വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ജൂലൈ 1908


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1908

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

തീയുടെ അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലനം സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും പറയാമോ? അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നിഗൂഢ വസ്തുതയാണ്. ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തൃപ്തികരമായ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കില്ല.

അഗ്നിജ്വാലയുടെ ആത്മാവാണ് തീ. തീജ്വാലയാണ് തീജ്വാല.

എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും സജീവമായ g ർജ്ജസ്വലമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഘടകമാണ് തീ. തീയില്ലാതെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും നിശ്ചലമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടും - അസാധ്യമാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ കണങ്ങളെ മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീ. മനുഷ്യനിൽ, അഗ്നി പലവിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തീയുടെ മൂലകം ശ്വസനത്തിലൂടെയും രക്തത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് രക്തത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാലിന്യ കോശങ്ങളെ കത്തിക്കുകയും വിസർജ്ജന മാർഗങ്ങളായ സുഷിരങ്ങൾ, ശ്വാസകോശം, കുടൽ കനാൽ എന്നിവയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ജ്യോതിഷ, തന്മാത്ര, ഭ body തിക ശരീരം മാറാൻ കാരണമാകുന്നു. ഈ സ്ഥിരമായ മാറ്റം ശരീരത്തിൽ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. തീയും ഓക്സിജനും, തീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന, ശരീരത്തെ മോഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, അഭിനിവേശത്തിന്റെയും കോപത്തിന്റെയും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കുകയും ജ്യോതിഷ ശരീരത്തെ കത്തിക്കുകയും നാഡീ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീയുടെ അത്തരം പ്രവർത്തനം മൂലകവും സ്വാഭാവിക പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആണ്.

മറ്റൊരു തീയുണ്ട്, ഇത് ആൽക്കെമിക്കൽ ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചിന്തയിലെ മനസ്സിന്റെ തീയാണ് യഥാർത്ഥ ആൽക്കെമിക്കൽ തീ, അത് മൂലക തീകളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുകയും മനസ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ രൂപകൽപ്പനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതേസമയം, മനുഷ്യൻ അനിയന്ത്രിതമായിരിക്കുമ്പോൾ, ആഗ്രഹം, അഭിനിവേശം, കോപം എന്നിവയുടെ മൂലമായ അഗ്നി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാർവത്രിക മനസ്സിനെയാണ്, അതായത്, വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത പ്രകൃതിയിലെ മനസ്സിനെ God ദൈവം, പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ, ഒരു വ്യക്തിഗത മനസ്സ് എന്ന നിലയിൽ, മൂലക അഗ്നിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബുദ്ധിപരമായ രൂപകൽപ്പനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ പുതിയ കോമ്പിനേഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമാവുകയും മൂലക തീകളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും ശരീരത്തിന്റെ തീയും മൂലക ദ്രവ്യവും അദൃശ്യ ലോകങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ ഈ ചിന്തകൾ രൂപങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ മൊത്ത ദ്രവ്യത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു.

തീയുടെയും അഗ്നിജ്വാലയുടെയും ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അവ ചൂടുള്ളതാണ്, ഒരു നിമിഷവും ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കില്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റേതൊരു പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്നും അവ വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ പ്രകാശം നൽകുന്നു, പുക ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു, രൂപങ്ങൾ മാറ്റുന്നു അവയെ ചാരമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ, അഗ്നിജ്വാലയിലൂടെ, അതിന്റെ ശരീരം, തീ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും മുകളിലേക്ക് പോയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. നാം കാണുന്ന അഗ്നി, ശരീരത്തിന്റെ ചൈതന്യം, ദ്രവ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും, സ്വതന്ത്രമാവുകയും അതിന്റെ പ്രാകൃത മൂലകാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ, സ്വന്തം ലോകത്ത്, തീ സ്വതന്ത്രവും സജീവവുമാണ്, എന്നാൽ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതിനിടയിൽ തീയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒടുവിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ ശരീരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം തീയാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആത്മാവ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തീയെ നാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീ എന്ന് വിളിക്കാം. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തീ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരേ രാജ്യത്തിലെ മറ്റ് വകുപ്പുകളേക്കാൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ചില വകുപ്പുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീ കൂടുതൽ സജീവമാണ്. ധാതുക്കളിലെ ഫ്ലിന്റ്, സൾഫർ, പച്ചക്കറി രാജ്യത്തിലെ തടി, വൈക്കോൽ, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പും ചർമ്മവും എന്നിവ ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഗ്നി എണ്ണ പോലുള്ള ചില ദ്രാവകങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ജ്വലിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് സജീവമായ തീയുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആവിഷ്കരിച്ചയുടനെ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീ ഒരു നിമിഷം ദൃശ്യമാവുകയും അത് വന്ന അദൃശ്യ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ നിഗൂ ists ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അറിയാവുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തീ. മൂലകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നിഗൂ is തയാണ് തീ. തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകവും കണ്ണിനു കാണാനാകില്ല, ആ മൂലകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥയല്ലാതെ. അതിനാൽ ഭൂമി, ജലം, വായു, തീ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളോ വശങ്ങളോ മാത്രമാണ് നാം കാണുന്നത്. ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭ physical തിക ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഓരോ കണികയും നാല് ഘടകങ്ങളെ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിനാൽ, നാല് മൂലകങ്ങളും സംയോജനം വിഘടിച്ചാലുടൻ അതിന്റെ മൂലക അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. സാധാരണയായി കോമ്പിനേഷനെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രവേശിച്ച മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തീ. തീ പടരുമ്പോൾ, അത് കത്തുന്ന ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായതിനാൽ, അത് കടന്നുപോകുന്നതായി തോന്നുന്നു. കടന്നുപോകുമ്പോൾ വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നീ മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ നിരവധി ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു. മടങ്ങിവരുന്ന വായുവും വെള്ളവും പുകയിൽ കാണുന്നു. പുകയുടെ ആ ഭാഗം വായുവാണ്, സാധാരണയായി പുകയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു, ഉടൻ തന്നെ അദൃശ്യമാകും. പുകയുടെ ആ ഭാഗം ഈർപ്പം മൂലകത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വായുവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഗം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ്, അത് ചാരത്തിലും ചാരത്തിലും ഉണ്ട്. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീ കൂടാതെ, മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളുടെ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനം, രക്തം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ, ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ദഹനത്തിന് കാരണമാകുന്ന പുളികൾ എന്നിവയാൽ കാണപ്പെടുന്ന രാസ തീയാണ്. ചിന്തയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആൽക്കെമിക്കൽ തീയുണ്ട്. ചിന്തയുടെ ആൽ‌കെമിക്കൽ‌ തീയുടെ പ്രവർ‌ത്തനം മൊത്തത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഒരു ഉയർന്ന ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു, അത് വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ അഭിലാഷങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചിന്തയുടെ രസതന്ത്ര അഗ്നി. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും അറിവിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയും അമർത്യമായ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ അഗ്നി ഉണ്ട്, അത് ഒരു ആത്മീയ അഗ്നിശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കാം.

 

ഒരു നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന പ്രേറി തീകളും തീപിടുത്തങ്ങളും പോലുള്ള വലിയ സംഘട്ടനങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ്, സ്വമേധയാ ജ്വലനം എന്താണ്.

തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ പല കാരണങ്ങളും തീജ്വാലയുടെ ഉടനടി കാരണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് ജ്വാല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഒരു മൂലകമെന്ന നിലയിൽ അഗ്നി മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, തീയുടെ തലത്തിലോ മറ്റ് വിമാനങ്ങളിലോ. വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അഗ്നി മൂലകം വലിയ ശക്തിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള മറ്റ് മൂലകങ്ങളെ അത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിശക്തമായ സാന്നിധ്യത്താൽ അവയെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അയൽ ശരീരങ്ങളിൽ തീയെ ഉണർത്തുകയും പരിവർത്തന ജ്വാലയിലൂടെ തടവിലാക്കിയ അഗ്നി മൂലകം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. കുതിച്ചുയരുന്ന തീജ്വാലയെ ഉണർത്തുന്ന അഗ്നി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ജ്വാലയിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അഗ്നി മൂലകം മതിയായ ശക്തിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് ജ്വലിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു; പിന്നീട് ഘർഷണം പോലെയുള്ള കേവലമായ പ്രകോപനത്താൽ ഈ കാര്യം തീജ്വാലയായി മാറുന്നു. ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ക്യാമ്പ് തീയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തമയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രേരിയോ കാട്ടുതീയോ ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ തീപിടുത്തം ഒരു മഹാനഗരം കത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാം, എന്നിട്ടും ഇവ ഒരു തരത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും പ്രധാന കാരണമല്ല. വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ തീപടർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൂർണ്ണ പരാജയത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതേസമയം, തിളങ്ങുന്ന തീപ്പെട്ടി ഒരു കടവിൽ എറിയുമ്പോഴോ വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നഗ്നമായ തറയിലോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അനായാസം എരിഞ്ഞുതീരും, എന്നിട്ടും തിളങ്ങുന്ന തീപ്പെട്ടി വടിയിൽ തീ പടർന്നു, അത് അതിവേഗം പടർന്നുപിടിച്ചു, അത് ഒരു കെട്ടിടം മുഴുവൻ നിലംപരിശാക്കി, അതിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എത്ര വലുതായിരുന്നാലും. വൻ നഗരങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്, മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാലും.

ജ്വലിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഓക്സിജനുമായി വളരെ വേഗത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വയമേവയുള്ള ജ്വലനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അഗ്നി മൂലകത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ജ്വലിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് പ്രാഥമികമായി കാരണം. അങ്ങനെ, എണ്ണയും തുണിക്കഷണങ്ങളും പോലെയുള്ള രണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം, വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി ദ്രവ്യത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഏകീകരണത്തെ തുടർന്ന്; ഇത് അഗ്നി മൂലകത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അത് പദാർത്ഥത്തെ തീജ്വാലയിലേക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു.

 

സ്വർണ്ണം, ചെമ്പ്, വെള്ളി എന്നിവയുടെ ലോഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്?

ഏഴ് ലോഹങ്ങളുണ്ട്, അവയെ ചിലപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവ ഓരോന്നും ബഹിരാകാശത്ത് നാം കാണുകയും ഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏഴ് പ്രകാശശരീരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമാണ്. നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം, ഭൂമി അതിന്റെ ചന്ദ്രനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ശക്തികൾ ജീവനുള്ളവയാണ്, അവയെ മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂലക ആത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂമി അതിന്റെ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം മൂലകശക്തികൾക്ക് ശരീരവും രൂപവും നൽകുന്നു. ലോഹങ്ങൾ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളെയോ ഡിഗ്രികളെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് വ്യതിരിക്തമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നതിനും മുമ്പ് മൂലകശക്തികൾ ധാതുരാജ്യത്തിൽ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴ് ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ലോഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം മൂലം രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകാം. ലോഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതും മരണത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചില വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇവയിലേതെങ്കിലും ബോധപൂർവമോ അബോധാവസ്ഥയിലോ ഉണർത്തപ്പെട്ടേക്കാം. വസ്‌തുതകൾ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും, ലോഹങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂലകശക്തികളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി ഉള്ളതിനാൽ, ലോഹങ്ങളുടെ പുരോഗതിയുടെയും അവയുടെ അനുബന്ധ ഗുണങ്ങളുടെയും ക്രമം നൽകുന്നത് അനുശാസനീയമാണ്. ഈ ഉത്തരവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല; ഒരാളുടെ പ്രയോജനത്തിന് ബാധകമായത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിനാശകരമായിരിക്കും. ഓരോ വ്യക്തിയും, ഒരേ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും, ലോഹങ്ങളുടെ മൂലക സ്പിരിറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ അവന്റെ രചനയിൽ ഉണ്ട്; ഇവയിൽ ചിലത് പ്രയോജനകരമാണ്, മറ്റുള്ളവ ശത്രുതയുള്ളവയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, സ്വർണ്ണം ലോഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വികസന ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ടിൻ, സ്വർണ്ണം, മെർക്കുറി, ചെമ്പ്, ഈയം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് എന്നിവയാണ് ഏഴ് ലോഹങ്ങൾ. ഈ കണക്കെടുപ്പ് പുരോഗതിയുടെ ക്രമമായോ വിപരീതമായോ എടുക്കരുത്.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമല്ല. ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമല്ലെങ്കിലും ഏഴ് ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതായി നാം കണക്കാക്കുന്നത് സ്വർണ്ണമാണ്. ഇരുമ്പിനെക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വർണ്ണം വിനിയോഗിക്കാനാകും. ലോഹങ്ങളിൽ, ഇരുമ്പ് നമ്മുടെ നാഗരികതയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഉയർന്ന ഘടനകളുടെ നിർമ്മാണം, കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആവിക്കപ്പലുകളുടെ ഉപയോഗവും, റെയിൽപാതകൾ, എഞ്ചിനുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വ്യാവസായിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇരുമ്പ് പ്രവേശിക്കുന്നു. . ഇത് അലങ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതും അനിവാര്യവുമാണ്. മറ്റ് നാഗരികതകൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി, അവ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, വെങ്കലം (അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ്), ഇരുമ്പ് യുഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പുയുഗത്തിലാണ്. ഇത് കഠിനവും മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറുന്നതുമായ ഒരു പ്രായമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതൊരു പ്രായത്തേക്കാളും പോസിറ്റീവായി നമ്മെ ബാധിക്കും, കാരണം മറ്റേതൊരു കാലഘട്ടത്തേക്കാളും ഇരുമ്പ് യുഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു. മറ്റേതൊരു പ്രായത്തേക്കാളും ഇരുമ്പിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കാരണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച കാരണങ്ങൾ പിന്തുടരാനുള്ള യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകും. പിന്തുടരേണ്ട പ്രായം സുവർണ്ണകാലമാണ്. ഒരു പുതിയ വംശം രൂപപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിൽ, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം അതിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ആധുനിക ശാസ്ത്രം അനുമാനിക്കുകയും പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത എഴുപത് വിചിത്ര മൂലകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് ലോഹങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശത്തെ ഏഴ് ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തികളോ പ്രകാശങ്ങളോ ഗുണങ്ങളോ ഭൂമിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൂമി ഒരു കാന്തിക ആകർഷണം സ്ഥാപിക്കുന്നു, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം, ഈ ശക്തികൾ ക്രമേണ അക്രിഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, കാന്തിക വലയത്തിനുള്ളിൽ കണികയിൽ കണികകൾ രൂപപ്പെടുകയും ശക്തിയെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴ് ശക്തികളിൽ ഓരോന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേക നിറവും ഗുണവും കണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന രീതിയും കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഹത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ആവശ്യമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]