വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

നാല് തരം മാനസികരോഗികളുണ്ട്. ശാരീരിക മന psych ശാസ്ത്രം ശാരീരിക ആത്മാവ്-ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ആത്മാവ് ഭാര്യമാർക്കും, ഇൻകുബിയുമായും സുക്യൂബിയുമായും സംവദിക്കുന്നതിനും അവന്റെ ശരീരം ഭ്രാന്തനാകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ മാനസികാവസ്ഥ വികസിക്കുകയും താഴ്ന്ന മാനസിക കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസിക മാനസികാവസ്ഥ ഉയർന്ന മാനസിക മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്നു, എന്നാൽ ആത്മീയ മന psych ശാസ്ത്രജ്ഞന് മാത്രം പ്രവചിക്കുകയും പ്രവചനത്തിനുള്ള ശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ട്.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 7 ജൂൺ, 1908. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

മാനസിക പ്രവണതകളും വികസനവും

ഓരോ യുഗത്തിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡെമിക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികൾ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ മാനസിക പകർച്ചവ്യാധികളും. ഒരു സമൂഹത്തിലെ അനേകർ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നിഗൂ erious തയിലേക്ക് ചായ്‌വ് കാണിക്കുകയും ശകുനങ്ങൾ, ഭാഗ്യം പറയൽ, സ്വപ്നങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ, അദൃശ്യ ലോകങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം, ആശയവിനിമയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാനസിക പകർച്ചവ്യാധി നിലനിൽക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ആരാധിക്കുക. ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ മറ്റ് ചലനങ്ങളെപ്പോലെ ചക്രങ്ങളിലോ തിരകളിലോ വരുന്നു. അവർ നന്നായി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ കായികരംഗമായി അല്ലെങ്കിൽ മന sy ശാസ്ത്രവും മന psych ശാസ്ത്രവും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പൊതു പ്രവണത കാണപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ, കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ, പരിസ്ഥിതി, പ്രത്യേക ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം എന്നിവ മന Psych ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ മനസ്സിന്റെ ആധുനിക ഭ material തികമായ വഴിത്തിരിവ് കാരണം, മന psych ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം അപമാനിക്കപ്പെടുകയും മാനസിക കഴിവുകളുടെ പഠനത്തിലേക്കുള്ള കൈവശം, വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ചായ്‌വ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ മനസ്സ് തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. പരിഹാസത്തോടെയും പുച്ഛത്തോടെയും. ഒരാൾ‌ക്ക് മാനസിക വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, അല്ലെങ്കിൽ‌ അവരുടെ വികാസത്തിൽ‌ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ‌, കഠിന ചിന്താഗതിക്കാർ‌ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വഞ്ചകനോ കപടവിശ്വാസിയോ മാനസിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയോ വിഡ് .ിയോ ആയി കണക്കാക്കി. മന sy ശാസ്ത്രത്തെയും മന ology ശാസ്ത്രത്തെയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്ന ചില തീവ്ര ചിന്തകർ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിഹാസത്തിന്റെയും അവഹേളനത്തിന്റെയും ആയുധങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ ശക്തരല്ല.

എന്നാൽ സൈക്കിൾ തിരിഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര മനസ്സ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് മനുഷ്യനിലെ മാനസിക കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആളുകൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ മാനസികരോഗികളായിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫാഷനാണ്: വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ‌ കാണാനും മണക്കാനും കേൾക്കാനും ഇഴയുന്നതും സ്പൂക്കി അനുഭവപ്പെടുന്നതും. ഇത് ആധുനിക ഭ material തികവാദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ്, പക്ഷേ പ്രാഥമികമായി ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച സീസൺ, ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം എന്നിവയാണ്. ഈ ചക്രം മനുഷ്യന്റെ ഭ physical തിക ജീവിയെ നമ്മുടെ ഭ world തിക ലോകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതും വ്യാപിക്കുന്നതുമായ അദൃശ്യ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഈ ലോകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും.

മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായി അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭ material തികമായിട്ടുള്ള ആദർശങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്; എന്നാൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനകാലം മുതൽ മനസ്സ് പുതിയ ചിന്താധാരകളിലേക്കും പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കും അഭിലാഷങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ സ്വപ്നം കാണാത്ത ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവ മനുഷ്യന് തുറന്നുകൊടുക്കാം. ശ്രമിക്കാനോ കൈവരിക്കാനോ കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്ന എന്തിനേക്കാളും വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അത്തരം ചിന്തകളുടെ ഫലമായി, മാനസിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി നിരവധി സമൂഹങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ ചിലത് മാനസിക കഴിവുകളുടെ വികസനം പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർ അതിൽ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുന്നു, ചിലർ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇരയാക്കുകയും അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത പണ അധികാരങ്ങളും അറിവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ മാനസിക പ്രവണതകൾ ആ പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മതത്തിൽ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവരെ മാനസിക തരംഗം മതശരീരങ്ങളെ ബാധിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, മതം എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മാനസിക സ്വഭാവത്തെയും പ്രവണതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ആദ്യത്തെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്തുടർന്ന് കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളും ആചരണങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവ ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അനുയായികളെ നേടുന്നതിനും ഒരു സഭ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സഭയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ യുക്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ മാനസിക വൈകാരിക സ്വഭാവത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ആദ്യം അവന്റെ മാനസിക സ്വഭാവം ഇളക്കിവിടുകയും അവന്റെ സഹതാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ബ process ദ്ധിക പ്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യുക്തിസഹമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും അടിമകളാക്കാനാവില്ല. ഒരു മതം എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അയാളുടെ വൈകാരിക മാനസിക സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അനുയായികൾ മാനസികരീതികളാൽ അധ enera പതിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. പരിശീലനങ്ങൾ‌ ആരംഭിക്കുന്നതിന്‌ ശാരീരികവും ധാർമ്മികവും മാനസികവുമായ യോഗ്യത നേടുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ‌ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ‌, തടസ്സവും ആശയക്കുഴപ്പവും മറ്റ് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളും അനിവാര്യമായും ഫലം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്ന മാനസിക പ്രവണതകളുടെയും ആത്മീയ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും വരവിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും കടന്നുപോകുന്ന മാനസിക തരംഗം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ആത്മവിദ്യ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രാദേശിക കാര്യമായി തോന്നി. എന്നാൽ ആത്മവിദ്യ എന്നത് മാനസിക പ്രവണതകളുടെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. 1875-ൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച മാഡം ബ്ലാവറ്റ്‌സ്‌കി ന്യൂയോർക്കിൽ മാനസിക പ്രവണതകൾ ശരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തിന് തിയോസഫി നൽകേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തന ഉപകരണമായി മാഡം ബ്ലാവറ്റ്‌സ്‌കിയാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തീർച്ചയായും യുഗത്തിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്നതാണ്, അതേസമയം തിയോസഫി യുഗങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാണ്. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി ചില തിയോസഫിക്കൽ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ചിന്തയുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ് കൂടാതെ മുമ്പ് പരിഗണിക്കാത്ത പാശ്ചാത്യ ലോക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. അവ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലും ആദർശവും ആത്മീയവുമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. മാഡം ബ്ലാവറ്റ്‌സ്‌കി ചില ആളുകൾക്ക് എത്ര നിഗൂഢമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവർ കൊണ്ടുവന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പരിഗണനയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും അർഹമാണ്.

ഇപ്പോൾ മാനസിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല സമൂഹങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വികാസത്തിന് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി വഴി അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. മറ്റ് വംശങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾക്ക് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് വന്ന് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി അവസരമൊരുക്കി. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത മതങ്ങളെ സഹിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പാശ്ചാത്യ ജനത, വിചിത്രമായ തിയോസഫിക്കൽ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കാരണം, “വിജാതീയരിൽ” നിന്ന് എന്തും പരിഗണിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും തയ്യാറായിരുന്നു. കിഴക്കൻ വംശങ്ങൾ വന്നു, അവർ പടിഞ്ഞാറ് ഒരു കേൾവി കണ്ടെത്തി. അത് പാശ്ചാത്യരുടെ നേട്ടമാകുമോ എന്നത് കിഴക്കൻ അധ്യാപകരുടെ സമഗ്രതയെയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ അവതരണത്തിലെ സത്യസന്ധതയെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കിയുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന്, തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒരു കാലത്തേക്ക് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. വിഭജനം, വേർപിരിയൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പോഴും സൊസൈറ്റി തനിക്കെതിരെ ഭിന്നിച്ചുവെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സമയം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ അല്പം മാറുന്നു. തുടർച്ചയായ വിഭജനത്തോടെ, പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ദാർശനികവും ആത്മീയവുമായ സ്വരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിചലനവും മാനസിക രീതികളിലേക്കുള്ള പ്രവണതയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി നിയമത്തിന് ഒരു അപവാദമാകാൻ കഴിയില്ല: അതിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ മാനസിക പ്രവണതകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ സമാനമായ മറ്റ് ശരീരങ്ങളുള്ളതുപോലെ, ധാർമ്മികമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും അധ enera പതിക്കുകയും അവഹേളനത്തിലും നിന്ദയിലും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു സാധ്യതയുമുണ്ട്: അധികാരത്തിന്റെ ചില ശത്രുതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവന്റെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തത്ത്വചിന്താപരമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ആ ശരീരത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ശ്രേണി. അത്തരമൊരു ഗതി മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമാണ്, കാരണം അധികാരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ശ്രേണിയിലൂടെ, ഭൂതകാലത്തിലോ വർത്തമാനത്തിലോ ഉള്ള മതങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യും. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ലോകത്തിന് തിയോസഫിയുടെ ഒരു ഭാഗം നൽകുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, അതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മനുഷ്യരാശിക്ക് അത്തരമൊരു ശാപമായി മാറുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാ മാനുഷിക ബലഹീനതകളും കുറവുകളും ഉള്ള അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം.

മറ്റ് നാഗരികതകളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രീസ്, ഈജിപ്ത്, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ മന psych ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവികാലം, കണ്ടെത്തൽ, രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ, അദൃശ്യശക്തികളുമായി ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കായി അവരുടെ മന psych ശാസ്ത്രത്തെ പ്രസംഗമായി ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെ മന psych ശാസ്ത്രം സമാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ചും അവ ജിജ്ഞാസ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും സംവേദനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ടെസ്റ്റ് വേട്ടക്കാരുടെയും അത്ഭുതപ്രേമികളുടെയും അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നമ്മുടെ നാഗരികതയിലെ മാനസിക പ്രവണത, ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലുതും ഗംഭീരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു നാഗരികത കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. മറുവശത്ത്, മാനസിക പ്രവണതകൾ നമ്മുടെ നാശത്തെ വേഗത്തിലാക്കുകയും പണത്തോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ ആഗ്രഹം, ആ ury ംബര പ്രേമം, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ആരാധന എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ നാഗരികത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം, കാരണം ആളുകളുടെ ഭ physical തിക ജീവികൾ, അവസ്ഥകളോടുള്ള അവരുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, അവസ്ഥകൾ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്, അവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തം, ഒരു സാഹചര്യം ഗ്രഹിക്കാനും മികച്ചതാക്കാനുമുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധത, അവ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്, കൂടാതെ അവരുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെയും മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വിവരണം.

മാനസിക പ്രവണതകളുടെയും അവയുടെ വികാസത്തിന്റെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. മാനസിക പ്രവണതകളിൽ നിന്നുള്ള ദോഷത്തിനുപകരം നമുക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മാനസികത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്വാധീനം ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ദൃശ്യമായ ലോകത്തിലൂടെ അദൃശ്യ ലോകങ്ങളുടെ ശക്തികളെയും ശക്തികളെയും നിരന്തരം കളിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാണാവുന്നതോ അദൃശ്യമോ ആയ ഓരോ ലോകത്തിനും അതിന്റേതായ വംശങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട്. അദൃശ്യ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസ്തിത്വങ്ങൾ അവന്റെ മാനസിക സ്വഭാവത്തിലൂടെ മനുഷ്യനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അവന്റെ മാനസിക പ്രവണതകൾ അനുസരിച്ച്, അദൃശ്യമായ സ്വാധീനങ്ങളും എന്റിറ്റികളും അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവനെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടികളും ശക്തികളും മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക മാനസിക സ്വഭാവത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക ദർശനങ്ങളും സാങ്കൽപ്പിക ശബ്ദങ്ങളും വിചിത്ര വികാരങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ ശക്തികളുടെയും ജീവികളുടെയും സാന്നിധ്യം മൂലമാണ്. പരിമിതമായ ശാരീരിക കാഴ്ചയാൽ മനുഷ്യൻ അവരിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ശക്തമായ ആരോഗ്യമുള്ള ശാരീരികശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ സുരക്ഷിതനാണ്, കാരണം അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരം അവന് ഒരു കോട്ടയാണ്. എന്നാൽ കോട്ടയുടെ മതിലുകൾ ദുർബലമായാൽ, അത് വിഡ് ක්‍රියාවകളാൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, അദൃശ്യ ലോകങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവനെ ബന്ദിയാക്കും. പ്രകൃതിയുടെ മൂലകശക്തി അവനെ എല്ലാത്തരം അതിരുകടപ്പുകളിലേക്കും നയിക്കും, മാത്രമല്ല അവരുടെ ആക്രമണങ്ങളെയൊന്നും ചെറുക്കാൻ അവനു കഴിയില്ല. അവർ അവന്റെ ചൈതന്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും അവന്റെ ശാരീരികശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവനെ കഴിവില്ലാത്തവനാക്കുകയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിമകളാക്കുകയും ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും അവനെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ നിലവാരത്തേക്കാൾ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും.

സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരന് വിസ്കി, ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ മാനസിക പ്രവണതകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. മാനസിക പ്രവണതകളുടെയും മാനസിക കഴിവുകളുടെയും പ്രയോജനം അവ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാക്കുകയും സഹമനുഷ്യനോട് അനുഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ കാണാനും മനസിലാക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അവ. മാനസിക സ്വഭാവം, ശരിയായ പരിശീലനം ലഭിച്ചാൽ, മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ശരീരം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കും. മാനസിക സ്വഭാവം, നിയന്ത്രിക്കുകയും സംസ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അദൃശ്യ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാവുന്ന നിധികളെ ഭ world തിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും, ചിന്താ ലോകത്ത് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിലഷണീയമായ എല്ലാ ആദർശങ്ങളും അനുയോജ്യമായ രൂപങ്ങളും ഭ life തിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തമാക്കും. മാനസിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവിനായി ഭ world തിക ലോകത്തെ സജ്ജമാക്കുക.

മന psych ശാസ്ത്രത്തിലും മാനസികവികസനത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവരുടെ പ്രവണത യുക്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അവരുടെ യുക്തിസഹമായ കഴിവുകൾ പുതിയ മാനസിക ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും അവർക്കായി തുറക്കുന്ന ലോകങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുകയുമാണ്. യുക്തിസഹമായ ഈ ഉപേക്ഷിക്കൽ അവരെ പുരോഗതിക്ക് യോഗ്യമല്ല. പുതിയതും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ഫാക്കൽറ്റികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, പുതിയ ഫാക്കൽറ്റികളെ അറിയുകയും യുക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. കാരണം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിൽ, മാനസിക പ്രവണതകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും, എന്നാൽ മാനസിക പ്രവണതകളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെയും ദുരുപയോഗത്തെയും അവയുടെ വികസനത്തെയും കുറിച്ച് അവർ നന്നായി മനസിലാക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും വേണം, പകരം അവരുടെ മാനസിക സ്വഭാവത്തെ അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം കലാപം പ്രകടമാക്കുക.

നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ, ശാരീരിക സെൽ-ബോഡി (♎︎) തന്റെ ജ്യോതിഷ തന്മാത്ര-ബോഡി (♍︎) യുമായി അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ് body ശരീരത്തിന്റെ ഭ physical തിക ടിഷ്യു നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന തത്വം.

ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുടെ പൊതുവായ മേക്കപ്പും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കോശങ്ങളുടെ ഭ cell തിക സെൽ-ബോഡിയുമായി ജ്യോതിഷ തന്മാത്ര-ശരീരം അഴിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഭൗതിക സെൽ ടിഷ്യുമായുള്ള അയഞ്ഞ ബന്ധം കാരണം ജ്യോതിഷരൂപം, ചുറ്റുമുള്ള ലോകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അതിന്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ച മാനസികരോഗികളും മാനസികരോഗികളുമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥയോ ജനനത്തിനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള പൊതുവായ അവസ്ഥകൾ കാരണം മാനസികരോഗികൾ ജനിക്കുന്നു. മാനസിക പ്രവണതകളുള്ള എല്ലാവരും മാനസിക പരിശീലനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മാനസിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തത്ത്വചിന്തയുമായി പരിചയപ്പെടണം. മന sy ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ശുദ്ധമായ ജീവിതവുമാണ്.

ജനിക്കാത്ത മാനസികരോഗികൾ ഒരു മാനസിക ജീവിയെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആകുകയും അവർക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സസ്യഭക്ഷണത്തിലൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശക്തികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനസികരോഗികളാകാം. ഇതാണ് നിരുത്തരവാദപരമായ മാനസികാവസ്ഥ. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികളെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നയിക്കുന്നതിലൂടെയോ, ഒരാളുടെ വിശപ്പുകളേയും മോഹങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയോ, ഒരാളുടെ കടമകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിലൂടെയോ മാനസിക ജീവികൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. പിന്നീടുള്ള ഗതി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വൃക്ഷം ശരിയായ സീസണുകളിൽ ഇലകൾ, മുകുളങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും വികസിക്കും. പരിശീലനം ലഭിച്ച മാനസികരോഗികളാണിത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒരു മാനസികരോഗിയുടെ മേക്കപ്പ് ഒരു കാലിഡോസ്‌കോപ്പ് പോലെയാണ്. ഭ body തിക ശരീരം കേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കവചം പോലെയാണ്, ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെ ഉള്ളിലുള്ള നിരവധി വശങ്ങൾ; കേസിന്റെ ഓരോ തിരിവിലും ഗ്ലാസിൽ പതിക്കുന്ന നിറവും വർണ്ണരഹിതവുമായ വസ്തുക്കൾ ഗ്ലാസിലോ അസ്ട്രൽ ബോഡിയിലോ എറിയുകയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളും മോഹങ്ങളും പോലെ, പാറ്റേൺ കാണുന്ന കണ്ണ് ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് പോലെയാണ്, കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിവേചനം കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധി യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണ്. കാലിഡോസ്കോപ്പുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, മന psych ശാസ്ത്രവും അവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും കാലിഡോസ്കോപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിനാൽ അവരുടെ മാനസിക സ്വഭാവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരും.

“സൈക്കിക്,” “സൈക്കിസം”, “സൈക്കോളജി” എന്നീ പദങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവ അത്രയും തീവ്രമായി വരച്ചിട്ടില്ല. സൈക്കിക് എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ സൈക്ക് എന്ന സുന്ദരിയായ കന്യകയായ മനുഷ്യാത്മാവിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അയാൾ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും വിധേയനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഈറോസുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ അമർത്യനായി. മനസ്സ് എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഈ പ്രിഫിക്‌സുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ മന sy ശാസ്ത്രം ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സൈക്കിസത്തിന് ആത്മാവിന്റെ ശരിയായതിനേക്കാൾ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നാഡീ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രവർത്തനവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട്. മന psych ശാസ്ത്രം ആത്മാവ് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം.

എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ, ഗ്രീക്ക് ഐതീഹ്യമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യനിലെ മനസ്സ് ജ്യോതിഷ തന്മാത്ര-ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന തത്ത്വം (ലിംഗ-ശരീറ) ആണ്. രൂപത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ ശരീരം ഭ body തിക ശരീരം, അതിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സ് മർത്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ പിതാവും ഒരു മർത്യനായിരുന്നു, കാരണം മുൻകാല വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹവും മരണത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ ശരീരം മുൻ ജീവിതത്തിലെ ഒരാളുടെ ചിന്തകളുടെ ആകെത്തുകയും ഫലവുമാണ് the അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും അവന്റെ അടുത്ത ജീവിതത്തിനായി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ രൂപം ശരീരം, അതനുസരിച്ച് അവന്റെ ഭ physical തിക വസ്തു രൂപപ്പെടുത്തും. വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈറോസിന് മനസ്സ് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മനസ്സിനെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഇറോസ്, ആഗ്രഹത്തിന്റെ തത്വമാണ്, മനസ്സിന് കാണാത്ത, അവളുമായി ഒന്നിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളും വേദനകളുമായി എല്ലാ സംവേദനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ ശരീരം. മോഹത്തിന് ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. എന്നാൽ മർത്യരൂപമായി അത് മരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മനസ്സിന്, ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ രൂപമായ മർത്യാത്മാവിനു അതിന്മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും വിജയകരമായി കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് സൈക്കിന്റേയും അവളുടെ ചിഹ്നമായ ചിത്രശലഭത്തിന്റേയും സമാനമായ ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. മറ്റൊരു ക്രമത്തിന്റെ സത്തയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു: മർത്യനിൽ നിന്ന് ഒരു അമർത്യനായി. ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ രൂപത്തെ താൽക്കാലിക മർത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായ അനശ്വരമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു; അത് ഇനി മരണത്തിന് വിധേയമല്ല, കാരണം അത് മാംസത്തിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ലാർവ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളർന്നു. ജ്യോതിഷ തന്മാത്രാ രൂപത്തിലേക്ക് (ലിംഗ-ശരീറ) പ്രവേശിക്കുകയും ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ അവതാരമാവുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ ആ ഭാഗം നിർണ്ണയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഈറോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ മനസ്സിന്റെ മർത്യരൂപമായ മനസ്സിന്റെ സ്നേഹം മൂലമാണ്, വ്യക്തിപരമായ മനുഷ്യാത്മാവായ സൈക്ക് ഒടുവിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും മനസ്സുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ അനശ്വരനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സ്, ഈറോസ് എന്നീ പേരുകളിൽ നിർമ്മിച്ച വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളും, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവായ മർത്യവുമായുള്ള ഈറോസിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ നിഗൂ more ത കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടും, ഒരാൾ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനും ബന്ധപ്പെടുത്താനും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഗങ്ങളും തത്വങ്ങളും അവനെ സങ്കീർണ്ണമായ സത്തയാക്കുന്നു. മന psych ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം മനുഷ്യന് പല മനസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കളും ചേർന്നതാണെന്ന് തെളിയിക്കും.

നാല് തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥകളുണ്ട്: ഫിസിക്കൽ സൈക്കിക്, ആസ്ട്രൽ സൈക്കിക്, മെന്റൽ സൈക്കിക്, സ്പിരിച്വൽ സൈക്കിക്, അതാത് രാശികളായ തുലാം രാശിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പോലെ, (♎︎) കന്നി-വൃശ്ചികം, (♍︎–♏︎), ലിയോ-ധനു, (♌︎–♐︎), കാൻസർ–കാപ്രിക്കോൺ (♋︎–♑︎). ഈ നാല് തരങ്ങളും കാണിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാക്ക്, വാല്യം. 6, പേജുകൾ 133-137. കേവല രാശിചക്രത്തിനുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത രാശിചക്രങ്ങളിൽ, ഓരോ രാശിചക്രവും മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ശാരീരിക ആരോഗ്യം തകർക്കുക, അനുചിതമായ ഭക്ഷണം, ഉപവാസം, മോശം ചികിത്സ, ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവ പോലുള്ളവ, വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ, ചെലവുചുരുക്കൽ വഴി ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ശാരീരിക മാനസിക സ്വഭാവം (തുലാം, develop) വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ഫ്ലാഗെലേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിലൂടെയോ.

ജ്യോതിഷ മാനസിക സ്വഭാവം (കന്നി-വൃശ്ചികം, ♍︎-♏︎) ഒരു ശോഭയുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി നോക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ ഏകാന്തമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്പോളകളിൽ അമർത്തി കാണുന്ന നിറങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെയോ വികസിപ്പിക്കാം. കാന്തിക ചികിത്സയിലൂടെയോ, ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെയോ, ഒരു ഔയ്ജ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിദ്യാ സീൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനത്തിലൂടെയും ജപത്തിലൂടെയും, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ഭാവങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം ശ്വസിക്കുക, ശ്വസിക്കുക, നിലനിർത്തൽ.

മാനസിക മാനസിക സ്വഭാവം (ലിയോ-സാഗിറ്ററി, ♌︎–♐︎), മാനസിക ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, മാനസിക വർണ്ണങ്ങൾക്ക് മാനസിക രൂപങ്ങൾ നൽകൽ, ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങിയ മാനസിക പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയാണ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടത്.

ആത്മീയ മാനസിക സ്വഭാവത്തിന്റെ (കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ, ♋︎-♑︎) വികാസം സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ്, അറിവിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അതിൽ മറ്റെല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും. മാനസിക സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനസികരോഗികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ ഇവയാണ്:

ഒന്നാമത്: ശാരീരിക ആത്മീയ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും വിശ്വാസവും പ്രയോഗവും, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഇൻകുബിയുമായോ സുക്യൂബിയുമായോ ഉള്ള സംവേദനം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായ അസ്തിത്വത്താൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.

രണ്ടാമത്തേത്: ഭ material തികവൽക്കരണ മാധ്യമം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് മീഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷപാത മാധ്യമം, അല്ലെങ്കിൽ സോംനാംബുലിസം എന്നിവയായി ക്ലെയർവയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈറോഡിയൻസ് വികസിപ്പിക്കൽ.

മൂന്നാമത്: രണ്ടാം കാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിപതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവികാലം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റസി, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു ഭാവന - ഫാക്കൽറ്റി-ബിൽഡിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി.

നാലാമത്: അറിവ് കൈവരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനത്തിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി - ഇച്ഛാശക്തി.