വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ജൂലൈ 1913


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1913

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം അബോധപൂർവ്വം വിട്ടുപോകുന്നതിനാണോ നല്ലത്, ആത്മാവ് അതിന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിച്ചേക്കാമോ?

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായും മറ്റെല്ലാ അസ്തിത്വത്തിലും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മനുഷ്യൻ - മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിലെ ബോധപൂർവമായ ചിന്താ തത്ത്വത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു his തന്റെ ഭ body തിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ അത് അറിയാതെ വിടുന്നു; അവൻ അറിയാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ അവന് മറ്റ് മാർഗമില്ല.

“മനുഷ്യൻ”, “ആത്മാവ്” എന്നിവ പര്യായമായിരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലാണുള്ളത് the അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആത്മാവിന് ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും മരണത്തിനുമുമ്പ് തന്റെ ശാരീരിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബോധമുള്ളവനാണ്; അവൻ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ബോധമുള്ളവനാണ്; ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അയാൾക്ക് ബോധമില്ല; അതായത്, അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷത്തിനും സ്വപ്നത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ. ശാരീരികത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നത് മരണ പ്രക്രിയയുമായി യോജിക്കുന്നു; മാറ്റം, എങ്ങനെ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും മനുഷ്യൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കാലക്രമേണ കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധമില്ല, അവനറിയില്ല, കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില മതിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും.

സ്വപ്ന ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാമെന്നും മനുഷ്യൻ മനസിലാക്കുമ്പോൾ, അവൻ സാധാരണക്കാരനായിത്തീരുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

 

ആത്മാക്കൾ ബോധപൂർവം മൃതദേഹങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഉപേക്ഷിച്ച് മരണാനന്തരം ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന എന്തിന്റെയൊക്കെ ഉയരം?

അത് ചോദ്യകർത്താവ് ആത്മാവായി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റ് ശാരീരിക ജീവിതങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ നേട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് മനുഷ്യന് തന്റെ ശരീരത്തെ ബോധപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അവൻ മരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഉപരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ബോധപൂർവ്വം മരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയതാണെങ്കിലോ അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ, ബോധപൂർവമായ അവസ്ഥ, അവൻ പ്രവേശിക്കും, അതിനോട് യോജിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഭൂമിയിലെ തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര വലിയ, സാമൂഹിക പദവി, ആചാരങ്ങളുടെയും കൺവെൻഷനുകളുടെയും പരിചയവും വൈദഗ്ധ്യവും, മറ്റ് പുരുഷന്മാർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വിവേകവും പരിചയവുമില്ല; ഇവയൊന്നും കണക്കാക്കില്ല. ജീവിതാനന്തരം മനുഷ്യൻ നേടിയ ബുദ്ധിയുടെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മരണശേഷമുള്ള നേട്ടം; ജീവൻ എന്താണെന്ന് അവനറിയാം; സ്വന്തം മോഹങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ; അവന്റെ മനസ്സിന്റെ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ ഉപയോഗിച്ച അറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അവന്റെ മാനസിക മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചും.

ഓരോ മനുഷ്യനും മരണാനന്തരം ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അവന് “അറിയാവുന്ന” കാര്യങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൻ സ്വയം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും, പുറം ലോകത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവവും എന്താണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനോ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ മരണാനന്തരം അയാൾ അനുഭവിക്കുകയില്ല. മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻറെയും വിശ്വാസത്തിൻറെയും ലേഖനങ്ങളായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രത്യാശയോടെയോ ലോകത്തിനെതിരായ പകയോടുകൂടിയോ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനും മരണാനന്തരം അവർ മുമ്പ് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഇടയാക്കില്ല, അവർ കേട്ടത് വിശ്വസിച്ചാലും . മരണാനന്തര അവസ്ഥ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചൂടുള്ള സ്ഥലമായി കണ്ടെത്തിയില്ല, കേവലം വിശ്വാസവും സഭാ അംഗത്വവും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് നൽകുന്നു. മരണാനന്തര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യനെ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ മാറിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദൈവവുമില്ല; ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ തന്റെ പിച്ച്ഫോർക്കിൽ പിടിക്കാൻ ഒരു പിശാചുമില്ല, ജീവിതകാലത്ത് അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോ എന്തായാലും. മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ഭയവും പ്രതീക്ഷകളും മരണാനന്തര അവസ്ഥയിലെ വസ്തുതകളെ മാറ്റില്ല. മരണാനന്തരം മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവവും നിർവചനവും പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഇവയാണ്: അവനറിയാവുന്നതും മരണത്തിന് മുമ്പുള്ളതും.

ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയും; പ്രായോഗികമായി അവൻ തന്റെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് സ്വയം വഞ്ചിക്കാൻ പഠിച്ചേക്കാം; എന്നാൽ അവൻ ചിന്തിച്ചതും ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയായ സ്വയം വഞ്ചിക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല; അവൻ വിചാരിച്ചതും അനുവദിച്ചതുമായ എല്ലാം വിശദവും അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ സ്വയമേവ അവന്റെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ്; അപ്പീലും രക്ഷപ്പെടലും ഇല്ലാത്ത, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതും സാർവത്രികവുമായ നീതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ച്, അവൻ ചിന്തിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്.

ഭൗതിക ശരീരം വിടുന്ന സമയം മുതൽ സ്വർഗ്ഗാവസ്ഥയിൽ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മരണം. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന്റേതല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അവന്റെ കൂലി-അടിമകൾക്കും അവന്റെ ബാങ്കുകൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. അവയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഏകാന്തനാണെങ്കിൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കാനാവില്ല. സ്വർഗ്ഗാവസ്ഥയിലുള്ളതും നരകത്തിന് വിധേയമല്ലാത്തതുമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് അവനു മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ. കൂലി അടിമകളും ഭൂമിയും ബാങ്കുകളും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് കരുതിയാൽ അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അവന് അവ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവന് വസ്തുക്കളിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ അവന് നഷ്ടപ്പെടാത്തത് മാത്രമേ അവനുള്ളൂ. മനുഷ്യന് നഷ്‌ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് അവനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അവന്റെ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കും, എന്നെന്നേക്കുമായി അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അവൻ അതിനെ മൂടുകയും ഭൂമിയിൽ തനിക്കുള്ളതല്ലാത്ത വസ്തുക്കളാൽ മൂടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം, പക്ഷേ അവൻ ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ജീവിതത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന മാനസികാവസ്ഥ അവൻ പ്രവേശിക്കുകയും മരണശേഷം അറിയുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളും ലോക പരിചരണങ്ങളും അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. "ഉയരങ്ങളിൽ" അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, അവൻ ബോധവാനായിരിക്കുന്നത് ഭയവും ശല്യവും ഇല്ലാത്തതാണ്. ലോകത്തിലെ സന്തോഷത്തെ തടയുന്നതെന്തും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]