വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ഡിസംബർ 29


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1906

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന് ക്രിസ്തുമസ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അർഥം ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം?

ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റിന് ക്രിസ്മസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശീയമോ മതപരമോ ആയ വിശ്വാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തിയോസഫിസ്റ്റുകളെ മുൻവിധികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല, അവർ ഇപ്പോഴും മർത്യരാണ്. തിയോസഫിസ്റ്റുകൾ, അതായത്, തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, വംശത്തിലും, മതത്തിലും പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ പ്രത്യേക തിയോസഫിസ്റ്റിന്റെ മുൻവിധികൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, തിയോസഫിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിശാലമാകാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്മസിനെയും ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റായി മാറുന്നതിനു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വെളിച്ചത്തിലാണ് എബ്രായർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനിയും എല്ലാ വംശത്തിലെയും മതത്തിലെയും മറ്റെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റ് ക്രിസ്മസിനോട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക അർത്ഥം, ക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയെക്കാൾ ഒരു തത്വമാണ്, വേർപിരിയലിന്റെ മഹത്തായ മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാക്കളുമായി മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും തത്വത്തിലേക്ക് അവനെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്ത്വം. ദിവ്യസ്നേഹവും ജ്ഞാനവും. യഥാർത്ഥ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സൂര്യൻ. തെക്കൻ ഗതിയുടെ അവസാനത്തിൽ ഡിസംബർ 21st ദിവസം സൂര്യൻ കാപ്രിക്കോണിന്റെ അടയാളത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. അവയുടെ നീളം കൂടാത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട്, തുടർന്ന് ഡിസംബർ 25th ദിവസം സൂര്യൻ തന്റെ വടക്കൻ ഗതി ആരംഭിക്കുകയും അതിനാൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യന്റെ വരവോടെ ശീതകാലം കടന്നുപോകുമെന്നും വിത്തുകൾ പ്രകാശരശ്മികളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും സൂര്യന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഭൂമി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർവ്വികർ ഉത്സവങ്ങളും സന്തോഷവും ആഘോഷിച്ചു. ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റ് ക്രിസ്മസിനെ പല നിലപാടുകളിൽ നിന്നും പരിഗണിക്കുന്നു: ഭൗതിക ലോകത്തിന് ബാധകമാകുന്ന കാപ്രിക്കോൺ എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ സൂര്യന്റെ ജനനം; മറുവശത്ത്, യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ അത് അദൃശ്യമായ പ്രകാശത്തിന്റെ സൂര്യന്റെ ജനനമാണ്, ക്രിസ്തു തത്ത്വം. ക്രിസ്തു, ഒരു തത്വമായി, ജനിക്കണം ഉള്ളിൽ മനുഷ്യൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണം വരുത്തുന്ന അജ്ഞതയുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവന്റെ അമർത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവിത കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കണം.

 

യേശു ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയാണെന്നും, ക്രിസ്തുമസ്ദിനത്തിൽ ജനിച്ചതാണോ എന്നും ആണോ?

അവന്റെ പേര് യേശു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളോണിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പേര് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ലോകത്ത് സാന്നിദ്ധ്യം വസ്തുത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം - ഉദാഹരണത്തിന്, പർവത പ്രഭാഷണത്തിലുള്ളവർ Christian ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉപദേശം.

 

യേശു ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, ബൈബിളിന്റെ പ്രസ്താവനയെക്കാൾ അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ ജനനമോ ജീവിതമോ ചരിത്രപരമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ചരിത്രപരമായ ഒരു രേഖയും നമുക്കില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജോസീഫസിലെ പരാമർശം പോലും അധികാരികൾ ഒരു ഇന്റർപോളേഷനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒരു സാങ്കൽപ്പികമോ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമോ ആണെങ്കിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്തരം റെക്കോർഡിന്റെ അഭാവം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിലവിലുണ്ട്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതങ്ങളിലൊന്ന് സ്വഭാവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. യേശു ജനിച്ച യഥാർത്ഥ വർഷം, ഏറ്റവും വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. “അധികാരികൾ” വിയോജിക്കുന്നു. AD 1 ന് മുമ്പായിരുന്നുവെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു; മറ്റുള്ളവർ ഇത് AD 6 വരെ വൈകിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജൂലിയൻ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ച സമയം ആളുകൾ തുടരുകയാണ്. യേശു ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നിരിക്കാം, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അജ്ഞാതനായിരിക്കാം. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്ന അനേകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഒരു അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നതാണ് സാധ്യത, അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ വരുന്നു, പക്ഷേ അവർ ലോകത്തിന് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അറിയൂ. പുതിയ-പഴയ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർ സ്വയം ലോകത്തിലേക്ക് പോയി നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അക്കാലത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിരിക്കും.

 

എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്, ഡിസംബർ XXI, ക്രിസ്തുമസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻറെയല്ല പകരം ക്രിസ്മസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പേരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഡിസംബർ 25 ന് നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന തലക്കെട്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നൽകിയിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമസ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുർബാന, ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പിണ്ഡം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ കൂടുതൽ ഉചിതമായ വാക്ക് യേശു-കുർബാന ആയിരിക്കും, കാരണം ഡിസംബർ 25-ന് രാവിലെ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളും "കുർബാന" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളും ജനിച്ച ശിശുവായ യേശുവിനായിരുന്നു. തീയുടെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി യൂൾ ലോഗ് കത്തിച്ച ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഇത് തുടർന്നു; കിഴക്കുനിന്നുള്ള ജ്ഞാനികൾ യേശുവിന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്ലം പുഡ്ഡിംഗ് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ജീവദായക തത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വാസ്സൈൽ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും കടന്നുപോയവർ (അതുവഴി പലപ്പോഴും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ലഹരിയായി മാറിയിരുന്നു), ഐസ് പൊട്ടുന്നതും നദികളുടെ ഒഴുക്കും മരങ്ങളിൽ സ്രവം ആരംഭിക്കുന്നതും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വസന്തകാലത്തിൽ. ക്രിസ്മസ് ട്രീയും നിത്യഹരിത സസ്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമായി ഉപയോഗിച്ചു, പൊതുവെ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നല്ല വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

യേശുവിന്റെ ജനനവും ജീവനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു നിഗൂഢ മാർഗമുണ്ടോ?

ഉണ്ട്, അത് മുൻവിധികളില്ലാതെ പരിഗണിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും ന്യായമായതായി കാണപ്പെടും. യേശുവിന്റെ ജനനവും ജീവിതവും ക്രൂശീകരണവും പുനരുത്ഥാനവും ഓരോ ആത്മാവും കടന്നുപോകേണ്ട പ്രക്രിയയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, ആരാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ആ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് അമർത്യത കൈവരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു. ബൈബിൾ കഥയുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മേരി ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ദിവ്യജീവികളെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപകരായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല മഹത്തായ മതസംവിധാനങ്ങളിലും മേരി എന്ന വാക്ക് ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഈ വാക്ക് മാര, മാരെ, മാരി എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതെല്ലാം കയ്പ്പ്, കടൽ, കുഴപ്പം, വലിയ മിഥ്യാബോധം എന്നിവയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരവും അങ്ങനെയാണ്. അക്കാലത്തെ ജൂതന്മാർക്കിടയിലെ പാരമ്പര്യം, ചിലർ ഇന്നും അത് നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു മിശിഹാ വരാനുണ്ടായിരുന്നു. മിശിഹാ ഒരു കന്യകയിൽ നിന്ന് നിർമ്മലമായി ജനിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ലൈംഗികജീവികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഇത് അസംബന്ധമാണ്, പക്ഷേ നിഗൂ truthമായ സത്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി. മനുഷ്യശരീരം ശരിയായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധവും കന്യകയും പവിത്രവും നിർമ്മലവുമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. മനുഷ്യശരീരം പരിശുദ്ധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് കന്യകയായ മേരിയാണെന്നും നിർമലമായി ഗർഭം ധരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ ഗർഭധാരണം എന്നാൽ സ്വന്തം ദൈവമായ ദിവ്യ അഹം കന്യകയായിത്തീർന്ന ശരീരത്തെ ഫലവത്താക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഫലപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് അമർത്യതയുടെയും ദൈവികതയുടെയും ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ആശയമാണ്. ഇത് രൂപകമല്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാണ്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തി, ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ജീവിതം ക്രമേണ വികസിക്കുന്നു, ഒരു പുതിയ രൂപത്തെ വിളിക്കുന്നു. കോഴ്സ് കടന്നുപോയതിനുശേഷം, സമയം വന്നതിനുശേഷം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അതിന്റെ കന്യകയായ മേരി, ഒരു പ്രത്യേകവും വ്യത്യസ്തവുമായ രൂപമായി ജനിച്ചു. ഈശോയുടെ ജനനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അഹന്തയുടെ പ്രകാശം, അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരമായ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത്. യേശു തന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ അവ്യക്തതയിൽ കടന്നുപോയപ്പോൾ, അത്തരമൊരു അസ്തിത്വം അവ്യക്തമായിരിക്കണം. ഇതാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നവൻ. ഈ ശരീരം, യേശു ശരീരം, അനശ്വരമായ ശരീരം. ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു വന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ ശരീരം ശാരീരികമായി മരിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഭൗതികജീവിയെന്ന നിലയിൽ ബോധമുള്ളത് ഇപ്പോൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ ശരീരമായ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. യേശു ശരീരം അനശ്വരമാണ്, യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കുവേണ്ടി യേശു വന്നുവോ, ഇനി ഓർമകളിൽ ഇടവേളകളോ വിടവുകളോ ഇല്ല, കാരണം അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി ബോധമുള്ളവനാണ്. പകലും രാത്രിയിലും മരണത്തിലൂടെയും ഭാവി ജീവിതത്തിലൂടെയും അവൻ ഓർമ്മയിൽ കുറവുകളില്ല.

 

നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു തത്ത്വമായിട്ടാണു സംസാരിച്ചത്. യേശുവും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ?

രണ്ട് പദങ്ങളും അവ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. “യേശു” എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും ബഹുമാനപദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അർഹതയുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. യേശുവിന്റെ നിഗൂ meaning മായ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു. “ക്രിസ്തു” എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് “ക്രെസ്റ്റോസ്” അല്ലെങ്കിൽ “ക്രിസ്റ്റോസ്” ൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ക്രെസ്റ്റോസും ക്രിസ്റ്റോസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രൊബേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനായിരുന്നു ക്രെസ്റ്റോസ്, നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കെ, പ്രതീകാത്മക കുരിശിലേറ്റലിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ ക്രെസ്റ്റോസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും അഭിഷിക്തനായ ക്രിസ്റ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും തുടക്കങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുകയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം നേടുകയും ചെയ്ത ഒരാളെ “എ” അല്ലെങ്കിൽ “ക്രിസ്റ്റോസ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു എന്ന തത്ത്വം നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്; എന്നാൽ കൃത്യമായ ലേഖനമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവോ ക്രിസ്റ്റോസോ ക്രിസ്തു തത്വമാണ്, ഒരു വ്യക്തിയും അല്ല. യേശു, ക്രിസ്തു എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചതോ യേശുവിന്റെ ശരീരവുമായി വാസസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചതോ ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, യേശുക്രിസ്തുവിനെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുകയും പിന്നീട് അനശ്വരനായിത്തീർന്നവനെ കാണിക്കാൻ യേശു ശരീരം ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അമർത്യൻ മാത്രമല്ല, അവൻ അനുകമ്പയുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദിവ്യനുമായിരുന്നു. സ്നാനമേൽക്കുന്നതുവരെ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രപരമായ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഓർക്കും. അവൻ യോർദ്ദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിവന്നുവെന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, അതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്.” അതിനുശേഷം യേശുവിനെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുയേശു, അതുവഴി മനുഷ്യ-ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം-മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു തത്ത്വത്തിൽ സ്വയം ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ക്രിസ്തുവാകാം, എന്നാൽ ഐക്യം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് രണ്ടാം ജന്മം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം.” ഇതിനർത്ഥം, അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരം ഒരു ശിശുവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അവൻ ജനിക്കണം അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്നോ അതിലൂടെയോ ഒരു അമർത്യനെന്ന നിലയിൽ, അത്തരം ജനനം യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ജനനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവന് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, കാരണം യേശുവിന് ഒരു കന്യക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ക്രിസ്തു തത്ത്വം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് വളരെ അകലെയാണ് മാംസം, അതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതിന് വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ച ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, യേശു എന്ന അമർത്യശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ വികസിപ്പിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും നാമത്തിൽ ലോഗോകൾ, വചനം, മനുഷ്യന് പ്രകടമാകുന്നത് ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ Paul ലോസ് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയോ ശിഷ്യന്മാരെയോ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചതായി ഓർക്കും.

 

യേശുവിന്റെ ജനനം എന്ന നിലയിൽ ഡിസംബർ ഡിസംബർ എട്ടാം തിയതിക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം എന്താണ്?

കാരണം, ഇത് സ്വാഭാവിക സീസണായതിനാൽ മറ്റൊരു സമയത്തും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല; കാരണം, ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നോ, ചരിത്രപരമായ ഒരു മനുഷ്യ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ജനനമായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമർത്യ ശരീരത്തിന്റെ ജനനമായോ, തീയതി ഡിസംബർ 25th ദിവസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ ആയിരിക്കണം. പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല അവരുടെ രക്ഷകരുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ ഡിസംബർ 25th നകം ആഘോഷിച്ചു. ഈജിപ്തുകാർ തങ്ങളുടെ ഹോറസിന്റെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ 25th ദിവസം ആഘോഷിച്ചു; പേർഷ്യക്കാർ തങ്ങളുടെ മിത്രാസിന്റെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ 25th ദിവസം ആഘോഷിച്ചു; റോമാക്കാർ തങ്ങളുടെ സാറ്റേനാലിയ അഥവാ സുവർണ്ണകാലം ഡിസംബർ 25th ദിവസം ആഘോഷിച്ചു, ഈ തീയതിയിൽ സൂര്യൻ ജനിക്കുകയും അദൃശ്യനായ സൂര്യന്റെ മകനായിരുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ, അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ, “മരിക്കുന്നു നതാലിസ്, ഇൻവിക്റ്റി, സോളിസ്.” അല്ലെങ്കിൽ അജയ്യനായ സൂര്യന്റെ ജന്മദിനം. യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണവിധേയമായ ചരിത്രവും സൗര പ്രതിഭാസവും അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അവൻ, യേശു ജനിച്ചത് ഡിസംബർ 25th നാണ്, സൂര്യൻ തന്റെ വടക്കൻ യാത്ര കാപ്രിക്കോണിന്റെ അടയാളമായി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ്, തുടക്കം ശീതകാല സോളിറ്റിസുകളുടെ; പക്ഷേ, ഏരീസ് ചിഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം സമകാലികം കടന്നുപോകുന്നതുവരെ അവൻ തന്റെ ശക്തിയും ശക്തിയും നേടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പുരാതന രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും. ഈ സമയത്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നത്. അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു തന്റെ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്, “പുറജാതികൾ” അതത് ദേവന്മാരുടെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ 25th ദിവസം ആഘോഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്.

 

ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീരുക സാധ്യമാണെങ്കിൽ അതു എങ്ങനെ പൂർത്തിയാകുന്നു, ഡിസംബർ എട്ടാം ദിവസം അതു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിൽ വളർന്ന ഒരാൾക്ക് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന പവിത്രമാണെന്ന് തോന്നാം; മതവും തത്ത്വചിന്തയും പരിചയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല; ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, അത് അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതണം, കാരണം ഇത് പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ജനനമായ യേശുവിന്റെ ജനനം പല കാരണങ്ങളാൽ ഡിസംബർ 25- മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ഒരു മനുഷ്യശരീരം ഭൂമിയുടെ അതേ തത്ത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും അതേ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയും ശരീരവും സൂര്യന്റെ നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഡിസംബർ 25th ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ കാപ്രിക്കോണിന്റെ അടയാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യശരീരം, മുമ്പത്തെ എല്ലാ പരിശീലനത്തിലൂടെയും വികസനത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയി, അത്തരമൊരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. മുമ്പത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, കേവലമായ ചാരിത്ര്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും മനസ്സ് നന്നായി പരിശീലനം നേടുകയും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയും വേണം, കൂടാതെ ഏതൊരു ജോലിയും എത്രനേരം തുടരാനും കഴിയും. പവിത്രമായ ജീവിതം, sound ർജ്ജസ്വലമായ ശരീരം, നിയന്ത്രിത മോഹങ്ങൾ, ശക്തമായ മനസ്സ് എന്നിവ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തതിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ശരീരത്തിന്റെ കന്യക മണ്ണിൽ വേരുറപ്പിക്കാനും ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അർദ്ധ ആന്തരിക ആന്തരിക ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പ്രകൃതി വിഭജനം. ഇത് ചെയ്തയിടത്ത് ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകൾ കടന്നുപോയി. സമയം എത്തി, ചടങ്ങ് നടന്നു, ആദ്യമായി ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അനശ്വര ശരീരം ആദ്യമായി ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അതിലൂടെ ജനിച്ചു. യേശു ശരീരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ശരീരം തിയോസഫിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ ശരീരമോ ലിംഗാ ശരീറയോ അല്ല, കടലുകളിൽ പ്രകടമാകുന്നതോ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളല്ല. ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ലിംഗ ശരീറ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ ശരീരം ഭ body തിക ശരീരവുമായി ഒരു ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുടലിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം അനശ്വര അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം അത്ര ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലിംഗാ ശരീറ അഥവാ ജ്യോതിഷ ശരീരം ബുദ്ധിപരമല്ലാത്തതാണ്, അതേസമയം യേശു അല്ലെങ്കിൽ അമർത്യ ശരീരം ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതും വ്യത്യസ്തവുമാണ്, മാത്രമല്ല അത് ജ്ഞാനവും ശക്തവുമാണ്, തികച്ചും ബോധവും ബുദ്ധിപരവുമാണ്. അത് ഒരിക്കലും ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ജീവിതത്തിലോ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ ജീവിതത്തിലോ ഓർമ്മയിലോ വിടവില്ല. ജീവൻ നേടുന്നതിനും രണ്ടാമത്തെ ജനനം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകൾ രാശിചക്രത്തിന്റെ വരികളിലും തത്വങ്ങളിലുമാണ്, പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ ദൈർ‌ഘ്യമേറിയതാണ്, ഇവിടെ നൽകാനാവില്ല.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]