വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

മാർച്ച്, 1906.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

നമ്മുടെ അന്ത്യാവതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവ എന്താണെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സന്ദർശകനോട് ചോദിച്ചു.

നമ്മൾ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരെക്കുറിച്ച് ക്രിയാത്മകമായി അറിയുക എന്നതാണ് പറയാനുള്ള ഏക മാർഗം. ഈ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ഉയർന്ന ക്രമത്തിന്റെ മെമ്മറിയാണ്. അതിൻറെ അഭാവത്തിൽ‌, ഓരോരുത്തരും മുമ്പ്‌ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ‌ അയാൾ‌ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നതെന്തെന്ന് കണക്കാക്കാം. ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അഭിരുചികൾക്കോ ​​വികാസങ്ങൾക്കോ ​​അനുയോജ്യമല്ലാത്തതും, മറുവശത്ത്, വരാനിരിക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥയോ പരിതസ്ഥിതികളോ ആയി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്ന് കരുതുക. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല, പുനർജന്മത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കില്ല.

ചില ആദർശങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ക്ലാസുകൾ, ആളുകളുടെ തരം, കരക fts ശലം, തൊഴിലുകൾ, കലകൾ, തൊഴിലുകൾ എന്നിവയോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കുന്നു, ഇത് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കും. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ സമൂഹത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് വീട്ടിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അനായാസമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ‌, അത് മുമ്പ്‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് പരിചിതമായിരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പഴയ വാർഫിലോ പൊടിപടലമുള്ള ഒരു രാജ്യ പാതയിലോ സ്വയം അലസമായി പതിവുള്ള ഒരു ട്രാംപ്, മര്യാദയുള്ള സമൂഹത്തിലോ ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞന്റെ ലബോറട്ടറിയിലോ റോസ്ട്രമിലോ സുഖകരമായിരിക്കില്ല. സജീവമായ കഠിനാദ്ധ്വാനിയായ, യാന്ത്രികമായി അല്ലെങ്കിൽ തത്ത്വചിന്തയിൽ ചായ്‌വുള്ള ഒരാൾക്ക് സുഖകരവും സുഖകരവും, കഴുകാത്തതും, തുണിക്കഷണങ്ങളില്ലാത്തതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും കഴിയില്ല.

മുൻ‌കാല ജീവിതത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ സമ്പന്നതയോ സ്ഥാനമോ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേരണകൾ‌, അഭിലാഷങ്ങൾ‌, ഇഷ്‌ടങ്ങൾ‌, അനിഷ്‌ടങ്ങൾ‌, അഭിനിവേശങ്ങൾ‌ നിയന്ത്രിക്കൽ‌ എന്നിവയിലേക്ക്‌ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു.

 

എത്ര പ്രാവശ്യം മുമ്പ് നമ്മൾ ജനിച്ചുവെന്ന് പറയാമോ?

ശരീരം ജനിക്കുകയും ശരീരം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവ് ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ജനിച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് അവതരിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ലോകത്ത് ഒരു ആത്മാവ് എത്ര ജീവിതങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് അറിയാൻ, ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മൽസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ കടൽ ദ്വീപുവാസിയുടെ ധാർമ്മികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വികസനം പരിഗണിക്കുക; തുടർന്ന് ന്യൂട്ടൺ, ഷേക്സ്പിയർ, പ്ലേറ്റോ, ബുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു. ഈ തീവ്രതകൾക്കിടയിൽ മാനവികത അവതരിപ്പിക്കുന്ന വികസനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇതിനുശേഷം “ഞാൻ” എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക.

സ്ഥാനം ശരാശരി ചെയ്തതിനുശേഷം, ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് "ഞാൻ" എത്രമാത്രം പഠിച്ചുവെന്ന് കാണുക - സാധാരണ മനുഷ്യൻ കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കൂ - "ഞാൻ" എങ്ങനെ ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കുക "ഞാൻ" എന്താണ് പഠിച്ചത്. രസകരമായ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോലും എത്താൻ എത്ര തവണ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം.

യഥാർത്ഥ അറിവും ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ ബോധവുമല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് എത്ര തവണ ജീവിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. രണ്ടോ അമ്പതിനായിരമോ തവണ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല, മാത്രമല്ല സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള അറിവിലൂടെയല്ലാതെ അത് പരിശോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം, അതിലൂടെ നാം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കണം.

 

നമ്മുടെ അവതരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണോ?

ഞങ്ങൾ ആകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ജീവിതകാലത്തുണ്ടായ അതേ രീതിയിൽ നാം ബോധവാന്മാരല്ല. ഈ ലോകം പ്രവർത്തന മേഖലയാണ്. അതിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയും ചലിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴ് പുരുഷന്മാരോ തത്വങ്ങളോ ചേർന്നതോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു സംയോജനമാണ് മനുഷ്യൻ. മരണസമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ദിവ്യഭാഗം ഭ material തികമായ ഭ part തിക ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദിവ്യതത്ത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിലുടനീളം ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർണ്ണയിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലോ അവസ്ഥയിലോ വസിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യതത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നിവയാണ്, ഉയർന്ന മോഹങ്ങളോടെ, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നിർണ്ണയിച്ച അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിലെ ചിന്തകളോ ആശയങ്ങളോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കില്ല. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ഭ material തികമായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ തിന്മയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരല്ല. പക്ഷേ, അവർ ബോധമുള്ളവരാണ്, ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഇത് വിശ്രമത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, രാത്രിയിൽ വിശ്രമം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വരുന്ന ദിവസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

മരണസമയത്ത്, ദൈവികതയെ മർത്യതത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളവരുടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പുനർജന്മങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോധപൂർവമായ അവസ്ഥയാണിത്.

 

ആദാമിൻറെയും ഹവ്വയുടെയും അവതരണങ്ങളുടെ ദർശനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്?

ഈ ചോദ്യം ഒരു തിയോസഫിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് ആദാമും ഹവ്വായും എന്ന ആശയം ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങൾ അതിന്റെ അസംബന്ധങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചോദ്യം തികച്ചും പതിവായി വരുന്നു.

പരിണാമം ഈ കഥയെ ഒരു കെട്ടുകഥയായി കാണിക്കുന്നുവെന്ന് നന്നായി വിവരമുള്ള മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് പറയും. തിയോസഫിസ്റ്റ് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രം ഈ പുരാണത്തിലോ കെട്ടുകഥയിലോ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യകാലവും പ്രാകൃതവുമായ അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യകുടുംബം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്നതാണെന്ന് രഹസ്യ സിദ്ധാന്തം കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ലൈംഗികത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ക്രമേണ സ്വാഭാവിക വികാസത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഇരട്ട ലൈംഗികത അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമാഫ്രോഡിറ്റിസം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അത് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ലിംഗഭേദം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിലവിൽ മാനവികത വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആദാമും ഹവ്വായും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും അല്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയാണ്. നിങ്ങളും ഞാനും ആദാമും ഹവ്വായും ആയിരുന്നു. ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും പുനർജന്മങ്ങൾ പല ശരീരങ്ങളിലും പല ദേശങ്ങളിലും പല വംശങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പുനർജന്മമാണ്.

 

ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പുനർനാമകരണം നടന്ന സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്?

അവതാരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ മരണം മുതൽ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റൊന്നിൽ ആത്മാവ് വാസസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ ഏകദേശം പതിനഞ്ചുനൂറു വർഷമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാധകമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സജീവ ചിന്താഗതിക്കാരായ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ മനുഷ്യന് ഇത് ബാധകമല്ല.

സ്വർഗത്തിനായി വാഞ്‌ഛിക്കുന്ന, ഈ ലോകത്തിൽ‌ സൽ‌പ്രവൃത്തികൾ‌ ചെയ്യുന്ന, ആദർശങ്ങളും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവനയും ഉള്ള, സ്വർഗത്തിൽ‌ ഒരു നിത്യതയ്‌ക്കായി വാഞ്‌ഛിക്കുന്ന ഒരാൾ‌ക്ക് ഒരു വലിയ കാലത്തേക്ക്‌ ഒരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ് ഇന്നത്തെ ശരാശരി മനുഷ്യനല്ല.

വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം. മനസ്സ് അതിന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമ അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗ്ഗം. മനസ്സിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത് ജീവിതത്തിൽ എന്തുചെയ്തുവെന്നും അത് എവിടെയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ചിന്തയോ അഭിലാഷമോ എവിടെയാണോ ആ സ്ഥലത്തേക്കോ അവസ്ഥയിലേക്കോ മനസ്സ് പോകും. കാലഘട്ടം അളക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വർഷങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിലോ വിശ്രമത്തിലോ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കഴിവാണ്. ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിത്യതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു നിമിഷം ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ കടന്നുപോകുന്നു. അതിനാൽ, നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ അളവ് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ ദിവസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലുമല്ല, മറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ദൈർഘ്യമേറിയതോ ചെറുതോ ആക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയിലാണ്.

പുനർജന്മങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അത് സ്വയം നിയമിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും വിശദമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സമയം, ചിന്തകൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാൽ സ്വയം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ സമയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്താൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയതോ ചെറുതോ ആണ്. ഇത് അസാധാരണമാണെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്ക് പുനർജന്മം സാധ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തേക്ക് ഈ കാലയളവ് നീട്ടാൻ കഴിയും.

 

ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ?

ഒരു സ്യൂട്ട് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റിയപ്പോൾ അത് മാറ്റുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിത്വം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലക ദ്രവ്യത്തെ രൂപത്തിലാക്കി, ജീവിത തത്വത്താൽ ആനിമേറ്റുചെയ്‌ത്, മോഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിന്റെ താഴത്തെ ഘട്ടങ്ങൾ അതിൽ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സംയോജനമാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കൂ; മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അതിലൂടെ ജീവിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമായി വർത്തിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത്, ഈ വ്യക്തിത്വം മാറ്റിവച്ച് ഭൂമി, ജലം, വായു, തീ എന്നിവയുടെ നിഗൂ elements ഘടകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അത് വരയ്ക്കുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്ത് അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും അനുഭവങ്ങളും തുടരുന്നതിന് മനുഷ്യ മനസ്സ് അത് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]