വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ചിന്തയും ലക്ഷ്യവും

ഹാരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ

ആമുഖം

ആശംസകൾ പ്രിയ വായനക്കാരാ,

അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരയൽ ആരംഭിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ഇത്. ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെയ്തു. മനസിലാക്കാൻ പലർക്കും ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സമയം ഒരു പേജിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, പെർസിവാളിന്റെ അറിവ് കൈമാറുന്നതിനുള്ള അതുല്യമായ സംവിധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെക്കാലമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഓരോ വായനയിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇത്രയും കാലം ഈ അറിവില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് ഞങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും വ്യക്തമായി.

പുരാതന അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ ഫലത്തിൽ അജ്ഞാതമായ അളവിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെയും വികാസത്തെയും കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പൂർണ്ണമായ രചയിതാവ് രചയിതാവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഉറവിടം, ലക്ഷ്യം, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നിവയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കാനാവാത്തതാണ്, കാരണം ഇത് സാർവത്രിക പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ അസ്തിത്വം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു.

ചിന്തയും വിധിയും ulation ഹക്കച്ചവടമായി വികസിപ്പിച്ചില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനും സമന്വയിപ്പിക്കാനും അല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായ ശേഷം പെർസിവാളിന് താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഇത് എഴുതിയത്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉറവിടവും അധികാരവും സംബന്ധിച്ച്, പെർസിവൽ തന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറിപ്പുകളിലൊന്നിൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു:

ചോദ്യം ഇതാണ്: ചിന്തയും വിധിയും ദേവതയിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലായോ, ഉല്ലാസാവസ്ഥകളുടെയോ ദർശനങ്ങളുടെയോ ഫലമായി, അല്ലെങ്കിൽ അവ ട്രാൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴോ നിയന്ത്രണത്തിലോ മറ്റ് ആത്മീയ സ്വാധീനത്തിലോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്വീകരിച്ച് ചില ജ്ഞാന മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണോ? ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ഉറച്ച ഉത്തരം നൽകുന്നു. . . ഇല്ല!

പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്, ഏത് അധികാരത്തിലാണ്, അവ ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്? അധികാരം വായനക്കാരിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രസ്‌താവനകളുടെ സത്യം അവനിലുള്ള സത്യത്താൽ അവൻ വിധിക്കണം. ഞാൻ‌ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ വായിച്ചതോ ആയ എന്തിനെയും കൂടാതെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ‌ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഞാൻ‌ എന്റെ ശരീരത്തിൽ‌ ബോധമുള്ളതാണ് വിവരങ്ങൾ‌.

പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:

ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യശരീരത്തിലും ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഞാൻ റോയൽ സുവാർത്തയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിവരത്തെ റോയൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇത് വാർത്തയല്ല, കാരണം ചരിത്രകാരനായ സാഹിത്യം ചെയ്യുന്നയാൾ എന്താണെന്നോ ചെയ്യുന്നയാൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്നോ, അമർത്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ ശരീരത്തെ മനുഷ്യനാക്കുന്നുവെന്നോ പറയുന്നില്ല. ഈ വാർത്ത നല്ലതാണ്, കാരണം അത് ചെയ്യുന്നയാളെ ശരീരത്തിലെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുക, അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായത് എന്താണെന്ന് പറയുക, ഉണർത്തുന്നവരോട് അത് ത്രാൽഡോമിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുക സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നയാളോട് പറയാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ, എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും സ്വയം മോചിപ്പിക്കാമെന്നും അറിയിക്കുന്നയാളോട് സന്തോഷവാർത്ത. ഈ വാർത്ത രാജകീയമാണ്, കാരണം അത് തന്റെ ശരീരരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അടിമകളാകുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നും, അതിന്റെ അവകാശം എങ്ങനെ തെളിയിക്കാമെന്നും അവകാശം വീണ്ടെടുക്കാമെന്നും, എങ്ങനെ ഭരിക്കാമെന്നും അതിന്റെ രാജ്യത്ത് ക്രമം സ്ഥാപിക്കാമെന്നും; കൂടാതെ, എല്ലാ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തകരുടെയും രാജകീയ അറിവ് എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി കൈവശം വയ്ക്കാം.

എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം പുസ്തകം ചിന്തയും വിധിയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്വയം സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബീക്കൺ ലൈറ്റായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

ചിന്തയും വിധിയും മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയും സാധ്യതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ ഒരു മഹത്തായ നേട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ