വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

സെപ്റ്റംബർ 1910


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1910

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

തിയോസഫിയും പുതിയ ചിന്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ്?

ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, രീതികൾ, കൃത്യത.

ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിയോസഫിസ്റ്റുകളുടെയോ പുതിയ ചിന്തകരുടെയോ സംഭാഷണത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയല്ല, മറിച്ച് തിയോസഫിസ്റ്റുകളുടെയും പുതിയ ചിന്തയുടെയും പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റികളിലെ മിക്ക അംഗങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും പുതിയ ചിന്തയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും പോലെ യുക്തിരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കൂട്ടം ആളുകളും ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന്റെ വശം കാണിക്കുന്നു. തിയോസഫിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്: കർമ്മം, നീതിയുടെ നിയമം; പുനർജന്മം, മനസ്സിന്റെ വികസനം, ഭ physical തിക, മറ്റ് ശരീരങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നിവ മനസ്സിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഭ physical തിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിലൂടെ; മനുഷ്യന്റെ ഏഴുമടങ്ങ് ഭരണഘടന, മനുഷ്യന്റെ മേക്കപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും അവയുടെ ഇടപെടലും; മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണത, എല്ലാ മനുഷ്യരും സാധ്യതയുള്ള ദൈവങ്ങളാണെന്നും പരമമായ അവസ്ഥയിലെത്താൻ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശക്തിയിലാണെന്നും ബോധപൂർവമായും ബുദ്ധിപരമായും ദൈവവുമായി സാർവത്രിക മനസ്സ് ആകണമെന്നും; സാഹോദര്യം, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ദൈവിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും ബന്ധമുള്ളവരും സാരാംശത്തിൽ ഒരേപോലെയാണെന്നും വികസനത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയമായി എല്ലാവർക്കും കടമകളുണ്ടെന്നും പരസ്പരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകളും കഴിവുകളും അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും കടമയാണെന്നും.

തിയോസഫിസ്റ്റുകളുടെയും പുതിയ ചിന്തകരുടെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ വാദിക്കുകയോ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിയോസഫിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഒരാളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുക, അതായത് കടമ, കാരണം അത് നീതി നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ നല്ല കർമ്മം ഉണ്ടാക്കും; അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി ഭയമില്ലാതെയും പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെയും ചെയ്യും. അമർത്യതയോ പരിപൂർണ്ണതയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേട്ടത്തിലൂടെ ഒരാൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നല്ല, മറിച്ച് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ അജ്ഞത, ദു orrow ഖം, ദുരിതം എന്നിവ മറികടന്ന് ഒരേ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പുതിയ വെറ്ററിനെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മെച്ചം, പൊതുവെ ശാരീരിക നേട്ടങ്ങൾ, അതിന്റെ ആസ്വാദ്യത എന്നിവയാണ്, തുടർന്ന് ഈ വരികളിലൂടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക.

തിയോസഫി അതിന്റെ വസ്തുക്കൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉപദേശിക്കുന്ന രീതികൾ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കടമ നിർവഹിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുക, ബുദ്ധിയിലൂടെ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രകാശിപ്പിക്കുക, ഒരാളുടെ ന്യായമായ സമയം നീക്കിവയ്ക്കുക എന്നിവയാണ്. ഉപദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പണവും ജോലിയും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പണമോ ചാർജുകളോ ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക ചിന്തകളും മാനസിക സംതൃപ്തിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ചിന്തയുടെ രീതികൾ, ചിന്തയിലെ പ്രബോധന കോഴ്സുകൾക്കും പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിനും പണം ഈടാക്കുന്നു.

മറ്റൊരു വ്യത്യാസം, തിയോസഫിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തത്വത്തിലും പ്രസ്താവനയിലും കൃത്യമാണ്; അതേസമയം, പുതിയ ചിന്താ സമൂഹങ്ങളിൽ അവ്യക്തമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ പദങ്ങളിലും തത്ത്വചിന്തയിലും കൃത്യതയില്ലായ്മ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ചിന്താ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കർമ്മത്തെയും പുനർജന്മത്തെയും കുറിച്ച് സ ild ​​മ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ എഴുത്തുകാരിൽ ചിലർ ഏഴ് തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തിലും വസ്തുതയിലും ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനുഷ്യർ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുതിയ ചിന്താ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ കൃത്യതയില്ലായ്മയുണ്ട്, ഇത് തിയോസഫിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലെ നേരിട്ടുള്ളതും നിർബന്ധിതവുമായ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമാണ്.

അപ്പോൾ സവിശേഷമായ സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്: തിയോസഫിയുടെ അനുയായിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നിസ്വാർത്ഥതയും സേവനവുമാണ്, അതിനുള്ളിൽ ദൈവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ്, അതേസമയം, പുതിയ ചിന്തകനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തിപരവും ഭ material തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവനുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ഒപ്പം നേട്ടവും. തിയോസഫിയെ പിന്തുടരുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ഉപദേശങ്ങൾ ശമ്പളമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്; അതേസമയം, പുതിയ ജോലിക്കാരൻ പറയുന്നത്, തൊഴിലാളി തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണെന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി പണം ഈടാക്കുന്നുവെന്നും. തിയോസഫിയുടെ അനുയായിക്ക് അവയിൽ വ്യക്തമായ വ്യതിരിക്തമായ വസ്തുക്കളും ഉപദേശങ്ങളുമുണ്ട്, അതേസമയം പുതിയ ചിന്തയുടെ അനുയായികൾ ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകതയുള്ളവയല്ല, മറിച്ച് പ്രത്യാശയും ഉല്ലാസവുമുള്ള മനോഭാവവും അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട്. സിദ്ധാന്തത്തിനും പുസ്തകങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇവ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്, എന്നാൽ തിയോസഫിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ മനുഷ്യനും ദുർബലവുമാണ്, പുതിയ ചിന്താഗതിക്കാരനുമാണ്; ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക ബോധ്യങ്ങളോ വിശ്വാസങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അവന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തിയോസഫി ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് പുതിയ ചിന്ത അവസാനിക്കുന്നു. തിയോസഫി ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ കടമയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഭ physical തിക ലോകത്ത് പൂർണത കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു; ആ പൂർണതയിലൂടെ, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പൂർണത. പുതിയ ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ദൈവത്വത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ്, മാത്രമല്ല ശാരീരികവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും - ചിലപ്പോൾ, തൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

 

ക്യാൻസർ കാരണം എന്താണ്? രോഗശാന്തിക്കു മുൻപ് ഏതെങ്കിലും രോഗശമനം ഉണ്ടോ? ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് ചില ചികിത്സാരീതികൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?

ക്യാൻസറിന് അടിയന്തരവും വിദൂരവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുത്തവയാണ് ഉടനടി കാരണങ്ങൾ. വിദൂര കാരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും മുൻ മനുഷ്യ ജനനങ്ങളിലെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തചംക്രമണം, ടിഷ്യു വ്യാപനം, മണ്ണിന്റെ വികാസത്തിന് അനുകൂലമായ, ക്യാൻസർ അണുക്കൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നവ, അല്ലെങ്കിൽ അവ സംഭവിക്കാം. അനുചിതമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മൂലമാണ് ശരീരത്തിന് സ്വാംശീകരിക്കാനോ പുറന്തള്ളാനോ കഴിയാത്തതും കാൻസർ അണുക്കൾ വികസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം തടയുക, അടിച്ചമർത്തുക, കൊല്ലുക എന്നിവ മൂലമാകാം, പക്ഷേ ലൈംഗിക രീതികളിൽ സുപ്രധാന ദ്രാവകത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുക . ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും ശേഖരിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ്, ഇത് കാൻസർ അണുക്കളെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു; പരിശീലനം തുടരുന്നതിലൂടെ ശരീരം ക്യാൻസർ വളർച്ചയോടെ വർദ്ധിക്കുന്നു. സുപ്രധാന അണുക്കളെ പക്വതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ, ജീവിത അണുക്കൾ മരിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിലെ അപര്യാപ്തത മൂലം സമാനമായ അവസ്ഥകൾ വീണ്ടും നൽകാം.

മുൻ‌കാല അവതാരങ്ങളിലെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ‌ നിന്നും വിദൂര കാരണങ്ങൾ‌ മനസ്സിൽ‌ കൊണ്ടുവരുന്നു, അതിൽ‌ മനസ്സ് അമിതമായും ആഹ്ലാദത്തിലും പങ്കെടുത്തു, പക്ഷേ ഏത് അവതാരത്തിൽ‌ അത് വിതച്ച വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ആസക്തിയിലായവർ‌ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ മോശം, തെറ്റായ ലൈംഗിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊയ്യാനിടയില്ല, പക്ഷേ ഭാവി വിളവെടുപ്പിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നു present അവ ഇന്നത്തെ ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും വഴി വിപരീത കാരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ക്യാൻ‌സർ‌ ശാരീരികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ പറിച്ചുനടുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ‌, ക്യാൻ‌സറിൻറെ എല്ലാ കേസുകളും കർമ്മപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ്; അതായത്, ഒരാളുടെ ഭ body തിക ശരീരമേഖലയിലെ മനസ്സും ആഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനവും ഇടപെടലും മൂലമാണ് അവ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സും ആഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലോ മുൻ ജീവിതത്തിലോ ആയിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാൻസറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് അടിയന്തിര കാരണമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടും. കാൻസർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇവയോ സമാനമായ കാരണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ രോഗം ഒരു വിദൂര കാരണത്താലാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരാൾ‌ക്ക് ഒരു കാലത്തേക്ക്‌ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ‌ കഴിയും, പക്ഷേ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിക്കുന്നു. കാൻസർ കോശവും അതിന്റെ വികാസവും നശിപ്പിക്കപ്പെടാം, പക്ഷേ കാൻസർ അണുക്കൾ ശാരീരികമല്ല, മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. ക്യാൻസർ അണുക്കൾ ജ്യോതിഷമാണ്, കോശങ്ങൾ വളർന്ന് വികസിക്കുന്ന രൂപമാണ് കാൻസർ കോശം കാൻസർ അണുക്കളുടെ രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. കാൻസർ കോശത്തിനും അണുക്കൾക്കും ശാരീരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സിക്കാനും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ക്യാൻസർ രോഗശമനത്തിന് ഒരു ചികിത്സയുണ്ട്, രോഗശമനം ഫലപ്രദമാക്കി. സാലിസ്ബറി ചികിത്സയിലൂടെ രോഗശമനം നടത്തി. ഈ ചികിത്സ നാൽപത് വർഷത്തിലേറെയായി അറിയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ താരതമ്യേന കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു. രോഗങ്ങളുടെ സാലിസ്ബറി ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ തൊഴിലിൽ പ്രീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ശരിയായി പരീക്ഷിച്ച കുറച്ചുപേർ, ഭേദപ്പെടുത്താനാവാത്ത മിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും ചികിത്സയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ നേടി. നന്നായി കൊഴുപ്പുള്ള മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നതാണ് സാലിസ്ബറി ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം, അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കൊഴുപ്പും നാരുകളും ബന്ധിത ടിഷ്യുകളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും . ഈ ചികിത്സ മിക്ക ഡോക്ടർമാർക്കും വളരെ ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചികിത്സ ബോധപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, വേരുകളിൽ അടിക്കുകയും അറിയപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്നായി വേവിച്ച മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസം, അതിൽ നിന്ന് ടിഷ്യുവും കൊഴുപ്പും നീക്കംചെയ്തു, ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വസ്തുക്കൾ വെള്ളം നൽകുന്നു. മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നതും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭ body തിക ശരീരത്തെയും അതിന്റെ ജ്യോതിഷപ്രതിഭയായ ഫോം ബോഡിയെയും ബാധിക്കുന്നു. മെലിഞ്ഞ മാംസം ശരീരത്തിൽ രോഗം വരുത്തിയേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും അണുക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും അനുകൂലമായ വസ്തുക്കൾ മെലിഞ്ഞ മാംസം നൽകില്ല. ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശരീരത്തിൽ എടുക്കുകയും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, രോഗം മരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസം ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിനോ മറ്റ് രോഗാണുക്കൾക്കോ ​​അനുകൂലമായ ഭക്ഷണം നൽകില്ല, മറ്റ് ഭക്ഷണം തടഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ അനാരോഗ്യകരമായ വളർച്ച ക്രമേണ മരിക്കുകയും പട്ടിണി പ്രക്രിയയിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് വർഷങ്ങളെടുക്കും, ശരീരം ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെടുകയും ദുർബലവും ശാരീരികമായി തളർന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിലെ രോഗബാധിതമായ ഭാഗങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായതാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം, എന്നാൽ ചികിത്സ ശരീരത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, പഴയ രോഗമുള്ള ഭ body തിക ശരീരം ക്രമേണ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രമേണ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസത്തിൽ മറ്റൊരു ഭ body തിക ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പും ശേഷവും ചൂടുള്ള വേവിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മാംസം കഴിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ്, ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാതെ രോഗം ഭേദമാക്കാൻ മാംസം കഴിക്കരുത്. ഒരു അളവിലുള്ള ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആസിഡുകളെയും ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളെയും നിർവീര്യമാക്കുകയും അവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു, ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ കാര്യം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. മാംസം ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്; വെള്ളം ശരീരത്തെ ജലസേചനം ചെയ്യുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെലിഞ്ഞ ഗോമാംസം ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ മാംസത്തിന് അദൃശ്യമായ കാൻസർ അണുക്കളെ സ്പർശിക്കാനോ നേരിട്ട് ബാധിക്കാനോ കഴിയില്ല. ചൂടുവെള്ളം ഇത് ചെയ്യുന്നു. ചൂടുവെള്ളം ശരീരത്തിലെ കാൻസർ അണുക്കളെയും മറ്റ് അണുക്കളെയും ബാധിക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ശരീരത്തിൻറെ ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ശരീരം ശുദ്ധവും ആരോഗ്യകരവും മനസ്സിന് നല്ല പ്രവർത്തന ഉപകരണവുമാണ്. അത്തരമൊരു ചികിത്സയിലൂടെ ഒരാളുടെ ശാരീരികവും ജ്യോതിഷവുമായ ശരീരം മാറുകയും ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുകയും മാത്രമല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രോഗങ്ങളുടെ സാലിസ്ബറി ചികിത്സ മാത്രമേ കാൻസർ കോശത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ ഭൗതിക ശരീരത്തോടും കാൻസർ അണുക്കളുടെ ഇരിപ്പിടമായ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയോടും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുള്ളൂ. സാലിസ്ബറി ചികിത്സയിലൂടെ മനസ്സും പരോക്ഷമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ശരീരത്തെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ചികിത്സയിൽ കർശനമായി പിടിക്കുന്നതിന് മനസ്സ് ഗണ്യമായ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലരും ചികിത്സയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അവർ അത് മുറുകെ പിടിക്കാത്തതിനാലും അത് പരീക്ഷിക്കുന്നവരിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാനസിക അസംതൃപ്തിയും കലാപവും കാരണവും അവർ മറികടക്കാത്തതുമാണ്. കലാപം ശമിപ്പിക്കുകയും അതൃപ്തിക്ക് പകരം ക്ഷമയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ള മനോഭാവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രോഗശാന്തി അനിവാര്യമായും ഫലം ചെയ്യും. ന്യായമായ രീതികൾക്കനുസൃതമായി ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, മനസ്സ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി സ്വയം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം അസ്വസ്ഥതയെയും അസ്വസ്ഥതയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ യോജിപ്പുള്ള ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തിന് ആ ശരീരത്തിൽ വീടൊന്നും കണ്ടെത്താനാവില്ല. കാൻസർ അണുക്കളും കോശവും ശരീരത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന് കാരണമാകില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ധാരാളം കാൻസർ രോഗാണുക്കളും കോശങ്ങളുമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അസംഖ്യം രോഗാണുക്കൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇവയിലേതെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അണുക്കളെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇതുവരെ അജ്ഞാതമായ രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു, എന്നാൽ ശരീരവും മനസ്സും ഈ രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേക രോഗങ്ങളായി ലോകം അറിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. സാധ്യമായ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് ബോധവാന്മാരാകുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവ തെളിവായി വിളിക്കപ്പെടാം, കൂടാതെ തെറ്റായ ഭക്ഷണവും ജീവിതവും വഴി രോഗാവസ്ഥകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ക്യാൻസർ അണുവും കോശവും മനുഷ്യശരീരം ദ്വി-ലൈംഗികത പുലർത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലും വികാസത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്ത് കാൻസർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു, കാരണം ശരീരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കോശമാണിത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വംശം അതിന്റെ പരിണാമത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി, അത് അതിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഓട്ടം കടന്നുപോയ അതേ തലം വരെ എത്തിക്കുന്നു, അതായത്, ലൈംഗിക ലൈംഗിക പുരുഷ-സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റമോ വികാസമോ നടന്ന വിമാനം ലൈംഗിക പുരുഷ ശരീരങ്ങളും സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം.

രോഗാണുക്കളുടെ നിരന്തരമായ സൃഷ്ടിയും നാശവുമാണ് ഭ body തിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അണുക്കളുടെ യുദ്ധമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള സർക്കാർ അനുസരിച്ചാണ് ശരീരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ രൂപം സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രമവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്നു. ഉത്തരവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിപ്ലവമോ മരണമോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എതിർവിഭാഗങ്ങൾ സർക്കാരിൽ പ്രവേശിച്ച് ക്രമക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് നിഷ്‌ക്രിയമോ നിഷ്‌ക്രിയമോ ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആക്രമണത്തിനും എതിർ അണുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനും എതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അണുക്കളുടെ ശരീരത്തെയും മറ്റ് അണുക്കളുടെ സൈന്യത്തെയും പടുത്തുയർത്തുന്ന അണുക്കളുടെ സൈന്യത്തിന് ആക്രമണകാരികളെ പിടികൂടാനും സ്വാംശീകരിക്കാനും കഴിയണം. ശരീരം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ, ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുമ്പോഴോ, മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യകരമായ ചിന്തകൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും ശരിയായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വാധീനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]