വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ഒക്ടോബർ, 1906.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു: Theosophists and occultists പല കണക്ഷനുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകഥകൾ എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഒരു മൂലകം മനുഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്; ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ശരീരം നാല് മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിനാൽ എലമെന്റൽ എന്ന വാക്ക്. മൂലകങ്ങളുടെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റോസിക്രുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധ്യകാല തത്ത്വചിന്തകർ മൂലകങ്ങളെ നാല് ക്ലാസുകളായി വിഭജിച്ചു, ഓരോ ക്ലാസും ഭൂമി, ജലം, വായു, തീ എന്നിങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ മൂലകങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊത്തം മൂലകങ്ങൾക്ക് തുല്യമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമി നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നവയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഖര ഭൂമി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാഥമിക മൂലകമാണ്. റോസിക്രുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളായ ഗ്നോംസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു; ജലത്തിന്റെ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നു; വായു, സിൽഫുകൾ; അഗ്നിബാധയുള്ളവർ, സലാമാണ്ടറുകൾ. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തീവ്രമായ ചിന്ത വഴി ദിശ നൽകുമ്പോഴെല്ലാം, ഈ ചിന്ത അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മൂലക സ്വഭാവത്തിൽ അതിന്റെ രൂപമെടുക്കുകയും മൂലകത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു എന്റിറ്റിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ആ മൂലകത്തിന്റെ ശരീരം. പരിണാമത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യചിന്തയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഈ മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ പരിണാമം മുൻകാല പരിണാമ കാലഘട്ടത്തിലെ മതിപ്പ് മൂലമാണ്. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മനസ്സ്, മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രികം എന്നിവയാണ്. എർത്ത് എലമെന്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏഴ് ക്ലാസുകളിലാണുള്ളത്, അവ ഗുഹകളിലും പർവതങ്ങളിലും ഖനികളിലും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവയാണ്. ധാതുക്കളും ലോഹങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയെ പണിയുന്നവരാണ് അവർ. നീരുറവകൾ നീരുറവകളിലും നദികളിലും കടലുകളിലും വായുവിന്റെ ഈർപ്പത്തിലും ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷേ മഴ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വെള്ളം, വായു, അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനം ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമുണ്ടാക്കാൻ പൊതുവേ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ സംയോജനം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് പരലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ അത് വിലയേറിയ കല്ലുകളാൽ ആണ്. സിൽഫുകൾ വായുവിലും മരങ്ങളിലും വയലിലെ പൂക്കളിലും കുറ്റിച്ചെടികളിലും എല്ലാ പച്ചക്കറി രാജ്യങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. സലാമാണ്ടറുകൾ തീയാണ്. ഒരു സലാമാണ്ടറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഒരു തീജ്വാല നിലവിൽ വരുന്നു. തീ ഒരു സലാമാണ്ടറെ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. ഒരു തീജ്വാല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സലാമാണ്ടറിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം. അഗ്നി മൂലകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. തീ, കൊടുങ്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂകമ്പം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഈ നാലുപേരും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നു.

 

 

'ഹ്യൂമൻ എലമെൻറൽ' എന്നാൽ എന്താണ്? അതും താഴ്ന്ന മനസ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ?

മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി അവതാരമാകുമ്പോൾ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അവന്റെ ശരീരം പടുത്തുയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ അവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അസ്തിത്വമാണ് മനുഷ്യ മൂലകം. മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലൂടെയും അത് നിലനിൽക്കുന്നു, മനസ്സുമായി ദീർഘനേരം സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ, ആത്മബോധത്തിന്റെ തീപ്പൊരി അല്ലെങ്കിൽ കിരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ. അത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മൂലകമല്ല, മറിച്ച് താഴ്ന്ന മനസ്സാണ്. മനുഷ്യ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് ലിംഗ ശരീരം വരുന്നു. മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കിയുടെ “രഹസ്യ ഉപദേശത്തിൽ” “ഭാരിഷാദ് പിത്രി” അഥവാ “ചാന്ദ്ര പൂർവ്വികൻ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് മനുഷ്യന്റെ മൂലകം, അതേസമയം മനുഷ്യൻ, ഈഗോ, സൂര്യന്റെ പുത്രനായ സൗരയൂഥത്തിലെ അഗ്നിശ്വത്ത പിത്രിയുടേതാണ്.

 

 

മോഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മൂലകം ഉണ്ടോ, മറ്റൊരാളങ്ങൾ സുപ്രധാനശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ, മറ്റൊരാളുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ, അതോ മനുഷ്യ മാനസിക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ?

മനുഷ്യ മൂലകം ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഓട്ടോമാറ്റോണാണ് ലിംഗ ശരീറ. ലിംഗ ശരീറയെപ്പോലെ ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തോടെ ഭാരിഷദ് പിത്രി മരിക്കുന്നില്ല. ഓരോ അവതാരത്തിനും ലിംഗ ശരീറ, അതിന്റെ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പുനർജന്മ മനസ് അല്ലെങ്കിൽ അഹംഭാവം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്മയെന്ന നിലയിലാണ് ഭാരിഷത്ത്, ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ലിംഗ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും ഹ്യൂമൻ എലമെന്റൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഒരു പ്രത്യേക എലമെൻറൽ നടത്തുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും മൂലകം ആ അവയവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ജീവിതങ്ങളെ മാത്രമേ അറിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ മറ്റേതൊരു അവയവത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മൂലകം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നു പരസ്പരം യോജിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ അനിയന്ത്രിതമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളായ ശ്വസനം, ദഹനം, വിയർക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യ മൂലകത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനമാണിത്. ൽ “ബോധം” എന്നതിലെ എഡിറ്റോറിയൽ, വചനം, വാല്യം. ഞാൻ, പേജ് 293, ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ മനുഷ്യമനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ-ഞാൻ. എണ്ണമറ്റ യുഗങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ, മറ്റ് ആറ്റങ്ങളെ ധാതുക്കളിലേക്കും, പച്ചക്കറികളിലൂടെയും, മൃഗങ്ങളിലൂടെയും നയിക്കുന്ന അവഗണിക്കാനാവാത്ത ആറ്റം, ഒടുവിൽ ഒരു ബോധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, ബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിനുള്ളിൽ, അത് എന്നെപ്പോലെ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഒരാളുടെ പ്രതീകമാണ്. മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു സംഘടിത മൃഗസംഘമാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ എന്റിറ്റി അതിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും എന്റിറ്റി അതിന്റെ ഓരോ സെല്ലുകളെയും ഒരു നിശ്ചിത ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓരോ കോശത്തിന്റെയും ആയുസ്സ് അതിന്റെ ഓരോ തന്മാത്രകളെയും വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഓരോ തന്മാത്രയുടെയും രൂപകൽപ്പന അതിന്റെ ഓരോ ആറ്റങ്ങളെയും ഒരു ചിട്ടയായ രൂപത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, ഒപ്പം ബോധം ഓരോ ആറ്റത്തെയും സ്വയം ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു. ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, കോശങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ദിശയിലാണ് - ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വയം ബോധമുള്ള അവസ്ഥ which ചിന്തയുടെ പ്രവർത്തനം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മോഹങ്ങളെയും മതിപ്പുകളെയും കീഴടക്കി നിയന്ത്രിക്കുകയും ബോധത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ മനസ്സ് അതിന്റെ പൂർണ്ണവികസനമായ ആത്മബോധം കൈവരിക്കുന്നില്ല. ”ഭാരിഷത്ത് അതിന്റെ ത്രെഡ് ആത്മാവാണ് അഗ്നിശ്വത പിത്രി മനസ്സിന്റെ ത്രെഡ് ആത്മാവായതുപോലെ ശരീരം. “മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമുണ്ടോ?” ഇല്ല. മനുഷ്യ മൂലകവുമായി ലിംഗ ശരീറയെപ്പോലെ കാമ രൂപവും അർഥവുമായി സമാനമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ലിംഗ ശരീറ ശരീരത്തിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റൺ മാത്രമാണെങ്കിലും, ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ മോഹങ്ങളുടെ യാന്ത്രികമാണ് കാമ രൂപ. ലോക മോഹങ്ങൾ കാമ രൂപയെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ മൂലകവും കാമ രൂപയിലേക്ക് അടിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലിംഗ ശരീറ ചലിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ, കാമ രൂപയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രേരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് ശരീരം ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

 

ശരീരത്തിന്റെ അബോധാത്മകമായ പ്രവൃത്തികളും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതേ മൂലകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ?

അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമോ പ്രവൃത്തിയോ ഇല്ല. കാരണം, മനുഷ്യന് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ബോധമുണ്ടായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, അവയവത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ മൂലകം തീർച്ചയായും ബോധമുള്ളതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരേ മൂലകം എല്ലായ്പ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ചുവന്ന രക്ത കോർപസക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകവും വ്യക്തിഗതവുമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മൂലകം ശരീരത്തെ മൊത്തത്തിൽ നയിക്കുന്നു.

 

 

പൊതുവിൽ പരിണമിക്കുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നവരോ, പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ മനുഷ്യരിലാരെങ്കിലുമോ അവരിലൊരാണോ?

രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കും ഉത്തരം അതെ. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും വിദ്യാലയമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ക്ലാസുകൾ അവരുടെ പാഠങ്ങളും പ്രബോധനവും സ്വീകരിക്കുന്നു; എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് ബിരുദം നേടുന്ന മഹത്തായ സർവ്വകലാശാലയാണ് മനുഷ്യശരീരം. മനുഷ്യന്റെ മൂലകം ആത്മബോധത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ, അഹം പോലെ, മനുഷ്യനായി മാറുന്ന മറ്റൊരു മൂലകത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു, ശരീരത്തിലെ അഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ താഴത്തെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും.

എച്ച്ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ