വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 2 ഡിസംബർ, 1905. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ചിന്തിക്കുന്നു

ചിന്തയോടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വട്ടേണറി ആരംഭിക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ ക്വട്ടേണറി: ബോധം (ഏരീസ്), ചലനം (ഇടവം), പദാർത്ഥം (ജെമിനി), ശ്വാസം (കാൻസർ), നൊമെനൽ ലോകത്താണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വട്ടേണറി: ജീവിതം (ലിയോ), രൂപം (കന്നി), ലൈംഗികത (തുലാം), ആഗ്രഹം (സ്കോർപിയോ) എന്നിവയാണ് പ്രക്രിയകൾ ഇത് വഴി തത്വങ്ങൾ പ്രകടമായ അസാധാരണ ലോകത്താണ് നൊമെനൽ ലോകത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകടമായ അസാധാരണ ലോകത്തെ ആശ്വാസത്തിലൂടെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയും വ്യക്തിത്വത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്വട്ടേണറിയിൽ ചിന്ത (ധനു), വ്യക്തിത്വം (കാപ്രിക്കോൺ), ആത്മാവ് (അക്വേറിയസ്), ഇച്ഛ (മീനം) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കായി ഒരു ശരീരം പണിയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമാണ് ജീവിതം എന്നതിനാൽ, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലെ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമാണ് ചിന്ത.

ചിന്തയും മനസ്സും കൂടിച്ചേരലാണ്. ശ്വസനത്തിലൂടെ മനസ്സ് മനുഷ്യനിൽ രൂപപ്പെടാത്ത മോഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വീശുന്നു, മോഹം ആകൃതിയില്ലാത്ത പിണ്ഡമായി ഉയർന്നുവരുന്നു, ശ്വസനവുമായി സംയോജിക്കുന്നു, രൂപം നൽകുകയും ചിന്തയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ചിന്തകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ. ചിന്തയുടെ സ്വഭാവം അത് പ്രവേശിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അറിയപ്പെടാം. ചിന്തകളുടെ എണ്ണവും സംയോജനവും അവർ വരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവികളേക്കാൾ വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ ചിന്തകളെയും നാല് തലകളിൽ തരംതിരിക്കാം. ലൈംഗികത, മൂലകം, വൈകാരികം, ബുദ്ധി എന്നിവ ഇവയാണ്.

ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും സോളാർ പ്ലെക്സസിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വയറുവേദനയുടെ അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ചൂടുള്ള ശ്വാസം പോലെ ഉയരുന്നു. അവർ അവിടെ പ്രവേശനം നേടിയാൽ അവ തൊണ്ടയിലേക്കുള്ള വ്യക്തമല്ലാത്ത രൂപങ്ങളായി ഉയർന്ന് തലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു - അവിടെ വ്യക്തിഗത രൂപം അനുവദിക്കുന്നത്ര വ്യക്തവും വ്യതിരിക്തവുമാണ്. ലൈംഗിക മേഖലയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനം തന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. ചിന്ത പുറന്തള്ളുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്താൽ, അത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് അനുവദിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കണം

മുകളിൽ പ്രകാശം, താഴെ ജീവൻ. വീണ്ടും ക്രമം മാറുന്നു, ഇപ്പോൾ, അഭിലാഷചിന്തയിലൂടെ, ജീവിതത്തിന്റെയും രൂപത്തിന്റെയും, ലൈംഗികതയുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും, ചിന്തയുടെയും ലോകങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് രസതന്ത്രം വഴി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. സോഡിയാക്. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ആരാണെന്നുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുക ഉള്ളിൽ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ അവന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബോധത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയും അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വികാരം പിന്നീട് അഭിലാഷത്തിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും കടന്നുപോകും, ​​തുടർന്ന് സമാധാനവും. ഒരു ചിന്തയെ അത് പുറന്തള്ളുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഒരു ചിന്തയെയും ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഓടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് ചാക്രിക നിയമമനുസരിച്ച് മടങ്ങും. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും അത് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ അത് നിരസിച്ചാൽ അത് ക്രമേണ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ മങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ഒരു മൂലക സ്വഭാവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നാഭിയിലൂടെയും ചർമ്മത്തിന്റെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. കോപം, വിദ്വേഷം, ക്ഷുദ്രം, അസൂയ, മോഹം, വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നിവയാണ് ഇന്ദ്രിയചിന്തകൾ, ആഹ്ലാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള അഞ്ച് അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നവ. അവ സോളാർ പ്ലെക്സസിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞരമ്പുകളുടെ വൃക്ഷത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വേരുകൾ ലൈംഗിക കേന്ദ്രത്തിലും, അതിന്റെ ശാഖകൾ സോളാർ പ്ലെക്സസിലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞരമ്പുകളിൽ കളിക്കുന്നു, അതിന്റെ മൂലം തലച്ചോറിലാണ്, ശാഖകളോടെ സോളാർ നാഡീവലയുണ്ട്.

ഈ മൂലക ചിന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വയറുവേദന അവയവങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ തലയിലേക്ക് ഉയരുന്നു, കൃത്യമായ രൂപം എടുക്കുകയും കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വായ പോലുള്ള ഒരു തുറസ്സുകളിൽ നിന്ന് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം അവ താഴേക്കിറങ്ങുകയും ശരീരത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളെയും ബാധിക്കുകയും അത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഭിയിലൂടെ പ്രവേശനം കണ്ടെത്തുന്ന ഏതൊരു മൂലകശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തയും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ചിന്തകളോടെ മനസ്സിനെ ഒരേസമയം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചിന്തയെ മാറ്റുന്നതിലൂടെയോ മാറ്റാൻ കഴിയും; അല്ലാത്തപക്ഷം ചിന്ത പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, വ്യക്തിയുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് രൂപം നൽകുകയും അത് അനുവദിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ലോകത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ സ്തനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും വഴി ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്താണ് വൈകാരിക ചിന്തകൾ (ചിലപ്പോൾ വികാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്), രക്തം തെറിക്കുന്നത് കാണുന്നതിനോ ദാരിദ്ര്യത്തെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്തരം ദുരിതങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പ് പരിഗണിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ മറക്കുക കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായ ഉടൻ തന്നെ, മതപരമായ മാനിയ, പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ മന sy സ്ഥിതി, പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശം, യുക്തിരഹിതമായ സഹതാപം, തിരക്കിട്ട ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രേരണ. വികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഉയർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവിടെ ഉയർന്ന ഇന്റലക്ഷനിലേക്കും ശക്തിയിലേക്കും ഉയർത്തുന്നു. എല്ലാത്തരം ചിന്തകളും ഇംപ്രഷനുകളും തലയിൽ പ്രവേശനം തേടുന്നു, കാരണം തലയ്ക്ക് ബ ual ദ്ധിക മേഖലയാണ്, കാരണം ഇംപ്രഷനുകൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും സജീവമായ ചിന്തകൾ പുനർ‌നിർമ്മിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തലയ്ക്ക് ഏഴ് തുറസ്സുകളുണ്ട്: മൂക്ക്, വായ, ചെവി, കണ്ണുകൾ എന്നിവ ചർമ്മത്തോടൊപ്പം പൂർവ്വികർക്ക് ഭൂമി, ജലം, വായു, തീ, ഈതർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ യഥാക്രമം സമ്മതിക്കുന്നു, അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മണം, രുചിക്കൽ, കേൾക്കൽ, കാണൽ, സ്പർശിക്കൽ. മനസ്സിന്റെ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയ ചാനലുകളിലൂടെയോ അതിലൂടെയോ ഇന്ദ്രിയ ഘടകങ്ങളും വസ്തുക്കളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഞ്ച് അവയവങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവ മനസ്സിന്റെ ഭ side തിക വശത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളാണ്.

നാല് ക്ലാസ് ചിന്തകളുടെ ഉത്ഭവം രണ്ട് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്: പുറത്തുനിന്നുള്ള ചിന്തകളും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകളും. ആദ്യം പേരുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസുകൾ എങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും തലയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം എല്ലാ ചിന്തകളും ശാരീരിക ഭക്ഷണം വയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ മാനസിക വയറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലും ഭക്ഷണവുമാണ്. അലിമെൻററി കനാലിന് സമാനമായ ദഹനനാളത്തിലൂടെ മാനസിക ഭക്ഷണം കടന്നുപോകുന്നു, അവിടെ തലയിലെ അവയവങ്ങൾ വയറുവേദന, പെൽവിക് മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. സെറിബെല്ലം മാനസിക വയറാണ്, സെറിബ്രം കനാലിനൊപ്പം ചിന്തയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ കടന്നുപോകുന്നു, ദഹനത്തിനും സ്വാംശീകരണത്തിനുമായി, നെറ്റി, കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നന്മയുടെയോ തിന്മയുടെയോ ദൗത്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ലോകത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. അതിനാൽ താഴത്തെ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകളും ചിന്തകളും ഒരു ബാഹ്യ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അവ രൂപകല്പന ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിക്ക് ഭക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തയുടെ ഉത്ഭവം ഹൃദയത്തിലോ തലയിലോ ആണ്. ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിൽ, ഇത് മൃദുവായ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു പ്രകാശമാണ്, അത് എല്ലാറ്റിനോടും വൈകാരികമല്ലാത്ത ഒരു പ്രണയത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ഒരു വൈകാരിക പ്രണയമായി മാറുകയും മാനവികതയുടെ നിലവിളിക്ക് പ്രതികരണമായി പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും, സ്തനങ്ങൾ വഴി, അത് ഒരു തീജ്വാലയായി ഉയർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ തലയുടെ അഭിലാഷം. അങ്ങനെ ഉയർ‌ത്തുമ്പോൾ‌ അത് വിശകലനം ചെയ്യാനും സമന്വയിപ്പിക്കാനും സാർ‌വ്വത്രിക ചലനത്തിലൂടെ സമതുലിതമാക്കാനും കഴിയും, അത് സൂചിപ്പിച്ച അഞ്ച് ബ processes ദ്ധിക പ്രക്രിയകളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി പ്രവർത്തനം പിന്നീട് വിലമതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. തലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്താ രൂപത്തെ ഒരു ചിന്തയെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല, കാരണം അത് ഒരു മാനസിക പ്രക്രിയയും കൂടാതെ പൂർണ്ണമായും രൂപം കൊള്ളുന്നു. തലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്, ഇത് തലയിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തയുടെ ആന്തരിക ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തയുടെ ഉറവിടം ഒരാളുടെ അർഥം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്വയമാണ്. പ്രകാശത്തിലെത്തി ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരമൊരു ചിന്തയെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിളിക്കാൻ കഴിയൂ. മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായി, ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് വരുന്നത്.

ചിന്ത മനസ്സല്ല; അത് മോഹമല്ല. ആഗ്രഹത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സംയോജിത പ്രവർത്തനമാണ് ചിന്ത. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ താഴ്ന്ന മനസ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ചിന്തയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. ചിന്തയ്ക്ക് രണ്ട് ദിശകളുണ്ട്; ആഗ്രഹവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിശപ്പ്, അഭിനിവേശം, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ്, ഒപ്പം അതിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറത്തിലുള്ള താഴികക്കുടത്തിൽ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നു, മൂടൽമഞ്ഞ് പോലുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന്, ഫോമുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വലിപ്പം കൂടുകയും ആകാശം മുഴുവൻ മൂടിക്കെട്ടുകയും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഭാരം കൂടിയതായിരിക്കും. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് കോപവും മേഘങ്ങളും മറ്റ് രൂപങ്ങളും ഇരുട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒരു മിന്നൽ മിന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം തകർന്നുപോകുന്നു. നിലവിലുള്ള അന്ധകാരം തുടർന്നാൽ മരണം ദേശത്തുടനീളം വ്യാപിക്കും. എന്നാൽ വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനേക്കാൾ ശാശ്വതമാണ്, മഴയിൽ മേഘങ്ങൾ പെയ്യുന്നു, വെളിച്ചം വീണ്ടും ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണണം. ആഗ്രഹം മനസ്സുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ ചിന്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിലും ചിന്തയുടെ വസ്തുക്കളും അണുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലൈംഗികത, മൂലകം, വൈകാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇംപ്രഷനുകളും ബാഹ്യ ചിന്തകളും ലഭിക്കുന്നു; ദുർഗന്ധം, അഭിരുചികൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ (സ്പർശനം), അഞ്ച് ബ ual ദ്ധിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കവാടത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു; മനസ്സ് താളാത്മകമായി ശ്വസിക്കുന്നു, ഒരേ സമയം ഇരട്ട ചലനത്തിലൂടെ രണ്ട് വിപരീത ദിശകളിലൂടെ, മുഴുവൻ ശരീരത്തിലൂടെയും, അതുവഴി ജീവിതത്തിന്റെ അണുക്കളെ ഉണർത്തുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ആഗ്രഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നു, അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു ചുഴി പോലുള്ള ചലനത്തിലൂടെ ഉയരുന്നു, അത് ഉയരുമ്പോൾ അതിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വല്ലാത്ത അഭിനിവേശം, കാമം, ക്രോധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവേശനവും അംഗീകാരവും നേടിയതെങ്കിൽ, ആവിപിടിച്ച, മങ്ങിയ, മേഘം പോലെയുള്ള ഒരു പിണ്ഡം തലയിലേക്ക് കയറുകയും മനസ്സിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും വെളിച്ചം അടക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അഭിനിവേശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കും, മിന്നൽപ്പിണരുകൾ പോലുള്ള ശോഭയുള്ള ചിന്തകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും, അഭിനിവേശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അന്ധമായ അഭിനിവേശം നിലനിൽക്കും; അത് തുടർന്നാൽ ഭ്രാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരണം അതിന്റെ ഫലമാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലെന്നപോലെ, അത്തരം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ക്രോധം പെട്ടെന്നുതന്നെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണപ്പെടാം. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നേടുന്ന ആഗ്രഹം - അത് അന്ധമായ അഭിനിവേശമാണെങ്കിൽ അത് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും - തൊണ്ടയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ഫണൽ ആകൃതിയിലുള്ള തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് സെറിബെല്ലം, സെറിബ്രം എന്നിവയിലേക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥ ഘടകങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു ദഹനം, സ്വാംശീകരണം, പരിവർത്തനം, വികസനം, ജനനം എന്നിവയുടെ പ്രക്രിയകൾ. ഘ്രാണകേന്ദ്രം ദുർഗന്ധവും ദൃ solid തയും നൽകുന്നു, ഗസ്റ്റേറ്ററി സെന്റർ അതിനെ വറ്റാത്തതും കയ്പുള്ളതോ നനഞ്ഞതും മധുരമുള്ളതും ആക്കുന്നു, ഓഡിറ്ററി സെന്റർ അതിനെ പരുഷമായ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുലമായ ഒരു കുറിപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു, വിഷ്വൽ സെന്റർ അതിനെ കണക്കാക്കി പ്രകാശവും നിറവും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു, പെർസെപ്റ്റീവ് സെന്റർ അതിനെ വികാരത്തോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, തുടർന്ന് അത് തലയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും രൂപപ്പെട്ട ഒരു അസ്തിത്വം, ശാപം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ അനുഗ്രഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും കുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ജീവിത ചക്രം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനിൽ നിന്ന് അത് അതിജീവിക്കുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ സമയത്ത് ശരിയായ പോഷണം ലഭിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അകാലത്തിൽ ജനിച്ചതോ ആയ ചിന്തകൾ ചാരനിറത്തിലുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർജീവമായ ആകൃതിയില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പോലെയാണ്, അവ അനിശ്ചിതത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ വീടിലൂടെ പ്രേതത്തെപ്പോലെ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ ഒരു മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ചിന്തകളും ആ മനസ്സിന്റെ കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അവർ അവരുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായി ശേഖരിക്കുകയും അവരുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ, ഒരു ചിന്ത അതിന്റെ രക്ഷകർത്താവിന് ഉപജീവനത്തിനായി മടങ്ങുന്നു. അവന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വികാരത്താൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് അതിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ കേൾക്കാനോ കേൾക്കാനോ വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൈക്കിൾ അതിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് അനുവദിക്കുന്നതുവരെ പിൻവലിക്കാൻ സൈക്കിൾ നിയമം നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു. അതേസമയം, അത് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും രൂപത്തിൽ വ്യക്തത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സ് അതിന്റെ കുട്ടിയെ രസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഉന്മേഷദായകവും ആവേശഭരിതവുമാകുന്നതുവരെ അത് തുടരും, തുടർന്ന്, ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ, ഗെയിമുകളിൽ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ചേരാനും അടുത്ത അപേക്ഷകന് ഇടം നൽകാനും അത് ഓടുന്നു.

ചിന്തകൾ കൂട്ടങ്ങളായി, മേഘങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് വരുന്നു. രാശിചക്രത്തിലെ രാശികളുടെ ഭരണ സ്വാധീനം, ഒരാളുടെ ഏഴ് തത്ത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ ചിന്തകളുടെ ആവിർഭാവവും അവയുടെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ അളവും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ, ജീവിതത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവ അവനിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, അവൻ അവരെ വേണ്ടത്ര ശക്തിപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ അവ അവന്റെ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമാക്കി. ഈ ചിന്തകൾ, മാനസികാവസ്ഥകൾ, വികാരങ്ങൾ, പ്രേരണകൾ എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ, വിധിയുടെ ശക്തിയും അപ്രതിരോധ്യമായ ഭീകരതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചിന്തകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ദൃഢമാവുകയും സ്ഫടികമാക്കുകയും ഭൗതിക രൂപങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സംഭവങ്ങളും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, മോഷണം, മോഹം, അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ദയയും ആത്മത്യാഗവും ചെയ്യാനുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ പ്രവണതകൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിന്റെ, പകയുടെ, ദ്രോഹത്തിന്റെ, നിരാശയുടെ, അനിശ്ചിതമായ സംശയത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും അനിയന്ത്രിതമായ മാനസികാവസ്ഥകൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ, ദയ, ഔദാര്യം, നർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തത എന്നിവയുടെ സ്വഭാവവും അവയുടെ വിപരീതഫലങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ജനനം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു.

മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയും പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരമായ ഘോഷയാത്രയിൽ തന്റെ ചിന്തകളെ മാർഷൽ ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായ നോട്ടത്തോടെ നോക്കുമ്പോൾ, കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. മനുഷ്യൻ അഭിനിവേശത്തിലും അസൂയയിലും കോപത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയോടും സഹമനുഷ്യനോടും പുകയുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്തയാൽ പ്രകൃതിയെ ചിന്തിക്കുകയും ഫലവത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രകൃതി എല്ലാ ജൈവ രൂപങ്ങളിലും അവളുടെ സന്തതികളെ തന്റെ ചിന്തകളുടെ മക്കളായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ, പൂക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഉരഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവ അവയുടെ രൂപങ്ങളിൽ അവന്റെ ചിന്തകളുടെ സ്ഫടികവൽക്കരണമാണ്, അതേസമയം അവയുടെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത തരം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നു, തരം അവന്റെ ചിന്തയോട് കൂടി മാറുന്നു. കടുവകൾ, ആട്ടിൻകുട്ടികൾ, മയിലുകൾ, തത്തകൾ, കടലാമ-പ്രാവുകൾ എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവയെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തുടരും. മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റിറ്റികൾക്ക് അവയുടെ സ്വഭാവവും രൂപവും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ഇപ്പോൾ സ്വന്തവും അവരുടേതും പോലെ തന്നെ അവരുടെ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും.

ഒരു ലെംനിസ്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, മനുഷ്യൻ നൊമെനലും അസാധാരണവുമായ ലോകങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. അവനിലൂടെ പദാർത്ഥം ആത്മാവിന്റെ ദ്രവ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദ്രവ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏഴ് അവസ്ഥകളിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ, ഈ ഏഴ് അവസ്ഥകളും യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു. ചിന്തയിലൂടെ ദൃ ens മാക്കുകയും ദൃ solid മാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദൃശ്യർക്ക് രൂപം നൽകുന്ന വിവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം. അവൻ ഖര ദ്രവ്യത്തെ അദൃശ്യമായും വീണ്ടും ദൃശ്യമായും മാറ്റുന്നു - എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തയിലൂടെ. അതിനാൽ, സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾ, ജന്തു, പച്ചക്കറി ലോകങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ രൂപാന്തരീകരണം, യുവാക്കൾ, പ്രായം എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അലിഞ്ഞുപോകുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയകളിൽ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. ഒപ്പം ചക്രങ്ങളിലുടനീളം യുവാക്കൾ - എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തയിലൂടെ. അതിനാൽ, ചിന്തയിലൂടെ, ദ്രവ്യത്തെ ബോധം ആകുന്നതുവരെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നു.