കാരാ ഗംഗാങ്കോ,

നിഴൽ പോലെ ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിന്തയും വിധിയും (പെൻസാഡോ കാജ് ടെസ്റ്റിനാഡോഡോ) ഹാരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ. ഒരു കംപ്യൂട്ടർ ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു ലോകം ആണ്, അത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ട്രാക്കിംഗ്. പെൻസാഡോ കാജ് ടെസ്റ്റിനാഡോഡോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങും, നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ അഭിമുഖം വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും.

ĈAPITRO I

ENKONDUKO

നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നില്ല പെൻസാഡോ കാജ് ടെസ്റ്റിനാഡോഡോ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം കൗണ്ടറുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൾട്ടി ഏജന്റുമാർ Kelkaj ŝajnos surprizaj. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പണം നൽകണം. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിമ്പന കവിതകൾ, കവിതകൾ, കവിതകൾ എന്നിവയെല്ലാം വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷേ, ഈ രീതിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. mem.

ലബ്രോ ക്ലാരിഗാസ് ല സെലോൺ ഡി ല വിവോ. നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം അവസാനിപ്പിച്ചോ? എനിക്ക് "സേവിംഗ്" ആയി തോന്നി. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വാഗ്വാദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ: "നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അല്ല, നിങ്ങൾക്കു മാത്രമെ അറിയത്തക്കവിധം. ഈ വിഷയം, ജനന സമയത്ത്, പ്രകൃതിയുടെ മുൻകൂർ നാടകം. ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതി ദാതാവിനുള്ള ആ കടമ്പ

ലാ ലിബറോ കൂടുതൽ വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വേഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ സമ്മാനിക്കുന്നു: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെമ്മോയിലൂടെ, കൂടുതൽ വഴി കോർപ്പോ വഴി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കാജിയ കിയമൻ പെനസ് പെൻസി പ്രിൻ vi മെമ്മോ, വാൻ ടൈൻ പാൻസസ് പരോഡ് കോറോ മെക്കാനിസോ. ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക്, നിങ്ങൾ എന്നെ "മെയിൽ" വഴി, "എന്നെ മൈം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ "എന്റെ മകൾ", ഞാൻ "എന്റെ മൃതദേഹങ്ങൾ"; ഞാൻ "മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിനിറ്റ്", "ഞാൻ മിനിയുടെ മൈനർ," "മിറർ മിനിറ്റ്", നിങ്ങൾ ഈ വഴി പോകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം ചെയ്തതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റിലെ "എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം" ഈ ടേൺ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കും.

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതാണ്; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാദ്ധ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അവസാനം, നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് വഴി പോകണം, നിങ്ങൾ കോംപാക്ട്, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള കോഡുകൾ: ഒരു കസ്റ്റം കസ്റ്റം കൌണ്ടർ നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി ഫ്രെയിം ഇടുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കാൻ, ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചുനോക്കൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി, നിങ്ങൾ വീണ്ടും viഉത്തരം: നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെയിൽ അയക്കണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ.പി. പെൻസൊ പ്രിൻറീസിൻറെ ലളിതമായ വെല്ലുവിളികൾകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്; ആൺകുട്ടികളേ, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഈ രചനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക; വിവാന്തൻ നാടൂ മെക്കിനിസമോ കിൻ വി ഫക്കിക്ക്കിയ; അതിനായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ആദ്യം, നിങ്ങൾ പ്രീണന ചെയ്യും.

വി സിയാസ്, കീൽ വഴി കോർപോ ഐറിസ് എൻ ല മോണ്ടൻ; sed kiel vi iris en vian korpon, vi ne scias. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അത്രമാത്രം. ജലോ ജൊറോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമകളിൽ എത്തിക്കും. വി ശൃംഖലയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വില, കിറോ കോപ്പി പോലെ; sed kio vi നിസ്സംശയം; vi ne jam konscias kiel tio, kio vi estas en korpo വഴി. Vi scias la nomon, korpo വഴി kiu വഴി kiu വഴി അയക്കൂ; ടിയോൺ വൈ ലേണിസ് പ്രെപൻസി കീൽ വഴി നമോ. ട്രേ ഗ്രേവാസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ pri vi mem, sed ne jam konscia കീൽ vi mem, senrompa identeco. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാന്ത്വനമേകും, അതും മരിക്കാനും; അത്രയും കാലം സംഭവിച്ചു. താമെൻ വീഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം കസ്റ്റമറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അത്രയും കുറഞ്ഞ ചെലവ് വഴി സാധിക്കും. വി ശമ്മാ vi.

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നു നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: അവർ ഒരു ദൂരദേശത്തുനിന്നു, ബാബേലിൽനിന്നു തന്നേ; എന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പടജ്ജനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശിക്കാകട്ടെ സർവ്വസഭെക്കും തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കും ഒരു ചട്ടം തന്നേ ആയിരിക്കേണം; ഇത് പൂർത്തിയായിക്കഴിയുമ്പോൾ സെറോക്ക്മാനും സെന്ഫിനയും ആണ്; എങ്കിലും, എന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, ഒരു നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം മുമ്പ്, ഒരു നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം. ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

"? കിഒന് മൈ സ്ചിഅസ്, കെനിയ മൈ എസ്തസ്" കിഅമ് ആറാമൻ ദെമംദസ് അൽ ആറാമൻ ല ച്̂എഎസ്തൊ ഡി വഴി ഇദെംതൊ എവെംതുഅലെ കൌജൊസ്, കെനിയ ആറാമൻ രെസ്പൊംദൊസ് ഇഎല്, കീൽ ജെനെ: "KIO AJN എസ്തസ്, കിയോ മൈ എസ്തസ്, മൈ സ്ചിഅസ് അല്മെനൌ̆, കെനിയ മൈ കൊംസ്ചിഅസ്; ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, "അവൻ പറഞ്ഞു." എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ ഉണ്ട്: "ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഉണ്ട്. എന്റെ ക്രോം കോണ്ഫിഗര്, എന്നെ മൈ; കാറ്റ് എന്റെ മണി തന്നെ ആണ്. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അക്കാര്യം അറിയാം, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കൗതുകം പോലെ. "പ്ലഗ്-ഇൻ ആകയാൽ ദൈവമേ, ഞാനും നിനക്കു സമാധാനം നലകും; നീ മനംതിരിയുമെങ്കിൽ എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങി വന്നുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കയും ഞാൻ ഇവിടെ വസിക്കയും ഉപദ്രവിക്കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇയോൺ കൻസായി, അന്ന് കസ്റ്റമർ കൗണ്ടറിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ, അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള കൌൺസിൽ, എന്നെ സഹായിക്കാനാരുണ്ട്, എന്നെ മൈ.

ടൈൽ, പെൻഷാഡോക്ക്, ഒക്ക വസിൻ റിഗ്ഡാർസ്, നിക്കോൾ ഫ്രീ കിയൂപ്പ് കൺഓപ്പ് കാൻഓപ്പ് ടുനൺ ആൻറ് അപ്പ് ട്രേഡ് അറ്റ് ദ് യു എസ് ഡി കോൾഡ് കൺസീസ് മെമ്മോ എ ല കോർപോ. ഞങ്ങളുടെ കിൽഡ്രൻസ് മെമ്മോയിൽ കയറിയല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു faranto-en-la-korpo. ലാ ഫ്യാറ്റോൺ-എൻ-ലോ-കോർപോ എക്വാസ് ലെസ്, പ്രീ ക്യാ കിൻ ലൈബ്രറീസ് ഡിസ്പ്രോ ടെസ്. ട്രിപ്പിൾ വിൻ ഹെലികോപ്സ് സുഗന്ധം; അങ്ങനെയിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അത്രമാത്രം, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാന്ത്വനമേകും.

 

കോർഡോൺ വഴി വൈസ് കോൻസികൾ, മുഴുവൻ ആളുകളും, ഓരോരുത്തരും. നൂർ പെർ ലോ കോർപജ് സെൻസോജോ പോ വിവാസ് അയോൻ അൻ അൻ ഫിൻ ഫക്കി സ്കസി ഓഫ് ഫിസിക് മോണ്ടോ. പെൻസാഡോ ഓരോ വിസിഫിക്കേഷനുകൾ. അയ്യാവൻ പെൻസഡോൺ ക്രോസ് വഴി അയച്ചുതരിക. അയച്ചുകൊടുക്കാനായുള്ള ഒരു കത്ത് അയയ്ക്കൂ! ഫിസിക്കൽ ആക്റ്റിവേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എസ്പ്രെഡിക് ആണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വഴി. നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണെങ്കിൽ, അയാൾ എന്നെ സഹായിക്കും; വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം വഴി ഇത്.

നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കൽ; നെവ്ഡബ്ലജ് eroj de naturomaterio; ili komencas fortoj, kiuj trapenetras la tutan strukturon de la korpo; അതുമല്ലെങ്കിൽ, അത് നിൻജൽ, കണ്ണ്സീസ് കെയ്ൽ ഫിയാൽക്കിഴോജ്. ഞങ്ങളുടെ സെൽഫ് സർവീസസ് ഓഫ് സെയിന്റ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ റിഫെറലോസ് ഓഫ് ഇൻറർനജ് അറ്റ് ഹ്യൂജ് അറ്റ് അക്ജക്റ്റ് ഇൻ ഹോം ഹോപ്പ് ഹാൾകോക്കിഡേസ്. ല സെറോസ്ജ് ലാസ് ആംബാസോഡോറോ ഡെ ലാ നാട്ടറോ അൽ കോർട്ടഗോ. കോർപ്പോ കോജിയോൺ സിയജ് സെറോസ് ഹിയാസ് നാനൂൺ പോട്ടൻകോൺ ഓഫ് വോൾട്ടോ ഫാൾക്ക്കിയാ; ഇതേ മൽവാസ് വഴി ഗാന്തോ, ട്രോ കി വോ പോവസ് സദദി കാജു അജദി. പുരുഷൻ, അയാൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്കുപോലും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അത്രമാത്രം.

സെൽ വോ, ലാ ഫേറ്റാൻ, ലാ മാഷേൻ പവാസ് നെയോൺ എൽഫാരി. ലണ്ടൻ സെറ്റ്വോൾ ഏജന്റുമാർ, കോർബോ-റിഫോർട്ട് റിസേർട്ട്സ് സ്ട്രീറ്റ് കോണ്ട്രാറ്റ്, റെവറ്റൊഡോഡോ, റിപ്പാർഡോ ഡീപ്പ് ഹിസ്റ്റോജ്, ഇയർഡബ്ല്യു സിൽവർ സ്മിത് ഡീ-സ്മിത് കാന്റീൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കും. ടിയൽ, അത് ഒരു പുതിയ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്യൂഡ് മൾട്ടിനേനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും; കോർപോ പ്രവിശ്യകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടൂറിലുണ്ടാകുക, അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പണം നൽകണം. മദ്യപാനവും പഴകിയതുമാണ്.

കോർപോ ഡോർമുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ; en certa senco, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കച്ചവടവും, "നീ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവൻ" എന്നു വിളിക്കപ്പെടും "അവൻ" എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു വേണ്ട. കോർപ്പോ വഴി, കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ, അയോൺ അയോൺ കോണിക്സ്. Tio, kio konscias, kio pensadas, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വഴി ഉണ്ട്, അത് വഴി കോർപ്പൊ. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കും; അൽപം കൂടി, ആ ദ്രിശ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നിയോൺ മെമ്മോറിയൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകാം.

ഡോർമോ എൺപത്തിയെട്ടോളം. നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നുവല്ലോ. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സമ്പൂർണമായ ഒരു സ്റ്റാഫും, മൾട്ടിസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈനർ, മൾട്ടിപ്ലാൻഡിംഗ് ഡിസ്പ്ലെ, മങ്കൊൻകിറ്റിന്റെ ഭാഗം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ നാഴികക്കല്ലിൽ, ഒരു സമ്പൂർണ നാണയത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ആധുനിക സമ്പദ്ഘടനയുടെ പരിധിയിലുള്ള, ഒരു പുതിയ ഉപജീവനമാർഗമായി, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടും. കയാം, സമ്പന്നമായ ഡോർമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ആഹ്വാനം ചെയ്യണം, അത്രയേയുള്ളൂ. കാജോ പ്രോ പ്രോ ഡുവാവി കുട്ടിമോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? "Mi dormis, "vi diradas; "mi നിൻ വീട്. "

അത്രയും വഴി കോർപ്പോ വഴിയുള്ള കോർപോ കോജ് ഇക്സ്റ്ററിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം; മൃതദേഹം പോസ്റ്റുചെയ്തു, മൃതദേഹം പോസ്റ്റുചെയ്തു; ഐഡൻറിഫിക്കേഷൻ വഴി സാധുത തെളിയിക്കുന്നതുവഴി നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സത്യമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അത് പോലെ തന്നെ; അത്തരമൊരു മിഴിവേയുള്ളൂ.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്ങ്സ് സാധുവാണ്. vi കോർപോ ഇഅം അജ്നൻ പവൂസ് എത് അയോ അലിയ ക്രോം വൈ മെം വഴി; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ശക്തിയുമല്ല, മറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള കവിതകളോ, നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഓഫറുകളോ, കച്ചവടമോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടച്ചെലവുകൾ അനുവദിക്കരുത്; നിങ്ങൾക്കനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടെൻഷനുണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം.

കീൽ ദൊർമോ ദോർമോ, ടെൽ പ്രേ മോർട്ടൊ. നിങ്ങളുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സമയം, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള തുക നൽകണം. നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ മെയിൻ, നിങ്ങളുടെ മെമ്മോ, കോംപാക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വഴി, ഒരേ കിളിവാതിൽക്കൽ വഴി ഒരേ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. വിദൂരദൌർബല്യങ്ങൾ, നീലനിറത്തിലുള്ള എസ്റ്റോൺകോ, ഡിയോറോസ്, കിൾ ഡൈറിസ്, ടാപ്പ് ഓഫ് ടാഗ് ടാഗ് ഗ്രാഫ് ഡീ ഓർഗ് ഫ്രം, കിയു ഫ്രീ. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കതറിയാം, നിങ്ങൾക്കതറിയാം, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഓർമ്മകളോ, അത്രമാത്രം.

ദീർഘമായ എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വഴി, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. അച്ഛനമ്മോൺ, എകസിസ്റ്റെസ് റിവൊണോ ഡെ വിന്റർ ഡാൻറിൻടാൻ കൊറോൺ ഡി ടൈ-വൈ-എൻ-സിയാസ്-കെയ്, റെയിൻ-വി-വൈ-എൻ-സിയാസ്-കീൽ, എയ്ഞ്ചിസിസ് മാസിനോൺ ഡീവിൻറോ ഡൈൻ-വി-നി-എൻ-സിയാസ്- കീൽ നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നുവല്ലോ. ഇത് ശരിയാണ്. പുതിയ രീതികളിലൂടെ പുതിയ രീതികളിലൂടെ പുതിയ രീതികൾ സ്വീകരിച്ച്, പുതിയ രീതികളിലൂടെ, പുതിയ രീതികളിലൂടെ, പുതിയ രീതികളിലൂടെ, പുതിയ രീതികളിലൂടെ, പുതിയ രീതികളിൽ, , നോവ മാസ്കോ കീൽ പെൻഡൊൻകോ.

പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ്, മാസ്ക്കോ, ഫോർ ക്യൂ ല റോലൂലോ, ഫറ്റൻതോ, പരോളഡാസ്. ടൈൽ കോൾ ധാരാളം. ഈ പെർഫോമൻ, നിങ്ങൾ ഒരു വെടി നിർത്തണം. അത്രയ്ക്ക് രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്, അതും ഒരു കൌതുകവസ്തുക്കളാണ്. കീൽ പെൻഡൊൻകോ, ലാ ഫാന്തോൺ പാപ പുഞ്ചൻസസ് കെൽ പെൻഡൊനെക്കോ; അത്രമാത്രം, അത്രമാത്രം പ്രയാസമുള്ള ഒരു പാപപങ്കിലമാണ് ഞങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവരോടൊപ്പമുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു കത്ത്.

നീസസ് കോംപ്രേനിയെ റിസെസിസ്റ്റാദോൺ കാജ് എക്സിനോഡൻ; ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കൂട്ടായ്മയിൽ പെട്ടവൻ ആകകൊണ്ടു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ക്രോം, ആറ്റ്രിയിയി ഇന്റലിജനിക്കോൺ, ജെനിയൻ, ഇമെൻമെംകോൺകോൺ, ടാലന്റേൻ, പൊറ്റൻകോജിൻ, വോർട്ടോൻ; ഓ നെസ്ചിഒന്, മല്കപബ്ലൊന്, മല്ഫൊര്തെചൊന്, മല്ലബൊരെമെചൊന്, മല്വിര്തൊജ്ന്, കജ് ല ഗ്രംദെചൊന് ഓ മല്ഗ്രംദെചൊന് ഡി കരക്തെരൊ en തിഉജ് സി.ഐ., കീൽ വെനംതജ് ഡി ഫിജിക ഹെരെദൊ, ഒപൊനസ് പ്രുദെംതെചൊന് കജ് രെജൊനദൊന്. ഹെരിറോ റിലാറ്റാസ് അൽ ല കോർപ്പോ; sed carakteron faras ഓലിയ പെൻസാഡോ. ല്യൂറോ ജ്യൂജും ഇജോ കാൻഡ മണ്ടൻ ഡാഡ് നക്കീഡ് കാഡാ മഡോഡോ; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല; കാജ ലാ ലോറോ കാജ ല വെറോ വാക്ക്കഡസ് എ ലവാജ് അഗേജ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും. സെമഡോൺ നി ടു സെക്വസ് റിക്കൊല്ലോ. ലളിതമായ, ഞങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീയോ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേണമെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു; എന്റെ മുമ്പാകെ തീ കത്തിരുന്ന ഏഴിനെപ്പോലെയും അധിപതിയുടെ ചിറകു കൂട്ടിപ്പിനെയും തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു: ഞാൻ അതിന്നു വരുത്തുന്ന എല്ലാനന്മയും നിമിത്തവും സർവ്വ സമാധാനവും നിമിത്തവും അവർ പറഞ്ഞ സകല കല്പനകളും പ്രമാണിച്ചുനടക്കുന്ന നാളും നാല്പത്താശാനും ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ മടിത്തൊഴിയിൽ, തളർന്നുപോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണം.

ടാഗോ കാജ് വീസ് എസ്തൂസ് എവേൻസ് സജാജ്; ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അന്കൌ̆ നൊക്തൊ കജ് unique ഇംഗ്ലീഷ് എസ്തസ് ന്യയികരിക്കുന്നോ സിമിലജ്: കിഅമ് ആറാമൻ ഫൊരിരസ് പോർ അല്ലസി അൽ വഴി കൊര്പൊ രിപൊജി കജ് ഓണമുണ്ട്, VI ഹവസ് സ്പെര്തൊന് ന്യയികരിക്കുന്നോ സിമിലന് അൽ തിഉ, കിഉന് ആറാമൻ സ്പെര്തസ്, കിഅമ് VI ഫൊരിരസ് ലാ കൊര്പൊന് JE ലാ unique ഇംഗ്ലീഷ്. ക്രോം, ഇതു വഴി അയക്കുന്നതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ സ്റ്റാറ്റസ് കോണ്ടാപ്പ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ സ്പെർഡ്സ് ആണ്: ഇത് ഒരു ഉപവിഭാഗം ആണ്; ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പെൻസിൽ നിന്ന് ആണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ആൻറി ആയിരുന്നേക്കാം, എങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ അന്തർദേശീയ സ്ഥിതി. ഞാൻ ഈ കാലത്തു യെരൂശലേമിന്നും യെഹൂദാഗൃഹത്തിന്നും വീണ്ടും വരുവാൻ വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു തിന്മയല്ല നന്മ തന്നേ അന്വേഷിപ്പിൻ; ന്യായമായതൊന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പാർക്കുന്ന ഏവരുടെയും കയ്യിൽ ശവകുടീട്ടു ഞാൻ എന്റെ ആലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാവട്ടെ, ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാവാം: നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ്, നിങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്.

പുതിയ കവിതകളിലേക്ക് കിയാമൻ ഉണ്ടാകും. ഈ വിടവാങ്ങൽ, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി കാമുകനല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിമിഷം, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഫോണുകൾ, കന്പ്യൂട്ടറുകൾ, മറ്റേതെങ്കിലും കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുഖാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താം. ക്രോമും, ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു സന്ദേശം അയച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാക്ഷിപറയുമോ?

നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മിനിടും അവ്വണ്ണം തന്നേ പൊട്ടി ആർത്തു വിളങ്ങേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതുപോലെ തന്നേ ന്യായാധിപനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടൻ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഫിനാൻസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം.

 

മെമ്മോ-ടൈ ഷൂട്ടിംഗ് മെമ്മോ എന്ന വാക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച്, അത് വഴി കോർപ്പോ വഴി; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല; എങ്കിലും, കൊൺസു പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒരു സ്ഥിരം സൈനികൻ, അതു വഴിയിൽ നിന്ന് ആണ്, ഒരു മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം.

ഞാൻ ഈ ഓർമ്മകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും; ലൊ ഐഡികോ, ലാ മെമൊകോ മാജി, കിയാൻ അറ്റ് കോൻസിയാസ് കാജിയാസ് കസാഷിയാസ്സ് ഇൻ ദ കൺസർ ഡിയറീസ് കോണി. ടിൽ ലോ വെർ മെമ്മോ മെമ്മോസിയോ കാൻഡ മെമ്മോസിയോ, വെർ ക്വങ്കം നെക്ക്കണോറ്റ സെൽ ഓഫ് സേമോ ബീച്ച്. La permanentecon, la perfecktecon, എന്നാൽ ഒരു ട്രെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വം. ക്രോം, ലാ വേ, മെമ്മോ, ഞങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറിസ്റ്റ് കസ്റ്റംസ് ആണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലും, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലും, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീച്ചറായ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.

എക്സിസ്റ്റാസ് ടി എ മെമ്മോ. ലൗ ട്രൈനുവാ മെമ്മോഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വ്യക്തിപരമായ ത്രിശൃംഖല: പെൻസാന് പോർട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടുഗൽ ദാരി നിർമാർജ്ജനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വലിയ തുകയാണിത്. ഒരു ടി-ഇൻ-കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ട്രോണി മെമ്മോ പ്രോപ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, മെമ്മോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ ഓർമ്മകൾ പെൻറന്റോ മെമ്മോ ആണ്, പെർമനെന്റേ റെൻനോ, റെഡ്നോ ദി പെർമെന്റേക്കോ, ട്രോപോന്റാസ് മോണൻ ഡാൻ നസീഡോഡാഡ് മജോഡഡോ ടൊപോ. ലാ ഫാന്താൻൺ-എൻ-ലോ-കോർപോ റെകസ് ല സെൻസോജ് കാജ് ല കോർപോ; ടിയാൻ ഫ്രാൻസിസ്, പെൻസാന്റ ഫോറജ് ദി ട്രയ്യു മെമ്മോ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിസൈൻ. Ĝi sentas ilian mankon; ലുബ്ബൻ ഡബ്ല്യു സെറോൺ അറ്റ് ബില്ലിഗാസ്, ല സെറോന്റേ ഡെ ല കോർപോ കോഡിപ്. നിരാകരണങ്ങൾ! അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. ഒരു കൌതുകം വിടവാങ്ങുന്നുണ്ടാവും, അതും പതുക്കെ പതുക്കെ തുടരും, അത്രയും വേദനയും അഴിച്ചുവിടും. നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ഐഡൻറിക്, ലെ മെമ്മോ മെമ്മോ, അവിടെ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് മോഹിനിയാട്ടം ഉണ്ട്.

 

പ്ളാറ്റോൺ, ഫ്രീ ഫൊറോജോഫിയുടെ ദ ഗ്രീക്കോ, ഫ്രെഡൻഫിയേ ഫ്രെഡൻഫോർ ഫോർ സിയോവ്ഡോൾജ് ഫോർ ഫൊസോസോഫിയോ അറ്റ് അക്കാഡീയോ: "കോണു വിൻ മെം" -ഗ്നോത്തി സെലന്റൺ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ, മെമ്മോ, ക്വങ്കം നാനീ വ്രതം, ജീവൻ, ആൻ് അറ്റ്ലവ്വേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് "ദ സ്പിത്ത്" (ആനിമേഷൻ). പ്ലാറ്റോണോ യൂസിമോ എംമെമോമോമോമോഡോൺ പ്രീ ലാ ട്രോവാഡോ ഡി ല വെർ മെമ്മോ. എക്സാസ്റ്റിസ് ഗ്രാൻഡ ആർറോ ഇൻ ല എൻ ഇപ്ല്യൂടാഡോ ദി ലിയാജ് റോലൂൾ; ലോ എൻജിനിയർ ഡെവലപ്പർമാർ ലളിതമായ മെറ്റലോഡോ ഡയൽ ടൈം വളരെ ലളിതമാണ്. ലാ മെൻസ് മല്ലബോറമ്മ ലഗങ്കോ, കിയൂ കാപ്സ്യൂസ് പ്രീപ് ഓലിസയർ ഓഡി ആർഗോ ലാർണി, ഫേബബിൾ ഒപിനിനസ്, പ്ലെയ്ട്ടോൺ ലാസിയ ലാ. നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിടപാടുകൾക്കും, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ, നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒരു പ്രതികൂലകാല പരിപാടിയുടെ പ്രതീകം ആണ്. ഒരു പെൻസിൽവാനിൽ മെയിൻസൻ സ്കാനിംഗ് ലൈസൻസിനുണ്ടാകും, അതായത്, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ പ്രോട്ടോക്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം, വിലക്കുറവ്, കാൻഡിഡൊഡോസ് തുടങ്ങിയവ. Tio, la Sokrata metodo, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക; kaj, per klerigi la menson por klare pensadi, platono eble pli faris olu aun ajn ayn akn instrukististo. അത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ല, അയാൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു; ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഒരു ദേവാസ് പ്ലു സെക്ടി.

ആൻറിക്വാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ഡോർ ഹിൻടൈമോസ് അറ്റ് ദി മിസ്റ്റ് റൈറ്റ്: "റ്റോ ക്യോ എസ്റ്റസ്" (തത് വാണിം ആസി). "ഞാൻ" എന്നു പറഞ്ഞാൽ, "ഞാൻ" എന്നു പറഞ്ഞു; പുതിയ കെൽ റിലാടാസ് ലാ "ടിഒ" കജ ല "സിഐ", നെക് കീൽ ഐലി എലിൻഡി. എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ ഒരു സംവേദനം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപോണ്ടബ്ബ് ചെയ്യുക. ലുറ്റൊ ദോ ലാ ടെട്യൂ ദ ല ഹൻഡാ ഫിയലോസിയോഫിയോ അൾജർ റിഗാർഡോ റിയേർഡ് ദി ലോ സ്റ്റെഹോലോജ്, അറ്റ് എ ഹൊമോ എക്കോസിസ്റ്റാസ് സേർമോർട്ട് ഇയോ, ഇത് ഒരു കോംപാക്ട് ഡി കോം കോംപൊറ്റിംഗം യൂണിവേഴ്സൽ ഇയോ, ഫിയൽ മാൾഫ് പിയേ അതു നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോടു ചെയ്യുന്നതിനാൽ നാണക്കേടുണ്ടാകുന്ന ആരും ഇല്ല. കാജോ ക്രോം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അത് പൂർണ്ണമായും അവസാനത്തെ ടെർമിനലിലേക്ക് atmo (അതാണ്) ഉത്തരം പൂച്ച (പൂജ), വിന്യസിച്ച എന്റെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന്, മായ (മായാ), കിയോ കാസ്വാസ്, ഒരു കാമുകൻ എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ, ബ്രഹ്മോ എന്ന പ്രഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി,ബ്രഹ്മം).

ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബ്രാൻഡുകളേക്കാൾ മികച്ച, ലളിതമായ ബ്രാൻഡുകളാണെങ്കിൽ, അത് ബ്രാൻഡായ അമേരിക്കയുടെ ബ്രാൻഡായ സൂപ്പർസ്റ്റാറ്റ് ബ്രാൻഡായ; ലോജിസ് ക്രോമസോം കാൻസറിൻറെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഇത് പോലെ, ഒരു ലോഗ് പ്രവിശ്യയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണിൻറെ അടക്കാനാവാത്ത മുറിവുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. പ്രലോഭനത്തിനു ശേഷം ഒരു ബ്രേക്കിന് പകരം ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൂടെ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡും ലഭിക്കും; പുതിയ കെൽസൽ ലാഭം; നേക്കിനോടൊപ്പം ലൊ ട്യൂട്ടോ ഡി ല ഹോമാ എക്സിസ്റ്റാഡോ ഡേറ്റ്സ് സെനിലോ സിൽതോ സെലോ സെലോ ഓൺ റിസോണി.

മാലിദ്വീപ്, ഇന്ത്യ മെറ്റാഡൊ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി, സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ "വിലക്ക്" അഥവാ "ലിറ്ററെൻ", ഒരു ഹീറോയുടെ പെൻസിൽസ്, പെഡ്രോ ഫെസ്റ്റിവൽ, എസ്. ലൈബീറോ ഗോട്ടിങ്ങിനൊപ്പം, വിലകുറഞ്ഞത്; വിലകൊടുത്തു പൂർത്തീകരിപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ശപഥാർപ്പിതമായ യാതൊന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും. സാർവത്രിക ബ്രാഹ്മണനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചു പറയാം.

അത്രമാത്രം. ജോഗാനോയും ലാർണസും റെജി സിയാൻ കോർഡനും ചേർന്ന് പരിശീലനം നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മീയ നേതാവായിത്തീരുകയും, നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാന്ത്വനബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. ക്രോമും, ലണ്ടനിലെ ആറ്റിങ്ങോസാണ്. അയയ്ക്കാനും അയയ്ക്കാനും അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, "ഒരു സ്വതന്ത്ര" അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങൾ" ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ മെമ്മോൺ തകരാറിലായ ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ ആണ്, അത് ഒരു പരിധി വരെ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക.

ലാ മെനോ ക്രോലിജിറ്റി പെൻ ഗെയിം ഇൻ സോസ്മെൻസോസോ, ലെ ഇൻടെലക്ട്. തിഒ എസ്തസ് ല സ്പെചിഅലിഗ്̂ഇംത ഇംസ്ത്രുമെംതൊ ദേ ല ഫരംതൊ, കിഉന് നൊമസ് പൊസ്തജ് പഗ്̂ഒജ് ല കൊര്പൊമെംസൊ, ഐവറി ടൈ ദിസ്തിന്ഗത ഡി ഡു അലിഅജ് മെംസൊജ് ജി.ഐ.എസ് കന്യാസ്ത്രീയെ NE ദിസ്തിന്ഗിതജ്: മെംസൊജ് പോർ ലാ സെംതദൊ കജ് ല ദെജിരദൊ ഡെ ലാ ഫരംതൊ. ലാ കോർപ്മെൻസോ ലാസ് സോല പെറോലോ, എ ക്യു ആൻ ഇൻകോർപ്പിംഗ് ഫിയാന്റോ പവസ് ഫ്രംകിസി സിയജ് സെൻസോജ്. ലാ ഫൂഗ്ലാവോ സ്റ്റോക്ക് ലൈമസ് അറ്റ് ല സെറോ സെജ്, കാജൽ ടിയൽ ആൽ ലാ നൂറോ. ഓരോരുത്തർക്കും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീണനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു: ടെമ്പിൾ ഓഫ് ടെമ്പി ഓഫ് ദിലീപ്. ടിയൽ, കാൻവാം ലെസ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഇൻ ഡിഗ്രിസ് ഇൻലെലിക്ടൺ, സാൻഡം റിപ്പ്സ് അക്വേർസ് ഡിയാസ് ഓഫ് സിയാജ് സെസോജ്, അക്രാറോ ഇൻപ്ലിറ്റേറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡ്യൻ ആൻറീഷ്യസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡി ഒബ്ജിയേഡോഡോജ് ആൻഡ് ഒജ്വാജ് കൊഡപോജ്. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാമർത്ഥ്യവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്വിൻ; അവൻ എല്ലാവരിലും അതിശയവും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും ഉപദേശിച്ചു; ഞങ്ങൾ മൈനയുടെ മനം കവർന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൌൺഡൊഗ്രാമിക്ക് ഒരു കൌൺഡ്രമിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു.

ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽവാനിയയുടെ ഓറിയന്റാജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ അഫോർസിസോജ് ഡി ലാ ജോജോ (യോഗസൂത്ര) ദേ പതാംലോലോ (പതഞ്ജലി), നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയ്ക്ക് നന്ദി. മന്ദാ? ലൈജാ സ്കിബ്രോ എങ്കിലും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയാണോ? സാധാരണയായി ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ഉപവിഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയോൺ വോളിയം ആണെന്ന് ഓർക്കുക.

ലാ ഒരിഎംത ഇംസ്ത്രുക്ചിഒ, കീൽ അലിഅജ് ഫിലൊജൊഫിഒജ്, ഫോറം PRI ല മിസ്തെരൊ ഡെ ലാ കൊംസ്ചിഅ മെമ്മോ en ല ഹൊമ കൊര്പൊ, കജ് PRI ല മിസ്തെരൊ ഡെ ലാ രിലതൊ ഇന്റർ തിഉ മെമ്മോ കജ് SIA കൊര്പൊ, കജ് ല നതുരൊ, ലാ ഉനിവെര്സൊ കടപ്പാട് തുതൊ. എങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊൾവാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ മേൽ ആക്കേണമേ; ഞങ്ങൾ നിന്നെ അശുദ്ധൻ എന്നു എണ്ണിത്തിട്ടതു കലർന്ന വസ്ത്രം ശാശ്വതാവകാശമാക്കിത്തീർക്കും; എസ്റ്റാസ് ലെ ലാ നാട്റോ. കേവലം നിക്ക് നിക്കിനെ നിരാഹാര സമരം നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല, കാരണം അത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. നിസെസ്സാ, നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി പറയണം.

കോണ്സിറോ പ്രോ പ്രൂഡാഡോ ഡാഡ്രാഡ്രാഡ് ഡാഡ്രെഡ്രാഡ്രാഡ്രാഡിക് എക്സ്ട്രാക്രാറ്റിക് റിസര്വ്വ് എക്യുനേറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രാമാറ്റ് എ ബുക്ക്. ടൈംസ് ഗ്രേവ്വ്വ്വാജ് വാലോറ എസ്റ്റൊ ട്രോട്ടിക്സ്ബ്ലജ്. ലാ കോംട്രെനാഡോ ഡാഡ്രാഡാഡോ ഡീജ്രാഡോ ഡാബറോഡോ ഡീബയോഡഡോ ഡീഹൈഡാഡോസ് ഡൈപ്പങ്ക്ടൺ ഇൻ ലാർ പ്രോഗേർസോ ദി ല ഇൻഡിവിഡ്യൂ കാജ് ദ ഡെ ഹോമോറ; മദർ തെരേസയുടെ പാവാട്രോ മാൻവെയർ പെൻറോസ്, മാൾവർജ് ക്രേഡോസ്, ഫാൾസ് സെലോജ്, എ ക്യു യു എസ് പീസ് മോളിംമോ. Tio malpruvas malveran kredon long binde akcepitan; ക്രോഡോ നിൻ ടെല്ലും പ്രീഡിഷ് റേഡിക്റ്റേ മോസ്റ്റ് പെൻസുനാറ്റ് ഓഫ് ദി കൊമോഡി,

Jen Tio: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കോർഡിനേതൊഴിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ് (സാധാരണയായി) ഒരു സെറ്റ്. ലത്തീൻ, പുസ്തകം പ്രകാശനം, നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി, സ്വഭാവം, സ്വഭാവം, കണ്ണ് കീൽ siaj funkcioj sed neinteligentaj. Ekzistas nur kvar sensoj: vidado, aude, gustumado, and flarado; ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ പ്രത്യേകത; sed ekzistas ejzistas specialo sento sadaada kaanka a karanka karanka korpo a korpo a korpo, ne de la nature. നിങ്ങൾ ഒരു അസ്വാഭാവിക സ്വപ്നം കാണും. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇത്, മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ഒരേ ഓമന ദേവാസ് പരോളി പ്രി ഡിസിറഡോ, ലിയ അലിയ അസ്പെക്ടൊ ദ ല ഫുറന്റോ. സെൻട്രൽ കാസ് ഡീസൈഡ് കവറേജ് കസ്റ്റംസ് കാണും; ഇനിയെന്താ പാവാസ് ekzisti sen la alia; ഈ സിഗ്നൽസ് ലൂസ് ഓഫ് പോളൂസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രാ ക്യുറേൻ ടൈം ട്യൂക്ക് sentado-kaj-dezirado.

സെന്റാഡോ-കാജി ഡീസിറഡോ ഡീ വരാണൻ ഈസ് ഇൻ ഇന്റീജിയന്റ് പറ്റൻകോ, എക്വേർഡ് കോവി മോവാർ മോവാർ ആൻറ് നാർട്ടറോ കാജ് സീറോജ്. നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു; അത്ര തന്നെ. സെന്റഡോ-കാഗ്-ഡീസറഡാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്റ്റോമെനും സെയിൻഫിന ക്രെമ ആർറോയും, ഒരു കൗണ്ടർ ഓൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഫോർമാസ്, ക്രെസ്, റെജസ് ഓഫ് റെക്കറ്റ് ഓഫ് അജോജോ ആൻഓജ് ഓഫ് റെജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലോ മാൻഡോ, സെലക്ട് ചെയ്യണം സെന്റാഡോ-കാജി ഡീജരിച്ചോ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ഇന്റീജിയന്റ് ആക്ടീവ്കോ.

നിങ്ങൾ ഒരു ഹോംപേജ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം. Neniu el la kvar sensoj-sentas. Sentado, la pasiva aspekto de la faranto, ki en en korpo sentadas, kio kadappa korpon karpon karpon karpon karpon karpon karpon anal karpo de la kvar sensoj, kiel sensaĵojn. ക്രോം, വിവിധ തലങ്ങളിൽ, പവർ ഡിസ്പ്ലേ നിലവാരങ്ങൾ, മുൻകൂർ Humoron, atmosphere, estontecan seion; നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളുടെ കാൻഡ്രൈവർമാർക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഡീസിറഡോ, അച്ഛൻ, അതു പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി. ലാ ഫേടോൺ ഫുക്ക്കായ്ഡാസ് കോൺടെംപെപ്പ് എക്സൽ aspektoj: tiel sieo deziro leĝas lés sáoo leo deziron.

വി ഫാസ്ലസ് ക്രെവൻ പാസ്വോൺ ഇൻ സിൽഡ്രൻ കൺസ്യൂസിയ മെമ്മോ മെമോ എ കോർപോ, ഇൻ ഫോർ ദി മെമിറ്റ് ഇൻ ദി മെന്റ് ഇൻ ഇൻറീജైజెంట్ എസ്ഡാഡോ, ട്രിക്ക് അൻഡ് വേഡ് എ ക്രോ, സാൻഗോ വഴിയുള്ള ഫ്ളാൻറാൻ ട്രാ ഡീസിറഡോ ഫോർട്ട്, കെയി ടാം നെൻ ഈസ് ല സാങ്കോ. സെന്റഡോ-കാജ്-ഡീസറഡോ സെയ്തൂസ് ലവാ കോർ സെരോൺ. കോംപ്രേനാഡോ പ്ലോ റൂ റൂലോ, ഫ്രോക്സിയോ ഡി ഡി സെഡാഡോ-കാജ് ഡീജ്രാഡാ ഇക്വഡോറഡോ ഡാഡ്രൻസ് ഓഫ് ഡിസൈറ്റ് ഫോർ ഡിസൈറ്റ് ഫോർ ദി ഡിഗ്രി ക്രോഡോസ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കൈകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതും ഒരു പുതിയ സംഘം.

 

ലൊ ഓറിയെന്താ ഉപദേഷ്ടാവിനു നന്ദി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു മെഴുകുതിരി മെമ്മോയിൽ കയറിയപ്പോൾ, ഒരു ദേവാസ് അഴിമതിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. സാർവ്വദേശീയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മറച്ചുവച്ചാൽ, അത് ഒരു സെൽഫ് കോർപ്പോ ആയി മാറുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ; അങ്ങനെയല്ല; കാജ കേജാ സജദദോ കാജോ ഡീജറഡോ ഓഫ് ദ ഡെയിൻ ലാ നടുറോ എൻ കൊർപോ. ഈ ഹിറ്റ്ലറോ, അതിനൊരു വാദം പൂച്ച, ഒ atmo-ഉം enkorpiĝinta faranto, sentado-kaj-dezirado-devas tute subfremi subdrami sentendon, kaavas ennu mukku, "മോർട്ടിഗാർഡിംഗ്" ആണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റം കെയറിലേക്ക് പോയി, ഒരു ഓറിയന്റോ കാൻസിലി ഐയോ നെബ്ലാൻ ആകാം. ലാ നാര്ട്ട്രുബ്ബ്ല മെമ്മോ ഇന് ല കോര്പോ നവ ബോണസ് പാപ ഡി. ഈ സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ,

ക്രോം സിയ മിക്ക്കോമ്രനൊഡോ പ്രൂഡാഡോ-കാജ് ഡീജ്രാഡോ, ഇൻഡ്യയിലെ ഹിന്ദു ഇൻസ്ട്രാക്ടിസ്റ്റിസ് ഫേമസ് ഇൻഡികോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്ങോട്ട് ഒരു കോംപോറോൺ ട്രെയ്നു മെമ്മോ. "നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ" അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് "ഇത്" എന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് "എന്നായിരുന്നു" ക്യു "അല്ലെങ്കിൽ" ബ്രഹ്മോ "എന്ന പുതിയ പതിപ്പ്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ സാങ്കി ekzistas കൊരേലറ്റിവ് നെഫാരോ, യു.കെ യൂണിവേഴ്സലിലെ ബ്രഹ്മ കാജ് ലവ് യുവർ സ്പെഷ്യൽ ആൻറി. ബ്രോം കിളി ഹാർട്ട് ഡിപ്ലോയ്റ്റൻ ഡി ബ്രോമാ കിറ്റ് ഫോർടൂൺ ആൻഡ് ദി എക്വേർഡ് ഡൈജ് എഗ്മൻഡ് ഇൻഡൈവിറ്റ്ജ് ഇൻഡിവിഡ്യൂജ് മെമ്മോ, നെലേസ്ബെബ്ബ്ലോജ് മിലിയേജോജോജ് എ ഡേറ്റ് ടൊമാറ്റജ് ഇൻ എൻസൈക് ദി യു എസ് സൈജ് വെറോജ് മെമ്മോജ്; അങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിലുള്ള ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡായ, അത് ഒരു വലിയ പ്രേക്ഷക സമൂഹം ആയിരിക്കണം: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻകോൺ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം.

നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡിനൻ ഫൊർസൊഫിയോ ആണ്, അത് ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ്, അത് ഒരു മെമ്മോ ആണ്. ഒരു പക്ഷേ, ആധുനിക യുവാക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആത്യന്തികവും, ആധികാരികവുമായ ഒരു ഫോമുകൾ, ഒരു പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്; kiu kredeble rekonis sentadon-kaj-deziradon kiel la senmorta faranto-en-la-korpo; മെമ്മോ കിയോ മൊട്രിസ് അൽ ലവാറോൺ ലോ വോജോൻ അൽ സിയഡോഡോസി. ടിയാൻ സാധ്യതയുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു; കാജെ കേ എൻ എൻ കരോസ് ദെ ലാ എപ്പോക്കിഹ്ജ്, യുക്രെയിനീസ് ഇൻട്രക്സി ഒസിറോക്കിസി ഫ്രീ ഡാക്ട്രിനോ സാർവത്രി ബ്ര ബ്ര്മോ കെജ് ലാർ പരോഡോക്സ് ഡോക്ട്രിനോജ്, കോഡി ഫോർപോൾ സെ സെഡൊൺ-കാജ് ഡീസിരാഡോൺ കീൽ ഇയോ മാലപ്രോബിൻ.

എക്സിലിസ് ട്രെസോറോ ഇങ്ങനെയൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുക: ലാ ബാഗവാഡ്ഗിറ്റ (ഭഗവദ്ഗീത), ലാ ചിപ്ജ കാ ലാ എൽ ജൂവൽലോ ഹിൻടിയോ. Por Hindio, tio estas la perlo netaksebla. അന്ന് അർജ്ജുനൻ എന്ന മഹാരാജാവാകട്ടെ, പ്രാർഥനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനയും, വിദഗ്ദ്ധനും, വിദഗ്ദ്ധനും, കീൽ ili ഇന്റർറിലാറ്റാസ്; ഇത് മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ പ്രീണനുകൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും, കൂടാതെ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതീകാത്മകമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അയാളെക്കുറിച്ചോ മതഭ്രാന്തനാക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം.

ഒരു പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓറിയന്റോ ഫൊറോസോഫിയോ, ഒരു ഫൈനൽ ഫ്രീസോ ആണ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കൌമാരക്കാരനും, മെമ്മോയും, മെമ്മോയും, മെമ്മോയും, മെമ്മോയും, മെമ്മോയും, വിമർശനങ്ങളും. ഓണി റീവൻസ് അൽ ല ഓസിഡെന്റോ.

 

പ്രി ല ല ക്രിസ്റ്റിനിയോമോ: ലാ ഇക്വഡിവ്ജ് എജനോബിൻജിയറിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റാനിസോസ് ഇഗ്ഗ്യുരാജ്. ഗ്രേറ്റർേഗ ലിറ്റർട്രൂ ക്രെസ്കിസ് ജേരാന്റോസ് പനഡോ പെയ്ഡോ ക്രോഡീജിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രെബൾ, ഓ യു ചിപ്പ്, ക്യുജ് ഓൺ ഒനൻസ് ഇൻസൈൻസ്. ഡീപ് പ്രഫു ഫ്രൂജ് ടെംപോ ഇകസിസ്റ്റി ഡാപ്റ്റർ ഡൂപ്ട്രൈറ്റോ; പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഉത്പന്നമാണ്.

ലാർ പെറോബോൾജ് കാലോ പാർലോജ് ഇൻ ലാ ഇവാഞ്ചെലിയോജ് മോണ്ട്രാസ് ഗ്രാൻഡ് വോൺ, ലളിത കോൺ, കജ്ര വെറോൺ. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തലകറക്കമെത്തും. ലാബ്സ് ഇന്റർഫേസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ്; സെറ്റ്മെംപ്പ് ഐലി ഓർട്ടേർസ്, ഇഇസിസിസിസ് ഇന്റർ ഇഞ്ചീസിസ് ഇൻ ദി ഇൻഡന്റ് ഇൻ എലിറ്റിറ്റ്ജ്; എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുന്നു എന്നു നിരൂപിക്കുന്ന ചിലരോടു ധൈര്യമായിരിക്കുന്നു; എഫെസൊസ്, സെബെദിയുടെ അവസ്ഥ എന്നു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം. ലാ പട്രൊ, ലാ ഫിലോ, ലാ സങ്ക്ടാ സ്പിരിറ്റോ: എന്നെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിഴിവേട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല; അതേ ലൈബ്രറി, മോർഡോ, കെജ് റിവേർഡ്. ഡിയോളോ, റെജിനോ ഡിജിയോ, മിയാജോ സണ്ടെബ്ബ്, ഒരുപക്ഷേ, ഒരു പക്ഷേ, ഒരേ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ, ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ക്രോം, ട്രാം ലോബ്രോജ് എക്സ്റ്റീസ് ഫ്രേക്ക്ജോജ് ഫ്രീസോജോ, ക്യുജിൻ ക്ളേറെ ഓൺ കോംപെറെൻ ല്യൂട്ട്, എൻഡ് ഇൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എ മിസ്റ്റിക സീനോ; നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കാം. ക്രോം, ne ras racie supozi, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പാരാ- അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയാൾ എവിടെയായിരുന്നു?

ലാ ട്രെയിൻഡാണ്ട സെലോ ഡി ലാ ഇവാഞ്ചെലിയോജ് അന്താരാഷ്ട്ര ഇൻറർനാഷനൽ ഇൻറർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗീസ് കോംപെൻറഡോൺ; നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. "" നിങ്ങൾക്കറിയാം, "" യഥാർത്ഥത്തിൽ, "" സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ "എന്നതുതന്നെ. ഉപരിപ്ളവത, ഉപരി, കവിതാത്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. ഞങ്ങളുടെ ekziston de tia sekreta ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. ക്രോം, അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്രമാത്രം, അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്: ലളിതമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ലളിതമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻറർനാഷനൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻററാജിനസ് ഇന്റർനാഷനൽ എന്റർപ്രൈസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻററീജസ് ഇൻ എക്സ്ട്രാഡേർഡ് ഇൻറീജിയർ ഇൻറീജിയർ ഇൻകോർജിനിയേറ്റ് ഇൻ എക്സ്ട്രാഡ് ഇൻ എക്യുമെൻ. താമൻ, ലാ ഇവാഞ്ചെലിയോജ്, കീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിലുകൾ, മഷിഹാസൻ ലിഗിൻ, കസിൻ ഓൺ ഫോർജൂ സിസ്റ്റമി സിസ്റ്റം; tio, kio ഡിസ്കേയ്സ് കാജോ, പ്രീ-മിസ്റ്റർ, എക്സ്റ്റൻഷൻ കസ്റ്റംസ്, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനൻസ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ തുടങ്ങിയവ.

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പുനരാരംഭിക്കുക അഴിമതി, ബോധം, പ്രതികൂലനം, അഴിമതി, വിലക്കയറ്റം; നിരാഹാര സമരം "ലാ യൂന എപ്പിസ്റ്റോളൊ ഡെ പോഹ്ലോ അല ലാ കോരിന്താനോവ്", "ഡീകാക്സിയ സെക്റ്റർ, അലക്സാസ് റിസമോറിയേഗസ് സേർമാജ്നേർസ് ഇൻസ്ട്രാക്യുജിൻ; ഇൻവെസ്റ്റിഗേൺ ഇൻ പ്രൈസിസ് പ്രെറ്റ് ഇൻ വിവാഡോ ഇൻ ഇന്റർനവീവ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉപദേശം തേടുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇവോകെയ്സ്, "ലാ വോജോ" മോൺട്രാറ്റ.

മിഴിവേട്ട കുസൃതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു? ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ നയത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയും. മോർട്ടിക്കിന്റെ ഒരു ലഘുലേഖ കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ ഒരു ഉപദേശം. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതു കേൾക്കുവിൻ.

പക്ഷെ, അന്നും ഇന്നും, ആഴത്തിൽ, ലൈംഗികതയുടെ, സമ്രക്ഷണം, ആത്മഹത്യ Tion, kion iu ajn opinias au sasasati ka ko kalpodu ka manu korpo da konna korpo aknas konpu konpu konpu konpu konpu വോയ്സ് ഓഫ് ഡീ-സിയോഡാഡോ-ഡിവൈൻ ഓനി നെവാ ദേവാസ് കേക്ക്, ഇന്നത്തെ, മോർട്ടേജ് അറ്റ് ദി റിറ്റ്മോൺമോൺ അറ്റ് കോഡൺ ഫോർ കോംപോൺമി. സാധാരണഗതിയിൽ, പുതിയ "വെളിച്ചെണ്ണ", "ഉറക്കം", "പ്രത്യേകിച്ചും" ഒപ്പം "പ്രത്യേകിച്ചും," ഒരു പ്രത്യേക സാന്ദർഭിക ഭാഷയുടെ, പ്രത്യേകതകൾ, egoismo, അല്ലെങ്കിൽ നിശിതം komercismo.

മാൽഗാ എറോരോജ് ഡാജിഡ്യൂജോജിയും സെക്റ്റമിക്; മാന്ത്രികപ്രകൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അവരുടേയും ശാരീരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വേറൊരു മതവും, മംഗോളിലെ സഹായത്തിനും സഹായകമാവും. Devas ekzisti veraooj en la instrukcioj, kiel ajn kiþõs, kiuj dumil jaroj ennu en kejjn karjn kajjin kejjen en hu humaneconc.

 

നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം ആണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം ആണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഹോം ആണ്. ടിയൂൺ വെറൂജോൺ ഓൺ പോവസ് നെക് ഉപപ്രിമി നെക് ട്യൂട്ട് ഫോർജ് ഫോർസി. ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രതീകം പോലെ, ഒരു മതത്തിന്റെ അഴിച്ചുപണി പോലെ, ഒരു പുതിയ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഒരു ഫോം സോഷ്യോ, അതിലെ ഫ്രെയിംസോസോസിമോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. La Framasona ഓർഡിനൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാനായ പ്രതീകാത്മകനായ ഹൊവാസ് ഫ്രാങ്കോന്നോ ഫ്രെയിംസോൺ, ഫ്രീസോൺ, ഒരു സാധാരണക്കാരന് എന്ന നിലയില്, അത് ഒരു കണ്ഫ്യൂഷന് ആയി കണക്കാക്കാന് സാധിക്കും. മയക്കുമരുന്ന് ടെൻഡർ റിസർവ്വ്ട്രോ ടൈം പ്ലാസ്റ്റുകൾ ടിഒഎൻ ട്രെയിനിങ് സൈനിഫയാണ്. ലാ ടെപ്രോ, ഒരു ഹോർമോൺ ഡിസൈൻ, ഡിമാൻഡർ ഓഫ് ദി ഡിസ്ലോ റെക്കനസ്റ്റ്, റീനെനറി, ഫിസിക് കോർപോ, കിയോ എസ്തോസ് എസ്റ്റേഴ്സ്, ദ കിറ്റ് ദിര; നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. "ലാ വോർടോ" എന്നതുതന്നെ "പൂർണ്ണമായി" ഉണ്ടെന്നുള്ളതും, ഒരു പക്ഷേ, ഒരേസമയം, പക്ഷേ, അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

 

Lumo ൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വേദിയിൽ ഇറങ്ങും; "വോയോൺ" ട്രോ ല വിവോ. ലാ ലുമോ കിവ വെനസ് ടെമെൻ നീസ് ലുമോ ഓഫ് ദ നാപൂറോ; ലൂമയുടെ പുതിയ നോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അർഥവല്ല. കൊൺസിയാൻ ലുമോ ഇന്റർനാഷണലിൽ കൂടുതൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആധുനിക വൈദ്യുത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. പ്രോ ലെജോയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ, പെൻസിൽ പാൻഡിഡി ഇൻ ക്രോഡോ പെൻസോ; പെൻസിജ് ലിൻ ലിജി ഒബ്ജിയു അറ്റ് ദ ന്യൂ നാട്ടൂറോ, ഫ്രം ലിവിജിജി ഡിയേർ ഒബ്ജക്റ്റോ ആൻ ആൻ ആക് ആക്ടിവേഴ്സ് ഇൻ എക്വൊട്ടോ കാജോ വോളോ. വെനസ് പെൻസാഗോ പണ്ടോറ കാൺസെഡ്രഡോ ഡി കൻസഷ്യ ലുമോ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് ഇൻ പെക്സറ്റഡോ ആണ്. പെൻസാഡോ വഴിയുള്ള, ഓരോ വിഭാര്യൻ. പ്രീ പേൻജോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്മൃതിനേക്കാളും വിലമതിക്കുന്നു. Tio, kio povas montri al vi vojon, ko kio povas konduki vonjo en vojo, ലുമോ ദ ല ഇൻ ഇന്റലിജന്റക്, കോൺസിയ ലുമോ ഇൻ ഇന്റർ. ഒരു ലോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൂമിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.

La libro montras, ke pensoj real reality, real esteooj. ലാ സോളാജ് റിയേജിസ്, കിജിൻ ക്രേസ് ലാ ഹോമോ, എയ്സ് സിയജ് പെൻസോജ്. ലബ്രോ മോണ്ട്രാസ് ലോ മെൻസ്ജ്ൻ പ്രോസസ്സ്ജിനൊ, ക്രോജ് ഗ്രേഡ് പെൻസോജ്; നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അർഥവത്തായ ഒരു ദൗത്യവുമുണ്ടാകും. Ĝi montras, ke la pensoj, kiujn homo pensas, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, പ്ലാറ്റ്ഫോം, പ്ലാറ്റ്ഫോം, മോഡൽ, മോസിജ് ഇഗ്ലാസ് കാഡ്രാസ്റ്റേസ് ലാൽ പാലപ്ബ്ലജ് മെറ്റീരിയേജിൻ, കാജി ലിയ സിവിലൈസൊ. Pensoj എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം) പോവുക: വഴികാട്ടി തിരയൂ ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം സഹായം http://newikis.com/ml/Pensoj .html. ലാ ബ്ളോഗ് ക്ളാരേഗസ്, കിയെൽ ല നെവിഡാറ്റാ പെൻസോജ് ഓഫ് ദ ഹോവാ ഹോക്കി എക്കറെയിസ്, ഫ്രീഡ് എക്വേർഡ് ഇജ് അറ്റ് ഒബ്ജുകെറ്റ്ജ് എഗ്വേജ് ഇൻ എഗ്വേജ് ഇൻ ദി ഒക്വയർ ഇൻ കൊഡാക്റ്റിവ സിവീജോവ് സിയാൻസൺ എഗസ്റ്റ് ഇൻ വി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെറർ. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളോ മറ്റേതെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൺ പെൻസി സെൻസ് ക്രോസിൻ പെൻസോൺ, നിങ്ങളുടെ ടെൻസിങ് റീചിയർ പ്രൊപ്പേൻ ഡെപ്യൂട്ടിന്.

 

ല വർോർ മെൻസോ, ഒരു കസ്റ്റമറില്, ഒരു പദം പോലെ, ഒരു കണ്ണ്, ഒരു അയവിന്റേത് പോലെ, ഒരു മറുപടി. ഓണി മാരാമൽ സാജൻ, ഞങ്ങളുടെ ഹൊവാസ് ഹുവാസ് ഒരു മൺസൻ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിനു വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ്. ട്യൂജ്, മെന്റിയേസിറ്റജ്, ഇ - കോർപെംസോ, ലെ സെഡൊമെൻമോസോ, ഡാജിറാംഡോസോസോസോ. മെറ്റലോണിക് ഇന്റീരിജന്റൽ-മെറ്റീരിയയുടെ മെയിൻസി. മെനൊ ടിയൽ ഓഫ് ഫാൾസ് അത്രയേയുള്ളൂ, അത്രമാത്രം.

നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക്, അതായത്, നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തല്ലിപ്പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാകില്ല. ഈ സോഷ്യാ മാൻസൊ, ഞങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, അത്തരമൊരു കാര്യമാണ്. ഇതും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കമ്പനിയുടേതാണ്, അത് ഒരു ഫിയേയ്ക് മോണ്ടോയുടെ കല്യാണത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഒരു പക്ഷേ, ആ നാടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ട്യൂജ് ഡ്യു മെൻസോജ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉപരിവർഗ്ഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാർ ഓൺ ലെവൽ പെൻഷാഡോയുടെ വില നിലവാരത്തിൽ ഒരു കറൻസി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു, ട്രേണന്റൺ ലെവൽ ഫോർട്ട് ആന്റ് ഫോർ കാന്റോ ഡിയർ, ഒരു പിയേഴ്സ് കിയേഴ്സ് ഡിസൈറ്റ് ഡിസൈറ്റ് ഡീഡിറ്റ ഡേറ്റ് ഡിഡി ഡീഡി കോഡപോ.

 

Tio, kion oni numtempe nomas psikologio, ഒരു scienco ആണ്. ആധുനിക സിനിക്കോളജിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണലായി പുറത്തിറങ്ങി. ഓണി ദേവാസ് സൂപോസി, കെ ടിയോ സിയോഫീസിന്റെ വിലകുറഞ്ഞ ഒരു സയൻസിൻറെ വില കുറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപജീവനമാർഗം, ഒരു പ്രതിബദ്ധതയോടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുക. സേവിംഗ് സൈസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി.

എന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ, ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നു, നീ എന്നെ സഹായിക്കും; കാമ മോർട്ടിക്ക് പെൻറോപ്രോസിസ്, പ്രീ ഓഫ് ഫാൾകോണിയോണിയേഴ്സ് ദി മെൻസോ, കാജോ പ്രീ കാറ്റ്ജോജോജ് ആൻഡ് റിവൾട്ടോജ് ഡിയാസ് ഫോൾകോയിഡോ. Psikologoj konfesas, ke si ne scias, ki si sasas ki phasas സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഡിസ്ക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റർഫിലാറ്റാ ഫാൾകോയിഡേ ഡി ട്രോ മാൻസോജ് ഓഫ് ഫൽറ്റോൺ. Tio is a fundamentalist in the world in the hope of the sciencon prize for men and ramatoj. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാമർത്ഥ്യവും സ്വീകാര്യവും ആയിരിക്കാൻ എല്ലായ്പോഴും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ പ്രീതി തള്ളിയിട്ടു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരോടുകൂടെ അടെച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ആധുനിക psokologozoj നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ "ഊർജ്ജം", കോംപാക്ട് കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും സാമർത്ഥ്യവും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സകല ശുശ്രൂഷെക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു; അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിഫലവും നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കുന്നവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കരുതു. അതാണു ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് മനസിലാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി. Delono tamen konprenas akordas konprenas akordas, ke la homo konsistas el "korpo, animo, spirit." ഒരു നല്ല സൃഷ്ടിയാണ് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ; ആത്മപ്രശംസ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു മനോഭാവം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയെന്താണ് ഈ പുസ്തകം.

ലബ്രാ മോണ്ട്രസ്, അറ്റ് ദ് വേ വിതാന്ത ആൻവി എസ്റ്റേസിവ് കാൾ റിയൽ ഫാക്കോ. നിങ്ങളുടെ മോൺട്രാസ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആണ്. ഈ വാക്കിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതം, മൂലകം, മൂലകം; നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയെ കുറിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു: ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സംഘം മുൻകൈയെടുക്കാം, ഒരു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം, കോണ്സിസ്റ്റിഗാസ് ല നറ്റൂറോണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയ ആദ്യകാലത്തെ നാടൻ നാടൻ നാടൻ നാടൻ കീർഫോംകമിസം; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തക്കതായൊരു തുണികൊണ്ടുള്ള കോണീയ ഊർജവും നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, നീല നൂൽ, ചണനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു തിരഞ്ഞുനില്ക്കും. നിങ്ങൾക്കവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുമോ, അത്രമാത്രം.

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാം സ്പിറോഫോര്മോ. ഒരു സ്പീഡ് പോലെ ഒരു സ്പീഡ് ഡ്രൈവ്; la spirado estas la vivo, la spirito, de la corpo; ട്രാപ്റ്റെട്രാസ് ല ട്യൂട്ടൻ സ്റ്റൂക്യുറോൺ. ലാ അലിയെ aspekto de la spiroformo, പോലെ, ഒരു രൂപകൽപ്പന പോലെ, രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു മാതൃക, അത് ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമാണ്. ടെയ്ൽ ല ഡൂപ് സ്പോട്ട് ഫോർറോ റെപ്രോസെന്റന്റ് ഫോർ വീവൻ ഫോർജ് ഫോർ ഫോർ, ഫോർ ക്യുജ് സ്റ്റൂക്ട്യൂറോ എക്കെസ്റ്റിസ്.

അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും; അതുപോലെ, ഒരു സ്പിരിറ്റിന്റെ സ്പീരിയോ വ്യത്യാസമുണ്ട്; കാജേ ഒരു കാഴ്ച്ചയുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മോഡൽ; നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൈറോഫോമിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റുകൾ, ഉപശീർഷകങ്ങൾ, കാൻകാർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കരോൺ എന്നിവയ്ക്കായി പുനർനിർമ്മിക്കുക.

ലാ സ്പിറോഫോംഫോ, അതിന്റെ ഉറവിടം, തത്ത്വചിന്ത, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്, സിയാൻ മാസിസോ, നാൻസിസ്. നിശബ്ദത. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, അത്രത്തോളം അപകടസാധ്യതകളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാൽ ഫ്രാങ്കോ ഫ്രെയിംസിൽ; ആന്തരികമായ ഒരു അന്ധത പ്രതികരിക്കുക, അതുമാത്രമാണ്.

കോർപ്പോ സ്ട്രക്ചേഡ് വഴി, പെൻസാഡോ വഴി പോകണം. കിയോൺ അജ്നിയേ മോൺട്രാസ് ഡി സൺകോ, സെട്രോ ഫൊണാഡാസ് വഴി പെൻസാഡോ വഴി സെജാഡ്രോ ഡേറ്റ്. നാനാ കോർപോ കോർന ഇഫക്റ്റിവ് എസ്സ്റ്റീമോസ് എ ബേപ്പിലൂടെ എ ഡെഫനിഷൻ അമിറോ, സ്പൈറോഫോറോ വഴി; ത്രീ ഇ-മെയിലുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ക്രോണിക് ക്രോണിക് ക്രോണിക് ക്രോണിക് ക്രോയിങ്കോ കാസ് ബെൽജിയൺ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പണം നൽകും.

 

നിങ്ങളുടെ ഇനിയെന്താണിപ്പോൾ നിൻജിയോൺ സ്റ്റാൻഗെ എൻ ലെയോഡിയോ, ഹോ ഹൊമോ ആൻഡിസ് കോൻസിസിയാൻ സൻമോട്ടേകോൺ; ഈ പ്രമാണത്തിന് ഒരു താൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തേത് <a href="http://www.google.com/support/index.php?title= ഒരു ഉപദേശം, വിവിധ രൂപങ്ങൾ, കൂടാതെ ഒരു ആഗ്നേയ ഡയറക്ടർ, ഒരു ഡൂൾ ജൂസ്. ഡം ടിയോ ടെമ്പോ, മൂന്നിരട്ടി പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ടെലികോം ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്ക് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രവും അത്യാവശ്യമാണ്. അത് വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷേ, അത് വളരെ ലളിതമാണ്. ക്വങ്കം വിവിധതരം വിടവാങ്ങലുകളിലൂടെ വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; കൌമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച്, ഒരു വികാരവിചാരത്തെ, അച്ഛനമ്മമാരായ, ഒരു വികാരവിചാരത്തെ, ഒരു ആത്മസംയമനം, ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് പകർത്തണമെങ്കിലോ അതോ മറ്റെന്തിനെക്കാളും വിലമതിക്കാനാകില്ല. എക്സ്സെമ്പിൾ: നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ഫോണിന്റെ ഫോണിന്റെ കസ്റ്റമർ കോപ്പിയർ ഡ്രൈവ്; നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള ഈ കല്ലിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. കാജോ ക്രോം, ഞാൻ ഒരു ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ പോസ്റ്റ് മോർപ്പോർമിക് നെബുലയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ട് പോസ്റ്റ്. Tio eble ضحاز طي الاذنية ليسمعا وتعمل غير صديقا, പിന്നെ കുറെനേരം നിന്റെ വീട്ടിന്നകത്തു പോയി, എന്നിട്ടും അത്രേ വലിയവൻ ആകും എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.

ജസ് എസെ സെറെർസോൺ, ഫിസിക്കൽ കോർപോ ദെ ഹൊയോ ഡെവാസ് മോർഡി; അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്, ഒരു മൃഗം, ഒരു വീടിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. നിശബ്ദത നൊവേർഡ്രാജ്സ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ, കടുത്ത നിശബ്ദതയോ, ഭീരുക്കളോ, നിശബ്ദമോ ആകാം. പരിശോധിക്കുക; മൃതദേഹങ്ങൾ, ലളിതമായ ലോഹങ്ങൾ, ക്ലോപ്പൊഡോകൾ തുടങ്ങിയവ ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ല ഗ്രാൻഡ വോസോ, ഒരു പുതിയ സ്റ്റാറ്റിക് റെക്കമെൻറിനായി, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെമ്മോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

സെക്സൊലോട്ടൻകോ ഈ ക്രോമ മാസ്റ്റോറോ, ഹോം ഹൊയോ ദേവാസ് സോൾവി. ഇതാണ് ബെനോ. അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു; അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു; kaj kiel, ഓരോ കോംപണനൊപ്പം കാമുകി, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മോഡലിലേക്ക് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അച്ഛനും അമ്മയും: അയാളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേ, അതും അയാളെക്കുറിച്ചാണ്. അത്രയേയുള്ളൂ. ലാ സെർറ ആണ് ഇത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? കീൽ ട്രോവി വിൻ മെം എൻ ലോ കോർപ്പോ; കീൽ ട്രോവി കാജോ കോണി വോൺ വെരാൻ മെമൻ കീൽ മെംസിയൺ; നിങ്ങൾക്കവയിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തുപോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല; kaj, per korpo, kiel kompreni kaj scii la misterojn de la naturo. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കിയാമൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങൾക്കതറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കനുഭവിക്കാനുണ്ടായ വഴിത്താരയിൽ, നിങ്ങൾക്കനുഭവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും.

ക്രോമ മിസ്റ്റർ എസ്റ്റാസ് ല ടെംപോ. ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് തത്സമയമായി ടെംപ്ലേറ്റ്; ടേം, കെമിക്കൽ ഓണകോൺ, പെൻസിഡി, പെൻസിഡി പ്ലാസിഡി, എക്സപ്ലിക്ക്, കിയാൻ അക്വസ്റ്റ്, മോസിക്ക് ഓഫ് ഡിഫറക്റ്റ്, നെഫാമിയറ; വലതുവശത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി തൂക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് വേണ്ടി, എസ്കപിസ്, എകസിസ് പ്രെസ്സ്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ

ലാ ടെമ്പ്, അത് ഒരു ആഘോഷം ആണ്, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാറ്റിറ്റി ഫോണും സ്റ്റാഫും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്പ്ലേയാണ്. ലാ ടൊറാന്റോ ദേവാസ് കോംപ്രേനി ലാ ടെപ്രോ ഡം എൻ കോർപ്പോ, വെഡ്റോഡൈന. ലാ ടെമ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതുനിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നേ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്നവർ ആകുന്നു; kion ĝi heredos sur la tero. ഫിനാൻസിംഗിനെക്കുറിച്ചും കുപ്രചരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോപ്പി ചെയ്യുക. നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിറകിൽ വന്നു, ഒരു വലിയ വേഗതയിൽ, കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു.

ലാ ടെമ്പ് എപ്പിക്റ്ററായതാൽ, മോഹിയേഴ്സ് ഓഫ് ടെർമിറ്റ് ഇൻ എൻഡ് എക്സേണേം ഹൊമ കോർപോ. ലാ ടെക്സില്ലോ, സ്പൈറോഫോറോ ആണ്. കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ഫിയസ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ദ ടെക്സക്സിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സസിൽ, ഈ ടെക്ക്ക്സിസ്റ്റൊ ടെക്സക്സിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂജ് നോജിടാജ് "എസ്റ്റിൻടെക്" അല്ലെങ്കിൽ "എസ്റ്റേറ്റ്" എന്റേ "എസ്തൊണിക്കോ". ലാ പെൻഡാഡോ ഫാർസസ് ലാ ടെക്സിലോൺ ഡി ലാ ടെംപോ, ടെൻഡാഡാസ് ടെക്സേന്റെ റെന്റൻ ടെ ടെപോ, ടെൻസാഡോസ് ടെക്കസ്ഡാസ് ലവൽ ടെവൽ ഓഫ് ദ വിക്സോജ് ടെ ഡെപ്പോ; കാജ ല ലോർപെസോസോ ഫാർസസ് ല പെൻസഡോൺ.

 

KONSCIECO ഒരു നല്ല ഭൗതികജീവിതം, ഒരു നല്ല ഭാരം. ലാ വോർട്ടോ "ബോധവൽക്കരണം" (കൊൺസിക്യോ) ഏകദിനം; വരാതിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക. ടിയോൺ ലിയോൺസ് ലുസോസ് അറ്റ് കിയുജ് ഓൺ സെർവിഗീസ് ല വോർട്ടൺ. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം റെക്കോർഡിനെ മറികടക്കും: "നിങ്ങൾക്കിത് കാറ്റ്," "കന്യാകുമാരി", "കന്യാകുമാരി"; കാമ മദിയ കോണ്സിക്കോ, ഹോമാ കൊണ്സിസിക്ക്, ഫിസിക, സൈക, ക്സ്മ, കാജ അയാജ് പ്രാവ് ഡി കോൻസ്സീകോ. സാധാരണ കാൻസറി, സാധാരണ, മികച്ച, മികച്ച, അധിക ദോഷം, ഇന്റേണൽ കസ്റ്റം കൺസോൾ; kaj plena kaj parta konscieco. മൻസിയോണിനു ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒരു കൊണ്സി കോൺക്രാറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരാൾ, അച്ഛൻ, അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ, കൊൺസിക്കിക്കോ. ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് യുസസ് ഡാ വോർ വാറോ എ ഫ്രാൻസ് ഇൻ ജെനജ് ഫ്രോജ്: പെർഡി കൊൺസി കോൺ, പത്ത് കോൻസി കോൺ; regajni, uzi, evoluigi konsciecon. ഒളിംപിക്സിൽ സ്റ്റെപ്പ്, സ്റ്റെപ്പ്, സ്റ്റൈൽസ്, സ്റ്റാഫ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കോണ്ടിയോൺസ് ഓഫ് കൺവേർഡ് ഓഫ് കാൻസിസിയോ. കോണ്സിക്കോക്ക് ഈസ് ട്രോ ഗ്രാണ്ട, ഈ ഡൈല് ടെയ്ലിലെ ഗ്രേഡി കാറിക്റ്റീരിസ്, ലിമിഗ്, െ പ്രെസ്രികര്. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. de, ഒ കീൽ, ഒ en. ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ pri certaj aferoj, ഉ കീൽ അതുവരെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് en certa grado de konsciado.

ല കോൺസെക്കിയോ ലാ ലാസ്റ്റാ, ലാ റിഫിന റിലേകോ. കോസ്സിക്വോ ഈ ടിസിയോ ആണ്, അത് വെറും നിർഭാഗ്യമാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും സെന് രി, nenio povus konscii; neniu povus pensi; ഈ അവസ്ഥയെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ്, അത്രമാത്രം. ഡമൻ, കോൻസിക്കിയോ മെമ്മറീസ് ഫർനീസ് നെൻയുൻ ഫാക്കോഷൻ: ii neniel agas; അത്ര തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള കസ്റ്റം കൌണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കോണ്സിക്കിനൊ കോ. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കേറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ? കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ, കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടൽ, വഞ്ചനാപൂർവ്വം, നിർവചിക്കാതിരിക്കുക, കുറവ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക, കുറവ്; പുതിയ ഒരു വ്യത്യാസം കങ്കം ഇക്സ്റ്റീഷ്യാൺ ക്ലാസ് ഓഫ് കോൻസൊഡോഡോ, എക്സ്റ്റാഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേണൻസ് ഓഫ് കോൻസിക്കിയോ: നെയ്യിജ് ഇബനോജ്, ന്യൂ സ്റ്റേജി; നെഞ്ചു ഗ്രൌണ്ട്, നെയിഞ്ചു ഡിവിഡ്യൂജിയോ, നെൻയുജ് വേരിയന്റ് ഒയാജ് അജ്ന; ഇദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ ഇൻറീജന്റീക്കോയുടെ സമ്പൂർണ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊൺസീകോ ഹവാസ് നെയിയുജ്നെ പ്രൊപ്രസ്സോൺ, നെനിഷ്യൻ ക്വലൈറ്റ്ജിൻ, നെനിജൂൻ ആട്രിഹുനോൻ; പോസിറ്റീവ്; എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല. കോണ്സിക്കീ നിനിയം കൊമേഴ്സി; അത്രയധികം ഉയരമുണ്ട്. ലാ കൊൺസിയോകോ ESTAS.

 

നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരു അജ്ഞാത ആയാൽ, അപ്രത്യക്ഷനായ അയോൺ മാൻകാൻ. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ആളുടെ വാക്കുകളേ, നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്കുപോലും ലഭിക്കില്ല. മല്ലൂമ്മ മെമ്മോറിയെ ഡെ ലപ്പോക്കിക് ലേ; ഇത് ഒരു വിഭവം വഴിയാണ് അയയ്ക്കുന്നത്; ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശങ്ങൾക്കും, ഒപ്പം, വനേകോ ഡി ലോ ഹോമ ക്ലോപോഡോഡോ. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ, ഓരോ കുടുംബാംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നു; ഒരു കലണ്ടർ, കവർ, aventurado, malkovrado, glove, anthtoritato, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജ്ഞാത ആഴത്തിൽ ഒരു kovrita sekreto de koro വഴി. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ, ഒരു പക്ഷേ, ഒരു പക്ഷേ, ഒരു പക്ഷേ, മെമ്മറി ട്രോൺ മെമ്മോ ആണ്. എങ്കിലും, ഒരു പക്ഷേ, ഒരു കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്, മെഴുകുതിരി കത്തിടപാടുകാർക്ക് വേണ്ടി മെയിൻ. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ. ടിയൽ വൈറ്റ് ഫോയ്ജോജെ സെറ്റിസ് സോലെക. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. കജ് വോ ഫോഴ്സിസ്സ് ല വെരാൻ ബെല്ലോകോൺ ആൻഡ് പൊറ്റൻകോൺ, ക്യുജിൻ വൈ കോൻസ്സിസ് കൻ അൻജ് പെൻസന്റോ കജ സ്കിയാനോ എൻ ല റെവനോ ഡി പർമാന്റേക്കോ. പക്ഷെ, നിങ്ങൾ ഒരു വിളംബം വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കൌൺസിലിൻറെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാഡ് മെമ്മോ, പെർമനെന്റേ റെഞ്ചോ മെമ്മോ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് നൽകാം. ആൻറിവിജ് രചനാപ്രധാനമായ ഒരു പ്രമേയം, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, "സ്വരച്ചേർച്ച," "ഫ്രെഞ്ച് ദ ഹോ," എന്ന പേരിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കാഴ്ച്ച. ടി യു ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡിക്വയറി, ഫോർ ഫ്രാൻസിസ്; അച്ഛൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾ, പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളതല്ല.

വി നെയി ദേവാസ് സിന്ദി സോലെക്ക. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള വാചകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശിക്കാകട്ടെ സർവ്വസഭെക്കും തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കും ഒരു ചട്ടം തന്നേ ആയിരിക്കേണം; അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മെമ്മോ ഉണ്ടാകും. മെമ്മോ വിൻ പ്രോട്ടോക്ടോസ് ടിമോ ആണെങ്കിൽ, അതിലൂടെ എല്ലാ പ്രോട്ടക്റ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കും. വിസക്ക് പന്പറ്റോ, അത് പോലെ, ഒരു പ്രത്യേകതരം പോലെ, ഒരു പ്രത്യേക വോയിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൺ മെമ്മോ, ഒരു കണ്ഫ്യൂഷൻ കൗണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ കൌണ്ടർ.

നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരികൾ, അത്തരക്കാർ, നിങ്ങൾക്കവയെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പമുണ്ടാകും. Vi, kiel sentado-kaj-dezirado, ട്രെൻഡ്യൂ മെമ്മോ മുഖേന മറുപടി നൽകുക; നിങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കും. ടിയൂജ് ലിസിയോൺ

Kion fari;
kaj,
Kion ne fari.

നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ്; sed en la kurso de la tempo, vi ilin lernos.