വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

മാർച്ച്, 1909.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ജ്യോതിഷ ബോധവത്കരണം ദ്രുതഗതിയിൽ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഓറഞ്ച് കൗണ്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് നേരിടാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഈ ചോദ്യം സൈക്കിക്കൽ റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു പരീക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓറഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ടയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ വസ്തുവിലേക്കോ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു മാധ്യമത്തിനും അയ്യായിരം ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു.

പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്നുവരെ ആർക്കും ഓറഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം മേശയിലോ ഒരു കൊട്ടയിലോ ess ഹിക്കാനോ പറയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശരിയായ ഉത്തരം നൽകണമെങ്കിൽ, അത് മീഡിയത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് നൽകണം. മാധ്യമത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല; എന്നാൽ മാധ്യമമോ നിയന്ത്രണമോ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ദ്രവ്യത്തിലൂടെ കാണാനുള്ള കഴിവല്ല, അക്കങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. തെരുവിന്റെ എതിർവശത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന ആളുകളെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു കുട്ടി കാണുന്നതുപോലെ, ഇടത്തരം, നിയന്ത്രണം എന്നിവ ദ്രവ്യത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കുട്ടി എണ്ണുന്നതിന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഏത് സമയത്തും വിൻഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ പറയാൻ അതിന് കഴിയില്ല. കണക്കുകളുടെ ഒരു വലിയ നിര വേഗത്തിൽ ചേർക്കാൻ എണ്ണുന്നതിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു മനസ്സ് ആവശ്യമാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര നാണയങ്ങളുണ്ടെന്നോ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളാണെന്നോ പറയാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സ് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ പരിശീലനം.

ചട്ടം പോലെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഉയർന്ന ക്രമത്തിലല്ല, മാധ്യമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയാണ്. ഒരു ലൈബ്രറിയിലോ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലോ പൂന്തോട്ടത്തിലോ ഉള്ള കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു ക്ലയർ‌വോയൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അതിലെ വസ്തുക്കൾ കാണാനിടയുണ്ട്. കുട്ടിയെപ്പോലെ മാധ്യമത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശി അവരുടെ വിലയേറിയ സന്ദർഭങ്ങളിലെ വിചിത്രമായ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അതിശയകരമായ കലാസൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചും മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ദു loss ഖകരമായ നഷ്ടമായിരിക്കും. പുസ്‌തകങ്ങൾ‌, കലാ നിധികളെ വിമർശിക്കുന്നതിനും വിവരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ‌ വിവരണാത്മകമല്ലാതെ പുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനും. ദ്രവ്യത്തിലൂടെ കാണാനുള്ള കഴിവിൽ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ശേഷി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിനും പരീക്ഷണത്തിന് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ്: കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ ബാഗിലോ കൊട്ടയിലോ ഉള്ള ഓറഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം വ്യക്തമായി പറയാൻ മാധ്യമത്തിന് കഴിയാത്തത്. ഒരു “ആത്മനിയന്ത്രണ” ത്തിന് ഇനിമേൽ അറിയില്ല, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിവരദായക തത്വമായിരുന്ന ഏത് സമയത്തും അറിയാമായിരുന്നു.

അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്പർ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള മാനസിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുകയും നമ്പർ അവന്റെ മനസ്സിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിയന്ത്രണത്തിനോ മാധ്യമത്തിനോ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള മനസ്സിന് ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, നിയന്ത്രണത്തിനും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന് മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ല.

 

ഇത്രയധികം സംഭവിക്കാനിടയുള്ള, ഭീമാകാരമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾക്കായി തിയോഫിക്കിപ്പറികൾ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം?

തിയോസഫി അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർ, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, വെള്ളം, വായു, ഭൂമി, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളാൽ നീങ്ങുന്നു, ബുദ്ധിശൂന്യമായ ശരീരങ്ങൾ ബുദ്ധിയിലൂടെ ചലിക്കുന്നു, എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയുടെ ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. ഓരോ ദുരന്തവും ഒരു കാരണത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കണം. നല്ലതോ വിനാശകരമോ ആയ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളുടെ ഫലവും ഫലവുമാണ്.

ഒരു ജനതയുടെ ചിന്തകൾ ആ ആളുകൾക്ക് മുകളിലും ചുറ്റിലും ഉള്ളതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ മേഘങ്ങളിലോ വളരുകയോ ഉയരുകയോ ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ചിന്താ മേഘം അത് രൂപീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ ചിന്തയും ആളുകളുടെ മേൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തയുടെ പൊതുവായ തുകയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ രാജ്യവും അതിന്മേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിന്തകളും സ്വഭാവവും. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്ന ശക്തികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, ചിന്തകളുടെ മേഘങ്ങളിലെ മാനസിക അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ അവയുടെ വെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനാൽ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ചിന്തകൾ ശാരീരിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെയും ചിന്തകളുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെയും അവയുടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തണം.

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും മനുഷ്യരുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയുടെ ശക്തികളെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കകത്തും പുറത്തും ശക്തികളുടെ ഒരു രക്തചംക്രമണം ഉണ്ട്; ഈ ശക്തികളും ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ അവയുടെ പ്രവർത്തനവും ഭൂമിയെ മൊത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതു നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വംശങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വികസിക്കുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഭൂമിയും കാലക്രമേണ അതിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനാൽ, പൊതുവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലമായി മാറ്റം ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെയും ഭൂമിയുടെ അനുരൂപത്തിന്റെയും ചായ്‌വ്.

ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്ന ശക്തികളുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടാനും അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ തുല്യത നേടാനും സമതുലിതമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ്. ഒരു ഭൂകമ്പത്താൽ ധാരാളം ആളുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമി സ്വയം ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, മരണത്തിന് ഇരയാകുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ വിധത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവരുടെ കർമ്മപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് സൃഷ്ടിച്ചു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]