വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യനാണ്, ആഗ്രഹം പിശാചാണ്.

ലൈംഗികതയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹവും അധികാരമോഹവും നരകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നരകത്തിന് ഭൌതികലോകം, തുലാം, ലൈംഗികത, മാനസിക ലോകത്തിൽ കന്നി-വൃശ്ചികം, രൂപം-ആഗ്രഹം എന്നിവയിൽ ആധിപത്യമുണ്ട്.

Z രാശി

ദി

WORD

വാല്യം. 12 നവംബർ, 1910. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ഹല്ലോ

ഒരു വാക്കും നരകത്തെക്കാൾ ചിന്തയെയും വാക്കിനേക്കാളും ശത്രുത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കുമായി ഇത് പരിചിതമാണ്, പലർക്കും ഇത് കൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ, ഒരു പള്ളിക്ക് പുറത്ത് കുമ്പസാരവും, കുറച്ചുപേർ അത് എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നും എന്താണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻവിധികളില്ലാതെ വളരെക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. , എന്തുകൊണ്ട്.

നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എല്ലാ മതവ്യവസ്ഥകളും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ മതത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു വാക്കിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വന്യ ഗോത്രങ്ങൾ പോലും നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ രസിപ്പിക്കുന്നു; അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മതവുമില്ലെങ്കിലും നരകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെയോ അവസ്ഥയെയോ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് എബ്രായ, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്; ഗെഹന്ന, ഷിയോൾ, ടാർട്ടറോസ്, ഹേഡസ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്. ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ പുരാതന സങ്കൽപ്പങ്ങളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി, പഴയ അർത്ഥങ്ങളെ വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളിലേക്കും പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, വിപുലീകരിച്ചു, മതത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളും അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും. അതിനാൽ നരകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവന് കഷ്ടത, പീഡനം, പീഡനം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്.

നരകം ഈ ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള എവിടെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു; വീണ്ടും, ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളിലും, നമുക്ക് താഴെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിലും. ദ്വാരം, ശവക്കുഴി, നാശത്തിന്റെ കുഴി, കുഴി, അടിത്തറയുള്ള കുഴി, നിഴലുകളുടെ നാട്, അദൃശ്യമായ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളിൽ ഇത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു പൊള്ളയായ, ഒരു അറ, ഒരു വർക്ക്ഹ house സ്, ഒരു ജയിൽ, വേദനാജനകമായ സംയമനം, മൂടിവച്ചതോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥലം, പീഡനസ്ഥലം, ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ തടാകം, അഴിച്ചുമാറ്റിയ ആത്മാക്കളുടെ സ്ഥലം എന്നിവയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആഴമേറിയതും ഇരുണ്ടതും എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്നതും തൃപ്തികരമല്ലാത്തതും അനുതാപമില്ലാത്തതും അനന്തമായ ശിക്ഷയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. തീയും ഗന്ധകവും ഇടതടവില്ലാതെ കത്തുന്നതും പുഴു കടിച്ചുകീറുന്നതും ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാത്തതുമായ സ്ഥലമായാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

മതം നേടേണ്ടതിന്റെയും അങ്ങനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും അടിയന്തിര ആവശ്യകത ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നരകം ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ തൃപ്തരാകാതെ, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ നരകത്തിന്റെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വിവരിക്കുന്നതിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണിസത്തിന്റെ ചില നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ, മോണിയർ വില്യംസ് അവയെ ക്രിസ്ത്യൻ നരകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും റവ. ജെ. ഫർണീസ് എഴുതിയ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുസ്തകം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ്, തന്റെ വിവരണത്തിൽ, തിളച്ചുമറിയുന്ന കെറ്റിൽ നാലാമത്തെ തടവറ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. "കേൾക്കൂ," അവൻ പറയുന്നു, "ഒരു കെറ്റിൽ തിളയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ പൊള്ളലേറ്റ തലച്ചോറിൽ രക്തം തിളച്ചുമറിയുന്നു; മസ്തിഷ്കം അവന്റെ തലയിൽ തിളച്ചുമറിയുന്നു; അവന്റെ അസ്ഥികളിൽ മജ്ജ തിളച്ചുമറിയുന്നു. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു, “അഞ്ചാമത്തെ തടവറയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുള്ള ചുവന്ന ചൂടുള്ള അടുപ്പ്. പുറത്തുവരാൻ അത് എങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുക; അത് തീയിൽ എങ്ങനെ തിരിയുകയും വളയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കൂ. അത് അടുപ്പിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ തല അടിക്കുന്നു. റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഒരു പിതാവ് കുട്ടികളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി എഴുതിയതാണ് ഈ പുസ്തകം.

ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഗതിയെക്കുറിച്ചും വിശാലവും പൊതുവായതുമായ വീക്ഷണം നൽകുന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനെ മോണിയർ വില്യംസ് പരാമർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു, “ലോകം ഒരുപക്ഷേ ഒരു വലിയ തടാകമായി അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ ദ്രാവക ഗോളമായി മാറും, അതിൽ ദുഷ്ടന്മാർ അമ്പരന്നുപോകും, ​​അത് എല്ലായ്പ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും, അതിൽ അവർ എറിഞ്ഞുകളയും, വിശ്രമ ദിനമോ വിശ്രമമോ ഇല്ലാതെ. രാത്രി. . . അവരുടെ തല, കണ്ണുകൾ, നാവുകൾ, കൈകൾ, കാലുകൾ, അരകൾ, ജീവൻ എന്നിവ എന്നെന്നേക്കുമായി തിളങ്ങുന്നതും തീ ഉരുകുന്നതും പാറകളും മൂലകങ്ങളും ഉരുകാൻ പര്യാപ്തവുമാണ്. ”

വിവരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, മോണിയർ വില്യംസ് ഒരു പ്രശസ്ത പ്രസംഗകന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അവരുടെ വിധി എന്താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു - അവർ ആ മതത്തിലേക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വ പെട്ടകമായി പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ. “നീ മരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രാണൻ ഏകനാകുന്നു; അത് നരകമായിരിക്കും; ന്യായവിധി നാളിൽ നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ ആത്മാവുമായി ചേരും; നിനക്കു ഇരട്ട നരകമുണ്ടാകും; നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിയർക്കുന്ന രക്തത്തുള്ളികൾ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് വേദനയോടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കഠിനമായ തീയിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആസ്ബറ്റോസ് പോലെയാണ്, എന്നെന്നേക്കുമായി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും; നിങ്ങളുടെ സിരകളെല്ലാം വേദനയുടെ പാദങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴികൾ; ഓരോ ഞരമ്പിലും പിശാച് നരകത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ വിലാപത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രാഗം കളിക്കും. ”

താരതമ്യേന ആധുനിക കാലത്തെ അതിശയകരവും ലഭ്യവുമായ വിവരണമാണിത്. എന്നാൽ മനസ്സ് കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമാകുമ്പോൾ അത്തരം മനോഹരമായ വാദങ്ങൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ അത്തരം നരകങ്ങൾ ഫാഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പുതിയ ആരാധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഫാഷനബിൾ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ മാറുകയാണ്: നരകമില്ല. അതിനാൽ പെൻഡുലം ഒരു അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു.

ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന പലതരം മനസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, നരകത്തിനെതിരായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറി, കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും കാരണമാകുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നരകം അത് വരച്ചതാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നരകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നരകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ വിഷയവുമായി ഗുസ്തി നേടിയ എല്ലാ മഹത്തായ മനസ്സുകളും അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമായി ഗുസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ജീവിക്കുകയും നരകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത എണ്ണമറ്റ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂതകാലങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറ്റുനോക്കി.

എല്ലാ മതങ്ങളും പൊതുവായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ സത്യമായ ചിലത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതാണ് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത്. കണക്കുകളും ഫ്രെസ്കോ ജോലികളും മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോൾ, അധ്യാപനത്തിന്റെ അവശ്യഘടകങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഒരാൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

ഉപദേശത്തിന്റെ രണ്ട് അവശ്യഘടകങ്ങൾ, ആദ്യം, കഷ്ടപ്പാടാണ്; രണ്ടാമത്, തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി. മനുഷ്യനിൽ മന ci സാക്ഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിലത് ഉണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് മന ci സാക്ഷി മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ മനസ്സാക്ഷിയോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവന്റെ കഷ്ടത തെറ്റിന് ആനുപാതികമാണ്; പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഇത് ഉടനടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവയ്ക്കും. നരകത്തിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നിലെ രണ്ട് വസ്തുതകളാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീനമായ അറിവും അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഉപദേശപരമായ നരകം അംഗീകരിക്കാൻ ഇവ കാരണമാകുന്നു, അത് കൈയിലുള്ള ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഇന്ധനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

സങ്കീർണ്ണമായ മതസംവിധാനം മുതൽ സംസ്‌കൃതമല്ലാത്ത ഒരു വംശത്തിന്റെ ലളിതമായ വിശ്വാസം വരെ, ഓരോരുത്തരും നരകത്തെ ഒരു സ്ഥലമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം നരക നിവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നേറ്റീവ് മതം ഒരു ചൂടുള്ള നരകം നൽകുന്നു. ധ്രുവ താപനിലയിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തണുത്ത നരകം ഉണ്ട്. മിതശീതോഷ്ണ മേഖലയിൽ ആളുകൾക്ക് ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ നരകങ്ങളുണ്ട്. ചില മതങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായ താമസസൗകര്യത്തിനായി ചില മതങ്ങൾ ഉപവിഭാഗങ്ങളും വകുപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടോ അതിലധികമോ നരകങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പുരാതന മതങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് നരകം നൽകി. ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളും ഓരോന്നിനും ഒരു നരകം നൽകുന്നു, അതിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേക ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കും, മറ്റ് മതങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കും, ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും. സൗമ്യവും ഇടനിലവുമായ അവസ്ഥയുടെ നരകം മുതൽ ഏറ്റവും തീവ്രവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വേദനകൾ വരെ, എല്ലാത്തരം ഡിഗ്രികളിലെയും നരകങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു മതത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം അതിന്റെ പിശാചാണ്. ഓരോ മതത്തിനും അതിൻറെ പിശാചുണ്ട്, ഓരോ പിശാചും രൂപത്തിലും മറ്റ് പിശാചുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സേവനത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിശാച് രണ്ട് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. അവൻ മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുന്നവനെ പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പിശാചിന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദനീയമാണ്, അവന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പ്രതിഫലമായി മനുഷ്യനെ ലഭിക്കുന്നു.

പിശാചിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്നിലെ വസ്തുത മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹവും അവന്റെ മനസ്സിന്മേലുള്ള സ്വാധീനവും ശക്തിയും ആണ്. മനുഷ്യനിൽ മോഹമാണ് അവന്റെ പരീക്ഷകൻ. നിയമവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ his അവന്റെ മന ci സാക്ഷി, ധാർമ്മിക നിലവാരം എന്നിവയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന നിയമവിരുദ്ധം - പിശാച് തന്റെ പ്രജകളെ അടിമകളാക്കി നിർത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതുപോലെ സുരക്ഷിതമായി ആ ആഗ്രഹത്താൽ അവനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകം വേദനകളും അഭിനിവേശങ്ങളും അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ, നിരവധി പിശാചുക്കളും നരകങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ട്.

ദൈവശാസ്ത്ര നരകങ്ങളുടെ ഡയബോളിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സും വിശ്വാസയോഗ്യരും ഭയപ്പെടുന്നവരും ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതും അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമാണ്. ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുകയും പിശാചിനെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഞെരുക്കമുള്ള, മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായ വിശദീകരണക്കാർ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

അമ്മമാരെയും കുട്ടികളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഭയാനകമായ ഉപദേശങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും തെറ്റാണ്. എന്നാൽ നരകം, എവിടെ, എന്ത്, എന്തുകൊണ്ട്, മനുഷ്യനുമായി എന്തുചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദൈവശാസ്ത്ര നരകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ പ്രസ്‌താവനകളിൽ വളരെയധികം സത്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഉപദേശങ്ങളും അവയുടെ വ്യതിയാനങ്ങളും വളരെയധികം നിറം മറിഞ്ഞു, അമിതമായി വരച്ചുകാട്ടി, വക്രമായി, തെറ്റായിപ്പോയി, മനസ്സ് ശത്രുത പുലർത്തുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു, ഉപദേശങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നരകം നിത്യശിക്ഷയല്ല, ശരീരത്തിനോ ആത്മാവിനോ അല്ല. “ന്യായവിധിയുടെ ദിവസ” ത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ മനുഷ്യ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിക്കപ്പെടുകയും അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല നരകം. നരകം ഒരു സ്ഥലമല്ല, ശിശുക്കളോ ശിശുക്കളുടെയോ സ്നാനമേറ്റവരുടെയോ ആത്മാക്കൾ പോയി മരണശേഷം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചില സഭകളുടെ മടിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമോ പ്രത്യേക വിശ്വാസ ലേഖനങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തതിനാൽ മനസ്സിനോ ആത്മാക്കൾക്കോ ​​ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത്. നരകം ഒരു സ്ഥലമോ കുഴിയോ ദ്വാരമോ തടവറയോ കത്തുന്ന തടാകമോ അല്ല, മരണശേഷം മനുഷ്യശരീരങ്ങളോ ആത്മാക്കളോ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. കോപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹവാനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ or കര്യത്തിനോ വിനിയോഗത്തിനോ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല നരകം, അവന്റെ കൽപനകൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ അവൻ അപലപിക്കുന്നു. ഒരു സഭയ്ക്കും നരകത്തിന്റെ കുത്തകയില്ല. നരകം ഏതെങ്കിലും സഭയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പ്രയോജനത്തിനല്ല.

നരകത്തിന് രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ ആധിപത്യമുണ്ട്; ഭ world തിക ലോകവും ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ലോകവും. നരകത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ലോകങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. ഭ world തിക ലോകത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നരകം പ്രവേശിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം, കൂടാതെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിലോ മരണശേഷമോ ഉള്ള അനുഭവം ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഭയത്തിനും ഭയത്തിനും ഇടയാക്കരുത്. ഇത് ഭ physical തിക ലോകത്തിലെ ജീവിതവും വളർച്ചയും പോലെ സ്വാഭാവികവും തുടർച്ചയായതുമാണ്. ഭ world തിക ലോകത്തിലെ നരകത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഏതൊരു മനസ്സിനും മനസിലാക്കാൻ കഴിയും, അത് മതിയായ വക്രതയോ മനസിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ മന്ദബുദ്ധിയോ അല്ല. ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമോ ജ്യോതിഷപരമോ ആയ ലോകമില്ലെന്ന് നിർബന്ധിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും മരണം എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും മരണശേഷം ഭാവിയിൽ ഒരു അവസ്ഥയുമില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ ലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ ആധിപത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

നരകം എന്ന വാക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ അസ്തിത്വം ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെടും. ഭ world തിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം അത് ഓരോ മനുഷ്യനും തെളിയിക്കും. മനുഷ്യൻ മാനസിക ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അനുഭവം മറ്റൊരു തെളിവ് നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക നരകം അനുഭവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ മരണശേഷം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം. മാനസിക ലോകം മരണാനന്തര അനുഭവമായിരിക്കാമെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു ശാരീരിക ശരീരത്തിലും മരണത്തിനു മുമ്പും ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതും ബുദ്ധിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതുമാണ്.

നരകം നിശ്ചലമോ ശാശ്വതമോ അല്ല. ഇത് ഗുണനിലവാരത്തിലും അളവിലും മാറുന്നു. മനുഷ്യന് നരകത്തിന്റെ അതിരുകൾ തൊടാനോ അതിന്റെ ആഴങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനോ കഴിയും. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ബലഹീനതയോ ശക്തിയും കഴിവും അനുസരിച്ച്, പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാനും അവന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കനുസരിച്ച് വസ്തുതകൾ സമ്മതിക്കാനുമുള്ള അവന്റെ സന്നദ്ധതയ്‌ക്കനുസരിച്ച് അവൻ അജ്ഞനായിരിക്കുകയോ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യും.

ഭ world തിക ലോകത്ത് രണ്ട് തരം നരകങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വന്തം നരകമുണ്ട്, അതിന് അവന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ നരകം സജീവമാകുമ്പോൾ അത് മിക്ക ആളുകൾക്കും പരിചിതമായ വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൊതുവായ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നരകം ഉണ്ട്, അതിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നരകം ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അത് മങ്ങിയതും ഒരു വ്യക്തിഗത മൊത്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമാണ്. മൂർച്ചയുള്ള രൂപരേഖകളൊന്നും കാണുന്നില്ല.

മനുഷ്യൻ പര്യവേക്ഷണം തുടരുമ്പോൾ, “പിശാചും അവന്റെ ദൂതന്മാരും” ശാരീരിക രൂപമല്ലെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തും. സ്വന്തം നരകത്തിന്റെ പിശാച് ഒരാളുടെ അതിരുകടന്നതും ഭരിക്കുന്നതുമായ ആഗ്രഹമാണ്. അവരുടെ പ്രധാന ആഗ്രഹമായ പിശാചിനെ അനുസരിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശപ്പ്, അഭിനിവേശം, ദു ices ഖങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പിശാചുക്കളുടെ മാലാഖമാർ അഥവാ ചെറിയ പിശാചുക്കൾ. മുഖ്യ മോഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സിംഹാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ചെറിയ പിശാചുക്കളുടെ സൈന്യമാണ്, മോഹങ്ങൾ, അവന് ശക്തി നൽകുകയും മനസ്സിന് ആധിപത്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് ആധിപത്യം നൽകപ്പെടുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാച് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല, സജീവമായ ഒരു മേഖലയാണെങ്കിലും നരകം അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. മനുഷ്യൻ അവന്റെ മോഹങ്ങൾക്കും മോഹങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുകയോ വിലപേശുകയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിശാചും നരകവും അറിയുന്നില്ല.

മനുഷ്യൻ അതിരുകൾ കടന്ന് ഡൊമെയ്‌നിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇവ അവയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം മനുഷ്യൻ ഭ world തിക ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നു, അവൻ നരകത്തിന്റെ അതിരുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചില ചെറിയ ആനന്ദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും അവർക്ക് നരകത്തിന്റെ വിലയോ പിഴയോ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ‌ക്ക് ഡൊമെയ്‌നിലേക്ക് നന്നായി പ്രവേശിക്കാമെങ്കിലും അവന് കാണാൻ‌ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല അത് നരകമാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിനാൽ നരകം അദൃശ്യവും മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതവുമാണ്. അമിതമായ ആഹ്ലാദം, മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും അമിതമായ ഉപയോഗം, ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും പോലുള്ള വിശപ്പുകളുടെയും മോഹങ്ങളുടെയും അസ്വാഭാവികവും നിയമവിരുദ്ധവും അതിരുകടന്നതുമായ ആഹ്ലാദത്തെ നരകത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. നരകത്തിന്റെ ഓരോ കവാടത്തിലും പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. പ്രേരണ എന്നത് ആനന്ദത്തിന്റെ സംവേദനമാണ്.

മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവിക സഹജവാസനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം, അവൻ നരകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയുകയില്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ സഹജമായ സ്വാഭാവിക സുഖങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ നരകത്തിന്റെ സ്പർശനവും ഉള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക ജീവിതം നയിക്കും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ അവസ്ഥയോ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാതെ വിടുന്നതിൽ മനസ്സ് സംതൃപ്തമാകില്ല. അതിനാൽ മനസ്സ് അതിന്റെ അജ്ഞതയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നിയമത്തിന് എതിരായി പോകുന്നു, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മനസ്സ് ആനന്ദം തേടുകയും അത് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അത് ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു, അവ മന്ദഗതിയിലാകുന്നു; അവർക്ക് സ്വീകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ഉത്തേജനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിനാൽ ആനന്ദങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാൻ മനസ്സ് അവരാൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആനന്ദം തേടി, ആനന്ദം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവസാനം കഷ്ടതയുടെയും വേദനയുടെയും ന്യായമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതേയുള്ളൂ. അതിന് കാരണമായ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ പിഴ അടച്ചതിനുശേഷം മനസ്സിന് നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അറിവില്ലാത്ത മനസ്സ് ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, മനസ്സ് ഒരു മറുമരുന്നായി കൂടുതൽ സുഖം തേടുകയും നരകത്തിലെ ഉപവാസങ്ങളിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു, ലിങ്ക് ബൈ ലിങ്ക്, കടങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല. ചിന്തകളാലും പ്രവൃത്തികളാലും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഇവ. അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങലയാണിത്, അവന്റെ ഭരണാഭിലാഷമായ പിശാച് അവനെ പിടിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നരകത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സഞ്ചരിച്ചു, ചിലർ അതിന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് കടന്നു. എന്നാൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ എത്ര ദൂരത്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, പുറത്തുകടക്കാൻ എന്ത് ഗതി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല.

അവനറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഭ world തിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും നരകത്തിലാണ്. എന്നാൽ നരകം യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടില്ല, സാധാരണവും ലളിതവുമായ പ്രകൃതി രീതികളാൽ പിശാച് അവനെ അറിയുകയില്ല. നരകം കണ്ടെത്താനും പിശാചിനെ അറിയാനും ഒരാൾ അത് ബുദ്ധിപരമായി ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകണം, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. പരിണതഫലങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കഷ്ടതയാണ്, അത് ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. താൻ നരകം കണ്ടെത്തി പിശാചിനെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന് രണ്ടും ചെയ്യാനും ചെയ്യാനും കഴിയും.

നരകം കണ്ടെത്താനും പിശാചിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ഭരണപരമായ ആഗ്രഹത്തെ ചെറുക്കാനും ജയിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും തന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അന്തർലീനവും ഭരണപരവുമായ ആഗ്രഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല. ഈ മഹത്തായ ആഗ്രഹം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ അവൻ തന്റെ എല്ലാ മാലാഖമാരുടെയും തലവനാണ്, ചെറിയ പിശാചുക്കൾ, കുറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതിനാൽ, മനുഷ്യൻ പിശാചിനെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ നായകന്മാരിലോ അടിവസ്ത്രങ്ങളിലോ മാത്രമേ കണ്ടുമുട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവയിലൊന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലും വെല്ലുവിളിയ്ക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

കുറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലത് മറികടക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാം. ചില പ്രത്യേക വിശപ്പുകളോട് പോരാടുന്നതിലൂടെയും മറികടക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിലൂടെയോ തെറ്റായ ചില അഭിലാഷങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ പിശാചിന്റെ ഒരു ദൂതനെ ജയിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അവൻ വലിയ പിശാചിനെ കാണുന്നില്ല. മഹത്തായ ആഗ്രഹം, അവന്റെ യജമാനൻ-പിശാച്, പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ദൂരെയാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ അവന് പ്രകടമാണ്: ലൈംഗികതയും ശക്തിയും; അവർ അവനു നരകം നൽകുന്നു the ആനന്ദത്തിനുശേഷം. ലൈംഗികതയും ശക്തിയും എന്ന ഈ രണ്ടിനും അവയുടെ ഉത്ഭവം സൃഷ്ടിയുടെ നിഗൂ in തകളിലാണ്. ബുദ്ധിപരമായി അവരെ ജയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും അതിൽ തന്റെ ഭാഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

യജമാനന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ദൃ determined നിശ്ചയ ശ്രമം ഒരു വെല്ലുവിളിയും പിശാചിന്റെ സമൻസുമാണ്. ഐക്യമാണ് ലൈംഗികതയുടെ ലക്ഷ്യം. ഐക്യം അറിയണമെങ്കിൽ ലൈംഗികതയെ മോഹിപ്പിക്കരുത്. എല്ലാവരേയും സഹായിക്കുന്ന ബുദ്ധിയിലേക്കുള്ള നേട്ടമാണ് അധികാരത്തിന്റെ രഹസ്യവും ലക്ഷ്യവും. ഈ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമാനാകാൻ ഒരാൾ അധികാരമോഹത്തെ മറികടന്ന് പ്രതിരോധിക്കണം. ലൈംഗികാഭിലാഷത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമോഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഐക്യം എന്താണെന്നും സഹായകരമായ ബുദ്ധി എന്താണെന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ബ development ദ്ധിക പ്രക്രിയകളിലൂടെയോ ദൈവികതയിലേക്കുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വഴിയോ വികസനം തേടുന്നു. മനസ്സ് അതിന്റെ വികാസത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പല ആകർഷണങ്ങളും മനസ്സിന്റെ പല ആകർഷണങ്ങളും അവലംബിക്കുകയോ കീഴടക്കുകയോ വേണം. മനസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയും വികാസവും അത് പിശാചുമായുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിലും ലൈംഗികതയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ അനിവാര്യമായും കാരണമാകുന്നു, അതിനുശേഷം, അധികാരമോഹത്തെ മറികടന്ന് പിശാചിനെ അവസാനമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു.

ലാവൂക്കിന്റെ, ഹെർക്കുലീസിന്റെ അദ്ധ്വാനം, പ്രോമിത്യൂസിന്റെ ഐതിഹ്യം, സ്വർണ്ണ തോലയുടെ ഇതിഹാസം, ഒഡീഷ്യസിന്റെ കഥ, ഹെലന്റെ ഇതിഹാസം ട്രോയിയുടെ.

അനേകം നിഗൂ ics തകൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിലും ചുരുക്കം പേർ പിശാചിനെ കീഴടക്കി വിധേയമാക്കി. ആദ്യ സെറ്റിനുശേഷം പോരാട്ടം തുടരാൻ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തയ്യാറാകൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്, പിശാചിന്റെ ലൈംഗികതയോടും അധികാരമോഹത്തോടും ഉള്ള ഇരട്ട ഗോഡ് അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, അവർ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു, തല്ലി അവർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി. പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ, അവർ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായത്രയും ആടിനെ അനുഭവിച്ചു. വഴങ്ങിയ ശേഷം, പോരാട്ടത്തിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവയും പോരാട്ടത്തിനുശേഷം സമർപ്പണത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമായി ചില വിജയങ്ങൾ നേടിയതിനാലും തങ്ങൾ ജയിച്ചതായി പലരും കരുതുന്നു. പരിഹാസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് നിഷ്ക്രിയ സ്വപ്‌നം കാണുന്നവരാണെന്നും വിഡ് ish ികളാണെന്നും ചിലർ സ്വയം അപലപിച്ചു. ഒരാൾ തന്റെ പിശാചിനോട് പൊരുതുകയും നരകത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയത്തിന്റെ ബാഹ്യ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവനത് അറിയാം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും.

നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തരം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം, ശാരീരിക ശരീരത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയോ പീഡനമോ ആണ്. ഭ body തിക ശരീരം ആരോഗ്യത്തിലും സുഖത്തിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നരകത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചിന്തയോ നിർദ്ദേശമോ ഇല്ല. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമരഹിതമാകുമ്പോഴോ ശരീരത്തിന് പരിക്കേൽക്കുമ്പോഴോ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ആസക്തി തൃപ്തിപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ ആരോഗ്യ-ആശ്വാസ മേഖല അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ ഭ physical തിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ശാരീരിക നരകം അനുഭവപ്പെടുന്നു. വിശപ്പിന്റെയും വേദനയുടെയും ഫലമായി മനുഷ്യൻ ശാരീരിക നരകം അനുഭവിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിശപ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ശരീരം ഭക്ഷണം നിരസിക്കുന്നതിനാൽ വിശപ്പ് കൂടുതൽ തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യും. ശക്തവും ആരോഗ്യകരവുമായ ശരീരം ഇതിനകം ക്ഷീണിച്ചതും ക്ഷീണിച്ചതുമായ ഒന്നിനെക്കാൾ വിശപ്പിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു. ഭക്ഷണം ശരീരം നിഷേധിക്കുകയും ശരീരം ഭക്ഷണത്തിനായി നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനസ്സ് മതിപ്പുളവാക്കുകയും അത് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് തുടർന്നും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ രൂക്ഷമാവുകയും ദിവസം തോറും ശരീരം കൂടുതൽ ഭീതിജനകമാവുകയും വന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശപ്പ് പട്ടിണിയായിത്തീരുന്നു. ശരീരം തണുത്തതോ പനിയോ ആയിത്തീരുന്നു, ശരീരം പൂർണ്ണമായ അസ്ഥികൂടമായി മാറുന്നതുവരെ നാവ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുന്നു. സ്വമേധയാ ഉപവസിക്കുന്നതിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉളവാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ സൗമ്യമായ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ നരകം അനുഭവപ്പെടില്ല, കാരണം ഉപവാസം സ്വമേധയാ ഉള്ളതും ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി മനസ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചതുമാണ്. സ്വമേധയാ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ, ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കി മനസ്സ് വിശപ്പിനെ തീവ്രമാക്കുന്നില്ല. ഇത് ചിന്തയെ ചെറുക്കുകയും ഉദ്ദേശിച്ച കാലയളവിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ശരീരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സാധാരണയായി ഉപവാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സ് ശരീരത്തോട് പറയുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് സഹിച്ച നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ജമ്പിംഗ് പല്ലുവേദന പോലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ശാരീരിക വേദനയുടെ നരകം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഒരു കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ താടിയെല്ലുകൾ തകർന്നു, ശ്വസനം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; അയാൾ തിളപ്പിക്കുന്ന ആസിഡിന്റെ ഒരു വാറ്റിൽ വീഴുകയോ തലയോട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ, അപകടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും പത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഏതെങ്കിലും അനുഭവം ഒരാളെ നരകത്തിലാക്കും . അവന്റെ നരകത്തിന്റെ തീവ്രത അവന്റെ സംവേദനക്ഷമതയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ശേഷിക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനിഷ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇരകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ഭയപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ കഷ്ടതകളെ തീവ്രമാക്കും. അവനെ കാണുന്നവർ അവന്റെ നരകം അറിയുകയില്ല, അവർ സഹതപിക്കുകയും അവനുവേണ്ടി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ നരകത്തെ വിലമതിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് വേദനയിൽ നിന്ന് കരകയറാതെ തന്നെ രോഗിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അത് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത്തരം നരകം അനുഭവിച്ചയാൾ അത് മറന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഓർമയുണ്ട്.

മരണാനന്തരം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നരകം പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമോ അവസ്ഥയോ ഇല്ല, വാസ്തുശില്പി-അലങ്കാരപ്പണിക്കാരൻ തന്റെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഇത് സാധ്യമല്ല; പക്ഷേ, കഴിയുമെങ്കിൽ, അവനല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ അവ അനുഭവിക്കുകയില്ല. ചിത്രം നരകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവ വരച്ചയാൾക്ക് മാത്രമാണ്.

മരണം ജനനം പോലെ സ്വാഭാവികമാണ്. മരണാനന്തര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭ physical തിക ശരീരത്തിലെ വളർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങൾ പോലെ സ്വാഭാവികവും തുടർച്ചയായതുമാണ്. വ്യത്യാസം, ശൈശവം മുതൽ പൂർണ്ണമായ പുരുഷത്വം വരെ, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ട്; അതേസമയം, മരണസമയത്തോ അതിനുശേഷമോ എല്ലാ മൊത്തത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയവുമായ ഭാഗങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രമേണ മാറ്റി നിർത്തുകയും ഒരു നേറ്റീവ് ആദർശ നിരപരാധിത്വത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവുമുണ്ട്.

മാംസപരമായ സംവേദനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അവയിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ നരകം ലഭിക്കും. അതിന്റെ നരകം മനസ്സിനെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സംവേദനത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നതിലാണ്, മരണാനന്തര അവസ്ഥകളിൽ. മനസ്സ് അതിനെ പറ്റിനിൽക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുമ്പോൾ നരകം അവസാനിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് ചിലപ്പോൾ, എന്നാൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്നല്ല, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ അതേ ഇന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ട്. ചില മനസ്സുകൾ മരണശേഷം കുറച്ചുനേരം ഉറങ്ങും. തങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും അവയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള സങ്കൽപ്പം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും അഗ്നിനരകമുണ്ട്. മനസ്സ് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവുകയും അതിന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തിന്റെ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരണാനന്തര നരകം ആരംഭിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഭരണപരമായ ആഗ്രഹം, എല്ലാ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളാലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ അവകാശപ്പെടുകയും വിധേയത്വം അംഗീകരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിന് കഴിയില്ല, കാരണം അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയാണ്, മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആദർശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്തതും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം തേടുന്നു. മനസ്സിനെ സ്വന്തം മണ്ഡലം തേടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം മാത്രമേ നരകം നിലനിൽക്കൂ. കാലയളവ് ഒരു നിമിഷം മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈർഘ്യമേറിയതാകാം. നരകത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശാശ്വതമോ അനന്തമോ ആയ നരകത്തിന് കാരണമായ കാലഘട്ടമാണ്. നരകത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അനന്തമാണെന്ന് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണക്കാക്കുന്നു - ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ അനന്തമായ വിപുലീകരണമായി. ഭൗതിക സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമയം, മരണാനന്തര അവസ്ഥകളിലൊന്നും നിലവിലില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റേതായ സമയപരിധിയുണ്ട്. സംവേദനത്തിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച്, ഒരു നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവ് ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിത്യതയിലേക്ക് നീട്ടാം. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ മനസ്സിന്, നരകത്തിന്റെ നിത്യത ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കാം. മുഷിഞ്ഞതും മണ്ടത്തരവുമായ മനസ്സിന് ഒരു നീണ്ട നരകം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സമയം നരകത്തേക്കാൾ വലിയ രഹസ്യമാണ്.

ഓരോ മനസ്സിനും മരണത്തിനു ശേഷവും ജീവിതത്തിലുമുള്ള അവന്റെ നീണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ നരകത്തിന് മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. മരണാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും അയാൾക്ക് നരകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പും മനസ്സ് പിശാചിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ജയിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിന്റെ ശക്തിക്കും ചിന്തയുടെ കൃത്യതയ്ക്കും ആനുപാതികമായി, പിശാച് രൂപം കൊള്ളുകയും മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മനസ്സിന് രൂപം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിശാചിന് രൂപം നൽകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ മനസ്സിനും പിശാച് ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ മനസ്സിനും അതിന്റേതായ പിശാചുണ്ട്. ഓരോ പിശാചും ഗുണനിലവാരത്തിലും ശക്തിയിലും അതത് മനസ്സിന് യോജിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ആഗ്രഹമാണ് പിശാച്, അവന്റെ രൂപം ആ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ല ly കികവും ജഡികവുമായ ചിന്തകൾ ചേർന്ന ഒരു സംയോജിത രൂപമാണ്. പിശാചിനെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞയുടനെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്.

യുദ്ധം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും എതിരായ പിച്ച്ഫോർക്കുകൾ, ഇടിമിന്നൽ, തീ, ഗന്ധകം എന്നിവയല്ല. പോരാട്ടം മനസ്സിനും ആഗ്രഹത്തിനും ഇടയിലാണ്. മനസ്സ് പിശാചിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, പിശാച് മനസ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പോകാൻ പിശാചിനോട് മനസ്സ് കല്പിക്കുന്നു, പിശാച് വിസമ്മതിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഒരു കാരണം നൽകുന്നു, ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് അനുവദിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം കാണിച്ചാണ് പിശാച് ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ജീവിതകാലത്ത് മനസ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുന്ന ഓരോ ആഗ്രഹവും പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോഹങ്ങൾ പീഡനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ കഷ്ടത നരകാഗ്നി, ഗന്ധകം, ശിക്ഷ എന്നിവയാണ്. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര നരകങ്ങളിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ചു. രൂപത്തിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ആഗ്രഹമാണ് പിശാച്. വിവിധ സഭകൾ അവരുടെ പിശാചുക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പല രൂപങ്ങളും പലതരം പിശാചുക്കളും മോഹങ്ങളും മൂലമാണ്, മരണശേഷം പല വ്യക്തിഗത മനസ്സുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ കാലത്തെ ചില മതങ്ങൾ പുരാതന കാലത്തെപ്പോലെ പരിഗണനയുള്ളവയല്ല. ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ ആയിരുന്ന നന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം ആസ്വദിക്കാനായി ചില പഴയ മതങ്ങൾ മനസ്സിനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിച്ചു. ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം അതിന്റെ പിശാചിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മനുഷ്യനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്റെ പിഴയും ഉപദേശ ഫീസും സഭയ്ക്ക് നൽകുമെങ്കിൽ. എന്നാൽ, മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കേസും സ്വീകരിക്കില്ല. അവൻ എപ്പോഴും നരകത്തിൽ തന്നെ തുടരണം, പിശാച് അവനാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവനുമായി പ്രവർത്തിക്കാം, അതിനാൽ അവർ പറയുന്നു. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർക്കശക്കാരായിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നു. അവരുടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് പോലെയോ മറ്റ് വഴികളോ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ അതിൽ‌ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ‌ പ്രവേശിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ‌ പുറത്തുനിന്നോ എന്നത് ഓരോ സഭയുടെയും വിശ്വാസത്തിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ സഭകൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും, പിശാചിന് ശേഷം, രൂപത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം, ജീവിതകാലത്ത് താൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മനസ്സിനെ കാണിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നതും, കത്തുന്ന മോഹങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ പീഡനങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് സഹിച്ചതിനുശേഷം, അപ്പോൾ പിശാചിന് ഇനി മനസ്സിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, മനസ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കമ്പനി, ആ നരകത്തിന് ഒരു അന്ത്യമുണ്ട്. മനസ്സ് അതിന്റെ വിശ്രമ കാലഘട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദർശങ്ങളിലൂടെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനോ പോകുന്നു, ഭ physical തിക ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, ജീവിതത്തിലെ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന്. പിശാച് കുറച്ചുകാലം അതിന്റെ ആഗ്രഹാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു, പക്ഷേ ആ അവസ്ഥ മോഹത്തിന് നരകമല്ല. മനസില്ലാത്തതിനാൽ, പിശാചിന് ഒരു രൂപമായി തുടരാനാവില്ല, അതിനാൽ ക്രമേണ അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക ആഗ്രഹശക്തികളിലേക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ആ പ്രത്യേക പിശാചിന്റെ അവസാനം.

നരകത്തെയും പിശാചിനെയും ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി ചിന്തിക്കരുത്. നരകത്തെയും പിശാചിനെയും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും അവന്റെ ഉത്ഭവത്തിലും ഭാവിയിലും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമെല്ലാം ചിന്തിക്കണം. നേരത്തെയുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സിന് നൽകിയ ഒരു വളച്ചൊടിക്കൽ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ബഗാബൂ ആണ്. നരകവും പിശാചും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം, ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയും അവരെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായി തുടരുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പിശാചിനെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, അവൻ അവരെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവഗണിക്കുക, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരെ അറിയുന്നതുവരെ അവ തുടരും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് നരകം അനുഭവിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? മനസ്സ് നരകം അനുഭവിക്കുന്നു, കാരണം അത് സ്വയം പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടില്ല, കാരണം അതിന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം അതിൽ അജ്ഞതയുണ്ട്, ക്രമത്തിനും ഐക്യത്തിനും എതിരാണ്, അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സംവേദനം. മനസ്സ് അതിന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും അറിവില്ലായ്മയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും സ്വയം പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ മനസ്സ് നരകത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും.

ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും, പിശാച്, മനസ്സിനെ സംവേദനത്തിലൂടെ അനുഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് സ്വന്തം കഴിവുകളുടെ പ്രവർത്തനവും സംവേദനാത്മക ഫലങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കുന്നതിലൂടെയും ആഗ്രഹത്താൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, അതിനാൽ മനസ്സ് ഒടുവിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പാണ്ഡിത്യം നേടുന്നതിനും സ്വയം ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നിന്നും സ്വയം അറിവിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. അനുഭവമില്ലാതെ, സംവേദനം ഇല്ല; സംവേദനമില്ലാതെ, കഷ്ടപ്പാടില്ല; കഷ്ടതയില്ലാതെ, ചെറുത്തുനിൽപ്പില്ല, പ്രതിരോധമില്ലാതെ സ്വയം പാണ്ഡിത്യമില്ല; പാണ്ഡിത്യമില്ലാതെ, അറിവില്ല; അറിവില്ലാതെ, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

ആഗ്രഹംകൊണ്ട് നരകം മനസ്സിന് നൽകപ്പെടുന്നു, അത് അന്ധനും അജ്ഞനുമായ ഒരു ജന്തുശക്തിയാണ്, ഒപ്പം മനസ്സിന്റെ സമ്പർക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം സംവേദനത്തിലൂടെ അതിന്റെ ആവിഷ്കാരം മനസ്സിന് മാത്രമേ തീവ്രമാകൂ. മോഹം ആനന്ദം പോലെ വേദനയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു, കാരണം അത് സംവേദനം നൽകുന്നു, സംവേദനം അതിന്റെ ആനന്ദമാണ്. സംവേദനം മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഉയർന്ന മനസ്സിനെ, അവതാരമല്ല.

മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും യുദ്ധക്കളമാണ് നരകം. നരകവും ആഗ്രഹവും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. മനസ്സ് മോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹം നരകമോ ദുരിതമോ മനസ്സിനു നൽകില്ല. മനസ്സ് നരകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു, കാരണം അത് വ്യത്യസ്തവും നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെയല്ല. നരകത്തിൽ കലാശിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായതിനാൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർപെടുത്താൻ എടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നീണ്ടുനിൽക്കും. മരണാനന്തരം ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വയം മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത് എന്നേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടെത്തുന്നില്ല.

മനസ്സ് ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കാരണം, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലാതെ, മനസ്സിന്റെ ഒരു കഴിവിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, അത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഈ ഗുണം മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റി എന്നത് മനസ്സിനകത്തും മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹവും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റി എന്നത് മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും അടങ്ങാത്ത ഫാക്കൽറ്റിയും മനസ്സിന് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സാധ്യമാക്കുന്നതുമാണ്. മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റി കാരണം മനസ്സ് മോഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിലെ ഇന്ദ്രിയവും ഇന്ദ്രിയവുമായ ജീവിതവും മോഹത്തിന്റെ സാർവത്രിക തത്വവും മനസ്സിന് മേൽ ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സ് അതിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റിയെ കീഴടക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആഗ്രഹത്തിന് മനസ്സിന് അധികാരമുണ്ടാകില്ല, പിശാചിന് മെരുക്കപ്പെടും, മനസ്സിന് ഇനി നരകവും അനുഭവപ്പെടില്ല, കാരണം അതിൽ നരകത്തിന്റെ അഗ്നി കത്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല.

ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പിശാച്, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത എന്നിവ നേടാൻ കഴിയൂ. മരണശേഷം നരകവും പിശാചും മനസ്സിനെ മറികടക്കുന്നു, പക്ഷേ താൽക്കാലികമായി മാത്രം. അവസാന യുദ്ധം മരണത്തിന് മുമ്പ് തീരുമാനിക്കണം. അവസാന യുദ്ധം നടത്തി വിജയിക്കുന്നതുവരെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ബോധമുള്ള ഒരാളായി മനസ്സിന് സ്വയം അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ മനസ്സും ഒരു ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അത് ആ ജീവിതത്തിൽ വിജയികളായി പുറത്തുവരില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പോരാട്ടത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നേടിയ അറിവ് അതിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അനിവാര്യമായും ഒരു അന്തിമ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകും, അത് ആ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കും.

അവസാന പോരാട്ടത്തെ മോഹമോ പിശാചോ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് ആരംഭിക്കുന്നു. മനസ്സ് മോഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ചെറുക്കുകയും അത് വഴങ്ങരുതെന്ന് അന്തർലീനമായി അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വന്തം അജ്ഞതയെ മറികടക്കുന്നതിനും സ്വയം പാണ്ഡിത്യവും അറിവും നേടുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മനസ്സിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അവസ്ഥയാണ് നരകം. മനസ്സ് നിലത്തുവീഴുകയും ഫലം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പിശാച് കൂടുതൽ സജീവമാവുകയും തന്റെ ആടിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും നരകത്തിലെ അഗ്നി കൂടുതൽ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, പോരാട്ടം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിന്റെ പശ്ചാത്താപം, പശ്ചാത്താപം, വേദന എന്നിവ പുതുതായി കത്തിക്കുന്നു. അത് പോരാട്ടം പുതുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തു നിൽക്കുമ്പോഴോ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പരിധി വരെ നികുതി ചുമത്തപ്പെടും; അവ തകർക്കുകയില്ല. ആഗ്രഹത്തിന്റെ യുഗങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും സഹജാവബോധങ്ങളും മനസ്സിന്റെ പാതയിൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള “ഇറങ്ങുമ്പോൾ” പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മനസ്സ് അവയെ ചെറുക്കുന്നതിനോ അവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നതിനോ നരകാഗ്നി തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും. മനസ്സ് അതിനെ അഭിലഷണീയമാക്കുന്ന ഓരോ അഭിലാഷങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വഴിമാറാനോ വിസമ്മതിക്കുകയും ലൈംഗികതയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കാനോ വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കത്തുന്നതും കഠിനവും കഠിനവുമായി വളരുന്നു, തുടർന്ന് തീ കത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയുന്നില്ല, കാരണം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ശൂന്യതയും കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഒരു തോന്നലും വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവവും വരുന്നു, അത് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള തീയെപ്പോലെ ഭയാനകമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു നരകമായി മാറുന്നു. ചിരി ഒരു ശൂന്യമായ കോക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞരക്കം പോലെയാണ്. ആളുകൾ അവരുടെ നിഴലുകളെ പിന്തുടരുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെയോ വഞ്ചിതരായ വിഡ് s ികളെയോ പോലെയാകാം, സ്വന്തം ജീവിതം വറ്റിപ്പോയതായി തോന്നുന്നു. എന്നിട്ടും ഏറ്റവും തീവ്രമായ വേദനയുടെ നിമിഷത്തിൽ പോലും മനസ്സിന് അറിയാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും കഷ്ടങ്ങളെയും നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നും അത് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത് വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മറികടക്കുമെന്നും പിടിക്കുക.

യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട പിശാച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ ശരീരത്തിലില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാനും മറികടക്കാനുമുള്ള പിശാച് സ്വന്തം ശരീരത്തിലാണ്. പിശാചിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. അത്തരമൊരു ധാരണ പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാനും യഥാർത്ഥ പിശാചിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നവനെ തടയാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അത് യഥാർത്ഥ പോരാട്ടത്തോട് പോരാടുന്നില്ല. അവൻ ഒളിച്ചോടാനോ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. അവൻ അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും അനുഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കാഴ്ച വളരെ മൂടിക്കെട്ടിയതിനാൽ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവന് കഴിയില്ല, അതിനാൽ അയാൾ ഓടിപ്പോകുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മയക്കത്തിലേക്കോ അധികാരത്തിനായുള്ള അതിന്റെ അഭിലാഷത്തിലേക്കോ അത് വഴങ്ങുകയും വഴി നൽകുകയും ചെയ്താൽ, ആ ഭ physical തിക ജീവിതത്തിൽ അമർത്യനായിത്തീരാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ ​​അഭിലാഷങ്ങൾക്കോ ​​വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ജീവിതത്തിൽ അത് പിശാചിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നും നരകത്തെ ശമിപ്പിക്കുമെന്നും മരണത്തെ മറികടക്കുമെന്നും അമർത്യനായിത്തീരുമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്നും തയ്യാറായ മനസ്സിന് അറിയാം. മനസ്സിന് നരകം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം അമർത്യനാകുന്നത് ഉചിതമല്ല. മനസ്സിലോ മനസ്സിലോ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസിലോ അമർത്യമാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മനസ്സിന് ബോധപൂർവ്വം അമർത്യമാകാൻ അത് കത്തിച്ചുകളയണമെന്നും. നരകം കടന്നുപോകണം, എല്ലാം കത്തിച്ചുകളയുന്നതുവരെ അതിന്റെ തീ കത്തിക്കണം. മനുഷ്യന് സ്വമേധയാ, ബോധപൂർവ്വം, ബുദ്ധിപരമായി, പുനർ‌നിർമ്മിക്കാതെ മാത്രമേ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. നരകം ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല, മിക്ക പുരുഷന്മാരും അവഗണിക്കുന്നു. അതിന് തയ്യാറായവർ അതിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ മറികടക്കും.

ഡിസംബർ നമ്പർ, എഡിറ്റോറിയൽ സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും.