വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

വാല്യം. 14 നവംബർ NOVEMBER നമ്പർ 2

HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1911

പ്രതീക്ഷയും ഭയവും

ഹോപ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ദേവന്മാരുടെ സഭകളെ നോക്കുകയും ചെയ്തു.

“അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളേ, പ്രവേശിക്കൂ!” ആകാശഗോളൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങളോട് പറയുക. ”

പ്രതീക്ഷ നൽകി. അവളെക്കുറിച്ചുള്ള വായു സ്വർഗത്തിൽ അജ്ഞാതമാകുന്നതിനുമുമ്പ് ലഘുത്വവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് പുളകിതനായി. അവളിൽ, സൗന്ദര്യം ആഘോഷിച്ചു, പ്രശസ്തി അതിന്റെ കിരീടം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു, ശക്തി അതിന്റെ ചെങ്കോൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നേർകാഴ്ചകൾ അമർത്യ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നോട്ടത്തിലേക്ക് തുറന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സൂപ്പർനാൽ ലൈറ്റ്. അവൾ എല്ലാവരിലും അപൂർവമായ സുഗന്ധം ശ്വസിച്ചു. അവളുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ‌ ജീവിതത്തിലെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ‌ സന്തോഷകരമായ താളത്തിൽ‌ ഉയർ‌ത്തുകയും അനേകം സൗന്ദര്യ രൂപങ്ങൾ‌ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. അവളുടെ ശബ്ദം ഞരമ്പുകളെ ഉയർത്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി, ഹൃദയമിടിപ്പ് സന്തോഷത്തോടെ, വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ ശക്തി നൽകി, അത് ആകാശഗോളങ്ങളേക്കാൾ മധുരമുള്ള സംഗീതമായിരുന്നു.

“ഞാൻ, ഹോപ്പ്, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ചിന്തയാണ് ജനിച്ചത്, പേരിട്ടു, അധോലോക രാജ്ഞിയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യമേഖലകളുടെ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡിസയർ അവരെ വളർത്തി. പക്ഷേ, എന്നെ അനശ്വരമായ രക്ഷകർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മഹാനായ പിതാവെന്ന നിലയിൽ മുൻപുള്ളവനും മാതാപിതാക്കളില്ലാത്തവനും നിത്യനുമാണ്.

“പ്രപഞ്ചം ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്രഷ്ടാവിനോട് മന്ത്രിച്ചു, അവൻ എന്നെ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ശ്വസിച്ചു. സാർവത്രിക മുട്ടയുടെ ഇൻകുബേഷനിൽ, ഞാൻ അണുവിനെ ആവേശഭരിതനാക്കുകയും ജീവനിലേക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. ലോകങ്ങളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലും രൂപീകരണത്തിലും, ഞാൻ ജീവിതങ്ങളുടെ അളവുകൾ പാടി, അവയുടെ ഗതികളെ രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രകൃതിയുടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്വരങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് അവരുടെ നാഥന്റെ നാമങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു, പക്ഷേ അവർ എന്നെ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഭൂമിയുടെ മക്കൾക്കൊപ്പം നടന്നു, സന്തോഷത്തിന്റെ വിരസതയിൽ ഞാൻ അവരുടെ സ്രഷ്ടാവായ ചിന്തയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കും മഹത്വങ്ങൾക്കും ശബ്ദം നൽകി, പക്ഷേ അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശോഭയുള്ള പാത കാണിച്ചു, വഴിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി, പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്റെ പ്രകാശം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവരുടെ ചെവികൾ എന്റെ ശബ്ദവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ നൽകുന്ന ഇന്ധനം കത്തിക്കാൻ അനശ്വരമായ അഗ്നിജ്വാലകൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശൂന്യമായ ബലിപീഠങ്ങളായിരിക്കും, ഞാൻ അവർക്ക് അജ്ഞാതനും അറിയപ്പെടാത്തവനും ആയിരിക്കും, അവർ ചിന്തയാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടത് നേടാതെ തന്നെ അവർ വിളിക്കപ്പെട്ട ആ രൂപശൂന്യതയിലേക്ക് കടന്നുപോകും.

“എന്നെ കണ്ടവരാൽ എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. എന്നിൽ, സ്വർഗ്ഗപുത്രന്മാരേ, ഇതെല്ലാം കാണുക! എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആകാശഗോളത്തിന്റെ നിലവറകൾക്കപ്പുറത്തും, ഇതുവരെ സ്വപ്നം കാണാത്തവിധം മഹത്വവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയരും. എന്നിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ സമനിലയും നിരാശയും നഷ്ടപ്പെടുകയും നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വീഴുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും, നരകത്തിലോ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ അതിനപ്പുറത്തോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും.

“പ്രകടമായ ലോകങ്ങളിൽ, എന്റെ ദ mission ത്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കൈവരിക്കാത്തവരിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. ഞാൻ മരണമില്ലാത്തവനാണ്, പക്ഷേ എന്റെ രൂപങ്ങൾ മരിക്കും, മനുഷ്യവംശം ഓടുന്നതുവരെ ഞാൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിൽ എന്നെ പല പേരുകളിൽ വിളിക്കും, പക്ഷേ കുറച്ചുപേർ എന്നെപ്പോലെ എന്നെ അറിയും. ലളിതൻ എന്നെ അവരുടെ നക്ഷത്രമായി സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ വെളിച്ചത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പഠിച്ചവർ എന്നെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തവനെ ഞാൻ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിൽ അജ്ഞാതനായി തുടരും. ”

ഇങ്ങനെ ആവേശഭരിതരായ ദേവന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഹോപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. അവർ അവളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഒന്നായി എഴുന്നേറ്റു.

“വരൂ, ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തി,” ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

"കാത്തിരിക്കുക," ഹോപ്പ് പറഞ്ഞു. “ഓ, സ്രഷ്ടാവിന്റെ മക്കളേ! സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ! എന്നെ തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്നവൻ എന്നെ ഞാനായിട്ട് മാത്രമേ അറിയൂ. അധികം തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. ദൈവങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ യുക്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നയിക്കപ്പെടുക. കാരണം എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു: 'എന്നെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നോക്കൂ. ഞാൻ വസിക്കുന്ന രൂപങ്ങളായി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ലോകങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ കണ്ടെത്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെ എന്നെ അനുഗമിക്കാനും സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും സ്വയം വിധിക്കപ്പെടും. എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്.'

“ഞാൻ അറിവ്, അനുഗ്രഹം, മരണരഹിതം, ത്യാഗം, നീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. പകരം അവർ എന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യും, എന്നിൽ ലൗകിക സമ്പത്ത്, സന്തോഷം, പ്രശസ്തി, സ്നേഹം, ശക്തി എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങൾ തേടും. എങ്കിലും, അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഇവ നേടുകയും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും പോരാടും. അവർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ഞാൻ സംസാരിക്കും, അവർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ തിരയൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ പ്രതിഫലത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, എനിക്കുവേണ്ടി എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതുവരെ അവർ അന്വേഷിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

“അനശ്വരരേ, ജ്ഞാനികളായിരിക്കുക! ശ്രദ്ധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരി ഭയം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. അവളുടെ ഭയാനകമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശൂന്യമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്നു.

“ഞാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നെ പരിപാലിക്കുക. എന്നെ മറക്കരുത്. ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ എടുക്കുക. ”

ദേവന്മാരിൽ മോഹം ഉണർന്നു. ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷയിൽ കണ്ടു, അവന്റെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ബധിരർക്ക് യുക്തിസഹവും കാഴ്ചയിൽ സമ്മാനത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ അവർ മുന്നേറി, പ്രക്ഷുബ്ധമായ ശബ്ദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നേക്കും നീ എന്റേതാണ്. ”

തീക്ഷ്ണതയോടെ ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷയെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സമ്മാനം നേടിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതുപോലെ, ഹോപ്പ് ഓടിപ്പോയി. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം പ്രത്യാശയോടെ പുറപ്പെട്ടു.

ദേവന്മാർ ഹോപ്പിനെ പിന്തുടരാൻ തിടുക്കം കൂട്ടിയപ്പോൾ, ഭയങ്കരമായ ഒരു നിഴൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വീണു.

“ആരംഭിച്ചു, തെറ്റായ സാന്നിദ്ധ്യം,” അവർ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ തേടുന്നു, ആകൃതിയില്ലാത്ത നിഴലല്ല.”

പൊള്ളയായ ശ്വാസത്തിൽ ഷാഡോ മന്ത്രിച്ചു:

“ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.”

മരണത്തിന്റെ നിശ്ചലത ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവരിലും ഉറപ്പിച്ചു. ഭയാനകമായ പേരിന്റെ മന്ത്രം ലോകമെമ്പാടും വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ ബഹിരാകാശം വിറച്ചു. ആ ശബ്ദത്തിൽ ദു rief ഖത്തിന്റെ ദു ery ഖം വിലപിച്ചു, വേദനയുടെ ലോകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ സങ്കടങ്ങൾ കരഞ്ഞു, നിരന്തരമായ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിരാശയും.

“വരൂ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയെ നാടുകടത്തി എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷ തേടരുത്. അവൾ ക്ഷണികമായ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്, ഒരു ഫോസ്ഫോറസെന്റ് തിളക്കം. മായക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് അവൾ ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, അവളെ ആകർഷിക്കുന്നവർ എന്റെ അടിമകളായിത്തീരുന്നു. പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതായി. നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തുടരുക, ദേവന്മാരേ, അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾ കടന്ന് എന്റെ അടിമകളാകുക, പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഫലത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നയിക്കും, നിങ്ങൾ അവളെ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയില്ല. അവൾ ആക്രോശിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവളെ എടുക്കാൻ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്നെ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരും. ഇതാ, എന്നെ നോക്കൂ! ഭയം."

ദേവന്മാർ ഭയം കണ്ടു വിറച്ചു. കവാടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശൂന്യമായ ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനും പുറത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നു, പേടിയുടെ വിറയൽ ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ ഒഴുകി. ഇളം നക്ഷത്രം മിന്നിമറഞ്ഞു, ഹോപ്പിന്റെ മങ്ങിയ ശബ്ദം ഇരുട്ടിലൂടെ മുഴങ്ങി.

“ഭയം ഒഴിവാക്കരുത്; അവൾ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ അവളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അവൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുകയും ഭയം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം വീണ്ടെടുക്കുകയും എന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നെ അനുഗമിക്കുക, യുക്തി നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. ”

പ്രത്യാശയുടെ ശബ്ദം കേട്ട അനശ്വരരെ ഭയത്തിന് പോലും തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ പറഞ്ഞു:

“വാതിലുകളിൽ ഭയത്തോടെ ശൂന്യമായ ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹോപ്പിനൊപ്പം അജ്ഞാത മേഖലകളിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയെ പിന്തുടരുന്നു. ”

ഒരൊറ്റ സമ്മതത്തോടെ അനശ്വര ആതിഥേയൻ സ്വർഗ്ഗം വിട്ടു. വാതിലുകൾക്ക് പുറത്ത് ഭയം അവരെ പിടികൂടി താഴെയിറക്കി പ്രത്യാശയല്ലാതെ മറ്റെല്ലാവരെയും മറക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ഭയത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഇരുണ്ട ലോകങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞുനടക്കുകയും ചെയ്ത അനശ്വരന്മാർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ വാസസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയും മർത്യരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഹോപ്പ് അവരോടൊപ്പം വന്നു. വളരെക്കാലമായി, അവർ ആരാണെന്ന് അവർ മറന്നു, ഹോപ്പിലൂടെയല്ലാതെ, അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഓർക്കുക.

ചെറുപ്പത്തിൽ റോസ് നിറഞ്ഞ പാത കാണുന്ന യുവാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പടരുന്നു. പഴയതും ക്ഷീണിച്ചതുമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭയം വരുന്നു; അവർക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു, ദയയുള്ള പ്രത്യാശ പിന്നീട് അവരുടെ നോട്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യാശയോടെ അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഭയം അവരുടെ നോട്ടം പിടിക്കുന്നു, അവർ കവാടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല, മരണം.

ഭയം മൂലം അമർത്യർ ഭൂമിയിൽ മറന്നു നടക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. ചില ദിവസം, ജീവിതശുദ്ധിയാൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ, അവർ ഭയം ഇല്ലാതാക്കുകയും പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുകയും തങ്ങളെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയും അറിയുകയും ചെയ്യും.