായി തോന്നും. അറിവുകളുടെ ആഗ്രഹവും ലൈംഗികാഭിലാഷവും എന്ന നിലയിൽ അത് വ്യതിരിക്തമാക്കണം. മനുഷ്യന് അറിയാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധവാനാകുന്നതോ ആയ സകലത്തിന്റെയും ഉൽപാദനവും പുനരുൽപാദനവുമാണ് കാരണം. ലൈംഗികാഭിലാഷം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ നാലു ശാഖകളിലൂടെയാണ്: ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, വസ്തുവകകളുടെ ആഗ്രഹം, നാമത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, ശക്തിയുടെ ആഗ്രഹം, വിശപ്പ്, സ്നേഹം, തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം മത്സരങ്ങൾ പ്രേമം, ക്രൂരത, കലഹം, അത്യാഗ്രഹം, അഭിലാഷം, സാഹസികത, കണ്ടെത്തൽ, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ. പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്കേണ്ടതു; അത് ആത്മജ്ഞയത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്.

ഒരു പേരിനുള്ള ആഗ്രഹം, (പ്രശസ്തി): ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അനിഷേധ്യമായ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ ഇംപ്രഷനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആണ്, അവ ഒരു ശൂന്യത പോലെ ശൂന്യവും പരിണതഫലവുമാണ്.

അധികാരത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്: ആത്മസാക്ഷാത്മാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം (സെക്സിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം) സന്തതിയുടെയും പ്രതിയോഗിയുടേതിന്റെയും മിഥ്യയാണ്.

ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള താല്പര്യം: സ്വയം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ആഗ്രഹം, ആത്മസംയമനമെന്നോ സ്വയംത്തന്നെയുളള ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയോ അജ്ഞാതമായ ബന്ധത്തെയാണ്.

ലൈംഗിക താൽപര്യങ്ങൾ: സ്വാർഥത സ്വയം അവ്യക്തതയല്ല; ലൈംഗികത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ലൈംഗികത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹവും, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതുമായ ഭാഗത്ത് ഏകീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിരാശ: ഭയം കീഴടക്കുകയാണ്; എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വരാനിരിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ രാജി.

വിധി: ആവശ്യം; ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ആയ ഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കണം.

ഡെസ്റ്റിനി, ഫിസിക്കൽ: മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ലിംഗം, രൂപം, സവിശേഷതകൾ; ആരോഗ്യം, ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബം, മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ; ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
മരണ രീതി. ശരീരവും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് എന്നിവയുടെ ബജറ്റാണ്, അത് ഒരാളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി, ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരം എന്താണെന്നും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും പഴയത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആ ഭൂതകാലത്തെ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയിരിക്കാനും ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഡെസ്റ്റിനി, സൈക്റ്റിക്: ശരീരത്തിലെ ഒരാളുടെ ബോധം എന്ന നിലയിലുള്ള വികാരവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം തന്നെ. അത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ചതും ചിന്തിച്ചതും ചെയ്തതും, ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ആയതിന്റെ ഫലമാണ്
എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് ഒരാളുടെ വികാരവും ആഗ്രഹവും ബാധിക്കും.

ഡെസ്റ്റിനി, മെന്റൽ: എന്താണ്, എന്താണ്, എന്തു ചെയ്യാൻ, എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്താണ്, എന്താണ് അവന്റെ ശരീരം ചിന്തിക്കുന്നത്. ത്രിത്വസ്വത്തിന്റെ ചിന്തകൻ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ, മനസ്സിന്, മനസ്സിനും മനസ്സിനുമിടയിൽ മൂന്നു മനസ്സുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് മനസ്സുകളുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൻ അതിന്റെ മനോഭാവമാണ്. മാനസിക സ്വഭാവം, മനോഭാവം, മാനസിക നിലപാട്, ബുദ്ധിശക്തിയും മറ്റ് മാനസിക നിലപാടുകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വിധി, നോയിറ്റിക്: ആത്മവിശകലനത്തിന്റെ അളവോ ബിരുദമോ ഉള്ളത്, ഒരാളുടെ മനസ്സിൻറെയും ആഗ്രഹത്തിൻറെയും ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അത് ലഭ്യമാക്കുന്നത്, ഒരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലുളള ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് ഫലം
ഒരാളുടെ സൃഷ്ടിപരവും ഉൽപാദനശേഷിയിലും ചിന്തിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക; ഒരു വശത്ത് മാനവികതയെയും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, മറ്റൊരാളിൽ ശാരീരികഗതിയിലൂടെ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, അസുഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ
രോഗങ്ങൾ. സ്വയം-അറിവ് ആത്മനിയന്ത്രണത്താൽ, ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് നിസ്സാരമായ ഒരു വിധി കാണാൻ കഴിയും, സ്വന്തം, മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുമ്പോൾ. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണത്തിന് അത് ഒരു പ്രചോദനമായി വരാം.

ഡെവിൾ, ദി: സ്വന്തം ചീത്ത ആഗ്രഹം. ഇത് ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ചവിട്ടുകയും ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മരണശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു.

അളവുകൾ: സ്പെയ്സ് അല്ല; സ്പെയ്സിന് അളവുകൾ ഇല്ല, സ്ഥലം ഡൈമൻഷോൺ അല്ല. അളവുകൾ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം; യൂണിറ്റുകൾ ബഹുജന ദ്രാവകത്തിന്റെ അസംഘടിത ഘടകങ്ങളാണ്; ആ കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതും വേർതിരിച്ചെടുത്തതുമായ ഒരു നിർമ്മാണമാണ്. നാലു അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്: ഉപഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ; ഇൻ-നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണി കാര്യം; അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ; സാന്നിദ്ധ്യം, അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വസ്തു. റിമ്പിങ്ങിന് വ്യക്തമായതും പരിചിതവുമായ സംഖ്യയാണ് നമ്പറിംഗ്.

യൂണിറ്റുകൾ, മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല യൂണിറ്റുകളുടെ ആദ്യ മാനം, ഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത ആഴം അല്ലെങ്കിൽ കനം അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢത എന്നിവയൊന്നും ഇല്ല; ഇത് ദൃശ്യമാകുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് ദൃശ്യവും, ദൃശ്യവും, ഖരരൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അളവുകൾ ആവശ്യമാണ്.

യൂണിറ്റുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിമാണം ഇൻ-നെസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ പദമാണ്; സാന്ദ്രമായ ഉപരിതലത്തെ പിണ്ഡത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ഇത് മൂന്നാമത്തെ മാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

യൂണിറ്റുകളുടെ മൂന്നാമത്തെ മാനം അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ വിഷയമാണ്; അതു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാത്തതും നോൺ-ഡൈമെൻഷണൽ വസ്തുവകകളിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നതുമായ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടത്തുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഗതാഗതം, ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്ക് നാലാമത്തെ തലത്തിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിലാണ്.

യൂണിറ്റുകളുടെ നാലാമത്തെ മാനം സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ദ്രവ്യതയാണ്, പോയിൻറുകളുടെ അടിസ്ഥാന വാചക വരിയായി പോയിൻറുകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്, അതിനോടടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ദ്രവ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കൃത്യമായ അളവുകോലായ ഒരു വസ്തുതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു വ്യതിയാന പോയിൻറിലും പോയിന്റ് തുടർച്ചയായി വരുന്നതായി കാണപ്പെടും, അതിനർത്ഥം, അടുത്ത ഘടകം യൂണിറ്റുകളുടെ അടുത്ത ഘടകം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും, കൂടാതെ സാമാന്യ ആപേക്ഷിക ഭൗതിക ലോകം പ്രകടനങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദൃശ്യമാക്കുന്നത് വരെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ ഉപരിതലത്തിൽ കോംപാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ-നെസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോണി സങ്കേതം ആണ്.

രോഗം: ഒരു രോഗം ഒരു ഭാഗത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിൻറെയോ ഭാഗത്ത് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി, രോഗം ബാധിച്ച അവസ്ഥയാണ് രോഗം.

സത്യസന്ധത: ശരിയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ എതിർക്കുന്നതിനോ തെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ആണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ആയ ഒരാൾ ശരിയായ തെറ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തെറ്റ് ശരിയാണ്.

ഡ്രോയർ: മനുഷ്യശരീരത്തിലോ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ ശരീരത്തിൻറെ പേരോ ആവർത്തിക്കുന്നതിലോ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, ആ ബോധപൂർവവും, വേർതിരിച്ചതുമായ ഭാഗം. അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിൽ ആറ് ആക്റ്റീവ് ആംഗലേയമാണ്, ആറ് ആ ഭാഗങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയത്വവുമാണ്. ആറ് സജീവ ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായി വീണ്ടും നിലനിന്നിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും തുടരുന്ന ആറു ഘടകങ്ങൾ. എന്നാൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്
തോന്നൽ വേർതിരിക്കാനാവില്ല; മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ശരീരം ആൺകുട്ടിക്ക് കാരണമായിത്തീർന്നു. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ അവശിഷ്ടം അതിന്റെ ശരീരം സ്ത്രീയായി മാറുകയും അതിന്റെ താൽപര്യത്തെ ആധിപത്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

സംശയം: ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നതും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ വേണ്ടത്ര വ്യക്തമായ ചിന്താഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ മാനസിക അന്ധകാരത്തിൻറെ അവസ്ഥയാണ്.

ഡ്രീംസ്: വസ്തുനിഷ്ഠവും ആത്മനിഷ്ഠവുമാണ്. ഉണർവ്വിന്റെ ഉദാസീനമായ അവസ്ഥയോ അവസ്ഥയോ ആണ് ലക്ഷ്യം; എന്നിരുന്നാലും ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നമാണ്. ആത്മനിഷ്ഠ സ്വപ്നം ഉറക്കത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. വ്യത്യാസം വരാനിരിക്കുന്ന ആ ആണ്
വസ്തുവകകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നം കാണുന്നത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, വസ്തുനിഷ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ചിന്തയുടെ പുറത്തുള്ളവയാണ്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ട ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട ലോകത്തിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിഫലനങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിശകലനങ്ങളെപ്പോലെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ നമുക്കും യഥാർഥമാണ്
ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് ഓർമിക്കില്ല. കാരണം, ഉണർന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നലോകവും നിഴലവും അപ്രസക്തവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മൾ കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ എല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളും സംഭവിക്കാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലോ കുറവുള്ള വികാരങ്ങളാണിവ. നിദ്ര സ്വപ്നം ഒരു കണ്ണാടിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉറക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ തന്നെക്കുറിച്ച്, തന്റെ ചിന്തകളെയും ചലനങ്ങളെയും കുറിച്ചു വളരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. ഡ്രീം ലൈഫ് മറ്റൊരു ലോകമാണ്, വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തരം തിരിക്കാനും, തരം തിരിക്കാം. മരണശേഷമുള്ള അവസ്ഥകൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഉണർന്നാലും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നമെന്ന നിലയിലും.

കടമ: ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത്, അത് നൽകേണ്ടതും, മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതുമായ, കടംകൊണ്ടുള്ള അത്തരം പ്രകടനത്തിൽ. കർമപരിവർത്തനം സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുന്നതുവരെ, ഭൂമിയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണമാണ് ചുമതലകൾ
എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയെയും സന്തോഷത്തോടെയും, പ്രശംസിക്കുന്നതിനോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭയത്തിനോ അല്ല, ഫലവത്തായ നേട്ടങ്ങളില്ലാത്തത്.

"വസീർ": മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന, ശരീരം വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും, അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിഗൂഢാഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരും ശരീരവും. അധർമ്മം മോഹിക്കുന്നവളുടെ മണംപോലെയാകുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ ദുർന്നടപ്പുകാരൻ അവരുടെ വാക്കു കേൾക്കുന്നു. അതിൻറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല; ചിന്തയും മനസ്സും കൊണ്ട് അവർ ഒടുവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം.

മരിക്കുന്ന: ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ഫോം ശേഖരിച്ച് ശ്വസനത്തിന്റെ അവസാന ഗ്യാസ്പിൻ ഉപയോഗിച്ച് വായിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളുന്ന, ശ്വാസകോശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ കട്ടിലിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വസന പ്രക്രിയ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരം ശ്വാസം വിടുന്നതുമാണ്.

ഈസ്: ഭാവിയിൽ സ്വയം അർപ്പണത്തിന്റെ വിശ്വാസവും അതിന്റെ തന്നെ ഫലവും ആണ്. സമ്പാദ്യമോ ദാരിദ്ര്യമോ, ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിലും, ഒരു നിശ്ചിത സമരം.

ഇഗോ: "ഞാൻ" മനുഷ്യന്റെ ഐഡൻറിറ്റി എന്നതിന്റെ അസ്തിത്വമാണ്, അതിന്റെ ത്രിമാന സെൽവിലെ ഐ-നെസ്സ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അഹം സാധാരണയായി ശരീരത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ അഹംബം മാത്രം തോന്നൽ ഐഡന്റിറ്റി എങ്കിൽ
അസ്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയൽ, ശരീരത്തിൽ തോന്നുന്നത് തന്നെ, ശാശ്വതവും മരണമടയല്ലാത്തതുമായ "ഞാൻ" എന്നും അറിയപ്പെടാത്ത തുടർച്ചയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതും ആയിരിക്കുമെന്നും, മനുഷ്യന് ഇഗോ അക്കാര്യത്തിൽ അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല
അത് ഒരു "വികാരമാണ്".

മൂലകം, ഒരു: സ്വഭാവം വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഓരോ ഘടകങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും അതിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും, പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളെന്നോ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൻറെയോ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്.

മൂലകം, ഒരു: തീത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ വായു, അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം പോലെ പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത്; അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രകൃതിയുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ പിണ്ഡമുള്ള ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്, ആ കൂട്ടത്തിന്റെ ബഹുജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഘടകങ്ങൾ, താഴെ: അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി യൂണിറ്റുകൾ എന്നീ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കോംഗൽ, പോർട്ടൽ, ഫോം, ഘടന യൂണിറ്റുകൾ എന്നു പറയുന്നു. അവയെല്ലാം, പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും, പരിപാലകരുമാണ്
അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വരണം, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവശേഷിക്കും, അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യും.

മൂലധനം, മുകളിലേക്ക്: അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ്. അവയിൽ നിന്നാണ് ഗോളങ്ങളുടെ പ്രേരകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിമൂർത്തികളെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഗവണ്മെൻറിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അവർ തന്നെ
ഈ മനുഷ്യർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വികസനം മൂലം സ്വഭാവം യൂണിറ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവഗുണങ്ങളല്ല. അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ മൂലകങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ നയിക്കുന്ന Triune Selves ന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് തികച്ചും പ്രതികരിക്കുന്നു. അവർ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധരാണ്. അതിനപ്പുറം, പ്രകൃതിയ ദൈവങ്ങളോ മറ്റ് ശക്തികളോ ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. മതങ്ങളിലോ പാരമ്പര്യത്തിലോ അവർ ദൈവത്തെ, അതായത് ദൂതന്മാർ, ദൂതന്മാർ, ദൂതന്മാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടാം. മാനുഷിക ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ലോകഗവൺമെൻറിൻറെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലൂടെ അവർ പെരുമാറുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ മാനുഷിക ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

ഇമോഷൻ: വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ആകാം, ആവേശത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠയോ സന്തോഷമോ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതോ ആവേശംകൊണ്ട് ആവേശം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും.

അസൂയ: ഒരു പട്ടിണികിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നേരെ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വികാരം.

മനുഷ്യനിൽ സമത്വം: ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചിന്തിക്കാനും, ഇച്ഛിക്കാനും, ചെയ്യാൻ, ചെയ്യാനും, ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനും, എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചെയ്യാൻ, ചെയ്യാൻ, ബലമില്ലാത്ത, മർദ്ദനത്തിലോ, നിയന്ത്രണത്തിലോ ഇല്ലാതെ, പരമാവധി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന്
ഒരേ അവകാശത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നു പ്രതിരോധിക്കാൻ.

നിത്യത, സമയം, തുടക്കം, അവസാനമില്ലാത്ത കാലതാമസം, സമയം എന്നിവയ്ക്കോ, കാലഘട്ടത്തിലോ, പരിണാമത്തേയും, പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതോ, പരിമിതമായതോ, അളക്കാനാവാത്തതോ സമയമോ, ഭൂതകാലമോ, ഇന്നോ, ഭാവിയോ, അതു അവന്നുള്ളതൊക്കെയും ആയിരുന്നു. അവർ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിചാരിച്ചുവല്ലോ;

പരിചയം: ശരീരത്തിൽ തോന്നുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം, വേദന അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം, സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം, മറ്റേതെങ്കിലും തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമെന്ന തോന്നൽ തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണത്. അനുഭവം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുവാനായി ഡു പ്പിനു വേണ്ടി പുറംതള്ളപ്പെട്ടതിന്റെ സാരം ആണ്.

എക്സ്റ്റൻസേഷൻ, എ: ശാരീരിക തലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി, വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ആയി ഭൌതിക വിധി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചിന്തയിൽ ശാരീരികമായ ഭാവനയായിരുന്ന ആക്യം, വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം.

വസ്തുതകൾ: വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വസ്തുവകകൾ, സംഭവവികാസങ്ങൾ, അവ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്ലെയിനിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ, ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം കണക്കിലെടുത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും. ശാരീരിക വസ്തുതകൾ, മാനസിക സത്യങ്ങൾ, മാനസിക വസ്തുതകൾ, നോട്ടിക്കൽ വസ്തുതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് വസ്തുതകൾ.

വിശ്വാസം: വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും മൂലം സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ശക്തമായ ഒരു ഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാവനയാണ് അത്. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം.

അസഹിഷ്ണുത: സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കത്തക്കതായ വസ്തുതകളോ സത്യസന്ധതയോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കത്തക്കതോ അല്ല എന്ന പ്രസ്താവനയാണ്.

പ്രശസ്തി (ഒരു നാമം): ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനായുള്ള അനിഷേധ്യമായ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ മാറുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഇത്, അത് കുമിളകൾ പോലെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഭയം: മാനസികമോ വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടം.

തോന്നുന്നു: ശരീരത്തെ ബോധപൂർവ്വമായ ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ അസ്തിത്വമാണ്. ശരീരത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു, ശരീരവും അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയാതെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ വശമാണ്, ആഗ്രഹത്തിന്റെ സജീവ ഭാഗമാണ്.

തോന്നുന്നു, ഒറ്റപ്പെടൽ: ശരീരത്തിൻറെ മനസ്സാക്ഷിയോടും ബോധപൂർവ്വമായ ആനന്ദത്തോടുകൂടി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.

ഭക്ഷണം: അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംയുക്ത സംയോജനങ്ങളായ പ്രകൃതി സംവിധാനങ്ങളായ നാലു സംവിധാനങ്ങളും കെട്ടിട പരിപാലനവും എന്നിവയാണ്.

ഫോം: വളർച്ച, മാതൃക, രൂപകല്പന അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപന, നയിക്കുന്നതും ജീർണിക്കുന്നതും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതും; രൂപവും ഭാവവും രൂപഭാവവും ദൃശ്യപരതയായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യം: അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുമ്പോൾ, അത്യാവശ്യമായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ, ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥയോ അവസ്ഥയോ ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്തോ, താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, എവിടെയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം: താത്പര്യത്തിനും, ഇഷ്ടത്തിനും, നാലു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒരു വസ്തുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകയോ കൂടാതെയുള്ള, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, തുടങ്ങിയവ. അതിനർത്ഥം പ്രകൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതയോടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെന്നും, ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചേർക്കില്ലെന്നും. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നത് അടിമത്തം എന്നാണ്.

ഫംഗ്ഷൻ: ഒരു വ്യക്തിക്കോ കാര്യത്തിനോ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച പ്രവർത്തനഗതിയാണ്, അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലൂന്നോ നടത്തുന്നു.

ചൂതാട്ട: ചൂതാട്ടമനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, "ഭാഗ്യം", "ഭാഗ്യം", "ചതി", "സത്യസന്ധത", അതുവഴി സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

ജീനിയസ്, എ: അവന്റെ പരിശ്രമവേളകളിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള യഥാർത്ഥ്യവും കഴിവും കാണിക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ വരങ്ങൾ അന്തർലീനമാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ പഠനത്തിലൂടെ അവർ അത് നേടിയില്ല. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതങ്ങളിൽ പല ചിന്തകളും പരിശ്രമവും അവർ നേടിയെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ അവനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ആശയങ്ങൾ, രീതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയെ നേരിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല; അവൻ പുതിയ രീതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തന്റെ വികാരപ്രകടനവും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മൂന്നു മനസ്സുകളെയുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ പ്രതിഭയുടെ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.

ജന്തു, ലൂണാർ: ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ നിർമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പുനർവിശ്ലേഷണം നടത്തുകയാണ്. ചന്ദ്രനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിന്റെ ഘടന സമാനമാണ്, ഇത് ചന്ദ്രനുമായുള്ള ബന്ധമാണ്. അതു പിറ്റോറ്ററി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അന്നനാളം, ദഹനനാളത്തിന്റെ ഞരമ്പുകളിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു, പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ, നട്ടെല്ല്ക്കടിയിലേക്ക് തലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അതിന്റെ താഴോട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പുറത്തുള്ള പ്രകാശത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. സ്വതസിദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ജൈവ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണത്താൽ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രക്തം മുതൽ വെളിച്ചം അതിനെ ശേഖരിക്കുന്നു.

ജന്തു, സോളാർ: പ്രായോഗികത്തിൽ പിറ്റോറിയൽ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതും വ്യക്തമായ പ്രകാശമുള്ളതും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ആറുമാസത്തേക്ക് സൂര്യൻ തെക്കൻ പാതയിൽ, നട്ടെല്ലിന്റെ വലതുവശത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. ആദ്യത്തെ പിണ്ഡത്തിലുള്ള വെറ്റേരബിൽ, അത് അതിന്റെ വടക്കൻ കോഴ്സിൽ ഇടത് വശത്ത് ആറുമാസത്തേക്ക് കയറുകയും പീലാൾ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. തെക്കൻ ഭാഗത്തേയ്ക്കും വടക്കേ ഭാഗത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ച് സുഷുമ്നാ പരോളി, നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി. ഓരോ തവണയും സോളാർ വിസർജ്ജം കടന്നുപോകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ജലം ബലപ്പെടുത്തും.

ഗ്ലാമർ: ഒരു അക്ഷരവിസ്താരത്തിൽ ഒരു വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകളോ ഇഴുകിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം, അത് മനസ്സിൻറെ വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കി, അത് അവനെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഗ്ലാമറിലൂടെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും, വാസ്തവത്തിൽ അത് പോലെ.

മങ്ങിയത്: തൃപ്തികരമായ വികാരങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മേൽ ബ്രൂഡിംഗിന് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. അതിൽ ഒരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാം, ഇത് മസ്തിസത്നവും അസ്വാരസ്യവുമെപ്പിന്റെ ചിന്തകളെ ആകർഷിക്കും, അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും
മറ്റുള്ളവർ. മനസ്സിന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ചിന്തയും ശരിയായ പ്രവൃത്തിയുമാണ്.

ദൈവം, ഒരു: മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നതോ ഭയപ്പെടുന്നതോ ആയ മഹനീയതയുടെ പ്രതിനിധിയായി സൃഷ്ടിച്ച ചിന്തയാണ്. ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ.

സർക്കാർ, സ്വയം: സ്വയം, സ്വയം, മനുഷ്യശരീരത്തിനകത്തും ശരീരത്തിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററുമായ ബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ്. ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന അധികാരം, ഭരണം, രീതി എന്നിവയാണ് സർക്കാർ. സ്വയംഭരണം എന്നാൽ ശരീരത്തെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനകൾ, മുൻവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും, ഒരാളുടെ സ്വന്തം മെച്ചപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ, ഒപ്പം ശരിയായതും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള അധികാരികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വസ്‌തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്‌ടങ്ങളും അനിഷ്‌ടങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുപകരം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അധികാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ.

ഗ്രേസ്: മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി സ്നേഹവും ദയയും പ്രവൃത്തിയും ബോധപൂർവമായ ബന്ധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ചിന്തയും വികാരവുമാണ്.

മഹദ്നം: ഉത്തരവാദിത്തവും അറിവും ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതും.

അത്യാഗ്രഹം: ലഭിക്കാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും പിടിച്ചുനിറുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത താല്പര്യവുമാണ്.

ഗ്രൗണ്ട്, പൊതു: പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾക്കായി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കൂടിച്ചേർന്നോ ഒരു സ്ഥലമോ ശരീരമോ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗക്കാർ തങ്ങളുടെ പൊതു താത്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഭൂമി. മനുഷ്യ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പൊതുവായ അടിത്തറയാണ്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ചിന്തകൾ ഭൂമിയിൽ വളരുന്ന ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ, ഭൂമിയെയും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും അവയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതാണ് പൊതുവായ ഒരു അടിത്തറ.

ശീലം: ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തോന്നിക്കുന്ന വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ പ്രകടമാണ്. വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ആവർത്തിച്ച് പലപ്പോഴും വ്യക്തിയേയും നിരീക്ഷകരിന്റേയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. കാരണം അത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതായിത്തീരും. ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുഭ ചിന്താഗതികൾ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നത് തുടരരുത്: "നിർത്തുക", "ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക" - വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ ശീലംക്കെതിരെയുള്ള നല്ല ചിന്തയും മാനസിക മനോഭാവവും ശ്വാസംവെയ്ക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആവർത്തനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യും.

ഹാൾ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്: ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന മരണശേഷമാണ് ഇത്. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു ഹാൾ ആണെന്ൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗോളമാണ്. പ്രീതി ആശ്ചര്യവും ഭയവും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ
അത് സാധ്യമല്ല. ഭൂമിയിലെ, അത് ആ രൂപത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും, അത് സ്വയം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളതാണ്; ഭൗതിക ശരീരമില്ലാതെ രൂപമാണ് ശ്വാസം. ബോധപൂർവമായ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം, സത്യമാണ്
ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെക്കൊണ്ടു തന്നോടു നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന്നു പ്രസാദം തോന്നി. ബോധപൂർവ്വമായ വെളിച്ചം പോലെ, സത്യം അവരെ കാണിക്കുന്നതുപോലെ, അവർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും അവർ ബോധമുള്ളവരാണ്.
ഭൂമിയിലുള്ള ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അവർ വിധിക്കുന്നു.

സന്തോഷം: ശരിയും യുക്തിയും, ആഗ്രഹവും, അവർ സമതുലിതമായ യൂണിയനിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു തോന്നൽ,
സ്നേഹം കണ്ടു.

ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്: രോഗിയുടെ പ്രയോജനം നേടാൻ, പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ചികിത്സകൻ, മനസിലാക്കേണ്ടത്, ക്രമരഹിതമായി ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ജീവിതരീതി പുന: സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി
അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചികിത്സകൻ വലതു ഭാഗത്ത് തെന്നിനും വലതുവശത്തും തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിനുശേഷം, മറ്റ് മൂന്നു തലച്ചോറുകളിലേക്കും, വയറുവേദന, വയറുവേദന,
പല്ല്. വൈദ്യുത-കാന്തികശക്തികൾ ഒഴുകുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രകൃതി ശമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിക്കായി രോഗിയുടെ പ്രവർത്തനം. ചികിത്സകൻ തുടരണം
ശമ്പളമോ, ലാഭമോ, ചിന്തിക്കാതെ, നിഷ്ക്രിയത്വം.

രോഗശാന്തി, മാനസികരോ: മാനസിക വഴികളിലൂടെ ശാരീരിക തിൻമകൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ്. മാനസിക പ്രയത്നത്തിലൂടെ രോഗം ഭേദമാകാൻ പരിശീലിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന അനേകം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്, രോഗമുണ്ടെന്ന് നിഷേധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവാചകങ്ങൾ
രോഗം പകരം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർഥന, വാക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പദപ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാനസിക പ്രയത്നത്തിലൂടെയും. ചിന്തയും വികാരവും, സന്തോഷവും, ദുഃഖവും, കഷ്ടതയും, ഭയവും, ശരീരത്തെയും ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ രോഗം ഭേദമാകാം
ഏത് രോഗമാണ് ബാഹ്യവൽക്കരണമെന്ന ചിന്തയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. കാരണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, രോഗം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഒരു രോഗത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ്. രോഗമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടില്ല. ആരോഗ്യം ഉള്ളിടത്ത്, ഇതിനകം ഉള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്നും നേടാനാവില്ല.

കേൾക്കുന്നു: മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രകൃതിയിലെ ഘടകാംശത്തിന്റെ അംബാസിഡർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ വായു മൂലകവും ശരീരത്തിലെ ശ്വാസകോശ സിസ്റ്റവും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ചാനലുമാണ്. കേൾവി ശൃംഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ശ്വാസകോശ വ്യവസ്ഥയുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും, അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ ബന്ധത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ: സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയും കാലവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൌതിക സമയം മാത്രമല്ല, തുടക്കമില്ലാതെ തോന്നാത്തതും ആണ്. കഷ്ടതയുടെയോ ചിന്തയുടെയോ യാതൊരു ചിന്തയുടേയും ചിന്തകളുടെയും ഒരു സംയോജനമാണിത്
അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അവ ശുദ്ധീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്. സ്വർഗം യഥാർഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുവോ അയാൾ ആരംഭിക്കും. ഇതൊരു ആരംഭമായി തോന്നുന്നില്ല; അതു എല്ലായ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നേ ആയിരുന്നു. സ്വർഗം അവസാനിക്കുമ്പോഴും, ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നല്ല ചിന്തകളും സത്പ്രവൃത്തികളും തീർന്നിരിക്കുന്നു. കാഴ്ച, കേൾവി, രുചിക്കൽ, ഗന്ധം എന്നിവയെല്ലാം ശ്വസനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും അവ ശരീരത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രയത്നത്തിന്റെ വിഹിതം, സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക്, വീണ്ടും അതിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ, എവിടെയാണു തിരിച്ച് വരുന്നത്.

നരകം: ഒരു വ്യക്തിത്വാവസ്ഥയോ, ഒരു ദുരന്തമോ, പീഡനമോ, ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധമല്ല. വേദനയോ പീഡനമോ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ്, വേദനയും ദൗർഭാഗവും വേർതിരിച്ചെടുത്തത്. വികാരങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആശ്വാസം ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദുഃഖിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം കഷ്ടതയാണ്. അതാണ് അവരുടെ ശിക്ഷ. ഭൂമിയിലെ ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ, നല്ലതും ചീത്തയുമായ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള ആഹ്ലാദവും ദുഃഖവും അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ മെറ്റ്മെഫ്സിക്കോസിസ് സമയത്ത്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നല്ലതു മുതൽ തിന്മയെ വേർതിരിക്കുന്നു; "സ്വർഗത്തിലെ" അവരുടെ അനീതിയുടെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ നല്ലത് മുന്നോട്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ, ദുരിതത്തിൻറെ പീഡനങ്ങളിൽ ദുഷ്ടത നിലനിൽക്കും. വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങിനെയാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അവ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലോ അവർക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടികയല്ലാതെ. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും അനുഭവിച്ചറിയാം, പക്ഷേ പഠനമല്ല. ഭൂമി അനുഭവവും പഠനത്തിനുള്ള സ്ഥലവുമാണ് ഭൂമി കാരണം. മരണശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, യുക്തിവാദമോ പുതിയ ചിന്തയോ ഇല്ല.

പാരമ്പര്യം: ഒരാളുടെ പൂർവ്വികരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഗുണങ്ങളും ഘടകങ്ങളും സവിശേഷതകളും ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും പാരമ്പര്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, രക്തവും കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാരണം ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെരിറ്റിക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല. അതായത്, ഒരു അമർത്യനായ വ്യക്തിയുടെ വികാരവും ആഗ്രഹവും ജനിച്ചതിനുശേഷം ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വസിക്കുകയും അതിന്റേതായ മാനസികാവസ്ഥയും സ്വഭാവവും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. വംശപരമ്പര, പ്രജനനം, പരിസ്ഥിതി, അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവ പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ സ്വന്തം ഗുണനിലവാരവും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നയാൾ ഇവയിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിക്കുന്നു. ചെയ്യുന്നവന്റെ ശ്വസനരൂപം ഗർഭധാരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു; ഫോം കമ്പോസിറ്റർ യൂണിറ്റുകൾ നൽകുകയും ശ്വസനം സ്വന്തം രൂപത്തിലേക്ക് അമ്മ നൽകുകയും ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മിക്കുകയും ജനനത്തിനു ശേഷവും ശ്വസനരൂപം സ്വന്തം രൂപം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
വളർച്ചയും പ്രായവും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും. ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിലും ചെയ്യുന്നയാൾ സമയം അതിരുകവിയരുത്. അതിന്റെ ശ്വസന ചരിത്രം അതിന്റെ ചരിത്രം വഹിക്കുന്നു.

സത്യസന്ധത: ചിന്തിക്കുന്നതിലെ ബോധമുള്ള വെളിച്ചമെന്നപോലെ ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അവ യഥാർഥത്തിൽ അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വെളിച്ചം അവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നപോലെ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്.

പ്രതീക്ഷ: ലോകത്തിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ വഴിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എല്ലാ അതിരുകളിലുമുള്ള അതിശയകരമായ വെളിച്ചമാണ് അത്. അതു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ലതോ തിന്മയോ കാരണമാകുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതു നടപ്പിലാക്കുകയുമാണുണ്ടാകുന്നത്; അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ യുക്തിവാദ നിയമങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പുതരുന്നു.

മനുഷ്യർ, A: സ്വഭാവം, കേൾവി, രുചി, മണം എന്നീ നാലു ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കോശങ്ങളും അവയവങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ ശ്വാസകോശത്തിലൂടെ സ്വപ്രേരിതമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ മാനേജർ പുരുഷന്റെ ശരീരം; കൂടാതെ, പ്രസ്തുത ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയും മൃഗത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യഗുണങ്ങൾ, നാലു ക്ലാസ്സുകൾ: ചിന്താഗതിക്കാർ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രത്യേക വർഗം, അവന്റെ ചിന്തകളാൽ തന്നെത്തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ അവിടെ വസിക്കും; അവൻ അതിൽ നിന്നും സ്വയം അകന്നുവെയ്ച്ച്, അയാൾ നാലു ക്ലാസുകളിലെയും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അയാൾ ചിന്തിച്ചാൽ, അത് അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കും. നാലു വർഗ്ഗങ്ങൾ: തൊഴിലാളികൾ, വ്യാപാരികൾ, ചിന്തകർ, തുടങ്ങിയവ
അറിവുള്ളവർ. അവന്റെ ശരീരം, വിശപ്പ്, ശരീരത്തിന്റെ സുഖം, അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിനോദമോ സന്തോഷമോ എന്നിവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തൊഴിലാളിയെ കരുതുന്നു. ലാഭം കൊയ്യുക, വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ, വസ്തുവകകൾ സമ്പാദിക്കുകയോ, സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, വ്യാപാരി ചിന്തിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുക, പഠിക്കുക, പഠിക്കുക, പഠിക്കുക, പഠിക്കുക, നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക, പഠിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാനാണ് ചിന്തകൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അജ്ഞൻ കരുതുന്നു: ആരാണ്, എവിടെ, എപ്പോൾ, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, എന്തിന്, അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക.

മനുഷ്യത്വം: മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അചഞ്ചലരും അചഞ്ചലരും ചേർന്നവർക്കെല്ലാം പൊതുവായ ഉത്ഭവവും ബന്ധവുമാണുള്ളത്, ആ ബന്ധത്തിന്റെ മനുഷ്യനിൽ അനുഭാവം പുലർത്തുന്നതും.

ഹിപ്നോസിസ്, സെൽഫ്: മനഃപൂർവ്വം തന്നെ സ്വയം തന്നെ സ്വയം ഹബ്നോട്ടൈസിംഗും നിയന്ത്രിക്കലും വഴി ഗാഢനിദ്രയിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴുകയാണ്. സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസം ലക്ഷ്യം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം. സ്വയം നിഗൂഢതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹിപ്പണോയ്സ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വിഷയം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്യാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്, ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ആയി അഭിനയിച്ച്, അവൻ കുഷ്ഠരോഗ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ, നിർദേശ പ്രകാരം, താൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നും തന്നിൽ ഉറങ്ങുകയാണെന്നും താൻ സ്വയം ഉറങ്ങുന്നു. ഹിപ്നോട്ടിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ അവൻ സമയവും സ്ഥലവും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കല്പിക്കുന്നു. അയാൾ തന്നോട് കൽപിച്ചതുപോലെ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നു. ഉണർന്ന്, അവൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ഒരു വ്യക്തി സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഹിപ്നോട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്നോസിസ്: ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറച്ച കൃത്രിമ ഉറവിടം. വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഹിതമനുഭവിക്കുന്നവൻ ലേക്കുള്ള പ്രതികൂലം ചെയ്യുന്നു, ആർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. വിഷയം അതിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു
ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റിന്റെ തോന്നൽ, ആഗ്രഹം എന്നിവയോടുള്ള വികാരവും ആഗ്രഹവും മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അവന്റെ നാലു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ. വിഷാദം, വിഷയം, കൈകൾ എന്നിവയിലൂടെ അവന്റെ എല്ലാ വൈദ്യുത കാന്തികശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് വിഷയം ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നും അവൻ ഉറങ്ങുന്നുവെന്നും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. ഉറക്കത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഷയം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ
ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന നിലപാടിന്റെ നാലു വികാരങ്ങൾ, വിഷയം അനുസരിച്ച് ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കാനും, കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടത്താനോ കഴിയാത്തവയൊഴികെ, അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാതെ, അയാളുടെ വികാരപ്രകടനം നടത്തുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു അധാർമിക പ്രവർത്തിയും. ആരെയെങ്കിലും ഹിപ്നോട്ടൈസുചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ഭീകരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ വിഷയം ദീർഘനാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഓരോരുത്തരും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. പിന്നെ അവൻ മറ്റൊരുവനെ നിയന്ത്രിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

ഹിപ്പൊനിസ്റ്റ്, എ: ഇഷ്ടം, ഭാവന, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തന്റെ വിഷയങ്ങളെ ഹിപ്നോട്ടൈസുചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നവരും, ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ഉത്കണ്ഠയോടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്.

"ഞാൻ" ഐഡന്റിറ്റി, ദി ഫാൾസ്: ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ യഥാർഥ ഐഡന്റിറ്റി സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ വികാരമാണ്. എന്നെ അറിയുന്നവൻ, ബോധപൂർവ്വം, തുടക്കമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായി, അവസാനത്തെ അന്തഃസത്തമായ സ്വത്വ വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ.
ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിനൊപ്പവും അതിന്റെ യഥാർഥ ഐഡന്റിറ്റി സാന്നിദ്ധ്യവുമെന്ന ചിന്തയും ചിന്താശീലനാകുന്നു, അത് ശരീരത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയയുടേയും സമാനതകളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ മയപ്പെടുത്തുന്നു.

ആശയം: ഒരുവൻ ചിന്തിക്കാനും, ചെയ്യാനും, ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കുകയാണ്.

ഐഡന്റിറ്റി, ഒന്ന്: ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഐഡൻറിറ്റി തോന്നൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നപോലെ ഒരാളും സ്വന്തം ഭാവനയും, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ തോന്നലും. ഒരാളുടെ സ്വത്വം അറിയുന്നതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വം അനിവാര്യമാണ്, ഒപ്പം ശരീരോപണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ചിലത് ആവശ്യമാണ്.

ഞാൻ: നസ് നിത്യജീവിതത്തിലെ ത്രിത്വ സ്വയത്തിന്റെ അചഞ്ചലവും, അവസാനിക്കാത്തതുമായ, തുടർച്ചയായ മാറ്റമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ്. മറിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും തോന്നുകയും "ഞാൻ" എന്നു പറയുകയും സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അജ്ഞാത: മാനസിക അന്ധതയാണ്, സ്വന്തം അറിവ് കൂടാതെ, അതിന്റെ അവകാശവും യുക്തിയും ഇല്ലാതെ അറിവില്ലായ്മയായ അവസ്ഥ. അതിന്റെ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും അതിന്റെ ചിന്താഗതിയും അറിവും മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.
അവയിൽ നിന്ന് ബോധംവെച്ച വെളിച്ചം ഇരുട്ടിലാണുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മിഥ്യാബോധം: യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഭാവനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയുടെ തെറ്റായ ധാരണ, ഒരു മരീചികയായി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ രംഗമോ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അകലെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്; ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചതിക്കുകയും ന്യായവിധിയിൽ തെറ്റുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തും.

ഭാവന: ചിന്തയും വികാരവും എന്ന ആശയം ആശ്വാസം നൽകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ഭാവന, പ്രകൃതി: ഓർമകളുമായുള്ള ഇന്നത്തെ അർത്ഥതലങ്ങൾ പ്രകടനാത്മകവും അനിയന്ത്രിതവുമായ കളിയാണ്; ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് സമാനമായ സ്മരണകളുടെ ഓർമ്മകൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഏത് സംയോജനമാണ് ശാരീരികവസ്തുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ശക്തമായ ഇംപ്രഷനുകൾ നിർബന്ധിതമാകുകയും, ന്യായവാദം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഇൻകുബസ്: ഉറക്കത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ പുരുഷ രൂപമാണ്. ഇൻകുബി രണ്ടു തരം ഉണ്ട്, ഓരോ ഇനം വൈവിധ്യത്തെപറ്റി ഉണ്ട്. ലൈംഗിക ഇൻകുബസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്, മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇൻകുബസ് ആണ്, ഒരു പേടിസ്വപ്നം എന്ന നിലയിൽ, ഭീമാകാരമായ സ്വപ്നം അൾജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ഇൻക്യുബസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അവളുടെ സജീവജീവിതസമയത്തെ സ്ലീപ്പറിന്റെ ചിന്തയും പ്രവർത്തനരീതിയും. ഒരു ഇൻകുബസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ദൃശ്യവത്കരിച്ചാൽ ഒരു ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നോ ഒരു പിശാചിനെയോ ഒരു പന്നിക്കാരനോ പന്നിയോ ആകാം.

ആനിമേഷൻ ഇൻ ദി ആനിമൽ: ആ മൃഗം മനുഷ്യന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ശക്തിയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചം, ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതോ മൃഗത്തെ നയിക്കുന്നതോ ആണ്.

ബുദ്ധി: അത് എല്ലാ ബുദ്ധിശക്തിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ബോധപൂർവ്വം ബോധമുള്ളവരുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും ബന്ധത്തെ വേർതിരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ബഹുജനങ്ങളും ബോധപൂർവം, ആകർഷകമാക്കുകയും, അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ അവ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബുദ്ധി, ഒരു: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കെല്ലാം യൂണിറ്റാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്, മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപവിഭാഗം സ്വയം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതും, അത് മനുഷ്യനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇൻറലിജൻസ്, ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് എ: ഏഴ് ഉണ്ട്: വെളിച്ചവും ഞാനും അഗ്നിഗോളങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കഴിവുകൾ; വായു ഗോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയവും ലക്ഷ്യവും; ജലത്തിന്റെ മേഖലയിലെ പ്രതിരൂപവും ഇരുണ്ടനിറവും; ഭൂമിയുടെ ഗോളത്തിലെ ഫോക്കസ് ഫാക്റ്ററിയും. ഓരോ ഫാക്കൽട്ടിനും അതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനവും അധികാരവും ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുമായി വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണ്. ലൈറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് ലോകത്തെ വെളിച്ചം അയയ്ക്കുന്നു. സമയം
പരസ്പര ബന്ധം, അവ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇമേജിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി രൂപകൽപ്പനയിലെ രൂപത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റി മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
സംവിധാനം. ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റിയും പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. ആന്തരാവയവങ്ങൾ ചിന്തയുടെ ലക്ഷ്യവും ദിശയും നൽകുന്നു. ബോധവത്ക്കരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ. ശരീരത്തിലെ ഡോക്ടറിലൂടെ ശരീരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റാണ്.

ബുദ്ധി, പരമോന്നതനായ ഒരു ബുദ്ധികേന്ദ്രം ഒരു യൂണിറ്റായി ബോധപൂർവമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന പരിധി, ആത്യന്തിക പരിധി. സർഗ്ഗാത്മകമായ ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് രംഗത്തും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അത് മറ്റ് ബുദ്ധിശക്തികളുടെ ഭരണാധികാരമല്ല. കാരണം, ബുദ്ധിശാലികൾ എല്ലാ നിയമവും അറിയാം. അവർ നിയമവും എല്ലാ ഇന്റലിജൻസ് നിയമങ്ങളും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പരമോന്നതമായ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ ചുമതലയിലും മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ്
എല്ലാ മേഖലകളും ലോകം സർവ്വവും സർവ്വവ്യാപിയായ പ്രകൃതിയിൽ ദൈവങ്ങളും മനുഷ്യരും അറിയുന്നു.

ഇൻപുഷൻ: പഠിപ്പിക്കൽ, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ട്യൂഷൻ, ഇത് ശരിയായ അറിവുകളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപാരമോ കാര്യവിഷയമോ വിഷയമല്ല, ധാർമ്മിക ചോദ്യങ്ങൾക്കോ ​​തത്ത്വചിന്ത വിഷയങ്ങളിലോ അത് അപൂർവ്വമാണ്. അയാൾക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകും.

വസ്തുത: തങ്ങളെത്തന്നെ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയും, യാഥാർഥ്യബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്തിത്വമില്ലായ്മയല്ല, അസ്തിത്വമില്ലായ്മയല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ ഭാവനകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സ്വായത്തമായി.

അസൂയ: മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​താൽപര്യങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനോ, കൈവശം വയ്ക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള വേദനയും ക്ഷുഭിതവുമായ ഭയമാണ്.

സന്തോഷം: വിശ്വാസമുള്ള ആരുടെയും ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്.

ജസ്റ്റിസ്:വിഷയം സംബന്ധിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിവിന്റെ പ്രവർത്തനം, ന്യായവിധി ഉച്ചരിക്കുകയും, നിയമമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

കർമ്മ: മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിൻറെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഫലമാണ്.

അറിവ്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതും യഥാർഥമായ അറിവുമുള്ളതും, കാലാകാലങ്ങളിൽ, നിത്യവും ആയ ത്രിത്വ സ്വത്താണത്.

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറിവ്: യഥാർഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം-അറിവും, ബോധവും- അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക അറിവ്. ത്രിത്വസ്വത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വയംപരിജ്ഞാനം ഒഴികെയുള്ളതും വളരെയധികം വ്യാപ്തിയുള്ളതുമാണ്. എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും അറിവുകൾക്ക് ഇത് സാധാരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വികസിതമായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ അറിവുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനുകൾക്കും, നിത്യതയിൽ എക്കാലത്തും എല്ലാം വിഷയമാണ്. യഥാർത്ഥവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ അറിവ് അതു് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവരങ്ങളിലുള്ളതും പൂർണ്ണമായും പരസ്പരബന്ധിതവും പൂർണ്ണവും ആയി ലഭ്യമാണു്.

അറിവ്, വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വിജ്ഞാനം, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണെന്ന അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നതും, വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടതുമായ സംഖ്യയാണ്. നിയമങ്ങളിലെ അറിവും പ്രസ്താവനയും സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റിയിരിക്കണം.

കര്ണ്ണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവ്: ചിന്തകന്റെ ചിന്താരീതിയുടെ സത്തയാണ് അത്. വെളിച്ചം അതിന്റെ അറ്റാച്ചുമെന്റുകളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച്, ചിന്താശൂന്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ചിന്തകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ, യോജിക്കാത്തതും യോജിക്കാത്തതും, അറിവുമാണ്; അത് മനുഷ്യജ്ഞാനമല്ല.

ത്രിനെയുടെ ചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്: നിയമനിർവ്വഹണത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അറിവിനുവേണ്ടിയുള്ള സകല വിജ്ഞാനവും, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചിന്താഗതിമാർ അവരുടെ ചിന്താരീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എല്ലാ ചിന്തകർക്കും നിയമം അറിയാം. മനുഷ്യരും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നവരുമാണ്. അവർ മനുഷ്യരുടെ മതാഘാതാക്കളോട് വിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ അവരോടൊപ്പമാണ്. നിയമത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അവരുടെ അറിവ് സംശയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഫൌണ്ടേഷന്റെ സാധ്യതയെ തടയുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതിന്റെ ഉറവിടത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത്, നിയമവും നീതിയും.

ജ്ഞാനം, ആത്മബോധം, അറിവ് എന്നിവയുടെ അറിവ് നാലു ലോകത്തിലെ സകലവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആത്മാഭിമാനം എന്ന നിലയിൽ അത് അറിവുമാണ്, അതു പോലെ ഞങ്ങളും അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിവിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്. അത് അതിന്റെ സേവനം നൽകുന്നു
സ്വാഭാവിക യൂണിറ്റിനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കൽ. അവിടെ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു as സമയം അതിന്റെ യാന്ത്രിക യന്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടർച്ചയായി. നിത്യതയിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ സ്വയം അറിയുന്ന അറിവിൽ ഒരു ത്രിത്വ സ്വത്താകുമ്പോൾ അത് ഓരോന്നും
കാലക്രമേണ കൃത്യമായി ബോധപൂർവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തനം ശാശ്വതമായി, കാലാകാലങ്ങളിൽ, പരിമിതിയില്ലാത്ത സമയത്താണ്. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെയും തിരിച്ചറിയുന്നു. യൂണിറ്റ് ബോധമുള്ളതാണ് ഐഡൻറിറ്റി. തിരിച്ചറിയലിൻറെ ആകാരമറിയുന്ന അറിവ് ഓരോ കാലത്തെയും പോലെ തന്നെ, നിത്യതയിൽ സന്തുലിതമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അറിവ് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റെയും മനസ്സിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. മനസ്സാക്ഷിയെ ന്യായമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ന്യായബോധത്തോടെയുള്ള മനഃസാക്ഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള പരിശ്രമത്തിനും ഇത് ലഭ്യമായേക്കാം.

നോളജ്, നോയിറ്റിക് (നോളിജ് വേൾഡ്): ത്രിുവാൻ Selves ന്റെ എല്ലാ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും ഒരുകാലത്ത് അന്തരീക്ഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജന്തുക്കളുടെയും എല്ലാ അറിവുകളും ലഭ്യമാക്കും.

നിയമം: നിർമാതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിനുള്ള ഒരു കുറിപ്പടിയാണ് ഇത്, അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയുടെ നിയമം, എ: അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മാത്രം ബോധമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനമോ പ്രവർത്തനമോ ആണ്.

നിയമം, ചിന്ത, ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ചിന്തയുടെ പുറത്താകലാണ്, അത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും സമയത്തിന്റെ സംയോജനവും അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ സമതുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്നതാണ്.
പിന്നെ സ്ഥലം.

നിയമം, ചിന്ത. ഏജന്റുകളുടെ ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിനായും തന്റെ വിചാരങ്ങളിലും അവൻ എന്തു ചെയ്യുന്നതിലും നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടതയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ആകുന്നു. അവൻ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ തയ്യാറാക്കുന്നു. ആളുകൾ അവരുടെ ആന്തരിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ കഴിയില്ല, അവർ അവരുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ. അതിനുശേഷം മറ്റു മനുഷ്യർ, പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ പ്രവർത്തിക്കാനും വഴങ്ങാനും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു
ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശം. ഉദ്ദേശ്യമുള്ളവർക്ക് പുറമേ ആയുധങ്ങൾ ആണ്, കാരണം, ഏത് ഉദ്ദേശ്യവും, അത് നന്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയുടെയോ ലോകത്തിലെ സർക്കാറിന്റെ ബോധപൂർവ്വമായ ഏജന്റുമാരോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടും.

പഠനം: വെളിച്ചം സ്വതന്ത്രമാക്കാനും ആ അനുഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലാതെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച അനുഭവത്തിന്റെ സത്തയാണ്. പഠനം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ്: അനുഭവം-പരീക്ഷണം, പരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണം, സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്; ബോധം, ആഗ്രഹം, അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുടെ ഫലമായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. മെമ്മറി പഠനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ മരണശേഷവും നഷ്ടപ്പെടും. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു അറിവ് അതിന്റെ പരിപൂർണമായ അറിവ് ആയിത്തീരും.

ലിയർ, എ: അയാൾ ഒരിക്കലും അക്കാര്യത്തിൽ അസന്തുലിതമായ ഒരു കാര്യം പറയാറില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം: ജയിലില് നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം, മറ്റൊരാളുടെ തുല്യ അവകാശം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഇടപെടുന്നിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്നിവയാണ്.

ജീവിതം: വളർച്ചയുടെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്, രൂപത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ കാരിയർ. ലൈഫ് ആക്റ്റീവ് ആന്റ് ഏജന്റുമാരിലായി താഴെക്കൊടുത്തിരിയ്ക്കും, താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നതും, മെച്ചപ്പെട്ടതും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതുമായതും, പരിഷ്കരണത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ സന്തതിയിലും ജീവന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ ഇത് ശ്വസന രൂപമാണ്.

ജീവന്ടു ഒരാളുടെ ഗുരുവികാരഭാവം): ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരിക്കാം, പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത, അനിശ്ചിതമായ ഒരു പരമ്പര, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ, വളരെ നേരിയതും തീവ്രവുമായ സംഭവങ്ങളാണ്-ഒരു ഫാന്റംസ്മാഗോറിയ.

ലൈറ്റ്: എങ്കിലും ഇതു പ്രസിദ്ധമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. നക്ഷത്രം, സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ വെളിച്ചം, വൈദ്യുതമോ അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങളുടെ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്തമോ കോണ്ടൻസേഷനും പദപ്രയോഗവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇളം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന, ലഭ്യമല്ലാത്തത്: ബോധപൂർവം സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ബോധപൂർവ്വമായ പ്രകാശം, അത് ചിന്താപ്രാധാന്യം ചെയ്യുന്ന ട്യൂഷൻ-ഇൻ-ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സഹാനുഭൂതി പ്രകൃതം അതിന്റെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും പ്രകാശനം ചെയ്തതും, യോജിക്കാത്തതുമായ പ്രകാശമാണ്. കാരണം, അത് പ്രകാശം ആയിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ സമതുലിതമാക്കുന്നു. അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശം ഒരാളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും അറിവിനായി അത് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വെളിച്ചം, ബോധമുള്ളത്: ആത്മാവ് അതിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രകാശം. സ്വഭാവം പ്രകൃതിയല്ല, പ്രകൃതിയുടേത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ സഹചാരികളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും, സഹപ്രവർത്തകരുമായും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വഭാവം പ്രകടമാണ്
അത് പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടാം. ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, ബോധപൂർവമായ പ്രകാശം മാറിക്കൊടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് അങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വെളിച്ചം സത്യമാണ്. കാരണം സത്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്
അവർ മുൻഗണനയോ മുൻവിധിയോ ഇല്ലാതെ, വഞ്ചനയോ നർമ്മമോ ഇല്ലാതെ. എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ അത് പ്രസിദ്ധമാക്കും. എന്നാൽ ബോധപൂർവ്വമായ വെളിച്ചം ചിന്തയും ആഗ്രഹവും പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ചിന്തകൾ മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ടു
ചിന്തിക്കണം, അതിനാൽ മനുഷ്യൻ അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച തലത്തിൽ കാണുന്നു.

ടേണിലുള്ള വെളിച്ചം, സാധ്യതയുള്ളത്: ഒരു കടമകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി, നിഷ്പ്രയോജനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, കാരണം അവർ അവന്റെ കടമകളാണ്, അല്ലാതെ ലാഭം നേടാനോ ലാഭിക്കാനോ അല്ല, അയാൾ തൻറെ ചിന്തകളെ സമതുലിതമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമകൾ, ചിന്തകൾ സമതുലിതമായപ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രമാക്കും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ബോധം അവനു നൽകുന്നു. അത് മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. അവൻ പ്രകാശത്തെ സ്വതന്ത്രമായി തുടരുന്നതിനാൽ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധിതനായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആയിത്തീരുമ്പോൾ ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രകാശം ആയിരിക്കും.

പ്രകൃതിയുടെ വെളിച്ചം: മനുഷ്യശരീരങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നവർ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അയച്ച ബോധപൂർവമായ പ്രകാശത്തോടുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ തിളക്കം, തിളക്കം, തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകളുടെ തിളക്കം എന്നിവയാണ്.

ലിങ്ക് യൂണിറ്റ്, എ ബ്രീത്ത്: വികിരണ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ യൂണിറ്റുകൾ പിടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല ശ്വസനം അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ ലൈഫ്-ലിങ്ക് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്കാണ്.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്, ലൈഫ്-: വായുസഞ്ചാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷണികമായ യൂണിറ്റുകൾ പിടിക്കുകയും കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ ഫോം-ലിങ്ക്, ബ്രീത്ത്-ലിങ്ക് യൂണിറ്റുകളുമായി ജീവൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലിങ്കാണ് ഇത്
സെൽ.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്, ഒരു ഫോം: ദ്രാവക ദ്രവ്യത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ യൂണിറ്റുകൾ പിടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ സെൽ-ലിങ്ക്, ലൈഫ്-ലിങ്ക് യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്, സെൽ-: ഖര ദ്രവ്യത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ യൂണിറ്റുകൾ പിടിക്കുകയും കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവയവത്തിലെ മറ്റ് കോശങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

"ലോസ്റ്റ് സോൽ," എ: “നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് “ആത്മാവ്” അല്ല, അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗമാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ പുന-നിലനിൽപ്പുകളിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നവന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി, നഷ്ടപ്പെടുകയോ വെട്ടിമാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ, ചെയ്യുന്നയാളുടെ ഭാഗം വളരെക്കാലമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്വാർത്ഥതയിൽ തുടരുകയും മന loan പൂർവ്വം വഞ്ചന, കൊലപാതകം, നാശം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരത എന്നിവയിൽ കടംകൊണ്ട വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കുകയും മനുഷ്യരാശിയുടെ ശത്രുവായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെളിച്ചം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗം വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും; അത് സ്വയം തളർന്നുപോകുന്നതുവരെ അത് സ്വയം പീഡനത്തിനിരയായ ഭൂമിയുടെ അറകളിലേക്ക് വിരമിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചെയ്യുന്നവന്റെ ഒരു ഭാഗം ആനന്ദം, ആഹ്ലാദം, പാനീയങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയിൽ സ്വയം ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിലൂടെ വെളിച്ചം പാഴാക്കുകയും ഒടുവിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഡ് become ിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദാതാവിന്റെ ഭാഗം ഭൂമിയിലെ ഒരു അറയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതുവരെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, വിരമിക്കൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി, അതുപോലെ തന്നെ.

സ്നേഹം: ലോകങ്ങളിലൂടെ ബോധപൂർവമായ സമത്വം; മനുഷ്യനിൽ ചെയ്യുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് മറ്റൊരാളെന്ന നിലയിലും തന്നിലുമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ വികാരവും ആഗ്രഹവുമാണ്, മറ്റൊരാളിലും തന്നിലും ഉള്ള ആഗ്രഹവും വികാരവുമാണ്.

പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹം: സമതുലിതമായ ഐക്യത്തിന്റെയും വികാരവും ആഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്, അതിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്വയം ജീവിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കള്ളവും സത്യസന്ധതയും: സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവനും നുണ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒരു പ്രത്യേക ജോഡി തിന്മകളാണ്; അവർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. സത്യസന്ധമല്ലാത്തതും നുണപറയുന്നതും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നീണ്ട അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
അവൻ നിരീക്ഷിച്ചതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളുകളുടെ ഏറ്റവും മോശം വശങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ മനുഷ്യരും നുണയന്മാരാണെന്നും സത്യസന്ധരല്ലെന്നും, സത്യസന്ധരും സത്യസന്ധരുമാണെന്നും സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവരുടെ സത്യസന്ധത മറച്ചുവെക്കാനും അവരുടെ നുണകൾ മറച്ചുവെക്കാനും മാത്രം ബുദ്ധിമാനാണ്. ഈ നിഗമനം വിദ്വേഷവും പ്രതികാരവും സ്വാർത്ഥതാൽപര്യവും വളർത്തുന്നു; അയാൾ കുറ്റവാളിയെന്നോ ബുദ്ധിമാനായോ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശത്രുവായിത്തീരുന്നു
സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ഗൂ plot ാലോചന നടത്തുക. ഒരാൾ ലോകത്തിന് എത്ര വലിയ ശാപമായിത്തീർന്നാലും, അവന്റെ വിധി എന്ന ചിന്തകൾ ക്രമേണ അവനെ ലോകത്തിനും തന്നെയും വെളിപ്പെടുത്തും. ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും സത്യസന്ധതയും സത്യസന്ധതയും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കാലക്രമേണ മനസ്സിലാക്കും.

മാലിക്സ്:ദോഷം വരുത്താനും ദുരിതമുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തിന്റെയും ദുരുദ്ദേശത്തിന്റെയും മനോഭാവമാണ്; അത് നല്ല ഇച്ഛയ്ക്കും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും ശത്രുവാണ്.

മാനേങ്ങൾ: നല്ല പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമാണ്; അവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്, ഒട്ടിച്ചതല്ല. ഉപരിപ്ലവമായ പോളിഷ് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അന്തർലീനമായ ഗുണം മറച്ചുവെക്കില്ല, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നവന്റെ സ്ഥാനം എന്തായാലും.

പ്രാധാന്യം: പ്രകൃതിയെപ്പോലെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ യൂണിറ്റുകളായി പ്രകടമാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ്, കൂടാതെ ട്രിയൂൺ സെൽവ്സ് പോലെ ബുദ്ധിപരമായ യൂണിറ്റുകളായി ഇത് പുരോഗമിക്കുന്നു.

അർത്ഥം: പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തയുടെ ഉദ്ദേശം.

ഇടത്തരം, എ: ചാനൽ, അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു പൊതു പദമാണ്. മരണാനന്തര അവസ്ഥകളിലെ ജീവജാലങ്ങളെ തേടുന്ന, പ്രകൃതിദത്ത സ്പ്രിറ്റുകളെയോ മൂലകങ്ങളെയോ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരെയോ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വികിരണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വികിരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിവരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരനും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവനും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗമായി മാധ്യമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മെമ്മറി: ഒരു ഇംപ്രഷന്റെ പുനർനിർമ്മാണമാണ് ഇംപ്രഷൻ എടുത്തത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട്: സെൻസ്-മെമ്മറി, ഡോർ-മെമ്മറി. സെൻസ് മെമ്മറിയിൽ നാല് ക്ലാസുകളുണ്ട്: കാഴ്ച മെമ്മറി, ശ്രവണ മെമ്മറി, രുചി മെമ്മറി, മണം മെമ്മറി. നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഇംപ്രഷനുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ഇംപ്രഷനുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനും അവ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യനിൽ അത് ശ്വസനരൂപമാണ്. ഒരു ഇംപ്രഷന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഒരു മെമ്മറിയാണ്.

മെമ്മറി, ഡോറർ-: ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മുൻ ശരീരങ്ങളിലോ ഉള്ള വികാരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളുടെ പുനർനിർമ്മാണമാണ്. ചെയ്യുന്നയാൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ രുചിക്കുകയോ മണക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ആശ്വാസരൂപത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്ന കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും അഭിരുചികളും ചെയ്യുന്നവന്റെ വികാരത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും പ്രതികരിക്കുകയും വേദനയോ ആനന്ദമോ സന്തോഷമോ ദു orrow ഖമോ പ്രത്യാശയോ ഭയമോ സന്തോഷമോ ഇരുട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വികാരങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ച ആശ്വാസത്തിൻറെയോ വിഷാദത്തിൻറെയോ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ്. ചെയ്യുന്നവരുടെ മെമ്മറിയിൽ നാല് ക്ലാസുകളുണ്ട്: സൈക്കോ-ഫിസിക്കൽ, ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ ശാരീരിക സംഭവങ്ങളോടുള്ള വികാരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും പ്രതികരണങ്ങളാണ്; മാനസിക ഓർമ്മകൾ, അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്
മുൻ ജീവിതങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച സമാനമായ അവസ്ഥകൾ കാരണം, അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ സ്ഥലങ്ങളോടും കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള വികാരവും ആഗ്രഹവും; മാനസിക-മാനസിക ഓർമ്മകൾ, അത് ശരിയോ തെറ്റോ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ
ജീവിതത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം; കൂടാതെ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ സമയം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും കാലാതീതമായ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നയാൾ ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൈക്കോ-നോയിറ്റിക് മെമ്മറി
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അത് കടന്നുപോയി.

മെമ്മറി, സെൻസ്: (എ) ചിത്രം എടുക്കേണ്ട ക്യാമറയായി കണ്ണിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; (ബി) വ്യക്തമായ കാഴ്ചയും ശ്രദ്ധയും നൽകേണ്ട കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥം; (സി) ചിത്രം മതിപ്പുളവാക്കേണ്ടതും ചിത്രം പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുമായ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്; (ഡി) ഫോക്കസിംഗ് നടത്തുകയും ചിത്രം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ. കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണമാണ് കാഴ്ച അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടം. ശ്വസനരൂപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകളോ ചിത്രമോ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലക സ്വഭാവ യൂണിറ്റാണ് കാഴ്ച. ചിത്രം അതിന്റെ ആശ്വാസരൂപത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നയാളാണ് ചെയ്യുന്നയാൾ. ആ ചിത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യാന്ത്രികമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒബ്‌ജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് യാന്ത്രികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. മറ്റേതൊരു മാനസിക പ്രക്രിയയും എളുപ്പത്തിലുള്ള പുനരുൽപാദനത്തെയോ മെമ്മറിയെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നു. കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥവും കാണാനുള്ള അവയവങ്ങളും പോലെ, അത് കേൾവിയും രുചിയും ഗന്ധവും, അവയുടെ പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾ ഓർമ്മകളുമാണ്. കാണുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയാണ്; ശ്രവണ, ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി; രുചിക്കൽ, ഗുസ്റ്റേറ്ററി മെമ്മറി; ഗന്ധമുള്ള മെമ്മറി.

മാനസിക മനോഭാവവും മാനസികവും:ഒരാളുടെ മാനസിക മനോഭാവം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്; എന്തെങ്കിലുമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്ന പൊതു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം പോലെയാണ് ഇത്. അവന്റെ മാനസിക ഗണം എന്നത് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക മാർഗ്ഗവും മാർഗവുമാണ്, അത് ചിന്തിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മനസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ രീതിയോ വഴിയോ പ്രവർത്തനമോ ആണ്.

മെറ്റെംസിപ്സിസിസ്: ചെയ്യുന്നയാൾ ന്യായവിധിയുടെ ഹാളും ആശ്വാസരൂപവും ഉപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, അവിടെ അത് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ, സന്തോഷം നൽകുന്ന മികച്ച ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റെംപ്സൈക്കോസിസ് അവസാനിക്കുന്നു.

മനസ്സ്: ബുദ്ധിപരമായ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഏഴ് മനസുകളുണ്ട്, അതായത്, ത്രിമൂർത്തിയുടെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ, ഇന്റലിജൻസ് വെളിച്ചം, എന്നാൽ അവ ഒന്നാണ്. ഏഴ് തരങ്ങളും ഒരു തത്ത്വമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, അതായത്, ചിന്തയുടെ വിഷയത്തിൽ വെളിച്ചം സ്ഥിരമായി പിടിക്കുക. അവ: ഐ-നെസിന്റെ മനസ്സും അറിവുള്ളവരുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ മനസ്സും; ശരിയായ മനസ്സ്, ചിന്തകന്റെ യുക്തിയുടെ മനസ്സ്; വികാരത്തിന്റെ മനസ്സും ചെയ്യുന്നവന്റെ ആഗ്രഹവും; ശരീര മനസ്സിനെ ചെയ്യുന്നയാൾ പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതിക്കും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

“മനസ്സ്” എന്ന പദം ഇവിടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചിന്തയോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചിന്തയിലൂടെയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏഴ് മനസ്സിന് ഇത് ഒരു പൊതുവായ പദമാണ്, കൂടാതെ ഏഴ് ഓരോന്നും ത്രിമൂർത്തിയുടെ ചിന്തകന്റെ കാരണമാണ്. ചിന്തയുടെ വിഷയത്തിൽ കോൺഷ്യസ് ലൈറ്റിന്റെ സ്ഥിരമായ പിടിവള്ളിയാണ് ചിന്ത. ഐ-നെസിനായുള്ള മനസും സ്വാർത്ഥതയ്‌ക്കുള്ള മനസും ട്രിയൂൺ സെൽഫിനെ അറിയുന്നവരുടെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ത്രിമൂർത്തിയുടെ ചിന്തകനാണ് ശരിയായ മനസ്സും യുക്തിയുടെ മനസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വികാര-മനസ്, ആഗ്രഹം-മനസ്സ്, ശരീര-മനസ്സ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നയാൾ ഉപയോഗിക്കണം: വികാരവും ആഗ്രഹവും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനും അവ സമതുലിതമായ ഐക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ആദ്യ രണ്ട്; ശരീരത്തിനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശരീര-മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കണം.

മനസ്സ്, ദി ബോഡി-: ശരീര-മനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം വികാരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ഉപയോഗം, ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക, ശരീരത്തിലൂടെ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ അവയവങ്ങളും വഴി നാല് ലോകങ്ങളെ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ശരീരം. ശരീര-മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കളിലേക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ശരീര-മനസ്സ് വികാരത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, ഒപ്പം ശരീര-മനസ്സ് അവരുടെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിനുപകരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു വികാരത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അനുയോജ്യമായ പദങ്ങൾ.

മനസ്, ദി ഫെയിലിംഗ്: അതിന്റെ നാല് ഫംഗ്ഷനുകൾ അനുസരിച്ച് ഏത് വികാരത്തോടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവ പെർസെപ്റ്റിവിറ്റി, കൺസെപ്റ്റിവിറ്റി, ഫോർമാറ്റീവ്നെസ്, പ്രൊജക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള വിമോചനത്തിനായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം, കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി, മണം എന്നിങ്ങനെ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അവ ശരീര മനസ്സിലൂടെ പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

മനസ്സ്, ആഗ്രഹം: വികാരത്തെയും തന്നെയും അച്ചടക്കത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഗ്രഹം; ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ; ഒപ്പം, വികാരത്തോടെ സ്വയം ഐക്യം വരുത്താനും; പകരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി വസ്‌തുക്കൾക്കുമുള്ള സേവനത്തിൽ ശരീര മനസ്സിന് കീഴടങ്ങാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അത് സ്വയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവങ്ങൾ: എന്തുചെയ്യരുതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയത്തിലെ മന ci സാക്ഷിയുടെ ശബ്‌ദമില്ലാത്ത ശബ്ദത്തിലൂടെയും എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിസഹമായ ന്യായവിധിയിലൂടെയും ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾക്കിടയിലും, ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം നേരായതും ശരിയായതുമായിരിക്കും, തന്നോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണനയോടും കൂടി. ഒരാളുടെ മാനസിക മനോഭാവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കും ഒരാളുടെ ധാർമ്മികത.

നിഗൂഢത: ധ്യാനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള സാമീപ്യം, സാന്നിദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം എന്നിവയിലൂടെയോ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമം. നിഗൂ ics തകൾ എല്ലാ ജനതയിലും മതത്തിലുമാണ്, ചിലർക്ക് പ്രത്യേക മതവുമില്ല. നിശബ്ദമായ നിശബ്ദത മുതൽ അക്രമാസക്തമായ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ, ആശ്ചര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ഏകാന്തത മുതൽ ബഹുജന പ്രകടനം വരെ അവരുടെ രീതികളും രീതികളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിഗൂ ics തകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും സത്യസന്ധരും അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുമാണ്. അവ പെട്ടെന്നുള്ള ആഹ്ളാദത്തിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുകയും വിഷാദത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യാം; അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഹ്രസ്വമോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതോ ആകാം. എന്നാൽ ഇവ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവ വ്യക്തമായ ചിന്തയുടെ ഫലങ്ങളല്ല; അവർക്ക് അറിവില്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പം എന്ന് അവർ കരുതുന്നത് കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി അല്ലെങ്കിൽ മണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേതാണ് self സ്വയമോ ബുദ്ധിയോ അല്ല.

പ്രകൃതി: ബുദ്ധിശൂന്യമായ യൂണിറ്റുകളുടെ ആകെത്തുക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്; അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രം ബോധമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ.

അനിശ്ചിതത്വം: വിധി, നിർബന്ധിത പ്രവർത്തനം, സാധാരണയായി ഉടനടി, അതിൽ നിന്ന് ദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യർക്കോ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല.

നൊസ്റ്ററ്റിക്: അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.

നമ്പർ: എല്ലാ നമ്പറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കിളായി ഒന്നാമത്തേത്, ഒരു പൂർണ്ണമായും ആണ്.

സംഖ്യകൾ: ഏകത്വം, സമത്വം, ഏകത്വം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒന്ന്: ഒരു യൂണിറ്റ്, ഒരു ഏകത്വം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ, അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉത്ഭവവും ഉൾപ്പെടുത്തലും, വിപുലീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരണം.

ഏകത്വം: എല്ലാ തത്ത്വങ്ങൾക്കും ഭാഗങ്ങൾക്കും ശരിയായ ബന്ധമാണ്
പരസ്പരം.

അഭിപ്രായം: ഈ വിഷയത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.

അവസരം: ഏതൊരു ഉദ്ദേശ്യവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ സമയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആണ്.

വേദന: അനിയന്ത്രിതമായ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പിഴവാണെന്ന് അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ്, അത് അതിന്റെ കാരണത്തെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള തോന്നലും ആഗ്രഹവും ചെയ്യുന്നതിലെ അറിയിപ്പാണ്.

പാഷൻ: വസ്തുക്കളുടെയോ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായോ ഉള്ള വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വികാരമാണ്.

ക്ഷമ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുന്നതിൽ ശാന്തവും ശ്രദ്ധയും നിലനിൽക്കുന്നു.

മികച്ച ശാരീരിക ശരീരം: ആത്യന്തികവും പൂർണ്ണവുമായ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ; അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നും ചേർക്കാനോ കഴിയില്ല. ത്രിമൂർത്തിയുടെ തികഞ്ഞ ലൈംഗികതയില്ലാത്ത ശാരീരിക ശരീരം ഇതാണ്
സ്ഥിരമായത്.

വ്യക്തിത്വം: മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹം, മുഖംമൂടി, അതും അചഞ്ചലയും അചഞ്ചലയും അയാൾ ചിന്താക്കുഴപ്പിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അശുഭാപ്തിവാദം: മാനുഷിക അഭിലാഷങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത നിരീക്ഷണത്തിലോ വിശ്വാസത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക മനോഭാവമാണ്. ജനവും ലോകവും ഒരുപോലെയല്ല; ഒപ്പം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.

പ്ലാൻ: ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗത്തിനാണെന്നോ ആണ്.

സന്തോഷം: ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന സംവേദനാത്മകമായ ഒഴുക്കാണ്, ഒപ്പം തോന്നൽ-ആഗ്രഹവും.

കവിത: കൃപയുടെയോ ശക്തിയുടെയോ രൂപങ്ങളിലോ വാക്കുകളിലോ ചിന്തയുടെ താല്പര്യം രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന കലയാണ്.

പോയിന്റ്, എ: എന്നാൽ വലുപ്പമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഏത് തലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കമാണ്. വെളിപ്പെടാത്തതും വെളിപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ബിന്ദുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത അനായാസം. ഒരു ബിന്ദുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

വിഷയം: ശാരീരികാവസ്ഥയും മനസ്സിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണാധികാരമാണ്, അതിൽ ചിന്തിക്കുകയും തോന്നുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല.

ഉടമസ്ഥത ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളാണ്; ഇവയെക്കാളും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവ കൃഷി, കരുതൽ, ചങ്ങല എന്നിവയാണ്.

അധികാരമുള്ള, ബോധപൂർവ്വം: ആഗ്രഹം, അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

പ്രണയം: നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു സംസ്‌കൃത പദമാണ്. പ്രായോഗികമായി പ്രയോഗിച്ചാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അളന്ന ശ്വസനം, സസ്പെൻഷൻ, ശ്വസനം, സസ്പെൻഷൻ, വീണ്ടും ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം അത്തരം റൗണ്ടുകൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്കോ ഉള്ള ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ്. പതഞ്ജലിയിലെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ, യോഗയുടെ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലോ ഘട്ടങ്ങളിലോ നാലാമതായി പ്രാണായാമം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രാണായാമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രാണന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയിൽ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രാണായാമ പരിശീലനം ഉദ്ദേശ്യത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ചിന്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലേക്കോ പ്രാണയിലേക്കോ നയിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല ശ്വസനം നിർത്തുന്നു. ഈ ചിന്തയും ആശ്വാസത്തിൽ നിർത്തുന്നതും യഥാർത്ഥ ചിന്തയെ തടയുന്നു. ശാരീരിക ശ്വസനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികവും പതിവായതുമായ ഒഴുക്ക് നിർത്തുന്നതിലൂടെ ചിന്തയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ് ലൈറ്റ് the ചിന്തകനെ തന്റെ ചിന്തയുടെ വിഷയം അറിയിക്കുന്നതിന് flow ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നു. ശ്വസനത്തിനും ശ്വസനത്തിനും ശ്വസനത്തിനും ശ്വസനത്തിനുമിടയിലുള്ള രണ്ട് നിഷ്പക്ഷ പോയിന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് കോൺഷ്യസ് ലൈറ്റ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിർത്തൽ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുന്നു. അതിനാൽ, വെളിച്ചമില്ല; യഥാർത്ഥ ചിന്തയില്ല; യഥാർത്ഥ യോഗയോ യൂണിയനോ ഇല്ല; യഥാർത്ഥ അറിവില്ല.

മുൻഗണന: ശരിയായതോ യുക്തിയായോ കാരണമില്ലാതെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ, വ്യക്തിയുടെയും, സ്ഥലത്തിന്റെയും, വസ്തുവിന്റെയോ, അനുകമ്പയുടെയും പ്രീതിയാണ്; അത് യഥാർത്ഥ മാനസിക കാഴ്ചയെ തടയുന്നു.

മുൻവിധി: ഒരു വ്യക്തി, സ്ഥലം, വസ്തുത എന്നിവയെല്ലാം ന്യായവും യുക്തിയും ഇല്ലാതെ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഏത് വികാരവും ആഗ്രഹവും എതിർക്കുന്നു. മുൻവിധികൾ ശരിയും നീതിയും തടയുന്നു.

തത്ത്വം: എല്ലാ തത്ത്വങ്ങൾ അവയുടേതും അവ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപാസനമാണ്.

തത്വസംഹിത, എ: അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനമാണ്, അത് എന്താണെന്നത്, അതനുസരിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് അതിന്റെ കഥാപാത്രം അറിയാവുന്നതാണ്.

പുരോഗതി: ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതും, ഒരാൾ ബോധപൂർവമുള്ളവയെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ശിക്ഷ: തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പെനാൽറ്റി. പീഡനത്തിനും പീഡനത്തിനും ഒരു കാരണവശാലും ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ല. ഒരു തെറ്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ, തെറ്റ്, താമസിയാതെ, വൈകി, തെറ്റിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഉദ്ദേശ്യം: ഒരു അടിയന്തിര നടപടി, അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തിക വിഷയം അറിയപ്പെടേണ്ട അടിയന്തിര സംഗതിയായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, അത് ശക്തിയുടെ ബോധപൂർവ്വമായ ദിശയാണ്, വാക്കുകളിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഉള്ള ഉദ്ദേശ്യം, ചിന്തയുടെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങൾ, കൈവരിച്ച അവസാനം.

ഗുണനിലവാരം: ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതിയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മികവ് ഉണ്ട്.

റിയാലിറ്റി, എ: ഒരു യൂണിറ്റ്, അതുല്യമായ, അതേ കാര്യം തന്നെ; ഏതെങ്കിലും വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വം, സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള വിമാനം, അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിഗണനയോ ബന്ധമില്ലാത്തതോ ആയവ.

യാഥാർഥ്യം, ബന്ധുത്വം: വസ്തുതകൾക്കും വസ്തുതകൾക്കും പരസ്പരം അവരുമായുള്ള ബന്ധം, സംസ്ഥാനം, അവ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിമാനം എന്നിവയിൽ.

റിയാലിറ്റി, അൾട്ടിത്: ബോധം, മാറാത്തതും സമ്പൂർണ്ണവുമായ നിത്യജീവിതത്തിലെ സമയവും സ്ഥലവും മുഴുവൻ ഓരോ നിശ്ചിത സ്വഭാവവും, ഓരോ പ്രകൃതിസ്വഭാവവും, ബോധപൂർവവും, ബോധവും, എല്ലായിടത്തും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്ന അളവുകളിലൂടെ അവബോധം പുലർത്തുന്ന, .

ശാശ്വതാവകാശം, ജന്മത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഈ മാനവലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഫാന്റാസ്മോഗോയോറിയുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു പാരിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യൻ കാണുന്നതിനെക്കാളും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും മരിക്കുകയും മനുഷ്യനെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അസന്തുലിതമായതിനാൽ, ആ സമയത്തും മരണവുമെല്ലാം അസ്വസ്ഥനാകില്ല. എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിതവും വളർച്ചയും സൂര്യപ്രകാശം നിറവേറ്റുന്നതിനാൽ മനുഷ്യരാശി ലോകത്തെ സമ്പൂർണ നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുമെന്നും, അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മാറുന്നതും മാറുന്നതും മാറുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും.

കാരണം: അനലിസ്റ്ററാണ്, റെഗുലേറ്റർ, ജഡ്ജി. നീതിയുടെ ഭരണാധികാരി നീതിയുടെ നിയമപ്രകാരം അറിവിന്റെ പ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചോദ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും, തുടക്കം, ചിന്തയുടെ അവസാനം, അറിവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം എന്നിവയാണ് ഉത്തരം.

വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നു: മൃതശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ഒരുക്കിവെച്ചിട്ട്, ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജീവിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അത് തയ്യാറാക്കാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും തനിക്കുവേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ട്, തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാതിരിക്കുവാൻ, സ്വയം അകന്നുപോകാതിരിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ്. മൃഗാശയം അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും, നടക്കാനും, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു മൃഗം പോലെ തന്നെ, അത് ഇപ്പോഴും മൃഗം ആകുന്നു. അതു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അത് ബുദ്ധിയായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

റീജനറേഷൻ: തലമുറയുടെ വിപരീതം, ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനം. ഇതിനർത്ഥം: ശരീരത്തിലെ ബീജകോശങ്ങൾ മറ്റൊരു ശരീരത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിന് പുതിയതും ഉയർന്നതുമായ ജീവിത ക്രമം മാറ്റുന്നതിനും നൽകുന്നതിനുമാണ്. അപൂർണ്ണമായ ആൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണവും തികഞ്ഞതുമായ ലൈംഗികതയില്ലാത്ത ശാരീരിക ശരീരമായി ശരീരം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഒന്നാണ്, ഇത് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആസ്വദിക്കാതെയും ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയും ചെയ്യുന്നു; സ്വന്തം ശരീരത്തെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ മാനസിക മനോഭാവത്താൽ.

ബന്ധം: ആത്യന്തിക ഐക്യം എന്ന ഒരിടവും ആവർത്തനവുമാണ് എല്ലാ സ്വഭാവരീതികളും ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളും യൂണിറ്റുകളും ബോധപൂർവമായ സമനയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മതം: ശരീരത്തിലോ, ആത്മാവിന്റെയോ, വെള്ളത്തിലോ, ഭൂമിയോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, ശരീരത്തിലോ, പ്രകൃതി. ഇത്, ആരാധനയാലും ഹോമയാഗങ്ങളിലും പാട്ടുകളിലും സ്ഫുലിംഗുകൾ അഥവാ സ്നാപനത്താലും വെള്ളത്തിലോ, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നീ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ദൈവങ്ങൾക്കു ധൂപം കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഉത്തരവാദിത്തം തെറ്റ് അറിയാൻ ശേഷി ഉണ്ട്; അത് മുൻകാലത്തും വരവും സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശ്രിതത്വവും വിശ്വാസവും ആണ്, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതും. സത്യസന്ധത, സത്യസന്ധത, ബഹുമാനം, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശക്തവും നിർഭയവുമായ ഒരു സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളും നിയമപരമായ കരാറേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ വാക്കാണ്.

പുനരുത്ഥാനം: രണ്ട് ഇരട്ടി അർഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിന്റെ നാലു ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും, അവരുടെ മരണശേഷം പ്രകൃതിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും, ഒരു പുതിയ ജഡശരീരത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം വഴി പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേതും യഥാർഥ അർഥവും പുരുഷൻറെയും സ്ത്രീയുടെയും ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ അപൂർണ പുരുഷൻറെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലൈംഗികശക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഒരു പൂർണമായ ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ ലയിക്കുകയും, പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണതയുടെ പഴയതും പഴയതും അനശ്വരവുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്.

പ്രതികാരം: പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളുടെ പരുക്കേറ്റവരുടെ ഭീകരതയും, ഭാവനയുടെ ശോചനീയവും തെറ്റായ ഭാവനയും, ശിക്ഷാവിധിയുമായ ഒരു ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്.

റിഥം: ശബ്ദത്തിലോ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് അഥവാ വാക്കുകളിലോ വാക്കുകളിലോ സൂചിപ്പിച്ച ചിന്തയുടെ സ്വഭാവവും അർഥവും ആണ്.

വലത്: ഒരുവൻ ബോധമുള്ളവന്റെ അറിവുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ നടപടിയായി.

വലത് നിയമവും നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച്, ചിന്തയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും, ശരീരത്തിൽ തോന്നുന്നതും ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ദുഃഖം: നിഷ്ക്രിയമായ ചിന്താഗതിയുടെ വിഷാദം ആണ്.

സ്വയം, പരമോന്നത: ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ കുമ്പസാരം, മൃതദേഹം, അപ്രസക്തം, കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കാൾ ഉന്നതമായ, മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ആഗ്രഹമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ആണ്. ഉയർന്ന സ്വഭാവം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വേർതിരിവാണ്
മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം, എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഉന്നത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കാരണം, കാരണം, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ത്രിത്വം സ്വയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാർഥതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേർപെടുത്തുന്നില്ല, അതിനാൽ "ഉയർന്ന സ്വയം" എന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം.

സ്വയം വിദ്വേഷം: ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം, മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധി, ചിന്താശീലനം എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം ശ്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം.

സെൽതം: ത്രിത്വത്തിന്റെ സ്വയം അറിയുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വയം അറിയുന്നതാണ്.

Sensation: ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നശ്വരങ്ങളും മുഖത്ത് തോന്നുന്ന സ്വഭാവവും, ഒരു വികാരവും, ഒരു വികാരവും, ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സെൻസേഷൻ എന്നത് ഒരു വികാരമോ, വികാരമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമോ അല്ല. ശരീരം കൂടാതെ, അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരത്തിൽ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ വരുന്ന പ്രകൃതിദത്ത യൂണിറ്റുകളുടെ സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ട്രീം അവിടെയുണ്ട്, അത് ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നവയായി തോന്നാം, കടലാസിൽ മഷിയുടെ ഒരു മതിപ്പ് പോലെ. മഷി കൂടാതെ പേപ്പറില്ലാതെ അച്ചടിച്ച പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതിനാൽ പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകളുടെ അരുവികളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു സംവേദനം ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാ വേദനകളും ആനന്ദങ്ങളും വികാരങ്ങളും, എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഭീതികളും, ദുഃഖവും, കടുത്ത നിരാശയും, നിരാശയും, സങ്കീർണതകളും, സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ സ്വാധീനവും, പ്രകൃതിസംഘങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും. യാഥാർഥ്യബോധം, പാപ്പരാഹിത്യം, മോഹഭംഗം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, മോഹം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം എന്നിവ പോലെ തോന്നലുകളായും ഉയർന്നുവരുന്നു. എന്നാൽ ശരീരം കൂടാതെ തന്നെ ആഗ്രഹം ഇവയൊന്നുമല്ല, സ്വഭാവസവിശേഷതകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചതായി തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ അവയൊന്നുമല്ല.

ശരീരത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ്: മനുഷ്യന്റെ കോടതിയിലെ പ്രകൃതിയിലെ സ്ഥാനപതികൾ; അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി എന്നീ നാല് വലിയ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി, മണം തുടങ്ങിയവയെ വ്യക്തിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സെന്റിമെന്റ്: ഒരു വ്യക്തി, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുത എന്നിവയോടുള്ള വികാരവും ചിന്തയും പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായമാണ്.

പ്രതിബദ്ധത: തെറ്റായ വികാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള തോന്നൽ തകർച്ചയാണ്.

ലിംഗഭേദം: പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളുടെയും ഫലമായി ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകൃത്യാതീതമായവയാണ്.

ലൈംഗികത: പ്രകൃതി-ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ലഹരിയുടെ രൂപങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തോന്നൽ-ആഗ്രഹം എന്ന സങ്കല്പാവസ്ഥയാണ്.

കാഴ്ച: മനുഷ്യൻറെ ശരീരത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ അംബാസിഡർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൈറ്റ് എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ തീ മൂലധനം, ജനറേറ്റിവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ അവയവങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും, അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ ബന്ധത്തിലൂടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി ഘടനയാണ് സൈറ്റ്.

നിശബ്ദത: ശാസന അറിവ്: ചലനമോ ശബ്ദമോ ഇല്ലാതെ ബോധമുള്ള ശാന്തത.

പാപം: ശരിയാണ്, എന്താണ് ശരിയെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശരിയാണോ, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. ശരിയെന്നു തോന്നുന്നതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഏതു പാപവും പാപമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയും പ്രകൃതിയ്ക്കെതിരായും ഉള്ള പാപങ്ങൾ ഉണ്ട്. വേദന, രോഗം, കഷ്ടത, അവസാനം, മരണം എന്നിവയാണ് പാപത്തിന്റെ പിഴകൾ. യഥാർത്ഥ പാപമാണ് ചിന്ത, തുടർന്ന് ലൈംഗിക പ്രവർത്തി.

കഴിവ്: എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭാവിയ്ക്കുന്നതും എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ കലാചരിത്രമാണ്.

ഉറക്കം: നാഡീവ്യൂഹം, ശരീരത്തിന്റെ നാലു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്വപ്നമില്ലാത്ത ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ വിരമിക്കൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വികാരവും ആഗ്രഹവും വിട്ട് പോകുന്നത് ആണ്. വിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത മൂലം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട്, പാഴാക്കൽ പാഴാക്കാതെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രകൃതിയുമായി തൊട്ടുകൂടായ്മ കാണുന്നില്ല, കാണുവാനോ, കേൾക്കുവാനോ, സ്പർശിക്കാനോ, മണം ചെയ്യരുത്.

മണം: ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഘടകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഭൂമിയിലെ മൂലകവും ശരീരത്തിലെ ദഹനവ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുകയും ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയാണ് മണം. കേൾവി, കേൾവിശക്തികൾ, രുചി എന്നിവയിലൂടെ സൗന്ദര്യം, മണം ഗന്ധം, മണം ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അഗ്നിവൃഷ്ടിയാണ്, ആകാശവാണികൾ കേൾക്കുന്നതും, വെള്ളം നിറഞ്ഞതും, സോഡിയം നിറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റ് മൂന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനമാണ് മണം.

സോമംബാംലിസം: ഉറക്ക സമയത്ത് ഉറക്കം, ഉണർന്നിരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഉണരുന്ന വേളയിൽ സോംനാംബളിസ്റ്റ് ശ്രമിക്കില്ല എന്നതുമാണ്. ഉണരുന്ന വേളയിൽ സക്രിയമായ ചിന്തയുടെ ഫലമാണ് സോമംബാംലിസം. അത്തരം നിഗൂഢ ചിന്തകൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഉണങ്ങുമ്പോൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസിയുടെ ആലേഖനം ചെയ്ത പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ശ്വസനത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്വപ്രേരിതമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.

സോമംബുലിസ്റ്റ്, എ: ഒരു ഉറക്കവാൽകുടിയാണ്, ഭാവനാത്മകവും ആന്തരികശരീരവും ശ്വാസോച്ഛ്വും ആകർഷകവും നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയവുമാണ്; അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, എന്നാൽ ഭയപ്പെടാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരുന്നപ്പോൾ, ഉണർന്നിരുന്നപ്പോൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഉണർന്നിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മനസിലാക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ, ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.

ആത്മാവ്: മതങ്ങളുടെയും തത്ത്വചിന്തകളുടെയും അനിശ്ചിതമായ ചിലത്, ചിലപ്പോൾ അമർത്യമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന് വിധേയമാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവയുടെ ഉത്ഭവവും വിധിയും പലതരത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഭാഗമാകാനോ ബന്ധപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള സഹായമാണ് ശരീരം. ഓരോ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെയും ശ്വസനരൂപത്തിന്റെ രൂപമോ നിഷ്ക്രിയ വശമോ ആണ്; അതിന്റെ സജീവ വശം ശ്വസനമാണ്.

സ്പെയ്സ്: വസ്തുനിഷ്ഠമായ, അചഞ്ചലമായതും ബോധരഹിതവുമായ ഒന്നുംതന്നെ, അത് എല്ലാ പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുതയുടെയും ഉത്ഭവവും ഉറവിടവുമാണ്. ഇത് പരിധിയില്ലാതെ, ഭാഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അളവുകൾ ഇല്ലാതെ ആണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ യൂണിറ്റിലൂടെയും, എല്ലാ വലിപ്പങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു, എല്ലാ സ്വഭാവവും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവ്: എന്നത് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ യൂണിറ്റിന്റെ സജീവ ഭാഗമാണ്, അത് പരസ്പരം ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആത്മവിദ്യ:. സാധാരണയായി ആത്മീയത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ സ്പൈറ്റുകളോ മൂലകങ്ങളോടും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചില ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഇവ സാധാരണയായി ടിൻ ഒരു മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ട്രാൻസിൽ, മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷികമായതോ ആയ ശരീരം വിദൂരത്തുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പദവിയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയും ശരീരഭാരം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഇടതുപക്ഷ മാംസളശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള കണികകളും കാഴ്ചക്കാരന്റെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കണികകളും എടുക്കണം. . അത്തരം വസ്തുവകകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അജ്ഞതയോ വഞ്ചനയോ സംഭവിച്ചാലും, മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

ലഹരിവസ്തു അതിർവരമ്പില്ലാത്ത ഭാഗം, ഭാഗങ്ങളില്ലാത്തതും, അതുല്യമായതും, ഒരേ സമയം, എല്ലാം അടങ്ങുന്ന "ഒന്നും", അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള സമനില, അതായത്, പ്രകൃതിയിലുടനീളം നിലനിൽക്കുന്നു.

വിജയം: ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

സുക്കോബസ്: ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പുരുഷനുമായി അശ്ലീലവും ലൈംഗിക ബന്ധവും ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ സ്ത്രീ രൂപമാണ്. ഇൻകുബസിനെപ്പോലെ, സക്കബി രണ്ട് തരക്കാരാണ്, രൂപത്തിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇൻകുബിയും സൂക്കോബീയും ഏതെങ്കിലും സാമഗ്രിക്ക് കീഴടങ്ങാൻ പാടില്ല. അവർ വളരെ ഉപദ്രവവും മനുഷ്യർക്കു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായേക്കാം.

ചിഹ്നം, എ:ഒരു അദൃശ്യമായ വിഷയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായ ഒബ്ജക്റ്റാണ്, അത് സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്.

ആസ്വദിക്കുക: മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പ്രകൃതിസ്നേഹിയായി അഭിനയിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുമായുള്ള ജല ഘടകത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. രുചിയുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയിലെ ജലത്തിന്റെ ഘടനയും ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണ സംവിധാനവും പരസ്പരം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. രുചി എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഘടകം ആണ്. അത് അവയുടെ വായുവിന്റെ യൂണിറ്റുകളിൽ വായുവും ഭൂമിയുടെയും യൂണിറ്റുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അവയുടെ ദഹനത്തെപ്പറ്റിയും ദഹനത്തെപ്പറ്റിയും അവയുടെ അവയവങ്ങളിൽ രുചിപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ളതാണ്.

ചിന്തകൻ: യഥാർഥ ചിന്താ വിദഗ്ധൻ അതിന്റെ അറിവില്ലായ്മയും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ്. മനസ്സിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെയും യുക്തിചിന്തയെയും മനസിലാക്കുന്നു. അതിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ സംശയമോ സംശയമോ ഇല്ല, അതിന്റെ അവകാശവും യുക്തിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ ചിന്തയിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അത് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു.

ശരീരം ചെയ്യുന്നയാൾ സ്പാസ്മോഡിക്, ചിന്തയിൽ അസ്ഥിരമാണ്; അതിന്റെ വികാര-ആഗ്രഹ-മനസ്സുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യോജിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ചിന്തിക്കുന്ന ശരീര-മനസ്സാണ് അവരുടെ ചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വ്യക്തമായ പ്രകാശത്തിനുപകരം, ചിന്ത സാധാരണയായി ഒരു മൂടൽമഞ്ഞിലും മൂടൽമഞ്ഞിൽ വ്യാപിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിലും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും, ലോകത്തിലെ നാഗരികത ചിന്തയുടെയും അതിന്റെ ചിന്തകളുടെയും ഫലമാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ തങ്ങൾ അമർത്യരാണെന്ന് ബോധവാന്മാരാകുകയും അവരുടെ ശരീര മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുപകരം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവർക്ക് ഭൂമിയെ ഒരു പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. പറുദീസ.

ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്: ചിന്തയുടെ വിഷയത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമായ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ നിയന്ത്രണം. ഒരു വിഷയത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ (1) പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. (2) അതിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള വെളിച്ചം തിരിയുന്നു, അതിനെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ശ്രദ്ധ നൽകുക; (3) വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ ലൈറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു; (4) ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്ന്. ബോധപൂർവമായ വെളിച്ചം പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനോ, പോയിന്റ് തുറക്കുന്നു. ചിന്താശേഷിയും അവരുടെ വലതുമതിയും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ ചിന്തയെ ബാധിക്കുന്നു
ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്.

ചിന്തിക്കുക, സജീവമാണ്: ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ്, വിഷയം ബോധപൂർവമായ പ്രകാശം കൈവശംവയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ്, ആ വിഷയം അറിയപ്പെടുന്നതുവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ വ്യതിചലിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതുവരെ.

ചിന്താവിഷയം, ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചിന്തയാണ്; അത് ഒരു നവോത്ഥാന ചിന്തയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചോ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്; അത്തരം വെളിച്ചത്തിൽ, ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മനസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിഷ്ക്രിയനായ നാടകം അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സ്വപ്നം
മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയിരിക്കാം.

ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ചിന്തിക്കുക, അതായത്, വിധി: ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? തന്റെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചും, അവനുമായുള്ള അവന്റെ പ്രതികരണത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്നും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നും, എന്തെങ്കിലും നേടാനോ, എന്തെങ്കിലും നേടാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അവനു വേണ്ടത്! അവൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെയും വെളിച്ചത്തെയും ഒരു ചിന്തയിൽ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; അവൻ ഒരു ചിന്ത സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനർ‌ത്ഥം, അവൻ തന്റെ ചിന്തയിൽ‌ വെളിച്ചം വീശുന്നുവെന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹം, കാര്യത്തിനും പ്രവർ‌ത്തനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ‌ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്‌തുവിനോടോ വസ്തുവിനോടോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ചിന്തയിലൂടെ അവൻ പ്രകാശത്തെയും തന്നെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തെയും തന്നെയും ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അവനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്; അതായത്, പ്രകാശത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയെ അവൻ സന്തുലിതമാക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, സാധാരണയായി എണ്ണമറ്റ ജീവിതങ്ങൾ, പ്രായങ്ങൾ, പഠിക്കാൻ, മനസിലാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്; അയാൾ‌ക്ക് അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്നതും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്രമായും സ്വതന്ത്രമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ‌ കഴിയില്ലെന്ന് മനസിലാക്കാൻ‌, അയാൾ‌ക്ക് അറ്റാച്ചുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ‌, ബന്ധിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ! നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നിങ്ങളല്ല. ഒരു ചിന്തയിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം അറ്റാച്ചുചെയ്യുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്തതും അറ്റാച്ചുമെന്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ചിന്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ചിന്ത, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക, പിടിക്കുക, പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുക, കൈവശം വയ്ക്കുക, പ്രവർത്തിക്കാൻ ബന്ധമില്ലാതെ, നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പിടിക്കുക. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി, വ്യക്തമായ വെളിച്ചത്തോടെ, ശക്തിയോടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും.

ചിന്ത, ഒരു: പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്, ബോധപൂർവ്വവും, ബോധപൂർവ്വവും, മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും, ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും, മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തതും, ഒരു പ്രവൃത്തി, വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം, വീണ്ടും വീണ്ടും സമീകൃതമാണ്. ചിന്തയുടെ സമഗ്ര ചിന്താഗതിയുള്ളതിനാൽ, അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കൾ സന്തുലിതമാകുന്നു. അതായത്, പുറത്തുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനം, തുടങ്ങി
വെളിച്ചം, വിദ്വാന്മാർ, അവർ ബന്ധിതമായ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച്, അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നു.

ചിന്ത, ഒരു ബാലൻസിങ്: പരസ്പരം ഒത്തുചേരുമ്പോഴും മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തെ പുറത്തെടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ നിസ്സ്വാർഥനത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആക്റ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ ഒബ്സർവറുമായോ ഒത്തുചേരലാണ്. ചിന്തയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും പ്രകാശത്തെ നനവുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും, ചിന്ത സന്തുലിതമാവുകയും നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിന്ത, ബാലൻസിങ് ഫാക്റ്റർ ഇൻ എ: ചിന്തയും ആഗ്രഹവുംകൊണ്ട് ചിന്താശയത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ മനസ്സാക്ഷി മുദ്രകൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്. ചിന്തയുടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ ആ ചിന്തയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മാർക്ക്. ചിന്ത സന്തുലിതമാകുമ്പോൾ അടയാളവും ചിന്തയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

ചിന്ത, ഭരണനിർവ്വഹണം: മരണസമയത്ത് ഒരാളുടെ ചിന്താചിത്രങ്ങൾ, ഭൂമിയിലെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാവി ചിന്തയാണ്. അതു മാറ്റപ്പെടാമെങ്കിലും, അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹവും കൂട്ടാളികളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും അത് തീരുമാനിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഭരണനിർവഹണം നിലനില്ക്കുമ്പോഴും തന്റെ സ്വഭാവവും പ്രയാസവുമാണ്
ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിലേക്ക് നിറം.

ചിന്തകൾ, സന്ദർശിക്കൽ: ചിന്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നു; അവർ മാതാപിതാക്കളാണെന്നപോലെ അവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു; അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും കാരണം അവർ മനുഷ്യരുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുന്നു, അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സമാനമായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളും അസോസിയേഷന്റെ മുഖ്യകാരണങ്ങളും ചിന്തകളാണ്; അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഒരുപോലെ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു.

സമയം: യൂണിറ്റുകളുടെയും യൂണിറ്റുകളുടെയും വ്യത്യാസം പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ലോകത്തും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിരവധി തരങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്: സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെയും, ഭൂമിയെയും, പരസ്പരബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം മാറ്റുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ പിണ്ഡം സൂര്യന്റെ സമയം, ചന്ദ്രൻ സമയം, ഭൂമി സമയം എന്നിവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ട്രാൻസ്മിഗ്രേഷൻ: മനുഷ്യപുരുഷ ബന്ധം, ശ്വാസകോശം, ഭാവികാലത്തിന്റെ ആത്മാവ്, സങ്കല്പനം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ. കുടിയേറ്റവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒന്നിച്ച് തുടരുന്നു
ജീവികളുടെയും ജീവികളുടെയും, മൃഗം, പച്ചക്കറികൾ, ജീവജാലങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് മരണശേഷം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യാവതാരം, ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം, ആത്മാവ് അനുസരിച്ച് ശരീരം, ആയിരിക്കണം, ത്രിശൂന്യ സ്വയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള ജന്മവാസമാണ് അത്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടകഭാഗങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റം ഈ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലുമോ അതോ ആണ്
പ്രകൃതി: മിനറൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറൽ, പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി, മൃഗം, ഒരു കുഞ്ഞിലേക്ക്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്, രൂപത്തിലായാലും മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യാരീതിയിലൂടെ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അവസാനമാണ് അത്.

സ്വയമേവയുള്ള സ്വയം: അവിഭാജ്യത്വം സ്വയം അറിയുന്നവനും അമർത്യനും; അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അറിവ്, അറിവ് എന്നിവയാണ്. അതിന്റെ നീതിയും ന്യായവും എന്നേക്കുമുള്ളവൾ; ഭൂമിയിലെ ഇടയ്ക്കിടെ നിലനിൽക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, അതിന്റെ ആഗ്രഹവും അനുഭവവും.

ലോകങ്ങളുടെ സ്വത്വം, നബി: Triune Selves എന്ന നാടകീയ ലോകത്തിന്റെ സ്വത്വമെന്ന നിലയിൽ, അതിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിലയിലുള്ള ത്രിമാന സ്വത്വം പോലെ സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസ് ബന്ധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസിക്കുക: സത്യസന്ധതയും സത്യസന്ധതയും മറ്റു മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ്. കാരണം, വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മാർഥമായ സത്യസന്ധതയുണ്ട്. മറ്റൊരാൾ തന്റെ തെറ്റായ വിശ്വാസത്താൽ നിരാശനായിക്കഴിയുമ്പോൾ, അവൻ വേണം
അവൻ തന്നിൽത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നതും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കണം.

സത്യസന്ധത:വിഷയം ചിന്തിക്കാനോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായും, അത് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
വഞ്ചനയോ, അന്വേഷണമോ, അവൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാം.

തരങ്ങൾ: ഒരു തരം ഫോമിന്റെ ആരംഭമോ തുടക്കമോ ആണ്, കൂടാതെ അത് തരം ഉൾപ്പെടുത്തലും പൂർത്തിയാക്കലും ആണ്. മൃഗങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ചിന്തകൾ പ്രകൃതിയുടെ സ്ക്രീനിൽ മനുഷ്യ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

മനസ്സിലാക്കൽ: കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും അവരുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതും മനസിലാക്കുന്നു.

യൂണിറ്റ്, എ: തിരശ്ചീന വ്യാസത്താൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, വ്യക്തമാക്കാനാവാത്ത വശമുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് അവിഭാജ്യവും തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്തതുമായ ഒന്ന്. പ്രകടമായ വശത്തിന് മധ്യ-ലംബ രേഖ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ വശമുണ്ട്. ഇവയിലൂടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് രണ്ടിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്താത്തവരുടെ സാന്നിധ്യത്താലാണ്. ഓരോ യൂണിറ്റിനും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒന്നായിത്തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് - ബോധം ever എന്നേക്കും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നതിന്റെ നിരന്തരമായ പുരോഗതി
ഉയർന്ന ഡിഗ്രി.

യൂണിറ്റുകൾ: യൂണിറ്റുകളുടെ പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഓരോ പ്രകൃതിവിഭാഗത്തിനും ഒരു ഇന്റലിജൻസായിത്തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. യൂണിറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നിയമങ്ങൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ നടത്തുന്നത്. നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സർവകലാശാല ഒരുതാണ്
നിത്യതയുടെ ശാശ്വതഭരണത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ത്രിത്വസ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കി, കർമനിരീക്ഷണക്കാരനും, ചിന്തകനുമാണ്, നിയന്ത്രിക്കുന്ന, സ്ഥിരതയുടെ ഭൗതികശരീരം.

സർവ്വകലാശാലയിലെ ബിരുദധാരികളായ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായ വിദ്യഭ്യാസം, പ്രകൃതിയെക്കാളും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഒരു ഘടകമായിത്തീരുന്നതു വരെ, എല്ലാ ബിരുദങ്ങളിലൂടെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ, ബോധപൂർവമായ ബോധവത്ക്കരണ ഘടകം വിദ്യഭ്യാസം പ്രാപിക്കുന്നു.

തികഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ ബിരുദം: ട്രാൻസിയെന്റ് യൂണിറ്റുകൾ, കോമ്പോസിറ്റർ യൂണിറ്റുകൾ, യുഗ്സ് യൂണിറ്റുകൾ, ഒടുവിൽ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയെടുക്കാൻ പരിശീലനത്തിലാണ്, ബോധമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മതല ഘടകം as സ്വയം of എല്ലാം
കാര്യങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഘടനാപരമായ ഘടനകൾ ഘടനാപരമായ ഘടനയാണ്. അവരുടെ സുതാര്യതയുടെ കാലത്ത് അവർ നിയമങ്ങൾ പോലെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ചുമത്തപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ നിയമങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീറ്റ, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി എന്നിവയിലെ അംബാസഡർമാരാണ് സെൻസ് യൂണിറ്റുകൾ. നാലു സംവിധാനങ്ങൾ ജനകീയമാണ്, ശ്വാസകോശ, സംയുക്തവും ദഹനേന്ദ്രിയവുമാണ്.
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസോച്ഛോദ്യശേഷി ശരീരത്തിൻറെ പ്രവർത്തന ഘടനയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സിസ്റ്റങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു.

യൂണിറ്റുകൾ, പ്രകൃതി: ബോധമുള്ളവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു as അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം. പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകൾ ബോധമുള്ളതല്ല of എന്തും. നാല് തരം ഉണ്ട്: ബഹുജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടനയിൽ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ ബന്ധിക്കാതെയും സ്വതന്ത്രമാക്കാത്ത സ്വതന്ത്ര യൂണിറ്റുകൾ; ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേയ്ക്ക് ഘടനയിലോ ഘടനയിലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അവയിലുള്ളതോ ആയ അലയൽ ഘടകങ്ങൾ; ഒരു സമയത്തേക്ക് താൽകാലിക യൂണിറ്റുകൾ രചിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പോട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ; മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നാലു സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ആയ കാഴ്ച, കേൾവി, രുചിക്കൽ, മണം തുടങ്ങിയവ. എല്ലാ പ്രകൃതി യൂണിറ്റുകളും അജ്ഞാതമാണ്.

യൂണിറ്റ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ: ഒരു സെൽ ലിങ്ക് യൂണിറ്റിനാൽ ഒരു അവയവ യൂണിറ്റ് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവയവങ്ങളായ എല്ലാ കോശങ്ങളും ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

യൂണിറ്റുകൾ, സെൻസ്: ശരീരം നാല് കണ്ണുകളിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത യൂണിറ്റുകൾ, കാഴ്ച, കേൾവി, രുചിക്കൽ, മണം എന്നിവയെ അവയുടെ നാല് സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു: ജനറേറ്ററിനും, ശ്വാസകോശത്തോടുകൂടി കേൾവി, സർക്കുലേഷനോടുകൂടിയ രുചി, മണം ദഹനം; തീ, വായു, വെള്ളം, ഭൂമി എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങളുമായി.

വാനിറ്റി: ലോകത്തിലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പദവികളും സെഷനുകളും അദൃശ്യവും വിലമതിക്കാത്തതുമായ ശൂന്യതയാണ്, സ്ഥിരതയുടെ സാമ്രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ; അത് പോരാട്ടത്തിന്റെ നിഷ്ഫലത മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല
സത്യസന്ധത, സത്യസന്ധത എന്നിവയിൽ പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയുമായി അവരുടെ പരിണാമം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ജനപ്രീതി, സുഖം, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം.

വിസ, അതിൽ നിന്നുള്ള cloaks: മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുഷ്ചെയ്തിയും വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ വഞ്ചനയുമാണ് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണശേഷം അവർ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. വൈകല്യങ്ങളുടെ മേലങ്കി അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന ആഗ്രഹങ്ങൾ,
കാരണം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അതിനാൽ അവർ മിക്കപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷം തേടുന്നു, മദ്യലഹരിയോ കുറ്റകൃത്യമോ ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോഴോ, ആർക്കുവേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരയായിത്തീരാറുണ്ട്.

ശ്രേഷ്ഠ: സത്യസന്ധതയും സത്യസന്ധതയും പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയും, ഇച്ഛയുടെ ശക്തിയും ആണ്.

ഇഷ്ടം, സ്വതന്ത്ര: ആ ആഗ്രഹം, നിമിഷം, കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആധിപത്യം. അതിന്റെ എതിർപ്പ് മോഹങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം, മറ്റുള്ളവരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയേക്കാം. ഉള്ളിലെ ബോധം എന്നത്, അതിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. മാനുഷികമായ ഒരു ആഗ്രഹവും സ്വതന്ത്രമല്ല, കാരണം അത് ചിന്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ദ്രിയസൗകര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റൊരു ആഗ്രഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയും, എന്നാൽ ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റൊരു ആഗ്രഹം മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിർബന്ധിതമാക്കാൻ കഴിയും. അത് മറ്റെല്ലാ അധികാരങ്ങളും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ആഗ്രഹം കീഴടങ്ങുക, തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കുക, കീഴ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുകയും മാറ്റം വരുത്താതെ അല്ലാതെയല്ലാതെ അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യില്ല. അത് മാറുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സൌജന്യമാണ്. ഈ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം അറ്റാച്ചുചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വസ്തുതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ തുടരമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും, ആഗ്രഹവും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ, ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ, ആവശ്യമുള്ളതോ ആയ ചേർച്ചയിൽ തന്നെ, അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ, ചെയ്യാൻതോ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് അത് അതിനെ ഉയർത്താം. ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതായി കണക്കാക്കാതെ തന്നെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സൌജന്യമാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ, അത് നിലനിൽക്കത്തക്ക ശേഷമല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. സൌജന്യചടങ്ങിന് ചേരാത്തതും ചേരാത്തതുമാണ്.

ജ്ഞാനം അറിവിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗമാണ് അത്.

ജോലി: മാനസികരോ ശാരീരികമോ ആയ പ്രവൃത്തിയാണ്, ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതിയും.

വേൾഡ്, നൂറ്റിക്: പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ലോകം അല്ല; അത് ത്രിമാന സെൽവുകളുടെയും പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെയും ചരടുകളുള്ള ഒരു ഏകത്വം, സ്ഥിരതയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്. എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും എല്ലാ കാലത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഇന്നത്തെ പരിജ്ഞാനം, ഇന്നത്തെ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഭൂഗോളത്തിന്റെ നാലു ലോക്കലുകളുടെ ഭാവി എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മനുഷ്യലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എക്കാലത്തും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതും മാറുന്ന അറിവും അനുഭവിക്കുന്നതും പരീക്ഷിച്ചതുമായതുമൂലം അറിവിന്റെ ലോകം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കില്ല. ഇവ രണ്ടും ശീതകാലത്തു വേനൽകാലത്തും സരളവൃക്ഷങ്ങൾ പോലെയും ആകുന്നു. അറിവിന്റെ ലോകം
എല്ലാ Triune Selves ന്റെ അറിവുകളുടെ ആകെത്തുകയുമാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ അറിവും ഓരോ ജൈവ സ്വഭാവത്തിലും ലഭ്യമാണ്.

തെറ്റായ: ആ ചിന്തയോ പ്രവർത്തിയോ ആണ് ശരിയെന്നു ബോധമുള്ളവയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ്.