വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ഫെബ്രുവരി, 1910.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

അറ്റ്ലാന്റിയേഴ്സ് അപ്രത്യക്ഷനായ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അത്തരം വിശ്വാസം എവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു?

നഷ്ടപ്പെട്ട അറ്റ്ലാന്റിസ് ഭൂഖണ്ഡവുമായി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പ്ലേറ്റോ ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച മറ്റുള്ളവർ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പഴയ പുരോഹിതരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കൈമാറിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന തന്റെ പൂർവ്വികനായ സോളനിൽ നിന്ന് വന്ന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ദ്വീപിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിസ് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബേക്കൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി, പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം ഇഗ്നേഷ്യസ് ഡൊണല്ലിയുടെ പുസ്തകമാണ്: “അറ്റ്ലാന്റിസ്; അന്റെഡിലൂവിയൻ ലോകം. ”അറ്റ്ലാന്റിസിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയവരാരും ആകാശ നാവിഗേഷനെക്കുറിച്ചോ അറ്റ്ലാന്റിയക്കാർക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല.

മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി തന്റെ “രഹസ്യ പ്രമാണം” 1888 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവരെ അറ്റ്ലാന്റിയൻ‌മാരെക്കുറിച്ചും പറക്കലിനെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയായും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. “രഹസ്യ ഉപദേശത്തിൽ” മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി പറയുന്നത്, അറ്റ്ലാന്റിയൻ‌മാർക്കൊപ്പം, ഏരിയൽ‌ നാവിഗേഷൻ‌ ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു, മാത്രമല്ല അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ പതനത്തിൻറെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും വീഴ്ചയിൽ‌ വായുവിന്റെ നാവിഗേഷൻ‌ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അവൾ‌ ഒരു ചരിത്രം നൽകുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ ബഹുമാനം മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. “രഹസ്യ ഉപദേശത്തിൽ” അവൾ പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് തനിക്ക് നൽകിയതെന്ന്, അമർത്യരായിത്തീർന്ന, ഉയർച്ചയുടെയും തകർച്ചയുടെയും ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ജഡ്ജിമാരുടെ രേഖകളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ വംശീയ വികാസവും കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ നാഗരികതയുടെ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും. ചോദ്യത്തിന്റെ രചയിതാവിനും “രഹസ്യ സിദ്ധാന്തം” ആക്സസ് ചെയ്യാനാകാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദ്ധരണിയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും:

“നാലാം മൽസരത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യകാല ആര്യന്മാർക്ക് 'അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളുടെ ബണ്ടിൽ' എന്ന അറിവ് ലഭിച്ചത്, മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയും മായാസഭയും, പാണ്ഡവർക്ക് മായാസുരന്റെ സമ്മാനമാണ്. അവരിൽ നിന്നാണ് അവർ എയറോനോട്ടിക്സ്, വിവാൻ, വിദ്യ, 'എയർ-വെഹിക്കിൾസിൽ പറക്കാനുള്ള അറിവ്', അതിനാൽ അവരുടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം എന്നിവ പഠിച്ചത്. അവരിൽ നിന്നാണ്, ആര്യന്മാർക്ക് വിലയേറിയതും മറ്റ് കല്ലുകളുടെയും, രസതന്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ധാതുശാസ്‌ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദ്ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ശാസ്ത്രം പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചത്. ”(3d Ed. Vol. II. , പേജ് 444.)

 

“കമന്ററിയിൽ നിന്നുള്ള മുമ്പത്തെ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇതാ:

“'. . . മഞ്ഞനിറമുള്ള എല്ലാ മുഖങ്ങളുടെയും തലവനായ 'മിന്നുന്ന മുഖത്തിന്റെ മഹാനായ രാജാവ്' കറുത്ത മുഖത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു.

“'അദ്ദേഹം തന്റെ എയർ-വെഹിക്കിൾസ് (വിമനസ്) തന്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും (മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗോത്രങ്ങളുടെയും തലവന്മാർ) ഭക്തന്മാരുമായി അയച്ചു: തയ്യാറാകൂ. സദ്‌വൃത്തപുരുഷന്മാരേ, എഴുന്നേറ്റു ദേശത്തെ മുറിച്ചുകടക്കുക.

“'കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ പ്രഭുക്കൾ അടുക്കുന്നു. അവരുടെ രഥങ്ങൾ ദേശത്തിനടുത്താണ്. ഇരുണ്ട രാത്രിയുടെ പ്രഭുക്കൾ (മന്ത്രവാദികൾ) ഈ ക്ഷമയുള്ള ദേശത്ത് താമസിക്കും. അവൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു, അവർ അവളോടൊപ്പം ഇറങ്ങണം. നെതർ ലോർഡ്‌സ് ഓഫ് ഫയർസ് (ഗ്നോംസ് ആൻഡ് ഫയർ എലമെൻറൽസ്) അവരുടെ മാജിക് അഗ്ന്യസ്ത്ര (മാജിക് പ്രവർത്തിച്ച അഗ്നി-ആയുധങ്ങൾ) തയ്യാറാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇരുണ്ട കണ്ണിന്റെ പ്രഭുക്കൾ (“ഈവിൾ ഐ”) അവരെക്കാൾ ശക്തരാണ് (മൂലകങ്ങൾ) അവർ ശക്തരുടെ അടിമകളാണ്. അവർക്ക് അസ്ട്രയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട് (വിദ്യ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാന്ത്രിക പരിജ്ഞാനം). വന്ന് നിങ്ങളുടേത് ഉപയോഗിക്കുക (അതായത്, മാന്ത്രികശക്തികളെ, മന്ത്രവാദികളുടെ എതിർപ്പിനായി). മിന്നുന്ന മുഖത്തിന്റെ ഓരോ പ്രഭുവും (വൈറ്റ് മാജിക്കിന്റെ ഒരു പ്രഗത്ഭൻ) ഇരുണ്ട മുഖത്തിന്റെ ഓരോ പ്രഭുവിന്റെയും വിമാനത്തെ അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ കൈവശപ്പെടുത്താൻ) ഇടയാക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും (മന്ത്രവാദികളിൽ) അത് വഴി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ. നാലുപേരുടെയും വടി ഒഴിവാക്കുക, അവന്റെ ദുഷ്ടന്മാരെ (അനുയായികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ) രക്ഷിക്കുക. ' ”. (ഐബിഡ്, പേജ് 445.)

 

"'(എന്നാൽ) രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരണ്ട നിലങ്ങൾ കടന്നിരുന്നു. അവർ വാട്ടർമാർക്കിന് അപ്പുറമായിരുന്നു. അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ വിമാനങ്ങളിൽ അവരെത്തി, അഗ്നിയുടെയും ലോഹത്തിന്റെയും (കിഴക്കും വടക്കും) ദേശങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു. ”

 

“'വെള്ളം ഉയർന്നു, ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ താഴ്വരകളെ മൂടി. ഉയർന്ന ഭൂമി അവശേഷിച്ചു, ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗം (ആന്റിപോഡുകളുടെ ഭൂമി) വരണ്ട നിലയിലായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടവർ അവിടെ പാർത്തു; മഞ്ഞ മുഖങ്ങളുടെയും നേരായ കണ്ണുകളുടെയും പുരുഷന്മാർ (സത്യസന്ധരും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുമായ ആളുകൾ).

“'ഇരുണ്ട മുഖങ്ങളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഉറക്കമുണർന്ന് അവരുടെ വിവാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, ഉയരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ പോയി. ”. (ibid. p. 446.)

 

അയർലണ്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അറ്റ്ലാന്റീനെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആളാണോ?

എല്ലാ സാധ്യതയിലും അറ്റ്ലാന്റിയൻ ശരീരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പല മനസ്സുകളും ഇപ്പോൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന നാഗരികതയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഈ നാഗരികതയുടെ കേന്ദ്രം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അതിന്റെ ശാഖകളും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ സാധ്യതയിലും ഈ യുഗത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ അറ്റ്‌ലാന്റിസിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തവരും അറ്റ്ലാന്റിസിൽ പരിചിതമായ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാനമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായവരുമാണ്. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറക്കലുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ പറക്കാനുള്ള സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരം, വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ പരിഹസിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു, ഏറ്റവും "ശാസ്ത്രീയ" മനസ്സുകൾ പോലും ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പരിഹസിക്കുകയോ അതിനെ ഒരു ഇഗ്നിസ് ഫാറ്റൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലിശമായ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തു. വിമാനത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തവും ഡൈറിജിബിൾ ബലൂണും വായുവിന്റെ നാവിഗേഷൻ സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു, കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് മനുഷ്യന് തന്റെ വഴി നയിക്കുന്നതുപോലെ ഫലപ്രദമായി വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. വെള്ളത്തിലൂടെ. ആകാശ നാവിഗേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേഗത്തിൽ മറികടക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യന് എളുപ്പത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ പക്ഷികൾ അവയുടെ പറക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഉപയോഗിക്കാനും പഠിച്ചാൽ മാത്രം. പക്ഷികൾ പറക്കാൻ ശാരീരിക ശക്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമല്ലാത്തതും അവരുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ശക്തിയെ അവർ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. പറക്കലിന്റെ ശക്തിക്കായി പക്ഷികൾ ചിറകുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവർ അവയുടെ ചിറകുകളും വാലും ഒരു ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിലൂടെ ശരീരത്തെ സന്തുലിതമാക്കുകയും വായു പ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചേക്കാം. അവൻ വായുവിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും, അവൻ നിർമ്മിച്ചേക്കാവുന്ന പറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമായി തന്നിലുള്ള ശക്തിയെ ക്രമീകരിക്കാനും ബന്ധപ്പെടുത്താനും പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ ഏറ്റവും വിജയകരമായി വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഇതുതന്നെ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയും ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റിയക്കാർക്ക് പറക്കലിന് കാരണമാകുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കാനും ഈ ശക്തി അവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതുവഴി അവരെ പറക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കാനും അതേ ശക്തി ആകാശ യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത്തരം യന്ത്രങ്ങളുടെ. മനസ്സ് യുഗത്തിൽ നിന്ന് യുഗത്തിലേക്ക്, ഒരു ശാരീരിക വംശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പുനർജന്മം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഒരു വംശത്തിലോ നാഗരികതയിലോ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിപൂർണ്ണവുമല്ല. മനസ്സ് അതിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസത്തിൽ പല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വംശങ്ങളിലൂടെയും നാഗരികതകളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏരിയൽ നാവിഗേഷന്റെ ചോദ്യത്തിലോ പരിശീലനത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ അറ്റ്ലാന്റിസിലെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതേ മനസ്സുകളാണെന്ന് കരുതുന്നത് യുക്തിസഹമാണ്.

 

അറ്റ്ലാന്റിക് വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലെയും അത്തരത്തിലെയും മുക്കാൽ മുതൽ ഈ വ്യക്തികൾ എന്തുകൊണ്ട് പുനർജനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പോഴത്തെ യുഗങ്ങൾ, അവർക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും പറയാനാവാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തിന്?

അറ്റ്ലാന്റിയക്കാർ ആകാശ നാവിഗേഷന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നത് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിസ് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകളാൽ പോലും അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരാമർശിച്ചതോ സർഗാസോ കടൽ നൽകിയതോ പോലെയുള്ള അറ്റ്ലാന്റിസ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ മാനവികതയ്ക്ക് വായുവിലൂടെയുള്ള നാവിഗേഷൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അറ്റ്ലാന്റിസിലെ മനുഷ്യരാശിക്കും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നത് യുക്തിരഹിതമല്ല. പുനർജന്മം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവരും വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും അറ്റ്ലാന്റിസിലെ വ്യോമപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണെന്നും അവർ പലതവണ പുനർജന്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് മിക്കവാറും ഉറപ്പാണ്. അറ്റ്ലാന്റിസ് മുങ്ങിക്കുളിച്ചതിനുശേഷം പല രാജ്യങ്ങളിലും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മഹത്തായ നാഗരികതയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമായത് മറ്റെല്ലാ നാഗരികതയിലും മറ്റെല്ലാ സമയത്തും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അറ്റ്ലാന്റിസിലെ വ്യോമപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനാൽ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ പറക്കാനോ പറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണമെന്ന് അത് പിന്തുടരുന്നില്ല.

ഏരിയൽ‌ നാവിഗേഷൻ‌ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ഇത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ചില ശാസ്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഏരിയൽ‌ നാവിഗേഷന്റെ ഭ side തിക വശങ്ങൾ‌ നേടാൻ‌ കഴിയില്ല. വായുവിന്റെ വിജയകരമായ നാവിഗേഷന് മെക്കാനിക്സ്, സ്റ്റീം, കെമിസ്ട്രി, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആവശ്യമാണ്. മന knowledge ശാസ്ത്രത്തിന് അതിന്റെ അറിവിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പറക്കാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും എന്തു അടിസ്ഥാന അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നിട്ടും ഭ physical തിക ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെ, ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് അറിയുന്നതുവരെ, ആകാശ കപ്പലുകളോ യന്ത്രങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല വിജയകരമായി നിർമ്മിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തു. ആധുനിക കാലത്ത് മാത്രമേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയോ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വായുവിലൂടെ പറക്കുന്നതിനോ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴോ മാത്രം, ആകാശ നാവിഗേഷൻ സാധ്യമാണെന്ന് കരുതുക. പൂർവ്വികർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച അറിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് തെളിവായി ആവശ്യമായ രേഖകളൊന്നും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ക്രമേണ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്പിലെയോ ഏഷ്യയിലെയോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ പുനർജന്മം നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിന് ആകാശക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അവയിൽ പറക്കാനും ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലെങ്കിൽ, കാരണം രാജ്യത്തെ മതപരമായ മുൻവിധികൾ അദ്ദേഹത്തെ അറ്റ്ലാന്റിസിൽ പ്രയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ലോകത്തിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ചില മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആധുനിക നാഗരികതയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താത്ത ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മരിക്കുകയും പുനർജന്മം നേടുകയും ചെയ്താൽ, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരും അവർ ഉപേക്ഷിച്ച നാഗരികതകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നൽകാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ കഴിയില്ല. അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതായും ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതും ചെയ്തതുമായ ഒരു അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് പോലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മാറ്റം വരുത്തിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് പയനിയർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭാവിയിലെ സാധ്യതകളെ വിലമതിക്കുന്നതുവരെ അവർ പുനർജന്മം നേടിയ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ചില വസ്തുതകളുമായി ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വ്യവസ്ഥകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ആധുനിക നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹം വരെ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമയം ഒരു ജീവിതം അനുവദിക്കില്ല. മറ്റ് വികസിത മനസ്സുകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിച്ചതുപോലെ, വികസിത മനസ്സുകൾ ചില നിയമങ്ങൾ അവതരിക്കുകയും “കണ്ടെത്തുകയും” രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നാഗരികതയ്ക്ക് പ്രവർത്തന അടിസ്ഥാനമുണ്ടാകൂ. മുമ്പത്തെ നാഗരികതകളുടെ പതനത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങിയതിനുശേഷം മാനവികതയെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് കാലങ്ങളെടുത്തു. മനുഷ്യർ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മുൻവിധികളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്നതും അവതാര മനസ്സുകൾ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ, മുൻകാല നാഗരികതകളിൽ നിലനിന്നിരുന്നവ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത്ഭുതങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ക്രമേണ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ആയിത്തീരുന്നവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലാന്റിയൻ മൃതദേഹങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരും അവിടെ വായു സഞ്ചരിച്ചവരുമായ ആളുകൾ, അറ്റ്ലാന്റിസ് മുങ്ങിയതിനുശേഷം പലതവണ പുനർജന്മം നേടിയിരിക്കണം, കൂടാതെ സീസണും സമയവും അവർ വ്യോമാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും, ഈ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക, കാരണം വ്യവസ്ഥകൾ തയ്യാറായതിനാൽ ഭാവിയിൽ മറന്നുപോയ അറ്റ്ലാന്റിസിലെ വായുവിന്റെ യജമാനന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വായുവിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാനും പറക്കാനും കഴിയും.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]