വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 24 ഡിസംബർ, 1916. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

നേച്ചർ ഗോസ്റ്റ്സിന്റെ നിരീക്ഷണം

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെയും കുളങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, കല്ലുകൾ, പർവതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ശരീരത്തിലേക്കോ വസ്തുവിലേക്കോ കടന്നുകയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ആസക്തി. ഈ ലേഖനം പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും തുടർന്നുള്ള കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും അല്ലാതെ അവയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നിടത്തോളം വസ്തുക്കളുടെ ആസക്തിയും മാത്രമാണ്. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള പ്രേതങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, രീതികൾ, ശരീരഭ്രാന്തി ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നിരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആസക്തി ഒന്നിലധികം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, ചിലർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളിലും മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ പ്രേതങ്ങളിലും, സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യശരീരം കൈവശം വയ്ക്കുന്ന, ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്താം, സംയോജിതമായി മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി, ഒരു മൂലകം ശരീരത്തെ ചില സമയങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിരുപദ്രവകാരികളായ സൃഷ്ടികളാണ്, അവ ആസ്വദിക്കാൻ കുറച്ച് സംവേദനം മാത്രം തേടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവ ദോഷകരവും ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള തിന്മയുമാണ്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പോ പ്രവചനമോ നൽകുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടെ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. പുരുഷന്മാരെ സംവേദനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവ നൽകുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും പ്രകൃതി ആരാധകരായ ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാധനയ്‌ക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിയതിന് പകരമായി പ്രേതങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയും ആസക്തി വരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആസക്തി സ്വാഭാവികമായും, അവരുടെ മാനസിക സംഘടന കാരണം, ശരീരത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനം കാരണം, പേടിസ്വപ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിംഗിംഗ്, ഡാൻസ് ചലനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില മാനസികാവസ്ഥകൾ കാരണം ഉപേക്ഷിക്കൽ മുതൽ വികാരങ്ങൾ വരെ.

മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾ‌ അവരുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം കാരണം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക്‌ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു, തുടർന്ന്‌ കുട്ടിയുടെ മാനുഷിക മൂലകവുമായി എലമെൻറൽ‌ ഒബ്സൻ‌സിംഗ് കളിക്കുന്നു. രണ്ട് മൂലകങ്ങളും നിരുപദ്രവകരമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ എലമെൻറൽ പ്ലേമേറ്റ്സ് പ്രകൃതിയുടെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ പോലും കാണിച്ചേക്കാം. ഈ മൂലകങ്ങൾ തീ, വായു, ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നിവയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് കുട്ടിയുടെ മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ മേക്കപ്പിലെ ആധിപത്യ ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നി മൂലകത്താൽ വലയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ തീയിൽ നിന്നുള്ള പരിക്കിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും; അഗ്നി പ്രേതത്താൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെടാം. കുട്ടിക്ക് ഒരു വായു പ്രേതബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വായുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, വലിയ ദൂരത്തേക്ക്. ഒരു ജല പ്രേതം കുട്ടിയെ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി പ്രേതം അതിനെ ഭൂമിയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അവിടെ കുട്ടി യക്ഷികളെ കണ്ടുമുട്ടാം. തുടർന്ന്, ഈ വിചിത്രവും മനോഹരവുമായ ജീവികളെക്കുറിച്ചും അത് കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത് സംസാരിച്ചേക്കാം. ഇന്ന്, കുട്ടികൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവർ വിശ്വസിക്കപ്പെടില്ല. പണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും പുരോഹിതന്മാർ സ്വയം സിബിലുകളോ പുരോഹിതരോ ആകുകയോ ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി മാനസിക പ്രവണതകളൊന്നും കാണിക്കാനിടയില്ല, എന്നാൽ പിന്നീട്, പക്വതയോടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറക്കാം, ആസക്തി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലവും പക്വതയും കടന്നുപോകാം, പ്രായം കൂടുന്നതുവരെ ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല. ആസക്തി നടക്കുന്നതെന്തും മാനസിക സംഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വിവിധ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ വിഡ് ots ികൾ നിരന്തരം ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. വിഡ് in ിത്തത്തിൽ മനസ്സ് ഇല്ല. അവന്റെ മാനുഷിക മൂലകം അവരെ ആകർഷിക്കുന്നു, അവർ എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും കഷ്ടത അനുഭവിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു, അവർക്ക് സംവേദനം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി, അനുഭവം വിഡ് i ിയെ എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചാലും വിഷാദത്തിലാക്കിയാലും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് രസകരമാണ്.

ഒരു പ്രത്യേകവും ഹ്രസ്വവുമായ ആസക്തി ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ വിചിത്രമായ സ്ഥാനത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പറുടെ ആസക്തിയായിരിക്കാം. അത്തരം ചില ആസക്തികളെ പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ പേടിസ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ സ്വപ്‌നം കാണുന്നയാളുടെ സ്ഥാനം മൂലമാണ്. ചില സ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ലീപ്പർ ശരീരത്തെ എല്ലാ വൈദ്യുതധാരകളും സ്വാഭാവികമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരീരം നാഡി പ്രവാഹങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഒരു സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശരീരത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന് ശക്തിയില്ല, ഒപ്പം അപകർഷതാബോധമുള്ള ഒരു പ്രേതവും, സ്ലീപ്പറുടെ അടിച്ചമർത്തൽ നൽകുന്ന സംവേദനം ആസ്വദിക്കുന്നു, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ലീപ്പറെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. സ്ലീപ്പർ ഉണർന്ന് അവന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ, ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, നാഡി പ്രവാഹങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു; അതിനാൽ പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ പിടി നഷ്ടപ്പെടുകയും പേടിസ്വപ്നത്തിന് അന്ത്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിരമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എടുത്ത ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാഡീ പ്രവാഹങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ രക്തചംക്രമണം തടസ്സപ്പെടുന്നതും പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

ശരീരത്തെ തളർത്തുകയോ അസന്തുലിതമാക്കുകയോ മനസ്സിനെ തളർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വിവിധതരം രോഗങ്ങളാൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. ഹൃദയാഘാതത്തോടൊപ്പമുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ആസക്തിക്ക് അനുകൂലമായ അവസരം നൽകുന്നു. പ്രേതങ്ങൾ സംവേദനം ആസ്വദിക്കുന്നു, വേദന അവർ ആനന്ദം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്നു.

അപസ്മാരം ശൈശവാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രേതമല്ല, പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന്റെ ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതിനർത്ഥം ചില പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ പ്രകൃതി പ്രേതം അപസ്മാരത്തിന്റെ മനുഷ്യ മൂലകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി എന്നാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അപസ്മാരത്തിന് ശാരീരിക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ, പ്രേതം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അത്തരം അപസ്മാരത്തിനുള്ള പരിഹാരം എക്സോർസിസമാണ്, അതിലൂടെ പ്രകൃതി പ്രേതം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും പ്രേതം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ പിടിമുറുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ചില പ്രവണതകൾ കുട്ടിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് മൂലകത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു, ഇത് ഇരയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വരുന്നു. ഇരയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മോർഫിൻ, ഓപിയം, ഭാംഗ് തുടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ വഴി തയ്യാറാക്കുക.

യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മചാരി പുരോഹിതന്മാർക്കും ബ്രഹ്മചര്യം കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിൽ ആസക്തി കേസുകൾ പതിവാണ്. ഈ അധിനിവേശങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അത്ഭുതകരമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു. മിക്കപ്പോഴും അവ ഒരു ദിവ്യപ്രവാഹത്തിന് കാരണമാവുന്നു, മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദമോ ഭ്രാന്തോ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന്റെ ആസക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒന്നുകിൽ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനുള്ള കഴിവില്ലാതെ ലൈംഗികാഭിലാഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് (പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ) സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം, വാക്ക്, വാല്യം. 24, നമ്പർ 2), അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതശുദ്ധിയാൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇത് ഈ കുട്ടികളെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ലാളിത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും മതപരമായ ചിന്തകളും അഭിലാഷങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, പ്രേത പ്രേതങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമം ആ ബ്രഹ്മചര്യം കന്യാസ്ത്രീകളുമായും പുരോഹിതരുമായും സഹവസിക്കുന്നു. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 21, പേജുകൾ 82, 91).

നൃത്തവും വേഗതയും ആസക്തി ഉളവാക്കിയേക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചുവടെ പറയും.

കൂടാതെ, കോപം, അസൂയ, ഭയം പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്രമാസക്തമായ അഭിനിവേശത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് താൽക്കാലിക ആസക്തിക്ക് കാരണമായേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ അധിനിവേശമാണ്.

സ്വാഭാവിക മാനസിക സംഘടന കൊണ്ടുവന്ന ഈ അവസ്ഥകൾ, നാഡീ പ്രവാഹങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, അപൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം, നൃത്തചലനങ്ങൾ, വികാരാധീനമായ അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക ശാരീരിക മനോഭാവം, പ്രത്യേക ക്ഷണം കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന ചില അവസരങ്ങളാണ്.

മറുവശത്ത്, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ആസക്തി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്. പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ കേസുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്. അത്തരം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മന ally പൂർവ്വം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത്, ആരാധകർ അഭികാമ്യമെന്ന് കരുതുന്നു, ആരാധകർ കുറഞ്ഞത്, വ്യതിരിക്തതയുടെ അടയാളമാണ്. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് അത് ആസക്തിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അത്തരം ചടങ്ങുകൾ പ്രധാനമായും പ്രാർത്ഥന, മന്ത്രങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവയാണ്, അവ നാല് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്യാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നൽകുന്നതിന് പ്രേതങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ. ആരാധകരെ പ്രേതങ്ങളുമായി ഉടനടി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നൃത്തങ്ങൾ, നിഗൂ or ത അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രേതങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിലേക്കും വാതിലിലേക്കും വാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി, ഗ്രഹപ്രവാഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് നർത്തകരുടെ ചലനങ്ങൾ. വേഗതയേറിയ ശരീരങ്ങളുടെയും വേഗത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെയും നടപടികൾ, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നർത്തകരുടെ പടികളും സ്ഥാനങ്ങളും, നർത്തകരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും അവയെ പ്രേതങ്ങളുമായി ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആരാധകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേതങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നർത്തകരായി മാറുന്നു.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു അസ്തിത്വം മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല. മൃഗങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവയെ ബാധിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ഭയം, പിന്തുടരൽ പ്രേമം, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഇളക്കിവിടുന്ന ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം എന്നിവയാൽ. ആവേശഭരിതമായ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങൾക്ക് സംവേദനം ലഭിക്കും.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ഓരോ വൃക്ഷവും ചെടിയും ഒരു മൂലകത്താൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എന്റിറ്റിയാണ്. ട്രീ എന്റിറ്റിക്കുപുറമെ, മറ്റൊരു പ്രകൃതി പ്രേതം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനെ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ വ്യക്തികളെ പ്രേതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ആ വൃക്ഷത്തിനടുത്ത് പോകുമ്പോഴെല്ലാം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഭാഗ്യം അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്നതാണ് അവയിലെ ഫലം.

കല്ലുകളും പാറകളും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ വലഞ്ഞിരിക്കാം. ഈ കേസുകളെ ഭക്തർ നൽകുന്ന പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലുതോ ചെറുതോ ആയ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മുകളിൽ പരിഗണിച്ചു. (വാക്ക്, വാല്യം. 21, പി. 101). എന്നിരുന്നാലും, നിരീക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ശമനത്തിന് കാരണമാകാം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ബാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിന്റെ ചുറ്റുപാടും സ്വാധീനവുമുള്ള ചിലർക്ക് ദു une ഖം ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരം കല്ലുകൾ തുറസ്സായ പാറകളും തൂണുകളും മാത്രമല്ല, അവയുടെ സ്വാഭാവിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രമീകരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവ കൈയ്യിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ചെറിയ കല്ലുകളായിരിക്കാം. ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭ്രാന്തനാകാം. താലിസ്‌മാൻമാരോ അമ്യൂലറ്റുകളോ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 23, pp. 132-134).

കുളങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, ഗ്ലേഡുകൾ, ഗുഹകൾ, ഗ്രോട്ടോകൾ, സമാന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ മൂലകങ്ങളാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാം. ആകർഷിച്ച പ്രേതങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത പ്രവാഹം, പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ കറന്റ് പ്രേതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേക വസ്തുക്കളും സവിശേഷതകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ വ്യത്യസ്തമാണ്. മിക്കപ്പോഴും അത്തരം പ്രേതങ്ങൾ സമീപത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ സഹായിക്കുകയോ സുഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. യക്ഷിക്കഥകൾ, മതാരാധന, തീർത്ഥാടനം, സഭാപ്രസംഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന്റെ അത്തരം ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ വസ്തുവിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ന് വിളിക്കാറില്ല, എന്നാൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും പവിത്രതയുടെ ഒരു പ്രഭാവത്താൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പേരിൽ അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ഒരു രൂപമാണിത്.

ഫർണിച്ചറിന്റെ കഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൂലകങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാം. അത്തരം ഫർണിച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എലമെൻറൽ ഒബ്സസിംഗിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. ഡാൻസിംഗ് ടേബിളുകൾ, ചലിക്കുന്ന കസേരകൾ, സ്വിംഗിംഗ്, ലെവിറ്റഡ് ചിത്രങ്ങൾ, നെഞ്ചുകൾ, റൈറ്റിംഗ് ഡെസ്കുകൾ എന്നിവ അത്തരം ആസക്തിയുടെ ഫലമായിരിക്കാം. ഒരു കസേര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും കഷണങ്ങൾ വിചിത്രമായ ഒരു രൂപമെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖം അവയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയേക്കാം, വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകും. കാഴ്ചക്കാരിൽ ഭയം, അസ്വസ്ഥത, വിനോദം എന്നിവ പ്രേതത്തിന്റെ കളിക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലമാണ്.

യന്ത്രസാമഗ്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന്റെ യന്ത്രത്തിന്റെ ആസക്തി മൂലമാണ്. സംവേദനം അനുഭവിക്കാൻ എഞ്ചിനുകൾ, ബോയിലറുകൾ, പമ്പുകൾ, മോട്ടോറുകൾ എന്നിവ ഒരു മൂലകം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഈ മെഷീനുകൾ‌ വളരെയധികം ഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ‌ അവ എളുപ്പത്തിലും ചെറിയ പരിശ്രമത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ‌ അവ നീക്കാൻ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ‌ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രശ്‌നത്തിനും ദുരന്തത്തിനും കാരണമായേക്കാം. ഫലം എന്തുതന്നെയായാലും, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി നേടുന്നതിനോ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രത്താൽ പരിക്കേൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു മൂലകം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ദുരന്തത്തെ തുടർന്നുള്ള സംവേദനങ്ങൾ, ശല്യം, പ്രതീക്ഷ, ഭയം, വേദന എന്നിവ മൂലകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംവേദനം നൽകുന്നു. യന്ത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാൾ സ്വന്തം മാനുഷിക മൂലകത്തിലൂടെ, അത്തരമൊരു ഭ്രാന്തൻ പ്രേതത്തിന് യന്ത്രവുമായി കാന്തിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനും പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിനും ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

മൂലകങ്ങളുടെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങളും സംഘടനകളും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം നൽകുന്നു. ഉന്നതർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനുമായി സഹവസിക്കില്ല. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 21, പി. 91). എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അവർക്കായി തുറക്കാത്തപ്പോൾ, വിവിധ മൃഗങ്ങളെപ്പോലുള്ള മറ്റ് ശരീരങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങൾ, പാറകൾ, ജലം, ഫർണിച്ചർ, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവപോലുള്ള വസ്തുക്കളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ മനുഷ്യ സംവേദനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു.

നിരീക്ഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ നന്മയോ തിന്മയോ ചെയ്യരുത്, ഉപയോഗപ്രദമോ ദോഷകരമോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ പ്രേതങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് സംവേദനം നേടുക എന്നതാണ്, വെയിലത്ത് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ്. പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബുദ്ധി മൂലകത്തെ നയിക്കുന്നു.

മൂലകങ്ങളും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവ, അവ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത്തരം ഭ്രാന്ത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ആസക്തിയിൽ മനുഷ്യർ എന്തുചെയ്യുമെന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഗർഭിണിയായ ആളുകളുടെ ബാഹ്യ അവസ്ഥ സാധാരണ മുതൽ ട്രാൻസ് അവസ്ഥകൾക്കും പാരോക്സിസ്മൽ പിടിച്ചെടുക്കലുകൾക്കും വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഗർഭിണിയായവരെ വായുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും തിളക്കമാർന്നതാകുകയും വെള്ളത്തിൽ നടക്കുകയോ കൽക്കരി കിടക്കകൾക്കിടയിലൂടെയോ തീജ്വാലകളിലൂടെയോ നടക്കാം. ഈ അനുഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ സാധാരണയായി അബോധാവസ്ഥയിലാണ്, ബോധമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരുടെ അവസ്ഥകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകൾക്ക് രോഗം ഭേദമാക്കാം, പ്രവചിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ഉന്മേഷമുണ്ടാകാം, പ്രകൃതിയിൽ രഹസ്യ നാടകങ്ങളും പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പോലെ. ഒരു പ്രാവചനിക അവസ്ഥയിൽ വീഴുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭ്രാന്തമായ പ്രേതങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകുന്നു. പിന്നെ, പ്രേതത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, വ്യക്തികൾ ല und കികകാര്യങ്ങൾ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ബിസിനസിന്റെ വരവ്, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, വിളകൾ, യാത്രകൾ, ആസന്നമായ ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രണയം, വിവാഹങ്ങൾ, വെറുപ്പുകൾ, വഴക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയും.

മുൻകാലങ്ങളിലെ സിബിലുകൾ സാധാരണയായി പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു; സിബിലുകളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങളായിരുന്നു, പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചിരുന്നിടത്തോളം നല്ല ഫലങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സിബിലും ഒരു മാധ്യമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരു മാധ്യമം ഒരു മാനസിക വ്യക്തിയാണ്, പ്രവേശനം തേടുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനും ശരീരം തുറന്നിരിക്കുന്നു, അത് പ്രകൃതി പ്രേതമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക പ്രേതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമോ ആകട്ടെ ജീവനുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവൻ. ഒരു മാധ്യമം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതാണ്, ഇതുവരെ മീഡിയത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ളവയല്ല.

പ്രകൃതിദത്ത പ്രേതങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നീണ്ട ഗതി പോലെ, ഒരു സിബിൽ, സ്വാഭാവികമായും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. സിബിലുകളെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. സിബിൽ തയാറായപ്പോൾ അവൾ ഒരു മൂലക ഭരണാധികാരിയുടെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതനായിരുന്നു, ചില സമയങ്ങളിൽ തന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു പ്രേതത്താൽ അവളെ വശീകരിക്കാൻ അവളെ അനുവദിച്ചു. ആ വേലയിൽ അവൾ പവിത്രനായിരുന്നു.

നമ്മുടെ നാളിൽ അത്തരം ഒരു സംവിധാനവും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലെങ്കിലും, ഭ്രാന്തനാകുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയാണ്, തെറ്റാണ്, ശരിയും തെറ്റും എപ്പോഴാണെന്ന് ആരും മുൻകൂട്ടി അറിയാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം.

ഗർഭിണിയായ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വയം രോഗങ്ങൾ ഭേദമാകും. ചിലപ്പോൾ അവ പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ്, അവയിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സയെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുന rest സ്ഥാപനത്തിലും sound ർജ്ജസ്വലതയിലും പ്രേതം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു, മാത്രമല്ല അത് സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിനായി ഒരു നേട്ടം നൽകുന്നു. അത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പുറമെ വ്യക്തികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പ്രേതം ഉപദേശിക്കുന്നിടത്ത്, അത് വ്യക്തിയിലെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്രമരഹിതമായ മൂലകത്തിന് ഒരു ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓർമ്മിക്കപ്പെടും (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 21, pp. 97-98), മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ചില സംവിധാനങ്ങൾ മൂലകങ്ങളാണെന്ന്; ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു അഗ്നി മൂലകം, ശ്വസനവ്യവസ്ഥ ഒരു വായു മൂലകം, രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം ഒരു ജല മൂലകം, ദഹനവ്യവസ്ഥ ഒരു ഭൂമി മൂലകം. എല്ലാ അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സഹാനുഭൂതി നാഡീവ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാല് ക്ലാസുകളിലെയും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാണ്, അതേസമയം, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഭ്രാന്തൻ പ്രേതത്തിന് ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തെയും അവയവങ്ങളെയും മാത്രമേ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ, അത് പ്രേതത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലാസ്, തീ, വായു, ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി.

വ്യക്തികളുടെയോ മുഴുവൻ സമുദായത്തിൻറെയോ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ചില രൂപങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് അവ നടക്കുന്നത്, അവിടെ പ്രകൃതി നിഗൂ play നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രകടനം നടത്തുന്നവരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരു പവിത്രമായ ഉന്മേഷം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിബറേഷനുകൾ പകർന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ, പഴങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും എണ്ണയുടെയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാം. മൂലകങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വഴിപാടുകൾ ആരാധകരെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആരാധകർ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവിധ രഹസ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, വിമോചനങ്ങളും ദഹനയാഗങ്ങളും രക്തത്തിന്റെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ മനുഷ്യരുടെയോ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഒരു വൈരാഗ്യ ആരാധന നടക്കുന്നു, അത് ദുഷിച്ച ആസക്തിയെ ആകർഷിക്കുന്നു, ഇത് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വംശത്തെ വഷളാക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭ്രാന്തന്മാരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നതോ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതുമായ കേസുകൾ, ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആസക്തികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി അപൂർവവും വളരെ അപൂർവവുമാണ്. ആസക്തിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും തിന്മയിൽ മാത്രം കലാശിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ്. ഗർഭിണിയായവർ മന്ത്രവാദികളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവർ എല്ലാത്തരം നുണകളും മോഷണങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അവർ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവരുടെ പെരുമാറ്റം യുക്തിരഹിതമാണ്, എന്നിട്ടും സമർത്ഥതയുമായി കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. അവർ ലൈസൻസുള്ളവരും മോശം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിനാശകരമാണ്.

ഈ ആസക്തി വിരളമോ ആനുകാലികമോ ശാശ്വതമോ ആണ്. പ്രേതങ്ങൾ ഇരയെ പിടികൂടി ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയെ ഫിറ്റുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും അസാധാരണമായ ആകൃതികളിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കുകയും അവരുടെ കണ്ണുകൾ വീർക്കാൻ കാരണമാവുകയും വായിൽ നിന്ന് നുരയെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യാം. മിക്കപ്പോഴും അവർ ഇരകൾക്ക് നാവ് കടിക്കാനും മാംസം കീറാനും മുടി പുറത്തെടുക്കാനും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം മുറിക്കുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും മുറിവുകളോ മുറിവുകളോ പ്രേതം ഒറ്റയടിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു, അവയൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഭ്രാന്തൻ പ്രേതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ വാതകങ്ങൾ ഭേദമാകില്ല, ഇരയ്ക്ക് വൈകല്യമുണ്ടാകും. ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പല കേസുകളും യഥാർത്ഥ ഭ്രാന്തല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിനെ പുറത്താക്കുന്ന അധിനിവേശ കേസുകളാണ്.

മാരകമായ അധിനിവേശ കേസുകളിൽ, ഭ്രാന്തൻ പ്രേതത്തെ പുറത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഓടിക്കുക എന്നതാണ് രോഗശമനം. ഭാരം കുറഞ്ഞ ആസക്തി കേസുകളിൽ ഇരകൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇത് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ദൃ resol നിശ്ചയത്തോടെ പ്രേതത്തെ വിട്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ഇരയ്ക്ക് സ്വയം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രേതത്തെ മറ്റൊരാൾ ഭ്രഷ്ടനാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭ്രാന്തന് പുറപ്പെടാൻ കല്പിക്കാനുള്ള അറിവും അവകാശവും എക്സോർസൈസറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, പ്രേതത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നിടത്ത്, ഭ്രാന്തനായ വ്യക്തി പ്രേതവുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും ആശയവിനിമയത്തിനെതിരെ ഉറച്ചുനിൽക്കണം.

(തുടരും.)