വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

♈︎

വാല്യം. 18 മാർച്ച്, 1914. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS.

മരിച്ചവരുടെ ശാരീരിക പ്രേതങ്ങൾ.

മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ പ്രേതങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ്: ശാരീരിക പ്രേതം, ആഗ്രഹം പ്രേതം, ചിന്താ പ്രേതം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിന്റെയും കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ട്.

ഈ ശാരീരികവും ആഗ്രഹവും ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു, ഭ physical തികശരീരങ്ങളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, അവർ അതാത് ലോകങ്ങളിൽ ജനിച്ചു, അവിടെ അവർ കുറച്ചുനേരം തുടരുന്നു, തുടർന്ന് പിരിഞ്ഞുപോകുന്നു, അലിഞ്ഞുപോകുന്നു, മങ്ങുന്നു, തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ആനിമേറ്റുചെയ്യുക ഫോമുകൾ, അവസാനം വീണ്ടും ശേഖരിക്കുകയും മറ്റ് മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ മനസ്സ് പുനർജന്മം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ഭൗതിക പ്രേതം, ജ്യോതിഷ ശരീരം, ശാരീരിക രൂപമായ ലിംഗ ശരീറ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശാരീരിക പ്രേതങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, ൽ വാക്ക്, ഓഗസ്റ്റ്, 1913. അസ്ട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ബോഡി വേരൂന്നിയ നിലമാണ് ഭ body തിക ശരീരം. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ഈ ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം മരണശേഷം ഭ physical തിക പ്രേതമായി മാറുന്നു.

ഭ body തിക ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴോ, ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രേതം പുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് വാതകം പോലെയാണ്. നിറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് നരച്ച, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, നീല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി വയലറ്റ് നിറമാണ്. ഭ body തിക ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഭാരവും സാന്ദ്രതയുമുണ്ട്, അതേസമയം ശാരീരിക പ്രേതത്തിന് ഭാരം കുറവാണ്. ഭ physical തിക ശരീരം ഭൗതിക ശരീരത്തെ സാന്ദ്രതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ഭ body തിക ശരീരം ഭാരം ഭ physical തിക പ്രേതത്തെ കവിയുന്നു. ഒരു ശാരീരിക പ്രേതത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ നാല് .ൺസ് വരെ ഭാരം ഉണ്ട്.

ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ, ജൈവ കേന്ദ്രങ്ങൾ, നാഡി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക പ്രേതത്തിന്റെ മോർണിംഗ് അഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി പാദങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രേതം വേർപെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ തണുത്തതും ശാന്തവുമാണ്, മരവിപ്പ് പിന്തുടരുന്നു. ഒരു മൂടൽമഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പുക പോലെ, ശാരീരിക അദ്യായം ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ മുകളിലേക്ക് ഉരുളുന്നു. അവിടെ അത് സ്വയം ഒരു ഗോളീയ പിണ്ഡമായി ശേഖരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുൾ ഉണ്ട്, തൊണ്ടയിൽ ഒരു പിടി ഉണ്ട്, അത് വായിലൂടെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ സ്വയം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. മരിക്കുന്നതിന്റെ സാധാരണ ഗതിയാണിത്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ പുറത്തുകടക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് വഴികളും മറ്റ് എക്സിറ്റുകളും ഉണ്ട്.

ഭൗതികത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും മരണം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഗോളീയ പിണ്ഡം അതേപടി നിലനിൽക്കും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഭ body തിക ശരീരത്തിന് മുകളിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭ physical തിക രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകാം. ഇത് ഇപ്പോഴും ജീവിതവുമായി കാന്തിക ചരട് ഭൗതികവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. ജീവിതത്തിന്റെ കാന്തിക ചരട് തകർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ശരീരം മരിച്ചിട്ടില്ല.

ജീവിതത്തിന്റെ കാന്തിക ചരട് മൂന്ന് ഉറകൾക്കുള്ളിൽ നാല് കോയിലിംഗ് സ്ട്രോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടാൽ, ഭ physical തിക ശരീരത്തിനും അതിനു മുകളിലുള്ള രൂപത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള സ്ട്രോണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ നേർത്ത പുകയിലോ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ചരട് പൊട്ടാത്തപ്പോൾ, ശരീരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചേക്കാം. ചരട് മുറിച്ചയുടനെ മരണം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ജ്യോതിഷരൂപത്തിനോ ഭൗതിക പ്രേതത്തിനോ ഭ body തിക ശരീരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്.

മോഹ പ്രേതവും ചിന്താ പ്രേതവും ശാരീരിക പ്രേതത്തിൽ നിന്നും മരണാനന്തരം പരസ്പരം വേർപെടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അവ ശാരീരിക പ്രേതത്തോടൊപ്പം ഗണ്യമായ സമയം തുടരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം പ്രേതം ഭൗതിക പ്രേതത്തോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചിന്താ പ്രേതം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടിൽ നിന്നും. ഏതാണ് മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുത്തുക, വേർപിരിയലിന് എത്ര സമയം ആവശ്യമാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണശേഷം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല.

മരണാനന്തര അവസ്ഥകളും ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും പ്രേതങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മന്ദത, പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗത്തിൽ അവഗണന, അറിവ് കൈവശമുള്ളത്, ശാരീരിക ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാൽ.

ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ അലസനും മന്ദഗതിയും ലക്ഷ്യമോ ലക്ഷ്യമോ ഇല്ലാതെ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും ആഗ്രഹവും വേർപിരിയലിനു മുമ്പായി, മരണശേഷം ടോർപോർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ അവസ്ഥയിൽ ഗണ്യമായ കാലയളവിൽ തുടരാം. ജീവിതകാലത്ത് ആഗ്രഹം ശക്തമാവുകയും മനസ്സ് സജീവമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മരണശേഷം, ആഗ്രഹവും ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും സാധാരണയായി ശാരീരിക പ്രേതവുമായി അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല. ആഗ്രഹവും ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും ശാരീരിക പ്രേതത്തെ അവരോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും വിദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, പക്ഷേ അത് സാധാരണയായി നടക്കില്ല. ഭ physical തിക പ്രേതം ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്തോ സമീപത്തോ നിലനിൽക്കുന്നു.

ഭ physical തിക പ്രേതത്തിന് ഒരു അസ്തിത്വ കാലഘട്ടമുണ്ട്, പക്ഷേ, ഭ body തിക ശരീരത്തെപ്പോലെ, അതിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട്, അത് അലിഞ്ഞുചേരുകയും വേണം. ഭ body തിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ അതിന്റെ രൂപം നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. അതിന്റെ ക്ഷയം ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷയം പോലെ വേഗതയോ വേഗതയോ ആണ്. ഭ body തിക ശരീരം ആസിഡുകളാൽ അലിഞ്ഞുപോകുകയോ ദ്രുതഗതിയിൽ കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ശാരീരിക പ്രേതം അപ്രത്യക്ഷമാകും, കാരണം ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും പ്രതികരണവുമുണ്ട്, കൂടാതെ ഭ body തിക ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഇരട്ടകളായ ശാരീരിക പ്രേതത്തെ ബാധിക്കും . ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ അഗ്നി ഭ physical തിക പ്രേതത്തെ അതിന്റെ ഭ physical തിക എതിർപ്പ് കത്തിച്ചാൽ നശിപ്പിക്കും. ഭ body തിക ശരീരം സംസ്‌കരിച്ചാൽ പ്രകടമാകാൻ ശാരീരിക പ്രേതമുണ്ടാകില്ല. ശ്മശാനം, അതിന്റെ സാനിറ്ററി ഗുണങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ശാരീരിക പ്രേതത്തെ അതിന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം-മനസ്സ് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ-ജീവനുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താനോ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു.

മരണാനന്തരം ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഗോളീയ പിണ്ഡം ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ, അത് ഒന്നോ അതിലധികമോ രൂപങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം, പക്ഷേ ഒടുവിൽ അതിന്റെ ഭ physical തിക പ്രതിരൂപമായിരുന്നതിന്റെ രൂപം അത് ഏറ്റെടുക്കും. ഭ body തിക ശരീരം എടുക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഭൗതിക പ്രേതം പിന്തുടരും.

ആഗ്രഹവും ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ, അതിനടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി കാന്തികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് കാന്തികമായി വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭ physical തിക പ്രേതം അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകില്ല. ജീവിതകാലത്ത് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ശാരീരിക പ്രേതത്തെ അതിന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നെക്രോമാൻസറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വിളിക്കുകയും അവസരത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ നെക്രോമാൻസി വഴി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ജീവിതകാലത്ത് വ്യക്തി പതിവായി സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടിലോ സമീപത്തോ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ പ്രേതം അതിന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സംഭവിക്കാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പതിവുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതോ ആയ ആ വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രേതം അലഞ്ഞുതിരിയാം. അപ്പോൾ പ്രേതം ആ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ജീവിതകാലത്ത് അതിന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യാം. അത്തരമൊരു സംഭവം, തന്റെ സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിച്ച, വസ്ത്രത്തിൽ, ചുവരിൽ, നിലകൾക്കിടയിലോ, നിലവറയിലോ ഒളിപ്പിച്ച്, പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നാണയങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവ വീഴുമ്പോൾ ടിങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദു er ഖിതന്റെ സംഭവമായിരിക്കാം. അവന്റെ വിരലുകളിലൂടെ ചിതയിലേക്ക്. അത്തരം പ്രകടനത്തിൽ, ശാരീരിക പ്രേതം അതിന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതവുമായി സംയോജിച്ച് ഭ physical തിക പ്രേതമായി മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടും. അതുപോലെ, സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് യാന്ത്രികമായും യാന്ത്രികമായും ചലനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതും കണ്ണിലെ ആകാംക്ഷയോ തിളക്കമോ ജീവിതത്തിലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചയിൽ സംതൃപ്തിയോ ഇല്ലാതെ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആനിമേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ ഒരു രൂപം നൽകി.

മരിച്ചയാളുടെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രേതത്തെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമില്ല. മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രേതം ആനിമേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ്, സാധാരണ ലക്ഷ്യമോ ലക്ഷ്യമോ ഇല്ലാതെ നീങ്ങുന്നു. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ അപചയത്തോടെ, ഭൗതിക പ്രേതത്തിന് രൂപത്തിന്റെ ഏകീകരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭ form തിക രൂപം ക്ഷയിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, ഭൗതിക പ്രേതം അതിനെക്കുറിച്ച് പറ്റിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ ഒരു ലോഗിന്റെ ഈർപ്പം ഫോസ്ഫോറസെൻസ് പോലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു, അത് ഇരുട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ലോഗ് തകരുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് പോലെ ശാരീരിക പ്രേതവും ശരീരവുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക്.

ശാരീരിക പ്രേതം തന്നെ നിരുപദ്രവകരമാണ്, കാരണം ഇത് ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റൺ മാത്രമാണ്, ഉദ്ദേശ്യമില്ല. എന്നാൽ ശക്തികളെ നയിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. ഭ physical തിക പ്രേതം അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചുവരുകളിലൂടെയും വാതിലുകളിലൂടെയും വെള്ളം പോലെ ഒരു സ്പോഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യാം; കാരണം, ജലത്തെപ്പോലെ, ദ്രവ്യത്തിന്റെ കണികകളും ഭിത്തികളുടെയോ വാതിലുകളുടെയോ ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെയോ നാടൻ കണങ്ങളെക്കാൾ സൂക്ഷ്മവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുമാണ്.

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഭ physical തിക പ്രേതങ്ങൾ recently അടുത്തിടെ കുഴിച്ചിട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രേതം മുതൽ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മങ്ങിയ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് വരെ long വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാം. നിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അറകളിലോ ശവകുടീരങ്ങളിലോ ഉള്ള ശരീരത്തിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്നതോ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതോ ആയ ഭൗതിക പ്രേതങ്ങളെ, വ്യക്തമായ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല.

മണ്ണിനടിയിലോ, കല്ല് അറകളിലോ, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിലോ അല്ലാത്തപ്പോൾ, ശ്മശാനസ്ഥലങ്ങളിലെ ശാരീരിക പ്രേതങ്ങളെ സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ളതും വ്യക്തമായ കാഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ ഒരാൾ കാണും. ഒരു ശവക്കുഴിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രേതം നീട്ടിയിരിക്കുന്നതോ ചാരിയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭാവത്തിൽ കാണാം, ശാന്തമായി ഉയരുന്നതും ശാന്തമായ കടലിന്റെ നിഗൂ on തകളെ ബാധിക്കുന്നതുപോലെ വീഴുന്നതും. മറ്റൊരു പ്രേതം, നിഴൽ പ്രതിമ പോലെ, ഒരു ശവകുടീരത്തിനരികിൽ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം, കാരണം സ്വപ്നം കാണുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ, കാൽമുട്ടിന് കൈമുട്ടും തലയിൽ കൈയും കൊണ്ട്, അത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെന്നപോലെ നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേതം, നെഞ്ചിൽ കൈകൾ മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലും തലയിലും ചരിഞ്ഞ കൈകൾ, ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിനുള്ളിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നടക്കുന്നത് കാണും study പഠനത്തിനിടയിലോ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ. ഭൗതിക പ്രേതങ്ങൾ നിലത്തിന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ ഭ bodies തികശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോകാതിരിക്കുമ്പോഴും കാണാവുന്ന നിരവധി സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്. ഭ body തിക ശരീരം അഴുകുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും, ചിലപ്പോൾ നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, ഭൗതിക പ്രേതത്തെ നിലത്തോട് അടുത്ത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ ഒരു നേർത്ത പുക അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ്.

ഒരു ശാരീരിക പ്രേതത്തിന് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു; അതായത്, പ്രേതത്തിന്റെ ഭ body തിക ശരീരം, നിലവിലുള്ള കാന്തിക സ്വാധീനം, പ്രേതത്തെ കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസിക-ഭ physical തിക ജീവികൾ.

പ്രേതത്തിന്റെ ഭ body തിക ശരീരം അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ശരിയായ കാന്തിക സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സാധാരണ മാനസിക-ഭ physical തിക ജീവിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ശാരീരിക മൃതദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രേതത്തെ കാണും.

ചർമ്മം, മാംസം, രക്തം, കൊഴുപ്പ്, മജ്ജ എന്നിവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശാരീരിക ശരീരം വിപുലമായ ക്ഷയത്തിലാണെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ ശാരീരികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഭൂമിയേക്കാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ ശരിയായ കാന്തിക അവസ്ഥ നൽകുന്നു. സാധാരണ കാഴ്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഭൗമ, ചാന്ദ്ര സ്വാധീനങ്ങളോട് സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ശാരീരിക പ്രേതങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. സമീപവും വ്യതിരിക്തവുമായ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധാരണയായി കാഴ്ച കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ, അവരുടെ പ്രകൃതിദത്ത ഇഫക്റ്റുകളും വാണിജ്യപരമായ പരിഗണനകളും കണക്കിലെടുക്കാതെ, ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രപ്രകാശവും ആരുടെയെങ്കിലും മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു, അനുകൂലമോ അല്ലാതെയോ ആണെങ്കിൽ, ഭൗമ, ചാന്ദ്ര സ്വാധീനങ്ങളോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവനും ശാരീരിക പ്രേതങ്ങളെ കാണാനും കഴിയും. മറ്റ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളും നിലവിലുണ്ട്.

(തുടരും)