വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 23 സെപ്റ്റംബർ, 1916. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഗോസ്റ്റുകൾ.

സിപതാറ്റിക് ഹീലിംഗ്.

സഹതാപത്തിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും നിഗൂ science ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും കത്തിടപാടുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് സഹാനുഭൂതിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതും. ഈ രോഗശാന്തിയും പരിക്കേറ്റതും ഒരു കാന്തം നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, അതിലൂടെ മൂലക സ്വാധീനങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അതിനാൽ ശരീരത്തെയോ ഭാഗത്തെയോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള മൂലകങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ രോഗശാന്തികളിലും തെറ്റുകളിലും, സഹാനുഭൂതി ചികിത്സിക്കുന്നതുപോലെ ഒരേ ക്ലാസ് മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്, പരിശീലകർക്ക് അത് അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്ന്.

ഷാമനിസം, വൂഡൂയിസം, വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും, ജിപ്സികളുടെയും ഒട്ടേറെ കൃഷിക്കാരുടെയും ഇടയന്മാരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികൾ, എല്ലാം പ്രാർത്ഥന, ആശംസകൾ, ഭൂചലനങ്ങൾ, മന്ത്രവാദങ്ങൾ, അമ്യൂലറ്റുകൾ, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ കാന്തിക പ്രവർത്തനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചാം, ബ്രൂയിംഗ്, ത്യാഗം, വിചിത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവയെ സാധാരണയായി സഹാനുഭൂതി രോഗശാന്തി, മോഹിപ്പിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സഹാനുഭൂതികളെയും കാര്യങ്ങളുടെ വിരോധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പല വ്യക്തികൾക്കും ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സൂക്ഷ്മ മാന്ത്രികവിദ്യയിലൂടെ അവർക്ക് നേടാം, അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും. സഹാനുഭൂതിയെ ഇപ്പോഴും ചില രാജ്യവാസികൾ, ജിപ്സികൾ, നാടോടികളായ ഗോത്രക്കാർ, അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂറോപ്പിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ നഗരവാസികളേക്കാൾ ഗ്രാമീണരെയും ദേശീയപാതകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരെയും പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യ ജില്ലകളിൽ പോലും, നിരവധി ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധുനിക നാഗരികതയുടെ അന്തരീക്ഷവും ആ പരിധിവരെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകലെയാണ്. എന്നിട്ടും, “പ്രകൃതി” പ്രേതങ്ങളുടെ ചില സ്വാധീനം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചില ആളുകളെ തടയാൻ നാഗരികതയുടെ സ്പർശനത്തിന് കഴിയില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അവരിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, വായുവിലെ പ്രേതങ്ങൾ, കാടുകളും പാറകളും മരങ്ങളും വെള്ളവും. വിശാലമായ മോർലാന്റുകളും ഹെതറും, കാടുകളും പർവത ശൃംഖലകളും, കുറച്ച് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും വയലുകളും പുൽമേടുകളും, അവിടെ നിവാസികൾ ഒഴികെ മറ്റാരും ശാന്തമായ ദിവസത്തിൽ പോലും അധ്വാനിക്കുകയും കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു, കന്നുകാലികളും മറ്റ് മൃഗങ്ങളും സ്വന്തം ലോകത്ത് വസിക്കുന്നു; മങ്ങിയ വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, ബോഗുകൾ എന്നിവയിലെ സസ്യജീവിതം, ടോറന്റുകളുടെ ശബ്ദം, വെള്ളച്ചാട്ടം, താഴ്ന്ന അലകൾ, സമുദ്രം, ടെമ്പസ്റ്റുകൾ, ഇവയെല്ലാം പച്ചയും വെളുത്തതുമായ സീസണുകളിൽ തിരിയുന്ന നക്ഷത്രരാശികൾക്കിടയിലും മാറുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലും ആളുകളെ അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ സ്വാധീനം.

പ്രാകൃത ജീവിതത്തിൽ ഈ ശക്തികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ഒരു സീസണിൽ മരം മുറിക്കുന്നതും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഘട്ടം മറ്റൊരു സമയത്ത് മുറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നതും അവിടെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ചില വീടുകളിൽ ആകാശത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ സീസണുകളിലും മണിക്കൂറുകളിലും bs ഷധസസ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തെ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നു. ചില പ്രേതങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ പ്രേതങ്ങൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാമെങ്കിലും ഈ പ്രേതങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയില്ല. അത്തരം രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉയർന്നുവരുന്നു. ചില കല്ലുകളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ പ്രിസൈഡിംഗ് ജീനിയുമായി ചില ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്നുവെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം, പലപ്പോഴും അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഒരു രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ലളിതമായ ആളുകളിൽ ചിലർ മാനസികമായി രൂപപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ മൂലകജീവികളുമായി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പലപ്പോഴും വസ്തുക്കളുടെ സഹാനുഭൂതിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുമായി അവർ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവായിരിക്കും, ഒപ്പം ഒത്തുചേരുന്ന സമയത്തെയും അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും ഉപയോഗത്തിൻറെയും രീതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഒരേ കാര്യം എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് അവർ മനസിലാക്കും. അതിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഇറക്കുമതിയുടെ സ്വഭാവം. അതിനാൽ, ചില അടയാളങ്ങൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിലും എത്തിച്ചേരുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാം, എഴുതിയതോ സംസാരിച്ചതോ ആയ വാക്കുകൾ പുരുഷന്മാരിൽ സമാനമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. സെറ്റ് ഫോമുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കർവുകൾ, നേർരേഖകൾ, കോണുകൾ എന്നിവ അനുസരണത്തെ കമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചില ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കണക്കുകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത സർക്കിളുകൾ, മുട്ട, കുള്ളൻ, കടൽ ഷെല്ലുകൾ, അമ്യൂലറ്റുകൾ എന്നിവ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ധാതു, പച്ചക്കറി, ജന്തു, മനുഷ്യരാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവവുമായി ആ വിജ്ഞാനശരീരം നിഗൂ is മാണ്. അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമാണ്, ഒപ്പം കാന്തികവുമാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുകയോ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഭ physical തിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഈ സൂക്ഷ്മ സ്വാധീനങ്ങൾ സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആന്റിപതികളുടെയും നിയമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ധാതുവിന് താഴെയും മനുഷ്യന് മുകളിലുമുള്ള, സഹാനുഭൂതിയെയും വിരുദ്ധതയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇതുവരെ നീക്കംചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ രേഖകൾ വിരളവും സംശയവുമാണ്. മൂലകങ്ങളിലെ സ്വതന്ത്ര മൂലകങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ വസ്‌തുക്കളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂലകങ്ങളുടെ സഹതാപവും വിരുദ്ധതയും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സഹാനുഭൂതിയുടെയും ശത്രുതയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്.

ലോഹങ്ങൾ, കല്ലുകൾ, സസ്യങ്ങൾ, സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ, വിത്തുകൾ, ഇലകൾ, പുറംതൊലി, പൂക്കൾ, ജ്യൂസുകൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ, വെള്ളം, രക്തം, മൃഗങ്ങളുടെ സ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾ, അത്തരം ചില സംയുക്തങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര മൂലകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ അനുപാതം ഉപയോഗിച്ചു, അവ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ബാധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഭാഗത്തിലേക്കോ ശരീരത്തിലേക്കോ മാജിക് ഒബ്ജക്റ്റ് നയിച്ചു.

നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാകുന്നതിലൂടെ ചില വസ്തുക്കളുടെ ജോലിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഉപയോഗവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. രോഗശാന്തികളെ സഹാനുഭൂതി രോഗശാന്തി, കഷ്ടത മന്ത്രവാദം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അന്തർലീനമായ തത്ത്വങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ള ആരും മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സാധ്യതയെ സംശയിക്കില്ല. തീർച്ചയായും, മന്ത്രവാദം അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും it അത് അറിയാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നും - അറിവോ ശക്തിയോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരാണ്, വ്യക്തികളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ വിളകളെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂലമോ അനുകൂലമോ ആയ കാന്തിക സ്വാധീനം.

സഹാനുഭൂതിയിലൂടെയും മന്ത്രവാദത്തിലൂടെയുള്ള കഷ്ടതയിലൂടെയും രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ പലതും അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവ ചിട്ടയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിരോധം വളർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൈമാറിയ സൂത്രവാക്യങ്ങളിൽ പലതും അസംബന്ധമാണ്, പ്രധാനമായും അവ അപൂർണ്ണമായതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലോ പകരംവച്ചതോ ചേർത്തതോ ആയതിനാൽ സൂത്രവാക്യങ്ങളെ വിവേകശൂന്യമാക്കുന്നു. അത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ ധാന്യങ്ങളുണ്ട്. വളരുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല, പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ കാന്തിക ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ എന്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കാന്തിക സദ്‌ഗുണം കാര്യത്തിൽ‌ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അതിന്റെ മൂല്യത്തിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് കാന്തിക രോഗശാന്തിയോ കഷ്ടതയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലക സ്വാധീനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് വസ്തുവായാലും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെയും തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും സമയവും സ്ഥലവും പ്രയോഗത്തിന്റെ സമയവും രീതിയും അനുസരിച്ച് ഫലപ്രദമോ അല്ലാതെയോ ആയിരിക്കും. പകലിന്റെയോ രാത്രിയുടെയോ സീസണുകളും മണിക്കൂറുകളും ഒരേ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാന്തിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അതിനാൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. മാത്രമല്ല, സീസണിനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ എത്തുന്നു.

വിവേകശൂന്യമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ ചിലത്, ഒരു കാൽപ്പാദത്തിൽ നഖം ഓടിച്ച് ശത്രുവിന്റെ കുതിരയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, നിലത്ത് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക, കന്നുകാലികളെ ഈച്ചകൾക്കെതിരെ സംരക്ഷിക്കുക, പക്ഷികൾ, ബഗ്ഗുകൾ, ഫീൽഡ് എലികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സസ്യങ്ങൾ bs ഷധസസ്യങ്ങൾ തൂക്കിയിടുക സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപസ്ഥലം, ചത്ത മനുഷ്യന്റെ കൈ തൊട്ട് മോളുകളെയും അരിമ്പാറയെയും നീക്കംചെയ്യൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു രോഗത്തെ ഒരു ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് രോഗം പ്ലാന്റ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുകുന്നതിനായി ഒരു അരുവിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ദൂരെ; എല്ലാവർക്കും സഹതാപത്താൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നല്ല അടിത്തറയുണ്ട്. ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ ഓടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഡ്രം അടിക്കുന്നത്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലും ആഫ്രിക്കയിലും അനുസരണമുള്ള പല രീതികളും ഫലപ്രദമല്ലാത്തവയാണ്, അവരെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അറിവിന്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതരായ പുരുഷന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ. സ്വാഭാവികം. ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ മനസിലാക്കാത്തവർക്കും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആചാരങ്ങളല്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നവർക്കും ഇതെല്ലാം പരിഹാസ്യമാണ്.

മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്ന് വളരെയധികം ചെയ്യാൻ കഴിയും. രോഗശാന്തി ഇന്ന്‌ സഹാനുഭൂതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ‌ മരുന്നിനേക്കാൾ‌ മികച്ചതാക്കാം. ഇന്ന് തത്ത്വങ്ങൾ അറിയില്ല, സഹാനുഭൂതിയാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പതിവല്ല, ചിലപ്പോൾ പരിശീലനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ നിരക്ഷരരും “വിചിത്രരും” “തമാശക്കാരും” ആയതിനാൽ ആളുകൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മാനസികമായി ആരോഗ്യമുള്ളവരും ശരിയായ മാനസിക സംഘടനയുള്ളവരുമായ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ തൊഴിലിന് നൽകുന്ന സഹാനുഭൂതിയുടെ പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരാമർശിക്കാൻ. ഒരു കുതിരയുടെ കാൽപ്പാടിലേക്ക് ഒരു നഖം ഇടുകയാണെങ്കിൽ, മൃഗത്തെ മുടക്കുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു അത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുമായി വേണ്ടത്ര സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചില മൂലകങ്ങളെ നഖത്തിന്റെ മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ, അങ്ങനെ അവ കുതിരയുടെ ജ്യോതിഷത്തിൽ കാൽനടയായി പ്രവർത്തിക്കും. മണ്ണ്; ഈ രീതിയിൽ കുതിരയെ മുടന്തും. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ശേഖരിച്ച സ്ഥിരമായ ചില bs ഷധസസ്യങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ ഈച്ചകൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും എതിരായി സംരക്ഷിച്ചു. ഈച്ചകളുടെയോ കീടങ്ങളുടെയോ ഘടനയിലെ മൂലകങ്ങൾ ഈ ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് അകന്നു. മോളുകളുടെയും അരിമ്പാറയുടെയും കാര്യത്തിൽ, കൈ ചൂടാകുന്നതുവരെ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ കൈ കളങ്കത്തിൽ വച്ചാൽ, മരിച്ച പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ കൈയിലെ വിനാശകരമായ ഘടകങ്ങൾ അടയാളത്തിലും ആക്രമണത്തിലും മതിപ്പുളവാക്കും അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുവരെ. എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, കളങ്കത്തിന്മേൽ ചത്ത കൈ വച്ചയാൾക്ക്, ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അരിമ്പാറയും മോളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിധിവരെ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. കൈയുടെ ചൂട് ജ്യോതിഷ ശരീരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു, ഒന്ന് ചൈതന്യം നിറഞ്ഞതാണ്, മറ്റൊന്ന് അഴുകലിന്റെ വിനാശകരമായ സ്വാധീനം. ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഒരു മൃഗം, ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ അരുവി എടുത്തുകളയേണ്ടയിടത്ത്, രോഗിയുമായി രക്തം അല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീർ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പോലുള്ള ചില ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നൽകപ്പെടുന്നവ അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു തുണിയിലോ കടലാസിലോ ദ്രാവകം ഒരു ബണ്ടിൽ ഇട്ടതും ജിജ്ഞാസ അവനെ നയിച്ച ഒരാൾ എടുക്കുന്നതുമായപ്പോൾ അയാൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു. ചടങ്ങുകൾ, പതിവായി അതിശയകരമാണ്, ബണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് കാര്യക്ഷമമായ കാരണമല്ല, മറിച്ച് ചിന്തയെയും ഉദ്ദേശ്യത്തെയും ആകർഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു. രോഗം ഭേദമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം, അത് കാരണമാകുന്ന ഭാഗത്തെ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും രോഗത്തിന് കാരണമായ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂലക രൂപം വേർപെടുത്തുക, അതിനാൽ ഈ രോഗശാന്തിക്കാർ ശരീരത്തെ അതിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിറവേറ്റുകയും ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹതാപത്താൽ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇന്ന് സമാന ഫലങ്ങൾ നൽകില്ല, കാരണം പരിശീലകർക്ക് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയില്ല. സമാന ഫലങ്ങൾ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ മുറിവുകൾ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താം. എന്നിരുന്നാലും, ഏത് രീതിയിലാണ് രോഗശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അതായത്, ഒരു പ്രത്യേക ഫലം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരേ ക്ലാസ് മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ ശാഖകൾ ഒട്ടിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സഹതാപത്താൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തത്വം നന്നായി ചിത്രീകരിക്കാം. എല്ലാ തണ്ടുകളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരത്തിൽ ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന് സഹതാപം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പീച്ച് പ്ലം മരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീച്ച് മരത്തിൽ ഒരു ആപ്രിക്കോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പീച്ചിൽ ഒരു തരം പീച്ച്, പക്ഷേ ഒരു പീച്ചിൽ ഒരു ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്രിക്കോട്ടിൽ ഒരു പിയർ അല്ല, പക്ഷേ പിയേഴ്സ് മുകുളമാക്കാം quinces. പീച്ചിന്റെ ചെറിയ മുകുളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധിത മൂലകങ്ങൾ ചില സ്വതന്ത്ര മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സ്വാധീനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു, അവ പ്ലം ട്രീയിലേക്ക് പിന്തുടരും, അങ്ങനെ പ്ലം ട്രങ്കിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും കൊത്തിയെടുത്ത പീച്ച് ശാഖയിലേക്കും പ്ലം ജീവൻ പീച്ചുകളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.

നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തടം ഒഴുകുന്ന ജലപ്രവാഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിന്റെ ചാനലുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും പഴകിയ വെള്ളം ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്ര മൂലകങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപമോ ചാനലോ ആണ് കാന്തത്തിന്റെ ബന്ധിത മൂലകങ്ങൾ, അത് ബാധിക്കപ്പെടേണ്ട രോഗബാധിത വസ്തുവിലെ ബന്ധിത മൂലകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സഹതാപത്താൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ശൈശവാവസ്ഥയുടെയും അവസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രോഗശാന്തിക്ക് ശ്രമിച്ച സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആന്റിപതികളുടെയും തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ളതിനാൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു നിഗൂ and വും അടിസ്ഥാനവുമായ നിയമം അറിയപ്പെടും, അതോടൊപ്പം കല്ലുകൾ, bs ഷധസസ്യങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, ലോഹങ്ങൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കളെ കാന്തങ്ങളാക്കി അവയെ വസ്തുക്കളെ ബാധിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നു.

തുടരും