വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

മാർച്ച് 29


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1908

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

ചില മാധ്യമങ്ങൾ നിസ്സംശയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തത്ത്വചിന്ത, പലപ്പോഴും തത്വചിന്തയുടെ വിവരവും പഠിപ്പിക്കലും എവിടെ നിന്നാണ്, തദാസ്കൃതമായ പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെ, മനസ്സില്ലാത്ത സാമർത്ഥ്യങ്ങളല്ല, ചരടുകൾ,

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ അതിന്റെ മൂല്യം സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും അവയുടെ ഉറവിടമോ അധികാരമോ പരിഗണിക്കാതെ അവ വിലമതിക്കുന്നതിന് വിഭജിക്കണം. ഒരു അദ്ധ്യാപനം സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് അദ്ധ്യാപനത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നത്. ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവയെ പരിശോധിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും വേണം. കൂടുതലും മാധ്യമങ്ങൾ രംഗങ്ങളിൽ കുതിച്ചുകയറുന്നു, ശ്രോതാക്കൾക്ക് അതിശയത്തോടെ ഈ വാക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു മാധ്യമത്തിന് ഒരു ദാർശനിക പ്രഭാഷണം സ്വീകരിക്കുകയോ ആവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ദാർശനിക അല്ലെങ്കിൽ തിയോസഫിക്കൽ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ, അത് മാധ്യമത്തിന്റെ ഉയർന്ന അർഥത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വേർപെടുത്തി വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരാളിൽ നിന്നോ ആണെന്ന് പറയാം. ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാളിൽ നിന്ന് വന്നതാകാം, പക്ഷേ അയാളുടെ ശരീര മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുപോവുകയും അത് അവനെ ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും സാധാരണ മനുഷ്യൻ കടന്നുപോകുന്ന കോമ അവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയരാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണസമയത്തും ശേഷവും.

മൂല്യവത്തായ അദ്ധ്യാപനം ഈ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ, ഒരു സീനിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വരാം. എന്നാൽ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിനെ ഒരിക്കലും വിലമതിക്കരുത്, കാരണം അത് “അധികാരം” എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ്.

 

ഒരു പ്രത്യേക അന്തിമ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ ജീവനുള്ളതോ കൂട്ടായ്മയോ ചെയ്യണോ?

“മരിച്ചവർ” എന്നതുകൊണ്ട് നാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശരീരം മരിക്കുകയും അലിഞ്ഞുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണശേഷം ഇത് പ്രവർത്തിക്കില്ല, അതിന്റെ രൂപം നേർത്ത വായുവിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. “മരിച്ചവർ” എന്നതിനർത്ഥം വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ, അവ ഒരു കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അത്തരം വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ വസ്തുവോ വസ്തുക്കളോ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ തുടരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം, കാരണം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, “മരിച്ചവർ” എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മരണാനന്തരം അത് സ്വയം നിർമ്മിച്ച ആദർശങ്ങളുടെ ലോകത്തും വ്യക്തിഗത ആസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. , അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദർശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയായിരിക്കാം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിട്ടുപോയവർ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്ത് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ സ്വാംശീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഈ ഭൂമി ജോലിസ്ഥലമാണ്. മരിച്ചവർ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമർത്യ തീപ്പൊരികളിൽ ചിലത് വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ അവസാനം കൈവരിക്കാൻ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ ഒന്നാം ക്ലാസും ഓരോ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യത്തിനായി സ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അമർത്യത കൈവരിക്കാത്ത ഈ രണ്ട് ക്ലാസുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്, അതായത് അമർത്യത എന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയും പൊട്ടാത്തതും നിരന്തരവുമായ ബോധപൂർവമായ അസ്തിത്വം. ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ അമർത്യത കൈവരിക്കുന്നവർ ശരീരത്തിന്റെ മരണശേഷം അവരുടെ വ്യക്തിഗത വസ്‌തുക്കൾക്കോ ​​എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്‌ക്കോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. ഈ ജീവിതം സാധാരണ മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. മരണാനന്തര സംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് വിശ്രമത്തിനുള്ള സമയമാണ്.

 

മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കണം? അവരുടെ ജീവിതം എന്ത് നിലനിർത്തുന്നു?

ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് നിലനിർത്താൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. പാറകൾ, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ എന്നിവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് തുടരാൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണമല്ല. ഓരോ രാജ്യവും അതിനു താഴെയുള്ള രാജ്യം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനു മുകളിലുള്ള രാജ്യത്തിന് ഭക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരം മറ്റൊന്നിന്റെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല, എന്നാൽ ഈ ശരീരങ്ങളുടെ സാരാംശം താഴെയുള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതോ മുകളിലുള്ള രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഭക്ഷണമാണ്. മനുഷ്യരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഭൂമിക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും പുഴുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച എന്റിറ്റി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നു, എന്നാൽ അത്തരം എന്റിറ്റിയുടെ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തുടരാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഭക്ഷണമല്ല. മരണശേഷം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ വിശ്രമത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, ശാരീരിക ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുപോയതിനുശേഷം മാത്രമാണ്. ഭ world തിക ലോകവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഈ മോഹങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വഴി അവൻ ഈ മോഹങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സാമ്യം നൽകുന്നു, ഈ മോഹങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ചിന്തയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം. ഇവ സാധാരണയായി മരണശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എന്റിറ്റികളാണ്. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നു. എന്റിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭക്ഷണം പല തരത്തിൽ എടുക്കുന്നു. ആഗ്രഹം ശാശ്വതമാക്കുക എന്നത് അത് ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ പ്രത്യേക ആഗ്രഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ഭക്ഷണം നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആഗ്രഹം സ്വയം കത്തിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം മോഹങ്ങൾ ഭ physical തിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഭ physical തിക ഭക്ഷണം പുറന്തള്ളാൻ ശാരീരിക ഉപകരണങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ആഗ്രഹവും പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളായ മറ്റ് എന്റിറ്റികളും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗന്ധം മൂലം അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് നിലനിർത്തുന്നു. അതിനാൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം, അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപമാണ്. ഈ വസ്തുത കാരണം, ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മൂലം ചില തരം മൂലകങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം വ്യതിചലിക്കുന്നു. ദുർഗന്ധം കൂടുതൽ സാന്ദ്രവും ഇന്ദ്രിയവുമാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്റിറ്റി; മനുഷ്യനു മുമ്പുള്ള എന്റിറ്റികൾ, മൂലകങ്ങൾ, പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ധൂപം കാട്ടുന്നതിലൂടെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ധൂപം കാട്ടുന്നത് അത്തരം ക്ലാസുകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ആകർഷിക്കുകയോ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ “മരിച്ചവർ” ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ, തന്റെ അനുയോജ്യമായ സ്വർഗത്തിലോ വിശ്രമ അവസ്ഥയിലോ താമസിക്കുന്ന വിട്ടുപോയ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വവും ആ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ അസ്തിത്വം തുടരുന്നതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുയോജ്യമായ ചിന്തകളാണ്; അവന്റെ അനുയോജ്യമായ ചിന്തകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച്, മരണാനന്തരം അവൻ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവൻ നൽകുന്നു. ഈ സത്യത്തെ ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ മരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് പ്രതീകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ ആത്മാവ് രണ്ട് സത്യങ്ങളുടെ ഹാളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും സമതുലിതാവസ്ഥയിൽ തൂക്കമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ആൻ റുവിന്റെ വയലുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. , അവിടെ മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് മുഴം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഗോതമ്പ് കണ്ടെത്തുന്നു. വിട്ടുപോയവർക്ക് വിശ്രമ കാലയളവ് മാത്രമേ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ, അതിന്റെ ദൈർഘ്യം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആദർശ ചിന്തകളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

 

മരിച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കുമോ?

അതെ, എന്നാൽ അവ ധരിക്കേണ്ട ശരീരത്തിന്റെ ഘടന, അവ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചിന്ത, അവർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നിവ അനുസരിച്ച്. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും വംശത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെയോ ആളുകളുടെയോ സവിശേഷതകളുടെ പ്രകടനമാണ്. കാലാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ സംരക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, അവ രുചിയുടെയും കലയുടെയും ചില പ്രത്യേകതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അവന്റെ ചിന്തയുടെ ഫലമാണ്. എന്നാൽ ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ, മരിച്ചവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഏത് മണ്ഡലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ലോകവുമായി ചിന്തയിൽ അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ, വിട്ടുപോയ അസ്തിത്വം അത് നീങ്ങിയ സാമൂഹിക ലോകത്തിലെ ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തും, അങ്ങനെ പോയ വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അത്തരമൊരു വേഷത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, കാരണം അതിന്റെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നാലും, അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരാൾ തന്റെ ചിന്തയിൽ സ്വാഭാവികമായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നവയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പരേതന്റെ ചിന്തകൾ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ കാരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ മറയ്ക്കാനോ രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ആണ്, എന്നാൽ മരണശേഷം ഒരാൾ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ഗോളമുണ്ട്, അവിടെ അവൻ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ, വസ്ത്രം പോലെയല്ല. ഈ ഗോളം അവന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, അവൻ അവനെ ഉള്ളതായി കാണുകയും മൂല്യമനുസരിച്ച് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ മേഖലയിൽ ഒരാൾക്ക് വസ്ത്രമോ സംരക്ഷണമോ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവൻ മറ്റ് ജീവികളുടെ ചിന്തകൾക്ക് വിധേയനാകുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതിനാൽ "മരിച്ചവർ" അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെടാം, കൂടാതെ അവർ ഉള്ള അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ മറയ്ക്കുന്നതിനോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം.

 

മരിച്ചവർ ഭവനങ്ങളിലോ?

മരണശേഷം ഭ body തിക ശരീരം അതിന്റെ മരംകൊട്ടയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ രൂപം, ജ്യോതിഷ ശരീരം ആ വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ശരീരം ശവക്കുഴിയെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇത് അലിഞ്ഞു പോകുന്നു; ശാരീരിക വശത്തിന് വളരെയധികം. ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന എന്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായി അത്തരം അവസ്ഥകളിലോ പരിതസ്ഥിതികളിലോ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടിലേക്കോ പ്രദേശത്തിലേക്കോ ആകർഷിക്കുകയെന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രബലമായ ചിന്തയെങ്കിൽ, അത് ചിന്തയിലോ സാന്നിധ്യത്തിലോ ഉണ്ട്. ഇത് ആഗ്രഹ ശരീരത്തിന് ബാധകമാണ്, എന്നാൽ മരണാനന്തരം അതിന്റെ അനുയോജ്യമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന - സാധാരണയായി സ്വർഗ്ഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന - ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാം, അത് ഒരു വീടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, കാരണം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ചിത്രവും വരച്ചേക്കാം. ഈ വീട് താമസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുയോജ്യമായ വീടായിരിക്കും, അത് സ്വന്തം ചിന്തയാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ മനുഷ്യരുടെ കൈകളാൽ അല്ല.

 

മരിച്ചവരെ ഉറക്കമോ?

മരണം ഒരു ഉറക്കമാണ്, ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച എന്റിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത് ഒരു നീണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ ഉറക്കമാണ്. ഉറക്കം എന്നത് വിശ്രമത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, ഏത് വിമാനത്തിലെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള താൽക്കാലിക വിരാമം. ഉയർന്ന മനസ്സോ അഹംഭാവമോ ഉറങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരത്തിനോ ശരീരത്തിനോ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഈ വിശ്രമത്തെ ഉറക്കം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭ body തിക ശരീരം, അതിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾ, കോശങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ ഉറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വമോ നീളമോ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട്, ഇത് അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാന്തികമായും വൈദ്യുതപരമായും സ്വയം ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]