വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ആഗ്രഹമാണ് ജനനമരണത്തിനും മരണത്തിനും ജനനത്തിനും കാരണം,
എന്നാൽ അനേകം ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മനസ്സ് ആഗ്രഹത്തെ മറികടക്കുമ്പോൾ,
സ്വതന്ത്രവും സ്വയം അറിയുന്നതുമായ ആഗ്രഹം, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവം പറയും:
മരണത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഓ, ആഗ്രഹം, ഞാൻ ചേർന്നു
അനശ്വര ഹോസ്റ്റ്.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 2 നവംബർ, 1905. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ആഗ്രഹം.

മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് തർക്കിക്കേണ്ട എല്ലാ ശക്തികളിലും, ആഗ്രഹം ഏറ്റവും ഭയങ്കരവും വഞ്ചനാപരവും അപകടകരവും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്.

മനസ്സ് ആദ്യം അവതാരമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഭയപ്പെടുത്തുകയും മോഹത്തിന്റെ ജന്തുജാലത്താൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ സഹവാസത്തിലൂടെ വിരട്ടൽ ആകർഷകമാവുന്നു, മനസ്സ് ഒടുവിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളാൽ മറന്നുപോകുകയും ചെയ്യും വരെ. അപകടം, സ്വയമോഹത്താൽ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ആഗ്രഹം പുലർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഇരുട്ടിലേക്കും ആഗ്രഹത്തിലേക്കും മടങ്ങുക. ആഗ്രഹം മനസ്സിനെ ചെറുത്തുനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അതിന്റെ മിഥ്യാധാരണകളിലൂടെ മനസ്സ് സ്വയം അറിയും.

സാർവത്രിക മനസ്സിലെ ഉറക്കശക്തിയാണ് മോഹം. സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ ആദ്യ ചലനത്തിലൂടെ, ആഗ്രഹം നിലവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അണുക്കളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നു. മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുകയും അത് എല്ലാം ചുറ്റുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോഹം അന്ധനും ബധിരനുമാണ്. ഇതിന് രുചിക്കാനോ മണക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാത്തതാണെങ്കിലും, അത് സ്വയം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്ധനാണെങ്കിലും, ഇത് കണ്ണിലൂടെ എത്തിച്ചേരുകയും നിറങ്ങൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും ശേഷം ആകർഷിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബധിരനാണെങ്കിലും, ഇത് കേൾക്കുകയും സംവേദനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലൂടെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രുചിയില്ലാതെ, എന്നിട്ടും അത് വിശക്കുന്നു, അണ്ണാക്കിലൂടെ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. മണം കൂടാതെ, മൂക്കിലൂടെ അത് വിശപ്പ് ഇളക്കിവിടുന്ന ദുർഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മോഹം നിലനിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാകുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജൈവ മൃഗ ഘടനയിലൂടെ മാത്രമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജന്തുശരീരത്തിൽ ജന്തുവിന്റെ ജന്മാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനും മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനും മൃഗത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുക.

നിരന്തരമായ വരവിനും ശ്വസനത്തിനും കാരണമാകുന്ന തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഡിസയർ. എല്ലാ ജീവിതത്തെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റാണ് മോഹം. രൂപമില്ലാതെ, ആഗ്രഹം എല്ലാ രൂപങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥകളാൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ അവയവങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒക്ടോപസാണ് ഡിസയർ; ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെ ജീവിത സമുദ്രത്തിലേക്ക് അതിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു; ഒരു കാഴ്ച, ജ്വലനം, തീ, അത് അതിന്റെ വിശപ്പിലും മോഹങ്ങളിലും പ്രകോപിതനാകുന്നു, ഒപ്പം അഭിനിവേശങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു, വാമ്പയറിന്റെ അന്ധമായ സ്വാർത്ഥതയോടെ അത് പട്ടിണി ശമിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശക്തികളെ പുറത്തെടുക്കുകയും വ്യക്തിത്വത്തെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ c ട്ട് സിൻഡർ. മോഹം അന്ധമായ ഒരു ശക്തിയാണ്, അത് നിലനിൽക്കുകയും നിശ്ചലമാവുകയും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താനും അറിവായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഇച്ഛാശക്തിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയാത്ത എല്ലാവർക്കും മരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിന് പുതിയ മെലഡികൾ നൽകാൻ പുതിയ മെലഡികൾ, പുതിയ രൂപങ്ങളും കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളും, പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റുകളും വിശപ്പുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനസ്സിനെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഡിസയർ. വ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ അഹംഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആഗ്രഹം ഒരു പരാന്നഭോജിയാണ്, അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വളരുകയും തിന്നുകയും തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഗ്ലാമർ വലിച്ചെറിയുകയും മനസ്സിനെ അഭേദ്യമായി കണക്കാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനോ ഇടയാക്കി.

എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ എല്ലാം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പുറപ്പെടുവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹമില്ലാതെ ലിംഗഭേദം ഇണചേരാനും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വിസമ്മതിക്കും, ആശ്വാസത്തിനും മനസ്സിനും ഇനി അവതാരമാകില്ല; ആഗ്രഹമില്ലാതെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും അവയുടെ ആകർഷകമായ ജൈവശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും പൊടിപടലമാവുകയും നേർത്ത വായുവിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും ഒരു രൂപകൽപ്പനയും ഉണ്ടാകില്ല. ആഗ്രഹമില്ലാതെ ജീവിതത്തിന് ശ്വസനത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും മുളച്ച് വളരാനും കഴിയില്ല, കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചിന്തകളൊന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ശൂന്യമായി വിടുകയും ചെയ്യും. ആഗ്രഹമില്ലാതെ ശ്വാസം ദ്രവ്യം പ്രകടമാകില്ല, പ്രപഞ്ചവും നക്ഷത്രങ്ങളും അലിഞ്ഞുചേർന്ന് ഒരു പ്രാഥമിക മൂലകത്തിലേക്ക് മടങ്ങും, പൊതുവായ വിയോഗത്തിന് മുമ്പ് മനസ്സ് സ്വയം ആയിരിക്കില്ല.

മനസ്സിന് വ്യക്തിത്വമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഇല്ല. മനസ്സും ആഗ്രഹവും ഒരേ വേരിൽ നിന്നും വസ്തുവിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആഗ്രഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വലിയ പരിണാമ കാലഘട്ടമാണ് മനസ്സ്. ആഗ്രഹം മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് സമാനമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും അതിന് ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സിന് ആഗ്രഹമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആഗ്രഹമില്ലാതെ മനസ്സിന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മോഹത്തെ മനസ്സിനാൽ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ മനസ്സ് താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഉയർത്താം. മനസ്സിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മോഹത്തിന് പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ മോഹത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സ്വയം അറിയാൻ കഴിയില്ല. ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതും വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതും മനസ്സിന്റെ കടമയാണ്, എന്നാൽ ആഗ്രഹം അജ്ഞതയും അന്ധവുമാണ് എന്നതിനാൽ, മായയിലൂടെ മനസ്സിനെ കാണുകയും ആഗ്രഹത്തെ ചെറുക്കാനും കീഴ്പ്പെടുത്താനും ശക്തമാകുന്നതുവരെ അതിന്റെ വ്യാമോഹം മനസ്സിനെ ഒരു തടവുകാരനാക്കുന്നു. ഈ അറിവിലൂടെ മനസ്സ് സ്വയം വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അത് മൃഗത്തെ യുക്തിസഹമായ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അതിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ പ്രകാശത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

വസ്തുവിന്റെ ബോധപൂർവമായ ചലനത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമാണ് മോഹം, അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുകയും ലൈംഗികതയുടെ ഉയർന്ന രൂപത്തിലൂടെ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിൽ മോഹത്തിന്റെ തീവ്രതയിലെത്തുന്നു. ചിന്തയിലൂടെ അത് പിന്നീട് മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറുകയും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആത്മാവുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ബുദ്ധിപരമായി ദൈവഹിതത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ഏകബോധമായി മാറുകയും ചെയ്യാം.