വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ഉറക്കത്തിന്റെ രാശി കാൻസർ മുതൽ തുലാം വരെ കാപ്രിക്കോൺ വരെ നീളുന്നു; കാപ്രിക്കോൺ മുതൽ ഏരീസ് വഴി കാൻസർ വരെ ഉറങ്ങുന്ന രാശി.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 6 നവംബർ, 1907. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ഉറക്കം.

SLEEP എന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ്, അത് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസമാണെന്നോ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ അത് വഹിക്കുന്ന നിഗൂ part മായ ഭാഗമാണെന്നോ നാം അപൂർവ്വമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും ഞങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണ്. നമ്മൾ അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇരുപത് വർഷം ഞങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു. കുട്ടികളെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു, ശിശുക്കളെന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഉറങ്ങി.

എല്ലാ വകുപ്പിലെയും പ്രകൃതി രാജ്യത്തിലെയും എല്ലാം ഉറങ്ങുന്നു, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള യാതൊന്നും ഉറക്കമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രകൃതി സ്വയം ഉറങ്ങുന്നു. ലോകങ്ങൾ, പുരുഷന്മാർ, സസ്യങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. ഉറക്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അവളുടെ ഉറക്കത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി സ്വയം വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രകൃതി അവളുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണവും നന്നാക്കുന്നു.

അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നന്ദികെട്ടവരാണ്. ഉറക്കത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം പാഴായതായി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഖേദിക്കുന്നു; അതേസമയം, ഉറക്കത്തിലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുക മാത്രമല്ല, അത്രയധികം പരിചയമില്ലാത്ത ആ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും വേണം.

നാം ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു തിന്മയായി സഹിക്കുന്നതിനോ പകരം, ഈ അദൃശ്യ ലോകവുമായി നാം ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം, അതിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കും ഈ ശാരീരിക ജീവിതത്തിലെ പല രഹസ്യങ്ങളും.

ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉറക്കത്തിന്റെയും ആനുകാലികത ജീവിതത്തിന്റെയും മരണാനന്തര അവസ്ഥയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് പകൽ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിനും ജീവിത പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനും സമാനമാണ്. ഗാർഹികജീവിതം, ബിസിനസ്സ് ജീവിതം, പൗരത്വം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം എന്നിവയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വരുന്നു. അതിനുശേഷം നാം ഇപ്പോൾ മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ നീണ്ട ഉറക്കം വരുന്നു, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്രമവും തയ്യാറെടുപ്പുമാണ്, ഉറക്കം നമ്മെ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു. ഗാ deep നിദ്രയിൽ, ദിവസത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ കരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ ഈ കരുതലുകൾ വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ശരീരം ശവക്കുഴിയിലാണെന്നോ ചാരമായി മാറിയതുപോലെയോ ഗാ deep നിദ്രയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ലോകത്തിന് മരിച്ചു.

അനുദിനം നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ രൂപമാണ്, അതിൽ മുൻ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകൾ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉറക്കത്തിനുശേഷം ഈ ചിത്രങ്ങളോ ഓർമ്മകളോ ജീവിതത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു, അവ നമ്മുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ചിത്ര നിർമ്മാണം തുടരുന്നു. ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണവും ഉറക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഉറക്കത്തിനുശേഷം ലോകത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ ശരീരം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്, അതേസമയം മരണാനന്തരം നാം ഒരു പുതിയ ശരീരം കണ്ടെത്തുന്നു, അത് നമ്മുടെ ഉടനടി തയ്യാറാകുന്നതിന് പകരം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഉപയോഗം.

ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, കോശങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ, ഒരു സംഘടിത ശരീരം, ഓരോന്നിനും അതിന്റെ വിശ്രമവും ഉറക്കവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഓർഗനൈസേഷനും തുടരാം. ഓരോന്നിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനമനുസരിച്ച് വിശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ബോധപൂർവമാണ്, പക്ഷേ ഓരോ വസ്തുവും സ്വന്തം തലം, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ബോധമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്, അത് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെയും ഭാഗങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്, അത് അതിന്റെ കോശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓരോ സെല്ലിനും ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്ത്വമുണ്ട്, അത് അതിന്റെ ഗോളത്തിനുള്ളിലെ തന്മാത്രകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ തന്മാത്രയ്ക്കും ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്, അത് അവയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ്റങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും അവയെ ഫോക്കസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ആറ്റത്തിനും ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്, അത് മൂലകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ തരത്തിൽ അനുസരിച്ച് ആറ്റങ്ങളുടെ തലം ഒരു ആറ്റമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അത് ആറ്റത്തിന്റെ മൂലകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ ആറ്റം ഒരു ആറ്റമെന്ന നിലയിൽ ബോധമുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, കാർബണിന്റെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ തലം മൂലകങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ തത്വമാണ്, എന്നാൽ മൂലകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതരം ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം കാർബണാണ്, ബോധപൂർവമായ മൂലക തത്വമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ അളവ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് കാർബണിന്റെ ഒരു ഘടകമായി പ്രവർത്തനം. അതിനാൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും ഓരോന്നിനും അവബോധമുള്ള ഒരു തത്ത്വം ഉണ്ട്, അത് മൂലകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. ആറ്റം അതിന്റെ മൂലകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് പൂർണമായും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂലകത്തിലെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബോധപൂർവമായ തത്ത്വമാണ്, എന്നിട്ടും കാർബണിന്റെ ആറ്റമെന്ന നിലയിൽ ഇത് കാർബണിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

രൂപകൽപ്പനയുടെയോ രൂപത്തിന്റെയോ ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്ത്വമനുസരിച്ച് സംയോജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആത്മ-ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ കണങ്ങളാണ് ആറ്റങ്ങൾ. ഒരു തന്മാത്രയുടെ ബോധപൂർവമായ തത്വം രൂപകൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ രൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രൂപകൽപ്പനയുടെയോ രൂപത്തിന്റെയോ ബോധപൂർവമായ ഈ തത്ത്വം അതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആറ്റങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു, ഓരോന്നും സ്വന്തം ഘടകത്തിനോ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിനോ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആറ്റത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും സംയോജനത്തിലും രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രവേശിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തന്മാത്രയുടെ ബോധപൂർവമായ തത്വം. ധാതുരാജ്യത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്വാധീനമാണിത്, ഇത് അദൃശ്യമായ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമായ ഭ world തിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവസാന ഘട്ടവും ദൃശ്യമായ ഭൗതികതയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയുമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വമല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പനയുടെയോ രൂപത്തിന്റെയോ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരണം, വളർച്ച എന്നിവയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വം തന്മാത്രയിലൂടെ ഒഴുകുകയും അത് വികസിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ തന്മാത്രയുടെ രൂപവും രൂപകൽപ്പനയും ക്രമേണ കോശത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലും രൂപത്തിലും വികസിക്കുന്നു. സെല്ലിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജീവിതം, വികാസം, വളർച്ച എന്നിവയാണ്. ഒരു അവയവത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വം മോഹമാണ്. ഈ ആഗ്രഹം സെല്ലുകളെ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം ആകർഷിക്കുകയും സ്വന്തം പ്രവർത്തനമല്ലാതെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആഗ്രഹമാണ്; ഓരോ അവയവവും അതിന്റേതായ പ്രവർത്തന ബോധമുള്ള തത്ത്വമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ തന്മാത്രയുടെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ, അവ ഇപ്പോൾ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഏകോപിപ്പിക്കുക, അത് എല്ലാ അവയവങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അവയവങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ അവയവവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന കോശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഓരോ കോശവും അവയവത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ സെല്ലും തനിക്കുള്ളിലെ തന്മാത്രകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു; ഓരോ തന്മാത്രയും ആറ്റങ്ങളെ ഫോക്കസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഓരോ ആറ്റവും അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ ബോധപൂർവമായ തത്വമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ഏത് ഘടകമാണ്.

പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജന്തുശരീരം ഉണ്ട്: ആറ്റങ്ങളാൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂലകം, ധാതുക്കളായി നിലകൊള്ളുന്ന തന്മാത്ര, പച്ചക്കറിയായി വളരുന്ന കോശങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ ഒരു മൃഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഓരോന്നും അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്. ബോധപൂർവമായ ഓരോ തത്വവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ബോധവാന്മാരാണ്. ആറ്റത്തിന് തന്മാത്രയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല, തന്മാത്രയ്ക്ക് കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല, കോശത്തിന് അവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അവയവം സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ബോധപൂർവമായ എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഓരോന്നും സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു.

ഒരു തന്മാത്രയുടെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ആറ്റത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വിശ്രമ കാലയളവ്. ജീവിതത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിൻവലിക്കുകയും പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയും ജീവൻ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ തന്മാത്ര അതേപടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു തന്മാത്രയുടെ വിശ്രമ കാലയളവ് വരുന്നത്. ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അതിന്റെ പ്രതിരോധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോശത്തിനുള്ള വിശ്രമ കാലയളവ് വരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഏകോപന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നിനും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഏകോപന രൂപത്തിന് വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഒരു അവയവത്തിന്റെ വിശ്രമ കാലയളവ്. ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രകൃതിയുടെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിലെയും ഒരു വസ്തുവിനെയോ വസ്തുവിനെയോ നയിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രവർത്തനമാണ് ഉറക്കം. ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ, സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച്, കഴിവുകളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയുന്നു എന്നതാണ് ഉറക്കം.

ഉറക്കം ഇരുട്ടാണ്. മനുഷ്യനിൽ, ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം, മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കഴിവുകളിലേക്കും അതിന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഭ physical തിക മൃഗശരീരത്തിന്റെ ആധിപത്യ ബോധമുള്ള തത്ത്വം ആ ശരീരത്തിലൂടെയോ അതിലൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, മൊത്തത്തിൽ, മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളോട് പ്രതികരിക്കുക, അങ്ങനെ മനസ്സ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സമയത്ത്, കഴിവുകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്, കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ ദാസന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രതികരണവും പ്രതികരിക്കണം. എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തളർന്നുപോകുകയും മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നു, അതിനാൽ ഉറക്കത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. യുക്തിസഹമായ തത്ത്വം അതിന്റെ കഴിവുകളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു, ശരീരം ലസിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് താഴുന്നു. മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നിന്ന് സ്വയം പിന്മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉറക്കം സംഭവിക്കുകയും ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഇന്ദ്രിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഉറക്കത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ശാന്തവും ഇരുണ്ട അജ്ഞതയിൽ പൊതിഞ്ഞതുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയജീവിതത്തെക്കാൾ മികച്ച ഒരു വിമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണം ഉറക്കത്തിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ കാണാം. ഓരോ തന്മാത്രയും കോശവും ശരീരത്തിന്റെ അവയവവും ശരീരവും മൊത്തത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ, ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് കാലയളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ആധിപത്യ സ്വാധീനത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മയുടെ ആധിപത്യ സ്വാധീനത്തെ അറിയിക്കുകയും അതിന് മുകളിലുള്ള ആധിപത്യ ബോധമുള്ള തത്ത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, കോശങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്രമത്തിനായി സമയത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഏകോപന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ബോധപൂർവമായ ഓരോ തത്വവും അതിന്റെ സ്വാധീനം പിൻവലിക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ളവയെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവിക ഉറക്കം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിന് തലയിൽ കേന്ദ്രമുണ്ട്, അത് ശരീരത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, ശരീരം തികച്ചും ശാന്തമായിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഉറക്കം വരുന്നതിനുമുമ്പ് തല ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരത്തിൽ മുങ്ങണം. ഇരിക്കുമ്പോഴോ ചാരിയിരിക്കുമ്പോഴോ കർക്കശമായി തുടരുന്ന ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ, ശരീരം തികച്ചും ശാന്തമാണെങ്കിലും, ഉറങ്ങുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരന്റെ ഉറക്കം എല്ലാം മറക്കുന്നതാണ്.

ഉറക്കത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുടെ ആദ്യ അടയാളം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ്, തുടർന്ന് അലറുക, ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മന്ദത. പേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നു, കണ്പോളകൾ അടയ്ക്കുന്നു, കണ്ണ് മുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ശരീരത്തിന്റെ ഏകോപന പേശികളുടെ നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലെ ഭ physical തിക ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുന്നു, ഇത് ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭരണ കേന്ദ്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഈ കേന്ദ്രം തളർന്നുപോകുന്നു. മനസ്സിന് താൽപ്പര്യം സ്വാംശീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് അതിന്റെ ഭരണസമിതിയെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, നാഡീവ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും വിശ്രമിക്കുന്നു.

എല്ലാം മറന്നാൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടാം, പക്ഷേ അർദ്ധബോധമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ല, കാരണം മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഇപ്പോഴും തലയിലുണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിനുപകരം ആത്മനിഷ്ഠ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഏറ്റെടുത്തു, ഇത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഒരു നീക്കം മാത്രമാണ്.

സ്വപ്നത്തിൽ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, വായ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന നാഡി പ്രവാഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും. ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ബാധിക്കുകയോ രോഗം ബാധിക്കുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അതിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ഒരു സ്വപ്നത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കാലിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തലച്ചോറിലെ അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബാധിക്കും, മാത്രമല്ല ഇത് ബാധിച്ച ഭാഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന് മുമ്പായി അതിശയോക്തി കലർന്ന ചിത്രങ്ങൾ എറിയുകയും ചെയ്യാം; അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അപൂർവ അപൂർവ്വം പോലുള്ളവ, തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും എല്ലാത്തരം പൊരുത്തമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും തലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അവയവമുണ്ട്, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി അവയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളിലൂടെയും ഒരു എതറിക് ബന്ധത്തിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവയവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, അവ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു, ഉറക്കം വരില്ല. ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം തലയിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ കശേരുക്കളിലുള്ള സുഷുമ്‌നാ നാഡിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങി. ഒരാൾ സാധാരണ സ്വപ്നം കാണുന്നിടത്തോളം, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം മുകളിലെ സെർവിക്കൽ കശേരുക്കളിലെ സുഷുമ്‌നാ നാഡിയെക്കാൾ അകലെയല്ല. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം സെർവിക്കൽ കശേരുക്കളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഒടുവിൽ ലോകവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഉറക്കം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഭ plane തിക തലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തയുടനെ, ഭൂമിയുടെ കാന്തിക പ്രവാഹങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും കോശങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പേശികൾ ശാന്തമാവുകയും ശരീരം സുഖകരവും ഉറക്കത്തിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വൈദ്യുത, ​​കാന്തിക പ്രവാഹങ്ങൾ ശരീരത്തെയും അതിന്റെ അവയവങ്ങളെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പുന j ക്രമീകരിക്കുകയും പുന restore സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്, അത് മനസ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഉറക്ക നിയമം പാലിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർ അനാരോഗ്യം, രോഗം, ഭ്രാന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നിവ വഴി ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നു. പ്രകൃതി ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഈ സമയം മനുഷ്യനൊഴികെ അവളുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഈ നിയമത്തെ അവഗണിക്കുന്നു, അതേസമയം തന്റെ ഇഷ്ടം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേർച്ച സാധാരണ ഉറക്കത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തളർച്ചയിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഉറക്കം വരുന്നത്, ഉറക്കത്തിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനവും ഉറക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയുമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശവും അവയവവും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ചില ശരീരങ്ങൾ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, മറ്റുള്ളവ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉറക്കത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനം ഏതാണ്.

അതിനാൽ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുപകരം, അവന്റെ തലയിൽ കിടക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനവും ശരീരത്തിന്റെ ഏത് വശത്ത് കിടക്കുന്നുവെന്നതും കണ്ടെത്തണം. ശരീരത്തെത്തന്നെ ആലോചിച്ചും അന്വേഷിച്ചും അനുഭവത്തിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ തനിക്കായി അറിയണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹോബിയായി കണക്കാക്കരുത്, മറിച്ച് അവ ന്യായമായ രീതിയിൽ നോക്കുകയും ഏത് പ്രശ്‌നവും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം: അനുഭവം വാറന്റാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയും യുക്തിരഹിതമാണെങ്കിൽ നിരസിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ .

സാധാരണയായി, നന്നായി ക്രമീകരിച്ച ശരീരങ്ങൾ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ തല വടക്കോട്ട്, കാലുകൾ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടണം, എന്നാൽ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നത് ആളുകൾ തുല്യ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്, മറ്റ് മൂന്ന് ദിശകളിലൊന്നിലും തല ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നന്നായി ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണ്.

ഉറക്കത്തിൽ ശരീരം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന കാന്തിക പ്രവാഹങ്ങളിലേക്കും സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സ്ഥാനം സ്വമേധയാ മാറ്റുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു വ്യക്തി പുറകിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല, കാരണം അത്തരം സ്ഥാനം ശരീരത്തെ പല ദോഷകരമായ സ്വാധീനങ്ങൾക്കും തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടും മുതുകിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം നന്നായി ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്. രക്തചംക്രമണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇടതുവശത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു, എന്നിട്ടും പലരും ഇടത് വശത്ത് ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോരായ്മയും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മതിലുകൾക്ക് സാധാരണ സ്വരം നഷ്ടപ്പെട്ട വിളർച്ചയുള്ള ആളുകൾക്ക് രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ പുറകിൽ വേദനയുണ്ട്. പുറകിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനാലാണ് ഇത് പതിവായി സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്വയം നീങ്ങുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ആശയത്തിൽ ശരീരം മതിപ്പുളവാക്കണം, അത് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ആശ്വാസവും നൽകും.

രണ്ട് ജീവിത പ്രവാഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉറക്കത്തിന്റെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൗര, ചന്ദ്രപ്രവാഹങ്ങളാണിവ. ഒരു സമയം ഒരു നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സൗരോർജ്ജം വലത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒഴുകുന്ന ശ്വസനവുമായി വരുന്നു; പിന്നീട് കുറച്ച് മിനിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ശ്വസനം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് ചന്ദ്രപ്രവാഹം ഇടത് നാസാരന്ധത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ശ്വസനത്തെ നയിക്കുന്നു. ശ്വസനത്തിലൂടെയുള്ള ഈ പ്രവാഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒന്നിടവിട്ട് തുടരുന്നു. ഉറക്കത്തെ അവർ സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിരമിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വന്ന് ഇടത് നാസാരന്ധത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനം വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും, കാരണം ഇത് ഇടത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ ചന്ദ്ര ശ്വസനം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കും. പകരം, ഒരാൾ ഇടതുവശത്ത് കിടന്നാൽ, ഇത് വൈദ്യുതധാരയെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തും; ശ്വാസം ഇടത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും വലത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാനം മാറ്റിയ ഉടനെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തും. ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കിടക്കയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റട്ടെ, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ നുണ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തോട് ആലോചിക്കട്ടെ.

ഉന്മേഷകരമായ ഉറക്കത്തിനുശേഷം, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ധ്രുവങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇത് വൈദ്യുത, ​​കാന്തിക പ്രവാഹങ്ങളെ കോശങ്ങളിലൂടെ തുല്യമായി പ്രവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പകൽ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ചിന്തകൾ കോശങ്ങളുടെ ധ്രുവങ്ങളുടെ ദിശയെ മാറ്റുന്നു, രാത്രിയിൽ കോശങ്ങളുടെ ക്രമമില്ല, കാരണം അവ എല്ലാ ദിശയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ധ്രുവീയതയുടെ ഈ മാറ്റം ജീവിത പ്രവാഹങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, മനസ്സ് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മധ്യഭാഗത്ത്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ഭരണ സീറ്റ് നിലനിർത്തുന്നു, ഈ നാഡീവ്യൂഹം ശരീരത്തെ വിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയും കാന്തിക പ്രവാഹങ്ങളെ കോശങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . അതിനാൽ കോശങ്ങളെ അവയുടെ ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. രോഗത്തിൽ കോശങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണ്.

നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഒരു ചോദ്യം വാദിച്ചതിനുശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടയുടനെ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോഴോ, ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യം സ്വാംശീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ വിരമിക്കരുത്, കാരണം മനസ്സ് ഈ വിഷയം ആദ്യം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും അവയവങ്ങളും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് തടയും. മറ്റൊരു കാരണം, മനസ്സ് ഒരു സമയത്തേക്ക് വിഷയം വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല രാത്രിയിലെ നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതിലും "ഉറങ്ങാൻ" പരാജയപ്പെടുന്നതിലും ചിലവഴിച്ചേക്കാം. മനസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വിഷയവുമായി വളരെയധികം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, വിപരീത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്താ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ നേടുന്നതുവരെ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം.

വിരമിച്ച ശേഷം, കിടക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ഇതിനകം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ വളരെ എളുപ്പവും സുഖപ്രദവുമായ സ്ഥാനത്ത് വലതുവശത്ത് കിടന്ന് ഓരോ പേശികളെയും വിശ്രമിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഏറ്റവും സ്വാഭാവിക സ്ഥാനത്ത് വീഴുകയും വേണം. ശരീരം തണുപ്പിനു വിധേയമാകരുത്, അമിതമായി ചൂടാക്കരുത്, മറിച്ച് സുഖപ്രദമായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഹൃദയത്തിൽ ദയ കാണിക്കുകയും ശരീരത്തിലുടനീളം വികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രതികരിക്കുകയും warm ഷ്മളതയും .ർജ്ജവും നൽകുകയും ചെയ്യും. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം സ്വാഭാവികമായും ഉറക്കത്തിലേക്ക് താഴുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം.

ഉറക്കത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എണ്ണൽ. ഇത് ശ്രമിച്ചാൽ, ഓരോ നമ്പറും അതിന്റെ തുടർച്ചയായ മൂല്യം മനസിലാക്കാൻ പതുക്കെ എണ്ണുകയും മാനസികമായി ഉച്ചരിക്കുകയും വേണം. തലച്ചോറിനെ അതിന്റെ ഏകതാനതയാൽ തളർത്തുന്നതിന്റെ ഫലമാണിത്. നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഉറക്കം വരും. മറ്റൊരു രീതിയും ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിക്കും നെഗറ്റീവ് വ്യക്തികൾക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂക്കിന്റെ വേരിന് മുകളിലും പിന്നിലും ഒരു ഇഞ്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് കണ്പോളകൾ അടച്ച് കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് തിരിയണം. ഒരാൾ‌ക്ക് ഇത് ശരിയായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമെങ്കിൽ‌, സാധാരണയായി കുറച്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ‌, പലപ്പോഴും മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ‌ ഉറക്കം വരുന്നു. കണ്ണുകളെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ശാരീരിക ജീവികളിൽ നിന്ന് മാനസിക ജീവിയെ വിച്ഛേദിക്കുക എന്നതാണ്. മാനസിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ശാരീരിക കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗവും എളുപ്പവുമാണ് ഉറക്കത്തിനുള്ള കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുക, ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക; ഈ ആത്മവിശ്വാസത്താലും ഹൃദയത്തിൽ ദയയോടെയും ഉറക്കം ഉടൻ വരുന്നു.

ഉറക്കത്തിനൊപ്പമുള്ള ചില ശാരീരിക പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. ശ്വസനം കുറയുന്നു, വയറുവേദനയിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യൻ തൊറാസിക് മേഖലയിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കുന്നു. പൾസ് കുറയുകയും ഹൃദയ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വലിപ്പം കൂടുന്നു, മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കുറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതല പാത്രങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ചെറുതായിത്തീരുന്നു. മസ്തിഷ്കം വിളറിയതായിത്തീരുകയും ഉറക്കത്തിൽ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ, അത് കൂടുതൽ റോസി നിറമോ പരുക്കൻ നിറമോ എടുക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ ചർമ്മം കൂടുതൽ സജീവമാണ്, ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കിടപ്പുമുറികളിലെ വായു അശുദ്ധമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്; എന്നാൽ ചർമ്മത്തിൽ രക്തം പുരണ്ടപ്പോൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വിളർച്ചയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്.

ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിന്റെ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണം, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു, രക്തചംക്രമണം കുറയുന്നു, ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തന അവയവമായി, മസ്തിഷ്കം വിശ്രമത്തിലാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ അങ്ങനെയല്ല. ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം, വിരമിക്കുകയും അതിന്റെ സജീവമായ അവയവങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം, ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഏകോപന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ചുമതലയേൽക്കുകയും നിരവധി അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ ഇത് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടും.

ഈ നിരവധി അപകടങ്ങൾ കാരണം ചർമ്മത്തിന് വർദ്ധിച്ച രക്തചംക്രമണം ഉണ്ട്, ഇത് ഉണരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ സ്വാധീനങ്ങളോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മോട്ടോർ ഞരമ്പുകൾക്കും സ്വമേധയാ ഉള്ള പേശികൾക്കും ശരീരത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ട്, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം വിരമിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ സ്വമേധയാ ഉള്ള പേശികളെയും ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഞരമ്പുകളുടെ സിസ്റ്റം അയവുവരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകൾ ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കിടക്കയിലുള്ള ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ പേശികൾ ശരീരത്തെ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങളാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ശരീരത്തെ ഈ നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതുമായി മാത്രം നീക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റളവിലെ ഞരമ്പുകൾ ഇരുട്ടിൽ ബാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇരുട്ട് ഉറക്കത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. ഞരമ്പുകളിലെ പ്രകാശ അഭിനയം തലച്ചോറിലേക്ക് പലതരം സ്വപ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകൾ നൽകുന്നു, സ്വപ്നങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ചില ശബ്ദത്തിന്റെ ഫലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ശബ്‌ദം, സ്‌പർശനം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ മതിപ്പ് എന്നിവ ഒരേസമയം തലച്ചോറിന്റെ വലുപ്പത്തിലും താപനിലയിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചും ഉറക്കം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഞരമ്പുകളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവ ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കം വരുത്തുന്നില്ല. അങ്ങേയറ്റത്തെ കേസുകളൊഴികെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.

മതിയായ ഉറക്കം ശരീരത്തിന് നൽകണം. മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യതയോടെ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു നിയമം ന്യായമായ അതിരാവിലെ വിരമിക്കുകയും ശരീരം സ്വയം ഉണരുന്നതുവരെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് വിരളമായി പ്രയോജനകരവും പലപ്പോഴും ദോഷകരവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉറക്കത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം വൈകുന്നേരം പത്ത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയാണ്. ഏകദേശം പത്ത് മണിയോടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു കാന്തിക വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആരംഭിച്ച് നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഈ സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ശരീരം വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നേടുന്നതുമാണ്. രണ്ട് മണിക്ക് മറ്റൊരു കറന്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അത് ശരീരത്തിന് ജീവൻ പകരുന്നു. ഈ വൈദ്യുതധാര നാലുമണിക്കൂറോളം തുടരുന്നു, അതിനാൽ പത്ത് മണിക്ക് ഉറക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, രണ്ട് കോശങ്ങളും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നെഗറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് കറന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു; രണ്ടിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങും, ആറ് മണിയോടെ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങൾ ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് സ്വയം വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. .

ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഉറക്കമില്ലായ്മയും ശുചിത്വമില്ലാത്തതാണ്, കാരണം ശരീരം പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരുകയും സ്വമേധയാ ഉള്ള ഞരമ്പുകളും പേശികളും നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രകൃതിക്ക് മാലിന്യ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാനും ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായ ജീവിതം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനും കഴിയില്ല. അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകൾക്കും പേശികൾക്കും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സ്വാഭാവിക പ്രേരണയാൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

അമിതമായ ഉറക്കം മതിയായ ഉറക്കം ഇല്ലാത്തത്ര മോശമാണ്. അമിതമായ ഉറക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സാധാരണയായി മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരും മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരുമാണ്, മടിയന്മാരായ ആളുകൾ, ബുദ്ധിശക്തിയില്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും ആനന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ദുർബല ചിന്താഗതിക്കാർ എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷീണിതരാകും, ഏത് ഏകതാനതയും ഉറക്കത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അമിതമായ ഉറക്കം ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെയും ടിഷ്യൂകളുടെയും നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തോടൊപ്പം അമിതമായ ഉറക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സ്വയം പരിക്കേൽക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് പിത്താശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നു, പിത്തരസം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അമിതമായ ഉറക്കം, അലിമെൻററി കനാലിന്റെ സ്വരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മലബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ഉറക്കത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് വളരെ വിരളമാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അവർ ക്ഷീണവും അസംതൃപ്തിയും ഉണർത്തുന്നു. നന്നായി ഉറങ്ങുന്നവരോടൊപ്പം സ്വപ്നത്തിന്റെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കഴിവുകൾ അനുസരണത്തിലേക്ക് മുങ്ങുമ്പോഴാണ്; ഇത് സാധാരണയായി കുറച്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാലയളവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കുറച്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ. സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദൈർ‌ഘ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ‌ കഴിച്ച സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം സ്വപ്നത്തിലെ സമയം ഉണർ‌ന്ന അവസ്ഥയിൽ‌ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സമയത്തിൽ‌ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലരും സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത സമയം അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങി, അവിടെ നാഗരികതകൾ ഉയരുകയും വീഴുകയും ചെയ്തു, സ്വപ്നം കണ്ടയാൾ സംശയമില്ലാതെ തീവ്രമായി നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നാൽ ഉണരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.

നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം അനുപാതമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം, ദൂരവും സമയവും കണക്കാക്കുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചതാണ്. അമാനുഷിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പരിമിതികളില്ലാതെ അസ്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു, അതേസമയം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ സമയവും ദൂരവും രക്തചംക്രമണത്തിലൂടെയും നാഡീ ദ്രാവകത്തിന്റെ രക്തചംക്രമണത്തിലൂടെയും കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ബാഹ്യ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭ plane തിക തലത്തിലെ ബാഹ്യ ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മന plane ശാസ്ത്ര തലത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം നീക്കം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് സ്വപ്നം. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വേർപെടുത്താമെന്ന് മനസ്സ് മനസിലാക്കുമ്പോൾ പ്രക്രിയയും ഭാഗവും ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം.

ശരീരം മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷേ അത് പല ശരീരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, അവയിൽ ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ശരീരം മുഴുവനും കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ രൂപകൽപ്പനയുടെ തത്വമനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്നതുമായ ആറ്റോമിക് ദ്രവ്യമുണ്ട്. ഇതൊരു അദൃശ്യ ശരീരമാണ്. പിന്നെ തന്മാത്രാ ശരീരം ഉണ്ട്, ഇത് ജ്യോതിഷ രൂപകൽപ്പന തത്വമനുസരിച്ച് ആറ്റങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിച്ച് മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും രൂപം നൽകുന്നു. പിന്നെ ലൈഫ് ബോഡി ഉണ്ട്, അത് തന്മാത്രാ ശരീരത്തിലൂടെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ശരീരമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ജൈവ ശരീരമാണ് ആഗ്രഹം. ഇവയ്‌ക്ക് പുറമേ മനസ്സിന്റെ ശരീരവുമുണ്ട്, അത് ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാവരിലേക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ശരീരം ഭ world തിക ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രകാശശരീരം പോലെ അത് മറ്റെല്ലാ ശരീരങ്ങളിലേക്കും പ്രകാശം തിരിക്കുകയും അതിലൂടെ പ്രകാശിക്കുകയും അവയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ ലൈറ്റ് ബോഡി വളരെക്കാലമായി ഓണായിരിക്കുമ്പോൾ, താഴത്തെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശത്തെ മറികടന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സമയം വരെ അവ മനസ്സിന്റെ പ്രകാശശരീരത്തിലേക്ക് ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ അവ ഡിപോലറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ലൈറ്റ് ബോഡി തന്മാത്രാ മാനസിക ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഇരിപ്പിടമാണ്, കൂടാതെ മാനസിക തലത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത്, സ്വപ്‌നങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ളവയാണ്; ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

ദഹന ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലായ്മയും അതിശയോക്തി കലർന്ന ചിത്രങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് എറിയുന്ന പ്രവണതയുമാണ് പേടിസ്വപ്നത്തിന് കാരണം, അവ മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്താൽ കാണപ്പെടുന്നു; രക്തചംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഞരമ്പുകളിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ ഞരമ്പുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് മൂലമാണ് പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞരമ്പുകൾ വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിലൂടെയോ സ്ഥാനഭ്രംശിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈ വിച്ഛേദനം സംഭവിക്കാം. ശരീരം കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻകുബസാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഇത് ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമായ ഫാൻസി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സ്വപ്നമല്ല, മറിച്ച് അത് ഗുരുതരമായ സ്വഭാവമാണ്, അതിനെതിരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം മീഡിയംഷിപ്പ് ഫലമായിരിക്കാം, ഭ്രാന്തല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം പേടിസ്വപ്നം ചിലപ്പോൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം മരണം.

സാധാരണ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കഴിവുകളും സോംനാംബുലിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ചില സമയങ്ങളിൽ സോംനാംബുലിസ്റ്റിന്റെ ഉറക്കമുണർത്തുന്ന ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത തീവ്രത കാണിക്കുന്നു. കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു സോം‌നാംബുലിസ്റ്റ് എഴുന്നേൽക്കാം, വസ്ത്രം ധരിക്കാം, കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാം, ഉറക്കമുണർന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനായി ഓടിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ‌ അയാൾ‌ സുരക്ഷിതമായി പർ‌വ്വതങ്ങളിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ തലകറങ്ങുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ‌ കയറാം, അവിടെ‌ ഉണർ‌ന്നാൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് സംരംഭം നടത്തുന്നത് ഭ്രാന്താണ്; അല്ലെങ്കിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് കത്തുകൾ‌ എഴുതാനും സംഭാഷണത്തിൽ‌ ഏർ‌പ്പെടാനും കഴിയും, എന്നിട്ടും ഉണർ‌ന്നതിന്‌ ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല. മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ, അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകളും പേശികളും ചലിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബോധപൂർവമായ തത്ത്വമാണ് സോംനാംബുലിസത്തിന്റെ കാരണം. ഈ സോം‌നാംബുലിസ്റ്റിക് നടപടി ഒരു ഫലം മാത്രമാണ്. നടന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് നിർദ്ദേശിച്ച ചില ചിന്താ പ്രക്രിയകളാണ് ഇതിന് കാരണം.

സോംനാംബുലിസം എന്നത് ഹിപ്നോസിസിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്, സാധാരണയായി ശരീരത്തിന്റെ രൂപ തത്വത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലോ രൂപത്തിലോ ഈ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. . ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ ഫോം തത്ത്വത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും രാത്രി വിരമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അതിന്റെ ഭരണസീറ്റിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും സ്വമേധയാ ഉള്ള ഞരമ്പുകളും പേശികളും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകളും പേശികളും ചുമതലയേൽക്കുന്നു. ഉണരുമ്പോൾ ചിന്താ തത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇംപ്രഷനുകൾ ഇവയെ മതിയായ രീതിയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്ത വിഷയം അവന്റെ ഓപ്പറേറ്ററെ അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ അവ സ്വയമേവ ഈ ചിന്തകളെയും ഇംപ്രഷനുകളെയും അനുസരിക്കുന്നു. സോംനാംബുലിസ്റ്റ് നടത്തുന്ന വന്യമായ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോം ബോഡിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഒരു ദിവസത്തെ സ്വപ്നം നടപ്പിലാക്കുന്നു, ഇത് സോംനാംബുലിസ്റ്റ് സ്വയം ഹിപ്നോസിസിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സ്വയം ഹിപ്നോസിസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഫലമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വന്യമായ ഫാൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മാത്രം ഉണർത്താനുള്ള ചിന്ത. ചില സമയങ്ങളിൽ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ആഴത്തിലുള്ള സ്വപ്നാവസ്ഥയിലൊന്നാണ്, ഒപ്പം ആ ആഴത്തിലുള്ള സ്വപ്നാവസ്ഥയുടെ മതിപ്പ് ഫോം ബോഡിയുടെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഈ ശരീരം ലഭിച്ച ഇംപ്രഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഗണിതശാസ്ത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ മാനസിക പ്രവർത്തനം ആവശ്യമുള്ളതുപോലുള്ള ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും പ്രയാസകരവുമായ ചില പ്രകടനങ്ങളിൽ സോംനാംബുലിസത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സോംനാംബുലിസത്തിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്, എന്നാൽ ഇരട്ട വ്യക്തിത്വം, ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെ സോംനാംബുലിസ്റ്റിന്റെ ശരീരത്തെ അതിന്റെ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നയിക്കാം.

മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഹിപ്നോസിസ്. സ്വാഭാവിക ഉറക്കത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റുകൾ പിന്തുടരുന്ന നിരവധി രീതികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഫലങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഹിപ്നോസിസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്പോളകളുടെ ക്ഷീണം, പൊതുവായ അസ്ഥിരത, നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധിപത്യം എന്നിവയാൽ തലച്ചോറിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ വിഷയത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണം ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ കീഴടങ്ങി, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം അതിന്റെ മാനസിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സംവേദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ഗാ deep നിദ്രയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഫോം തത്വത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷയം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ ഫോം തത്വം ഓപ്പറേറ്ററുടെ ചിന്തയോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും, കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മനസ്സ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റണിനോട് മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം എന്തായിരുന്നുവെന്ന്.

ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്ത വിഷയം സോംനാംബുലിസത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം, ഒപ്പം സഹിഷ്ണുതയുടെ അതിശയകരമായ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലും ഇടയാക്കാം, കാരണം വിഷയം നിർവ്വഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് അത്തരം ആശയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം, അതേസമയം, സോംനാംബുലിസ്റ്റിന്റെ ചലനങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ചിന്തയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്തായിരിക്കാം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവസ്ഥയിലും ഒരാൾ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യപ്പെടരുത്, കാരണം അവനെയും അവന്റെ ശരീരത്തെയും ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിന്റെ കളിയാക്കാം.

ബുദ്ധിപരമായി ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് സ്വയം ഹിപ്നോസിസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ശരീരത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സ്വന്തം കാരണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കൂടുതൽ സമഗ്രമായി കൊണ്ടുവരും, പ്രതികരിക്കാൻ ശരീരം പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായ തത്വത്തിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുക്തിസഹമായ തത്വത്തിലേക്ക്. അത്തരമൊരു ഓപ്പറേഷൻ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ വിരമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശരീരം ഉണർന്നിരിക്കാൻ മനസ്സ് ഉത്തരവിട്ട സമയമാണ്, ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ കുളിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ദിവസത്തിലെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ ശരീരത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് കൂടുതൽ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഫീൽഡ് വലുതാണ്, ഉറക്കത്തിന് മുമ്പായി രാത്രിയിൽ ഈ ഓർഡറുകൾ നൽകിയാൽ ശരീരം കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ അപകടങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഉറക്കത്തിൽ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അപകടമുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് പാലിക്കുകയും മറികടക്കുകയും വേണം. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആ ശരീരം പല തരം എന്റിറ്റികളിലേക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അദൃശ്യ ലോകത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായി മാറുന്നു. രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിലും ഇവ ശരീരത്തെ സമീപിക്കുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ ഏകോപന തത്വങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ശാരീരിക അനിയന്ത്രിതമായ ഞരമ്പുകളെയും പേശികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഫോം തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ജൈവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ക്രിയാത്മകമായി നിർത്തുകയും അതിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാധീനം സമീപനത്തിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ ബോധമുള്ളവൻ തീർച്ചയായും അത്തരം സ്വാധീനങ്ങളെയും അസ്തിത്വങ്ങളെയും അകറ്റിനിർത്തും, എന്നാൽ അങ്ങനെ ബോധമില്ലാത്തവന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാം.

ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിനിടയിൽ സ്വന്തം ചിന്തകളുടെ ഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും അവൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നതുമായ ചിന്തകളുടെ ഫലമാണ് പ്രധാന നഷ്ടങ്ങൾ. ഇവ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫോം തത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഒപ്പം സോംനാംബുലിസ്റ്റിക് ബോഡി പോലെ, അത് സ്വയം സ്വാധീനിച്ച ചിന്തയുടെ വളവ് പിന്തുടരുന്നു. അതിനാൽ, ഉറക്കത്തിൽ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിൽ ശുദ്ധമായ മനസ്സിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കട്ടെ. അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതോ മറ്റുള്ളവർ അവന് നിർദ്ദേശിച്ചതോ ആയ ചിന്തകളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, അവൻ അവരെ ലേലം വിളിക്കട്ടെ, പ്രേക്ഷകരെ നിരസിക്കുകയും അവയെ നേരിടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് മികച്ച സഹായങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഒപ്പം ആരോഗ്യകരവും പ്രയോജനകരവുമായ ഉറക്കത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കും. സ്വന്തം ചിന്തകളോ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകളോ അല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടും. സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും ഇത് തടയാനാകും. വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി വിളിക്കാൻ തന്റെ ശരീരത്തോട് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ, ഒപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതൊരു സന്ദർശകനെയും പുറപ്പെടാൻ കൽപ്പിക്കാൻ തന്റെ ന്യായവാദ തത്വവും ഈടാക്കട്ടെ; ശരിയായ കമാൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകണം. ആകർഷകമായ ചില വ്യക്തികൾ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, “നിങ്ങൾ ആരാണ്?”, “നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്?” എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കണം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ബലമായി ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ഉത്തരം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കാനും തങ്ങളേയും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തേയും അറിയിക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ‌ സന്ദർ‌ശകനോട്‌ ചോദിക്കുമ്പോൾ‌, അതിൻറെ മനോഹരമായ രൂപം പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ആകൃതിക്ക് ഇടം നൽകുന്നു, ഇത്‌ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ‌ നിർബന്ധിതരാകുന്നതിൽ‌ പ്രകോപിതരാകുന്നു, സ്നാറുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആക്രോശങ്ങൾ‌ കൂടാതെ മന ill പൂർ‌വ്വം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്‌തുതകളുമായി മനസ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഉറക്കത്തിന്റെ സമാനമായ അപകടത്തെ കൂടുതൽ തടയുകയും ചെയ്യുന്നതിന്, വിരമിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദയയുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുകയും കോശങ്ങൾ സുഖകരമായ th ഷ്മളതയോടെ ആവേശം കൊള്ളുന്നതുവരെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ശരീരം ഒരു കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കട്ടെ, അത് അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് മുറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലോബ്. ഇത് അയാളുടെ സ്വന്തം അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും, അതിലൂടെ അവൻ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടമില്ലാതെ ഉറങ്ങാം. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ മക്കളായ ചിന്തകളാണ് അവനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരേയൊരു അപകടം. തീർച്ചയായും, ഈ അവസ്ഥ ഒറ്റയടിക്ക് നേടാനാകില്ല. ഇത് തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ്: ശരീരത്തിന്റെ അച്ചടക്കം, മനസ്സിന്റെ അച്ചടക്കം.

ഉറങ്ങുന്ന ഒരു രാശിചക്രമുണ്ട്, ഒപ്പം ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു രാശി ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ രാശിചക്രം കാൻസർ (♋︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെയാണ് തുലാം (♎︎). ഉറക്കത്തിന്റെ രാശിചക്രം കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) മുതൽ കാൻസർ (♋︎) വരെ ഏരീസ് (എ) വഴിയാണ്. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാശിചക്രം കാൻസർ (♋︎), ശ്വസനം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, നാം ബോധമുള്ളവരാണെന്നതിന്റെ ആദ്യ സൂചനയോടെ. ഗാ deep നിദ്രയിൽ നിന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന വിശ്രമത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പുറപ്പെടലാണിത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ സാധാരണയായി ഫോമുകളെക്കുറിച്ചോ ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ബോധവാന്മാരല്ല. ഒരാൾ ബോധമുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യം വിശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ശാന്തമായ അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ നിന്ന്, ചിന്താ തത്ത്വം കൂടുതൽ ബോധപൂർവമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, ഇത് ലിയോ (♌︎), ജീവൻ എന്ന ചിഹ്നത്താൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിറങ്ങളോ മിഴിവുള്ള വസ്തുക്കളോ കാണുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കടന്നുകയറ്റവും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സാധാരണയായി രൂപത്തിന്റെ കൃത്യതയില്ലാതെ. ശാരീരിക അവസ്ഥയുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സ് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് കന്നി (♍︎) എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് മിക്കവരും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഫോമുകൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണാം, പഴയ ഓർമ്മകൾ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകൾ ചിത്രങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ ഈഥറിൽ എറിയാൻ കാരണമാകുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈ മതിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കാണുകയും അവയെ എല്ലാത്തരം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പടി മാത്രമേയുള്ളൂ, തുടർന്ന് മനസ്സ് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ലിബ്ര (♎︎), ലൈംഗികത എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ഉണർത്തുന്നു. ഈ ചിഹ്നത്തിൽ അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു. ലിബ്ര (♎︎), ലൈംഗികതയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉണർന്നതിനുശേഷം അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്കോർപിയോ (♏︎), ആഗ്രഹം എന്ന ചിഹ്നത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. ജീവിതത്തെ ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള പതിവ് ചിന്തകളുമായി ഇവ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചിഹ്നം (♐︎), ചിന്ത, ചിഹ്നത്തിൽ, അത് ദിവസം മുഴുവനും തുടരുന്നു, മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം വീണ്ടും സ്വയം താഴുകയും അവബോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകം. വ്യക്തിത്വം എന്ന കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) ഗാ deep നിദ്രയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ക്യാൻസറിന്റെ (as) അതേ തലത്തിലാണ്. കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) ഗാ deep നിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാൻസർ (♋︎) അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഏരീസ് (എ) വഴി കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) മുതൽ കാൻസർ (♋︎) വരെയാണ് ഉറങ്ങുന്ന രാശി. രാശിചക്രത്തിന്റെ താഴത്തെ പകുതി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഉറക്കത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിരമിച്ച ശേഷം ഒരാൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്താത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഉണർവ്വുണ്ടാകും, കാരണം ഇത് ഈ ഗാ deep നിദ്ര അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, അത് ചിട്ടയായ രീതിയിൽ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ആത്മാവിന്റെ ഉയർന്ന ഗുണങ്ങളോടും കഴിവുകളുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവയിലൂടെയുള്ള പ്രബോധനം, വരും ദിവസത്തിൽ പുതിയ ശക്തിയും ഉല്ലാസവുമുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും വിവേചനത്തോടും ദൃ firm തയോടുംകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉറക്കത്തിന്റെ രാശിചക്രമാണ് നൊമെനൽ അവസ്ഥ; ഉണർത്തുന്ന രാശിചക്രം അസാധാരണമായ ലോകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിന്റെ രാശിചക്രത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് കാപ്രിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗാ deep നിദ്രയെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് വ്യക്തിത്വമായി തുടരും. ക്യാൻസറിൽ (♋︎) അത് ഉണർത്തുന്നതുവരെ അത് അലസമായ അവസ്ഥയിൽ തുടരും. അതിനാൽ വ്യക്തിത്വം ശാന്തമാകുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെ രാശിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വം അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉറക്കത്തിന്റെയും രാശിചക്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ, പലപ്പോഴും ചേർത്തിട്ടുള്ള രേഖാചിത്രങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കും വാക്ക്. കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 4, No. 6, മാർച്ച്, 1907, ഒപ്പം വാല്യം. 5, No. 1, ഏപ്രിൽ, 1907. ചിത്രം 30 ഒപ്പം 32 ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം ഓരോരുത്തരും അവന്റെ ശാരീരികക്ഷമത, സാഹചര്യങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് കടന്നുപോകുന്ന പലതരം ഡിഗ്രികളും ഉറക്കവും ഉറക്കവുമുള്ള അവസ്ഥകളെ അവർ നിർദ്ദേശിക്കും. ഈ രണ്ട് കണക്കുകളിലും നാല് പുരുഷന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒരു വലിയ പുരുഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പേപ്പറിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ, ഈ നാലുപേരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഗാ deep നിദ്രയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയതും ആദ്യത്തേതുമായ മനുഷ്യൻ ശാരീരികമാണ്, തുലാം (♎︎) ൽ നിൽക്കുന്നു, അയാളുടെ ശരീരം വലിയ രാശിചക്രത്തിന്റെ രൂപവും ആഗ്രഹവും, കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) തലത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് മാനസിക മനുഷ്യനാണ്, അവയ്ക്കുള്ളിൽ ശാരീരിക മനുഷ്യൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ മാനസിക മനുഷ്യൻ സാധാരണ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ സാധാരണ സ്വപ്നാവസ്ഥയും മാനസിക മനുഷ്യനും ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ - ♐︎), മാനസിക മനുഷ്യന്റെ കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ - ♑︎) എന്നീ അടയാളങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത് സാധാരണക്കാരൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനസിക ലോകത്തിന്റെ ഈ മേഖല. ഈ അവസ്ഥയിൽ രൂപകൽപ്പനയോ രൂപമോ ആയ ശരീരമാണ് ലിംഗ ശരീരം, ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരമാണ് സ്വപ്നം അനുഭവിക്കുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർ ഈ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയുന്നു, അതിൽ തിളക്കമോ വൈവിധ്യമോ ഇല്ല. ഫോമുകൾ കാണുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നിറങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയും ഫോമുകൾ എല്ലാം ഒരു നിറമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മങ്ങിയ ചാരനിറമോ ചാരനിറമോ ആണ്. ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ സാധാരണയായി മുമ്പത്തെ ദിവസത്തെ ചിന്തകളോ അക്കാലത്തെ ശരീരത്തിന്റെ സംവേദനങ്ങളോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ മാനസിക മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുകളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ മാനസിക മനുഷ്യൻ അതാത് രാശിചക്രങ്ങളിലെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പുരുഷന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തന്റെ രാശിചക്രത്തിലെ മാനസിക മനുഷ്യൻ വലിയ രാശിചക്രത്തിന്റെ ജീവിതചിന്തയായ ലിയോ-സജിറ്ററിയുടെ (♌︎ - ♐︎) തലം വരെ നീളുന്നു. ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിന്റെ കാൻസർ-കാപ്രിക്കോണിന്റെ (♋︎ - ♑︎) വിമാനത്തിലാണ് ഇത്, ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി അതിർത്തി. ഈ മാനസിക മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വപ്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവമായ ആശയവിനിമയം ലഭിക്കൂ. ഈ മാനസിക മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്ന ശരീരം. ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ അവ്യക്തമാണ്, അവന്റെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത്ര നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവന് ബോധപൂർവ്വം, ബുദ്ധിപരമായി അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, പക്ഷേ മരണാനന്തരം അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടം കടന്നുപോകുന്ന ശരീരമാണ്.

ഒരു പഠനത്തിലൂടെ കണക്കുകൾ 30 ഒപ്പം 32, വിപരീത വലത് കോണ ത്രികോണം എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്, ഓരോന്നിനും അതനുസരിച്ച്, എന്നാൽ വരികൾ (♋︎ - ♎︎), (♎︎ -) എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളിലൂടെയും ഒരേ ആപേക്ഷിക ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ വരികൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പർക്കവും അതിന്റെ പുറപ്പെടലും ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ അവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നയാൾ life അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കും, വിരമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ധ്യാനത്തിനായി കരുതിവയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് മനുഷ്യനെ ധ്യാനിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കുന്നതും ഒരു അതിരുകടന്നതായി തോന്നാം, എന്നിട്ടും അതേ മനുഷ്യൻ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോ തിയേറ്ററിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കും. അവനെ ഒരു സായാഹ്ന വിനോദം.

തിയേറ്ററിൽ താൻ ആസ്വദിക്കുന്നവയെ മറികടക്കുന്നതുവരെ ധ്യാനത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, കാരണം സൂര്യൻ ഒരു എണ്ണ വിളക്കിന്റെ തിളക്കമുള്ള പ്രകാശം തെളിയുന്നു. ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ, അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആകട്ടെ, ഒരാൾ അന്നത്തെ തന്റെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, പിറ്റേന്ന് അത്തരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ വിലക്കുക, എന്നാൽ നന്നായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കട്ടെ. രാത്രിക്കുള്ള ആത്മസംരക്ഷണത്തിനായി അവൻ തന്റെ ശരീരത്തെയും അതിന്റെ രൂപ തത്വത്തെയും നയിക്കട്ടെ. അവന്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്നും ബോധപൂർവമായ ഒരു തത്ത്വം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കട്ടെ. എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലുടനീളം, ഉറക്കത്തിൽ ബോധമുള്ളവനായിരിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, ബോധപൂർവ്വം തന്റെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിലൂടെയും ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിലൂടെയും ബോധം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവനെ അനുവദിക്കുക.