വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകനിർഭയത്വം, ആത്മാർത്ഥത, ഭക്തിയിൽ അസിഡിറ്റി, er ദാര്യം, ആത്മസംയമനം, ഭക്തി, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, പഠനം, മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കൃത്യത; നിരുപദ്രവകാരണം, കൃത്യത, കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, രാജി, സമത്വം, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, സാർവത്രിക അനുകമ്പ, എളിമ, സൗമ്യത; ക്ഷമ, ശക്തി, ധൈര്യം, വിശുദ്ധി, വിവേചനാധികാരം, അന്തസ്സ്, പ്രതികാരം ചെയ്യൽ, ഗർഭധാരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം - ഭാരതപുത്രാ, ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്.

-ഭഗവദ്ഗീത. ch. xvi.

ദി

WORD

വാല്യം. 1 ഡിസംബർ 29 നമ്പർ 3

HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1904

ക്രിസ്തു

ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി, ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി മുതൽ ദിവസങ്ങൾ കുറയുന്ന സൂര്യൻ, രാശിചക്രത്തിന്റെ പത്താം രാശിയായ മകരരാശിയിൽ ശീതകാലം ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പൂർവ്വികർ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചു. ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ, അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയുടെ ആരംഭം, രാശിചക്രത്തിന്റെ ആറാമത്തെ രാശിയായ സെലസ്റ്റിയൽ കന്യക അല്ലെങ്കിൽ കന്യക എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹം ചക്രവാളത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു, അവർ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചു, അപ്പോഴാണ്. പകലിന്റെ ദൈവം ജനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാകുമെന്ന്. ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി, റോമാക്കാർ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവം-അവരുടെ സോളാർ ഫെസ്റ്റിവൽ-ഡേ ഓഫ് ഡേയുടെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി, സർക്കസിലെ കളികൾ വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആരംഭിച്ചു.

ലോക രക്ഷകനായ ഈ ദൈവം, സായിസ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ ലിഖിതത്തിൽ കന്യക ഐസിസ് സ്വയം അമ്മ എന്ന് സ്വയം വിളിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു: “ഞാൻ ജനിച്ച ഫലം സൂര്യനാണ്.” ഈ സീസൺ (ക്രിസ്മസ് -ടൈഡ്) റോമാക്കാർ മാത്രമല്ല, എക്കാലത്തെയും പൂർവ്വികർ ആഘോഷിച്ചു, കുറ്റമറ്റ കന്യക-പ്രകൃതി-ഐസിസ്-മായ-മാരെ-മറിയം നീതിയുടെ സൂര്യനെ പ്രസവിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, പകൽ ദൈവം, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ.

ജന്മസ്ഥലത്തെ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായി വിവരിക്കുന്നു. ഈജിപ്തുകാർ ഇതിനെ ഒരു ഗുഹ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പേർഷ്യക്കാർ ഇത് ഒരു ഗ്രോട്ടോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് ഒരു പുൽത്തൊട്ടി ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിലും, ഓരോരുത്തരുടെയും ആശയം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം സങ്കേതത്തിൽ നിന്നോ പവിത്രമായ ഗുഹയിൽ നിന്നോ ആണ് ഇനീഷ്യേറ്റ്, രണ്ടുതവണ ജനിച്ചവർ, മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ, ജനിച്ചത്, പ്രസംഗിക്കാൻ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടത് അവന്റെ കടമയാണ് ദു and ഖിതരെയും ദു ressed ഖിതരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവനിലുള്ള സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും; രോഗികളെയും മുടന്തന്മാരെയും സുഖപ്പെടുത്താനും അജ്ഞതയുടെ മരണത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും.

വാണിജ്യവാദം, സ്കോളാസ്റ്റിസിസം, ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭ material തികവാദം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ പുരാതന വിശ്വാസങ്ങളെ ലോകം വെളിച്ചം വീശുന്നു.

കേന്ദ്രവും ആത്മീയവും അദൃശ്യവുമായ സൂര്യന്റെ പ്രതീകമാണ് സൂര്യൻ, ശരീരത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യം അതിനെ പിരിച്ചുവിടലിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തെ ഭ physical തിക പ്രപഞ്ചമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തത്വങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ഭ body തിക ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ സൂര്യൻ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും. അതിനാൽ, സൗര പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തു തത്ത്വം മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടമാകുന്ന സമയങ്ങളെയും കാലങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; നിഗൂ in തകളിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രധാന സമയമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് സീസൺ.

യേശു, സോറസ്റ്റർ, ബുദ്ധൻ, കൃഷ്ണൻ, ഹോറസ്, ഹെർക്കുലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രക്ഷകർ എന്നിവരുടെ നേറ്റിവിറ്റിയുടെ കഥ സ്വഭാവവും വിവരണാത്മകവുമായ കഥയാണെന്ന വസ്തുത കാണാൻ ഒരു വിഷയവും നൽകിയ ആർക്കും പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. രാശിചക്രത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളിലൂടെ സൂര്യന്റെ യാത്ര. സൂര്യന്റെ യാത്രയിലെന്നപോലെ, ഓരോ രക്ഷകനുമായും അങ്ങനെ തന്നെ: അവൻ ജനിച്ചു, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു, ശക്തിയിലും ശക്തിയിലും വർദ്ധനവ്, ആശ്വാസങ്ങൾ, സ als ഖ്യങ്ങൾ, ലോകത്തെ പ്രബുദ്ധമാക്കുക, ലോകത്തെ പ്രബുദ്ധമാക്കുക, ക്രൂശിക്കുക, മരിക്കുക, അടക്കം ചെയ്യുക , അവന്റെ ശക്തിയിലും ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും പുനർജനിക്കുകയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വസ്തുത നിഷേധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അജ്ഞത പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ സ്വയം അസഹിഷ്ണുത, വർഗീയത എന്നിവ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ആണ്.

“എന്നാൽ, ഇത് എന്റെ പ്രതീക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും രക്ഷയുടെയും വാഗ്ദാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചാൽ” എന്ന് വിഭാഗീയത പരിഭ്രാന്തരായി ഭയപ്പെടുന്നു. ”“ ഇത് അംഗീകരിക്കുക, ”ഭ material തികവാദത്തിന്റെ ആനന്ദകരമായ അനുയായി പറയുന്നു. തന്റെ എതിരാളിയായി താൻ കരുതുന്നവന്റെ ഹൃദയം, അവൻ നൽകുന്ന വേദനയെക്കുറിച്ചും ആ വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് അവൻ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, “ഇത് അംഗീകരിക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും നാശത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യനു താഴെ ഒരു മഞ്ഞ്‌ വയൽ പോലെ അവ പൊളിഞ്ഞുപോകും. ”

വിഭാഗീയനും ഭ material തികവാദിയുമായ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും മറുപടി നൽകുന്നു: സത്യം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അത് വെളിച്ചത്തിനും നമുക്കുമിടയിൽ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഭ്രൂണങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കംചെയ്യുകയും നഗ്നരാക്കുകയും ചെയ്യും, വിശ്വസിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനേക്കാൾ അദൃശ്യ രാക്ഷസന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ലോകത്ത്. എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ മതവിശ്വാസിയും ഭ material തികവാദത്തിന്റെ അനുയായിയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോരുത്തരും തീവ്രവാദികളാണ്; ഓരോരുത്തരും തന്റെ തെറ്റ് മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കടമയാണെന്ന് കരുതുന്നു. അവർക്ക് ഒരു പരസ്പര മൈതാനമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ, തന്റെ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തനിക്കില്ലാത്തത് അവൻ കണ്ടെത്തും, മറ്റൊരാൾക്ക്.

വസ്തുതകൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ മതം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മതം സ്വീകരിച്ചാൽ തന്റെ വസ്തുതകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭ material തികവാദി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. സൂക്ഷിക്കാൻ അർഹമായ ഒന്നും സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നഷ്‌ടമാകില്ല. സത്യം ശരിക്കും മതപുരുഷന്റെയും വസ്തുതകളുടെ മനുഷ്യന്റെയും തിരച്ചിലിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കാനാകും?

ഭ ist തികവാദിയുടെ തണുത്ത വസ്‌തുതകൾ മതവിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുത്തുവാതിലുകളാൽ അവന്റെ സ്വർഗത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും, അമിതമായി ചൂടാകുന്ന അഭിനിവേശങ്ങളുടെ മേഘം പോലുള്ള ഭാവനകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും, അസ്വസ്ഥരായ ആത്മാക്കളെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു നരകത്തിൽ, അവന്റെ വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കാത്തതും അവൻ വിശ്വസിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമായ ശത്രുക്കളെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വിഗ്രഹങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും കത്തിച്ചതിനുശേഷം, സംഗീത ചീസലോ ബ്രഷോ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവനുള്ള സാന്നിധ്യം അവശേഷിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തും.

ഭൗതികവാദി ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മതവിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശക്തിയും വെളിച്ചവും അഗ്നിയും മുളപൊട്ടുന്നതായി അവൻ കണ്ടെത്തും, അത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ യന്ത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ഈ യന്ത്രസംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, അവന്റെ തണുത്ത, കഠിനമായ വസ്‌തുതകളുടെ മുൻവിധികളും അഹങ്കാരവും കത്തിച്ചുകളയാനും, അവയെ നിത്യജീവചൈതന്യത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ വസ്ത്രാക്ഷേപങ്ങളും സാക്ഷികളുമാക്കി മാറ്റാനും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം സൂര്യന്റെ യാത്രയുടെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിന്, ക്രിസ്ത്യാനി വെറും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കണമെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്യാഗിയാകണമെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കമ്പോളത്തെ മൂലയിലാക്കാനും അവന്റെ മതപദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും കുത്തകയും രൂപീകരിക്കാനും വിശപ്പുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് രക്ഷ നേടാനും തന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാൾക്കോ ​​അവകാശമില്ല.

തടസ്സങ്ങൾ തകർക്കുക! സാർ‌വ്വത്രിക വെളിച്ചം അടയ്‌ക്കുന്ന എല്ലാ ട്രസ്റ്റുകളിൽ‌ നിന്നും അകന്നു! ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുളിക്കുന്നു, അവളുടെ കുട്ടികൾ കഴിയുന്നത്ര പ്രകാശത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഒരു വംശത്തിനും ആളുകൾക്കും ഈ വെളിച്ചം കുത്തകയാക്കാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യനെ ഭ physical തിക കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ഇത് ഭ body തിക ശരീരത്തെ ചൂടാക്കുകയും ജീവിതത്തെ എല്ലാ ആനിമേറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

അദൃശ്യനായ മറ്റൊരു സൂര്യനുണ്ട്, അതിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ പ്രതീകമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും അദൃശ്യ സൂര്യനെ നോക്കാനും മർത്യനായി തുടരാനും കഴിയില്ല. ഈ വെളിച്ചത്തിലൂടെ വസ്തുവിന്റെ അവബോധം ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്, പ്രാഥമികമായി വെളിച്ചത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ.

സൂര്യൻ തന്റെ ഓഫീസുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അധ onera പതിച്ചതോ വിവരമില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു വംശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ത്യാഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ച നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പ്രബുദ്ധതയുണ്ട്. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് ബഹിരാകാശത്തെ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളും യോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർ പരിമിതമായ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ നിയമത്തിന്റെ സേവകരാണ്.

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് നാം ജനിച്ചതെന്ന വസ്തുത നമ്മെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഒരു കുത്തകയോ പ്രത്യേക അവകാശമോ പദവിയോ ഇല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ തത്ത്വമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ചിന്തയിലൂടെയും സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മിലൂടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികളായി സ്വയം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. അത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നിട്ടും നാം അത് കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, സ്പർശിക്കുന്നു, കാരണം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുളച്ചുകയറുകയും വ്യാപിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അകലെയുള്ളത്ര അടുത്താണ്. ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഉയർത്താൻ അവിടെയുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് എല്ലാ നല്ല ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് ശക്തരുടെ വിശ്വാസം, അനുകമ്പയുള്ളവരുടെ സ്നേഹം, ജ്ഞാനികളുടെ നിശബ്ദത എന്നിവയാണ്. ഇത് പാപമോചനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, നിസ്വാർത്ഥത, കരുണ, നീതി എന്നിവയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലെയും പ്രേരണയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇത് ബുദ്ധിമാനും ഏകീകൃതവുമായ തത്വമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും യോജിപ്പിലും ഒരു പൊതു നിയമമനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, നാം നയിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത അന്ത്യത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അന്തർലീനമായ തത്ത്വത്തിന്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഉപരിതലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ തത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

യാഥാർത്ഥ്യലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. നിഴലുകളുടെ ലോകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത്. നിഴലുകൾ മാറുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളോ പേടിസ്വപ്നങ്ങളോ കാരണം നമ്മുടെ ഉറക്കം ഇപ്പോൾ ആവേശഭരിതരാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. നിഴലുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സന്ദേശവാഹകർ വരുന്നു, ഒപ്പം ശക്തമായ സ്പർശനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഉണർത്താനും ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആത്മാവ് എഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ മന്ത്രത്താൽ മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് നിഴലുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അത് ഉറങ്ങുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അതിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ അതിന്റെ ഉണർവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അസ്വസ്ഥമാക്കും, നിഴലുകൾ അത് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ ഗൂ consp ാലോചന നടത്തും, തുടർന്ന് വേദനയോടും വിറയലോടും കൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കടമ അധ്വാനത്തിന്റെ ജോലിയാണ്, കടമകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാവിനെ മറയ്ക്കുന്നു. മന ingly പൂർവ്വം നിർവഹിക്കുന്ന കടമ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാഠത്തിന്റെ സത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നയാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ദൂതനാണ്, അദൃശ്യനായ സൂര്യന്റെ പുത്രൻ, ക്രിസ്തു തത്ത്വം പ്രകാശിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, ഉള്ളിലെ നിത്യമായ ബോധത്തെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം. ഈ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. അവസാനിക്കാത്ത നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടമാണ് ക്രിസ്മസ് സാന്നിധ്യം. നാം നിഴൽ നിലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാന്നിധ്യം വരാം. അത് ഉറക്കക്കാരനെ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുകയും ചുറ്റുമുള്ള നിഴലുകളെ ഭയപ്പെടാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യും. നിഴലുകളെ നിഴലുകളായി അറിയുന്നത്, അവനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല.