വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 16 ജനുവരി, 1913. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

INTOXICATIONS.

ലഹരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിഘണ്ടു” എന്നാണ്, “മദ്യപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്ന അവസ്ഥ; മദ്യപാനം. വലിയ മാനസിക ആവേശത്തിന്റെ അവസ്ഥ; ഉന്മേഷം, ഉന്മേഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ”മദ്യപാനിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്“ ലഹരിപാനീയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻറെയും മാനസിക വൈകല്യത്തിൻറെയും സാധാരണ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തോളം, ... അക്രമം, വഴക്ക്, മൃഗീയത എന്നിവയിലേക്കുള്ള മനോഭാവം ഒഴിവാക്കുക. ”

ലത്തീനിൽ നിന്ന് വിഷം, വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്നിവ ചേർന്ന പദമാണ് ലഹരി, ടോക്സികം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക്, ടോക്സിക്കോൺ, വിഷം എന്നർത്ഥം; പ്രിഫിക്‌സ് in അർത്ഥം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക; ഒപ്പം, പ്രത്യയം, ടിയോൺ, ആക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് എന്നർത്ഥം. വിഷാംശം “വിഷം അല്ലെങ്കിൽ വിഷം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ” എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് in “വിഷം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ” യിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിഷം “സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വിഷമയമായ രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ല, മരണത്തിന് കാരണമാകുകയോ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.” അതിനാൽ ലഹരി വിഷം കഴിക്കുകയോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. വിഷം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ; അത് “മരണത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഹാനികരമോ” ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിച്ച ലഹരിയുടെ അളവും ഗുണനിലവാരവും, ഭരണഘടനയെ സ്വാംശീകരിക്കാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇതിനുള്ള സമയം.

ലഹരി എന്ന പദം ആധുനിക നിഘണ്ടുക്കൾ മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ കഴിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും ബാധകമാണ്. ഈ വാക്കിന്റെ ആശയം മനസ്സിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും ബാധകമാകുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു മദ്യപാനാവസ്ഥയിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാണ്. ഇവിടെ, ലഹരി എന്ന പദം നാലിരട്ടി അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും.

മനുഷ്യന്റെ നാല് സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നാല് തരത്തിലുള്ള ലഹരിക്ക് വിധേയമാണ്: അവന്റെ ശാരീരിക സ്വഭാവം, മാനസിക സ്വഭാവം, മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്മീയ സ്വഭാവം എന്നിവയുടെ ലഹരി. അയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ലഹരി ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. ശാരീരിക ലഹരി, മാനസിക ലഹരി, മാനസിക ലഹരി, ആത്മീയ ലഹരി എന്നിവയാണ് ചികിത്സയുടെ ലഹരി രൂപങ്ങൾ.

ഈ നാല് ലഹരികളെ പരാമർശിക്കാൻ ലഹരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: അതിന്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മാനസിക കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികൾ എന്നിവയുടെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തെ അനാവശ്യമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ.

ഓരോ നാല് ലഹരിയിലും കാരണങ്ങൾ, അതിന്റെ ലഹരിവസ്തുക്കൾ, അതിന്റെ വികസന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ലഹരി എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, ലഹരിയുടെ ഫലങ്ങൾ, അതിന്റെ കാലാവധിയും അവസാനിപ്പിക്കലും, ചികിത്സയും ഉണ്ട്.

ശാരീരിക ലഹരിയുടെ കാരണങ്ങളാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും. ബിയർ, അലസ്, വൈൻ, ജിൻസ്, റംസ്, ബ്രാൻഡി, വിസ്കി, മദ്യം തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളാണ് മദ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലഹരി തത്ത്വം. ലഹരിയിലാകാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇവയോ മറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്കളോ കുടിക്കുകയോ ഭക്ഷണത്തിലെ ചേരുവകളായി എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മദ്യപാന ലഹരിവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് സാമൂഹികതയുടെ ഒരു ഉപാധി, നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉളവാക്കുന്നു, നല്ല നർമ്മം ഉളവാക്കുന്നു, ഉല്ലാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ഒരു വിശപ്പ്, ഉന്മേഷം, ഇത് ബ്ലൗസിനെ തടയുന്നു, പ്രശ്‌നങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു, മന്ദബുദ്ധിയായ പരിചരണത്തെ അകറ്റുന്നു, ദു orrow ഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നു, ദുരിതത്തിന്റെ വിസ്മൃതിക്ക് കാരണമാകുന്നു, നിരാശയെ മറികടക്കുന്നു, അത് ധൈര്യം നേടുന്നു, അത് ചിന്തയ്ക്ക് ഉത്തേജകമാണ്. മറ്റുള്ളവർ വീണ്ടും, അത് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവേദനത്തിൻറെ സ്നേഹത്തിനായി എടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർ‌ ഡോക്ടർ‌ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന purposes ഷധ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി.

ലഹരിയുടെ ഫലങ്ങൾ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശാരീരിക അവസ്ഥ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്വഭാവം, വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് എന്നിവ കാണിക്കുന്നു; അവ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ലഹരിയുടെ തരവും അളവും, അത് കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയും, ലഹരിയെയും ശരീരത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ്. വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ലഹരിയും അനുസരിച്ച്, warm ഷ്മളത, മൃദുലത, ചാഞ്ചാട്ടത്തോടൊപ്പമുള്ള ആഹ്ലാദം, വാദപ്രതിവാദം, പോരാട്ടം, പൊങ്ങച്ചം, സംസാരത്തിന്റെ വഴക്ക് എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; വിഷാദം, വിശ്രമം, ക്ഷീണം, മന്ദത, ഗെയ്റ്റിന്റെ അസ്ഥിരത, സംസാരത്തിലെ കനം, അനിശ്ചിതത്വം, വിഡ്, ിത്തം, ടോർപോർ, അബോധാവസ്ഥ എന്നിവയാണ് ഇവയെ പിന്തുടരുന്നത്. മിതമായ സുഖം മുതൽ അക്രമത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ, തീവ്രമായ ആവേശം മുതൽ കഷ്ടത, മരണം വരെ സംവേദനങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ലഹരി ലഹരിവസ്തുക്കളിലെയും മദ്യം ആമാശയത്തിലേക്ക് എടുത്താലുടൻ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണഘടനയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ വിനാശകാരണം ഉടനടി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുമോ അതോ ദീർഘനേരം മാറ്റിവച്ചോ എന്നത് പാനീയത്തിന്റെയും അനുപാതത്തിന്റെയും സംയോജനത്തെയും സംയുക്തത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സംയുക്തത്തെ ആശ്രയിച്ച്, മദ്യം ആദ്യം ശരീരത്തെയോ തലച്ചോറിനെയോ ബാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഇത് നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ, പേശികൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ബാധിക്കപ്പെടില്ല. ശരീരം ശക്തവും ആരോഗ്യവും ദഹനവും നല്ലതുമായ വ്യക്തികൾ ചെറിയ അളവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ, ഫലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും; കുറഞ്ഞത്, ഒരു അസ ven കര്യവും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ദൈർഘ്യമേറിയതും പതിവുള്ളതുമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, ചെറിയ അളവിൽ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലമായ മനസ്സുള്ളവരും, ദുർബലമായ ധാർമ്മികതയും, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ശരീരങ്ങളും ഉള്ളവർ, ഫലങ്ങൾ വിനാശകരമാണ്. ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ, മദ്യം ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ഉത്തേജകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വലിയ അളവിൽ ഇത് മദ്യപാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു; അതായത്, കേന്ദ്ര, സഹാനുഭൂതി ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സെറിബ്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും ഇപ്പോഴും സെറിബ്രോ-സ്പൈനൽ സിസ്റ്റം, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പക്ഷാഘാതം, സ്വമേധയാ ഉള്ള പേശികൾ നിഷ്ക്രിയമാവുകയും, ആമാശയം ബാധിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മരവിപ്പ്, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയാൽ പിടിക്കപ്പെടാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഏക ഭാഗങ്ങൾ മെഡുള്ള ഓബ്ലോംഗേറ്റയിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെന്ററുകളാണ്, അവ രക്തചംക്രമണവും ശ്വസനവും നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ മദ്യം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മദ്യപാനത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നു, ശരീരം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു, അവകാശങ്ങൾ തന്നെ, മദ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള മദ്യപാനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ, നാഡീവ്യൂഹം പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാവുകയും അവയവങ്ങൾ കഴിവില്ലാത്തവരോ രോഗികളോ ആകുകയും അവരുടെ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യം ആമാശയത്തിലെ സ്രവ ഗ്രന്ഥികൾ ചുരുങ്ങുന്നതിന് കാരണമാവുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കരളിനെ കഠിനമാക്കുകയും ഹൃദയത്തെയും വൃക്കകളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും തലച്ചോറിന്റെ അപചയത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ടിഷ്യുകളിലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതിലൂടെ ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. മരണശേഷം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളിലും മദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാം. ശരീരത്തിലെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ സെറിബ്രോ-സ്പൈനൽ ദ്രാവകത്തിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു; അത് നാഡീവ്യവസ്ഥയോടുള്ള പ്രത്യേക അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു.

അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാം, ഉടനടി ഉണ്ടാകുന്ന നന്മയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അത് അവരുടെ രോഗികൾക്ക് ചെയ്യാനിടയുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർ നിരവധി മദ്യപാനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പല ഡോക്ടർമാരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മദ്യത്തെ ഉത്തേജക അല്ലെങ്കിൽ ടോണിക്ക് ആയി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഇത് ചില രൂപങ്ങളിൽ രക്തം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ശക്തി നൽകുമെന്നും ശരീരം പടുത്തുയർത്തുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, ഒരു മരുന്നായി കഴിക്കുന്ന മദ്യം ശരീരത്തിൽ ലഹരിക്ക് ഒരു വിശപ്പും ആഗ്രഹവും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്, കൂടാതെ രോഗി ഇടയ്ക്കിടെ മദ്യപനായി വികസിക്കുന്നു.

“പേറ്റന്റ് മരുന്നുകൾ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുഖംമൂടിയിൽ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മദ്യപാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം. അറിയപ്പെടുന്നതോ രോഗമോ ആയതോ ആയ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇവ വ്യാപകമായി പരസ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉറപ്പായ രോഗശമനം പേറ്റന്റ് മരുന്ന് ലഹരി വാങ്ങുന്നവർ, അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തേജക ഫലത്താൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നു. ചികിത്സയുടെ മറ്റ് ചേരുവകൾ-എല്ലാം പലപ്പോഴും നിരുപദ്രവകരമാണ്. എന്നാൽ പേറ്റന്റ് മരുന്നിലെ മദ്യം പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അത് നിർമ്മിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത്, അത് ആ രൂപത്തിൽ മദ്യത്തോടുള്ള വിശപ്പും ആഗ്രഹവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ലഹരി ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം സൗമ്യതയുടെ സംവേദനങ്ങളിൽ നിന്ന് തീവ്രതയിലേക്കും വലിയ തീവ്രതയിലേക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് കുറയുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ക്രമേണ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പരസ്പരം പിന്തുടരാം. നന്ദിയുള്ള ഒരു തിളക്കമുണ്ട്, അത് ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു, ഒപ്പം സ്വീകാര്യമായ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണും ചെവിയും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. രുചി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംവേദനാത്മകതയുടെയും ഉല്ലാസത്തിൻറെയും ഒരു വികാരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാനും തനിച്ചായിരിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ധാർമ്മികത, അതിശയം, നിശബ്ദത, അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യത്തിനും മോശം സ്വഭാവത്തിനും ഉള്ള പ്രവണത. ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു, കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത, ചെയ്യുന്നതോ പറഞ്ഞതോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ പോരാടാനോ ഉള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയുണ്ട്. അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള വസ്‌തുക്കൾ ചലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിലം ശാന്തമായ തിരമാലകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കലങ്ങിയ കടൽ പോലെ നീങ്ങുന്നു. ദൂരങ്ങളിൽ നിശ്ചയമില്ല. കാലുകളും കാലുകളും വലിയ ഭാരമായി മാറുന്നു. കണ്ണുകൾ കനത്തതും നീന്തുന്നതും ചെവികൾ മങ്ങിയതുമാണ്. നാവ് വളരെ കട്ടിയുള്ളതാണ്, ഉച്ചരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ചുണ്ടുകൾക്ക് വഴക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു; അവ തടിയിലുള്ളവയാണ്, അവ വാക്കുകളായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. മയക്കം വരുന്നു. ശരീരം ഈയം പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം തലച്ചോറിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം അബോധാവസ്ഥയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും ഒരു തകർച്ചയുണ്ട്. ആമാശയത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വയറുവേദന, തലവേദന, ദാഹം, കത്തുന്ന, വിറയൽ, പരിഭ്രാന്തി, ലഹരിയുടെ ചിന്തയിൽ വെറുപ്പ്, അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാനീയത്തിനായി പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥിരത, മണ്ടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കം, ഒരു അവസ്ഥ ഡെലിറിയം ട്രെമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഭ state തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് താഴെയായി നിർബന്ധിതമാണ്, അവിടെ അത് നിരുപദ്രവകരമോ ഭയങ്കരമോ ആയ ജീവികൾ, ഈച്ചകൾ, പ്രാണികൾ, വവ്വാലുകൾ, പാമ്പുകൾ, മിഷാപെൻ രാക്ഷസന്മാർ എന്നിവ കാണുന്നു, അവ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അവസ്ഥകളോ ചുറ്റുമുള്ളവരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നയാൾ മതിലിൽ നിന്ന് ഈച്ചകളെ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കാണാനാകാത്തവയിലൂടെ വായുവിലൂടെ ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യാം, കണ്ണുകൾ ഭീകരതയോടെ, ആവേശത്തോടെ അലയടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തണുത്തതും ഭയത്തോടെയും , അവനെ പിന്തുടരുന്ന കാര്യങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക, അയാൾ പരിഭ്രാന്തിയിലാകുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതുവരെ.

ചിന്ത, സ്വഭാവം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് എന്നിവയിൽ മദ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രധാനമായും അതിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; എന്നാൽ, മനസ്സ് എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും, വലിയ അളവിൽ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായും അതേ ശാരീരിക ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. അത് ചിന്തയെയും സ്വഭാവത്തെയും ബാധിക്കണം; ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തകരുകയും മനസ്സിനെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യും.

മദ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വിചിത്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. ശാന്തനും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു റ dy ഡി അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസനായി മാറ്റും, സാധാരണയായി വളരെയധികം സംസാരത്തിനും ആക്രമണോത്സുകതയ്ക്കും വിധേയനാകുന്നയാൾ സൗമ്യതയുള്ളവനും നിഷ്‌കളങ്കനുമാകാം. മദ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ചിലർ കുട്ടികളെപ്പോലെ തലോടും. ചിലർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കും. നിസ്സാരമായ ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്റ്റേഷൻ പുരുഷന്മാർ വികാരാധീനരും ആഴ്ചയും ആകാം. മതത്തെയും അതിന്റെ രൂപങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക്, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള നീണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം, മതവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധങ്ങൾ നൽകാം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ആചരണങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാം, വിശുദ്ധിയുടെ കാരണവും അഭിലഷണീയതയും, ഒരുപക്ഷേ മദ്യപാനത്തിന്റെ തിന്മകളും വാദിക്കാം. മദ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായി വാഴുകയും അവരുടെ വന്യമായ അഭിനിവേശങ്ങൾക്കും മോഹങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദിക്കുകയും മോശമായ രതിമൂർച്ഛകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു, ഈ ചിന്ത അവരുടെ സഹകാരികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തും . മദ്യപാന കൊലപാതകങ്ങളുടെയും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദു orrow ഖവും നാശവും വരുത്തുന്നവയാണ്.

മദ്യം ചിലരുടെ ചിന്തകളെ അടിച്ചമർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ ഇവ മദ്യത്തിന്റെ ഉത്തേജനത്തിന് കീഴിലുള്ള താൽക്കാലിക ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പതിവ് ലഹരി ധാർമ്മികതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, ചിന്തയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്നു, മനസ്സിനെ തകർക്കുന്നു. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ലഹരി ധിക്കാരത്തിന് കാരണമാവുകയും കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിക്ക് മാത്രമേ സമഗ്രതയെയും പ്രോബബിലിറ്റിയെയും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാനും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാനും വിശ്വാസ്യതയും ദയയും ഉള്ള മനുഷ്യരെ ഹൃദയമില്ലാത്ത വക്രതകളിലേക്കും കള്ളന്മാരിലേക്കും മാറ്റാനും വ്യാജന്മാരെ അർത്ഥമാക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാകാനും തികച്ചും ലജ്ജയില്ലായ്മയും അധാർമ്മികതയും ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും. സമ്പത്തും സംസ്കാരവുമുള്ള ആളുകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇഴയാൻ മദ്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു, അവരുടെ രക്തക്കറ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി, അസ്ഥിരമായ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും വഴിയാത്രക്കാരോട് ഒരു പാനീയം വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശാരീരിക ലഹരിയുടെ കാരണങ്ങൾ ഓപിയം, ഗഞ്ച (എന്നിവയിൽ നിന്ന്) എന്നിവയാണ് കഞ്ചാവ് ഇൻഡിക്ക), ഭാംഗ് (കഞ്ചാവ് സറ്റിവ), ഇവയുടെ വിവിധ സംയുക്തങ്ങളിലും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഇവയുടെ വകഭേദങ്ങൾ.

മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അവ ഞരമ്പുകളെ ശാന്തമാക്കുകയും വേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും ഉറക്കം ഉളവാക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ദർശനങ്ങൾ കാണുകയും അസാധാരണമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം അവ എടുക്കേണ്ടതാണ് - ഇത് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗുളികയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്, കുത്തിവയ്പ്പ്, പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ എന്നിവയാണ് മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. പിന്നീട് മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണ്. രോഗിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടാനും വേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുമുള്ള ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നിനോടുള്ള അവരുടെ ആസക്തി തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ അറിയുന്ന വൈദ്യൻ, തുടർന്നുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ പരിഗണന നൽകാതെ മയക്കുമരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സൂചികൾ, ഉരുളകൾ, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചില ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ വർഷവും രോഗികളിൽ നിന്ന് മോർഫിൻ ഫിയന്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓപിയം പുകവലി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ കേട്ട്, “ഒരു സുഹൃത്ത്”, അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശീലത്തിന് അടിമയാണ്, ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോകുക, പുകവലിക്കാരെ അവരുടെ പേസ്റ്റുകളും പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാണുക, നിഷ്‌ക്രിയ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോശം മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു പൈപ്പ്, “ഒന്ന് മാത്രം.” അത് സാധാരണയായി പര്യാപ്തമല്ല. “പ്രഭാവം ഉളവാക്കാൻ” മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമാണ്. പ്രഭാവം സാധാരണയായി അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നേടണം. അവൻ അത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അയാൾ ഒരു “മയക്കുമരുന്ന് കള്ളൻ” ആയിത്തീരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് പുകവലിക്കുന്ന ഗഞ്ചയുടെ ശീലമുണ്ടാകാം. ഭാംഗ് മദ്യപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിഠായിയായി കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുർബലമായ രൂപത്തിൽ സിദ്ധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാംഗ് ഹാഷിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ചവറ്റുകുട്ടയല്ല. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇളം ഇലകളാണ് ഹാഷിഷ് കഞ്ചാവ് സറ്റിവ, അതിന്റെ മുകുളങ്ങൾ തുറക്കും മുമ്പ് ഇലകൾ ഉണങ്ങി പുകവലിക്കും. പൂവിടുമ്പോൾ കഴുകിയതും കുത്തിയതും കുടിച്ചതുമായ ഇലകളാണ് ഭാംഗ്. ഭാംഗ് പൊതുവെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെ അത് വ്യക്തി മാത്രം എടുത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒത്തുചേരലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ വാർഷിക ഉത്സവം - ദുർജ പൂജ.

ശരീരത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വാധീനം, അവ ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ശ്വസനവും രക്തചംക്രമണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ഞരമ്പുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നിശിതമാക്കുന്നു. ഓപിയം ശരീരത്തെ നിഷ്‌ക്രിയമാക്കുന്നു. ഗഞ്ച ഒരു ആവേശഭരിതനായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഭാംഗ് ശാന്തത ഉളവാക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയുടെ ഫലങ്ങൾ, ശാരീരിക നിശ്ചലത, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശാരീരികമല്ലാത്ത, സാധാരണമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുക എന്നിവയാണ്. ഉറക്കമുണർന്ന ഉറക്കത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ക്ഷീണവും സ്വപ്നതുല്യവുമായ ഒരു വികാരമുണ്ട്. ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകൾ അതിശയോക്തിപരമോ, കൂടിച്ചേരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പുതിയ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതോ ആകാം. സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ, സുന്ദരികളായ പുരുഷന്മാർ, ഇടപഴകുന്ന പെരുമാറ്റവുമായി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക. കണ്ണ് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന മനംമടുത്ത പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ, പരസംഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗീതം കേൾക്കുകയും രുചികരമായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായത് വിഷയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ഗഞ്ചയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഓപിയത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമവും ക്ഷീണവും എളുപ്പവുമാണ് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഓപിയത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗഞ്ച സാധാരണയായി കാരണമാകുന്നു. ഭാംഗിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സംവേദനങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുണ്ട്, അതേസമയം കറുപ്പ്, ഗഞ്ച എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ളവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗഞ്ചയിലും ഓപിയത്തിലും സംവേദനം വർദ്ധിക്കുന്നു. വിഷയം അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്നതുവരെ ഓപിയത്തിൽ ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞെട്ടലോടെ ഉയർന്നുവരുന്നു. മനോഹാരിത, പരസംഗം, ആനന്ദം എന്നിവ പലപ്പോഴും വിപരീതമാക്കപ്പെടും. അവനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയോ അമ്പരപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കുപകരം, അവൻ ഭ്രാന്തന്മാർ, ഉരഗങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ, മറ്റ് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വീണ്ടും എടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ. കത്തുന്ന വരൾച്ചയോ തലവേദനയും മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയത്, മറ്റൊരു ഡോസ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഭാംഗിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അത്ര വ്യക്തമല്ല, എന്നിരുന്നാലും വിശപ്പ് നീക്കംചെയ്യാം; തീർച്ചയായും അത് വിശപ്പിനെ തടയും. അതും ശൂന്യത, ശൂന്യത, ഉപയോഗശൂന്യത എന്നിവയുടെ ഒരു വികാരം ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ വലിയ അളവിൽ കഴിച്ചാൽ, ഉപഭോക്താവ് ഉണരുകയില്ല.

മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിക്ക് വിധേയനായ ഒരാളുടെ ചിന്തയിലും സ്വഭാവത്തിലും പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിശ്ചിത സ്വാതന്ത്ര്യവും ചിന്തയുടെയും കളിയുടെയും ഉത്തേജനം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ചിന്ത ചിറകടിക്കുകയും അതിരുകളില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഏത് ഭാഗത്തും ഭാവനയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഘടനകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നു, സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ ജനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഇവയെല്ലാം ചെയ്യാനും ആസ്വദിക്കാനും മാന്ത്രികശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിൽ ഒരു എളിയ ഗുമസ്തൻ ധനത്തിന്റെ രാജാവാകുകയും ലോക വിപണികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം; ഒരു ഷോപ്പ് പെൺകുട്ടി രാജ്ഞിയായിത്തീരുന്നു, സഭാധികാരികൾ പങ്കെടുക്കുകയും അവളുടെ സ്ത്രീകളെ ആരാധിക്കുകയും അസൂയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; ഭവനരഹിതനായ ഒരു അലഞ്ഞുതിരിയുന്നയാൾ ഉടനടി വിശാലമായ സ്വത്തിന്റെ കർത്താവാകാം. ചിന്തയും ഭാവനയും സാധ്യമാക്കുന്ന എന്തും മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ചിന്തകളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ലോകത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും കടമകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ലഹരിയുടെ ബാധ്യതകളും കടമകളും തമ്മിൽ ശ്രദ്ധ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക സ്വരം താഴ്ത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത കാറ്റിലേക്ക് എറിയപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ഒരാൾ തന്റെ ശീലം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശൂന്യത, അസ്വാഭാവികത, മനുഷ്യത്വരഹിതം, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത അവബോധത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമോ ദുർഗന്ധമോ അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്, അത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാകുകയും അയാൾ ആസക്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓപിയം, ഹാഷിഷ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭാംഗിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം ഭാംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നയാൾ തന്റെ ചിന്തയുടെ വിഷയം അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർണ്ണയിക്കും. ഭാങ്ങിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സംഭാഷണം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിസഹമായ ഒരു ഗതി നടത്താം. എന്നാൽ അവൻ വിചാരിക്കുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ അതിശയോക്തിപരമോ വലുതാക്കുകയോ ശ്രദ്ധേയമായ അളവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഏതൊരു ചിന്താ വിഷയവും ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കീഴിലുള്ള ടിഷ്യുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെ മാനസികമായി പരിശോധിക്കാം. ചുറ്റുമുള്ള വസ്‌തുക്കളോ പദ ചിത്രങ്ങളോ നിലവിലുള്ള വികാരത്തിന് അനുസൃതമായി വലുതാക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ചലനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൈയുടെ ചലനം ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ഘട്ടം നൂറ് യാർഡ് പോലെയാണ്; ഒരു മാസം പോലെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മണിക്കൂർ പ്രായം; ശാരീരികത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചേക്കാം.

മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, മനസ്സിന് മൂല്യങ്ങളുടെ അർത്ഥവും അനുപാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു; അത് തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും അസന്തുലിതമാവുകയും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുകയും വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ലോകവേലയിൽ അതിന്റെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയുടെ കാലാവധി നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതോ താൽക്കാലികമോ ആകാം. ചിലർ, താൽക്കാലിക ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവ പുതുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഒരാൾ ഒരു ശീലത്തിനും അടിമയാകുമ്പോൾ, അവൻ ജീവിതത്തിലൂടെ അതിന്റെ അടിമയായി തുടരും.

മദ്യപാനത്തിന് ചില പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന പേരിൽ, ഇത് ഏതെങ്കിലും മദ്യപാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം അടിച്ചമർത്തും. മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ പലപ്പോഴും വിജയിക്കില്ല. “സുഖം പ്രാപിച്ചവൻ” വീണ്ടും കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾ സുഖം പ്രാപിക്കും. എന്നാൽ ആദ്യം അയാളുടെ ചിന്തയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും തന്റെ ചിന്തയെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാനീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒരു നിർണായക സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും, അതിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചിലത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചിന്തയാൽ, “ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാൻ.” അപ്പോൾ പഴയ വിശപ്പ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു.

മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഒരു രോഗശമനം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ആശ്വാസവും സഹായവും നൽകുമെങ്കിലും ശാരീരിക ലഹരിക്ക് പരിഹാരം ആരംഭിക്കുകയും ചിന്തയിലൂടെ ഫലപ്രദമാക്കുകയും വേണം. പാണ്ഡിത്യത്തിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഒരു സ്ഥിരമായ രോഗശമനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് വിജയിക്കണം.

മയക്കുമരുന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ വസിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷനേടുകയും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ മനുഷ്യനിലെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തെ അതിന്റെ മണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനോ അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും രഹസ്യവും അറിയാനോ അത് അനുവദിക്കില്ല.

മദ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയമത്തിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇത് ലോകങ്ങളുടെ അതിർത്തി രേഖകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇത് അനുസരിക്കുകയും നിയമത്തിന്റെ യജമാനന്മാരാകുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ദാസനാണ്, അവർക്ക് അറിയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കടന്നുപോകാനും സഹിക്കാനും അനുവദിക്കും. പക്ഷേ, അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയും നിഷ്‌കരുണം, ക്രൂരതയുമാണ്.

ഫെബ്രുവരി നമ്പറിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കളെ പരിഗണിക്കും.